Oznanila za 37. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
2015_37-1
Vzel ga je od množice v stran, mu vtaknil prste v ušesa in se mu s slino dotaknil jezika, pogledal je v nebo,zavzdihnil in mu rekel: »Efeta!«, to je »Odpri se!« In ušesa so se mu kar odprla in vez njegovega jezika se je razvezala in je govoril prav. (Mr 7,33–35)

BESEDA O BESEDI

ČESA SE VAROVATI  Mr 7,1–8.14–15.21–23

Čudež ozdravitve gluhonemega so v zgodovini brali tudi v prenesenem, duhovnem pomenu. Skušajmo odkriti njegov duhovni pomen, to je, kako nam branje poročila lahko pomaga v našem duhovnem življenju.
Jezus je hodil »po sredi pokrajine Deseteromestja« (Mr 7,31). V teh krajih niso živeli samo Judje, ampak narodnostno mešano prebivalstvo. Zato so ta mesta pri Judih veljala za manjvredna. Za nas pa ima ta Jezusov obisk pomenljivo sporočilo: Kristus prihaja k ljudem, ki si ne »zaslužijo« njegove ljubezni. Jezus jih ljubi in se jim bliža in med njimi naredi celo čudež. Podobno si mi zaradi naših grehov ne zaslužimo, da bi nam Jezus naklanjal svojo ljubezen, a nam jo vseeno naklanja in se nam bliža. Pobudo ima Bog.
»Vzel ga je k sebi, stran od množice« beremo. Jezus gluhega najprej pelje proč od množice. Med množico ne bi mogla govoriti, motila bi ju. Bog govori človeku na samem. Tako je Izraelce popeljal v puščavo, da jim je govoril. Sveti ljudje so se umikali v samoto. Samota in tišina sta prvi pogoj, da tudi nam Bog spregovori. Današnji človek je zaradi množice močnih glasov »gluh« za Božji glas. Odhod v tišino je pogoj za poslušanje, je predpogoj za vero. Najtežji pa je izhod iz svojega jaza, iz lastnega egoizma in zaverovanosti v lastni prav. Bog nam ne more spregovoriti, ker bi ga ne slišali, dokler se ne umirimo in poiščemo nekaj trenutkov tišine za stik z Bogom. Sodobnemu človeku je velikokrat odveč tišina (tudi v cerkvi) in se težko zbere. Naš molk je v službi poslušanja Boga. Ali je kaj bistveno drugače, ko želimo prisluhniti sočloveku?
»Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa in se s slino dotaknil njegovega jezika« (Mr 7, 33). Jezus je tu podoben kiparju, ki oblikuje glino s prsti. Kakor umetnik s prsti v samoti in tišini oblikuje glino, podobno Gospod oblikuje naše srce v tišini in počasi naše obličje spreminja po svojem obličju. Poslušanje, ki sledi odhodu v samoto, pa je druga stopnja na poti vere. Ali se moremo imenovati kristjani, če ne prisluhnemo Kristusovi besedi? (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

23. nedelja med letom – B

2015_37-2Obstoj angelov si je treba razlagati podobno kakor obstoj ljudi: razlog za njihovo bivanje je Božja ljubezen; Bog, ki je sam v sebi neskončno srečen, hoče stvari napraviti deležne svoje popolnosti in svoje notranje sreče. V bogoslužju je v četrti evharistični molitvi v hvalospevu Očetu lepo rečeno: »Samo ti si dober, ti si vir življenja. Zato si vse ustvaril, da bi svoje stvari napolnil z blagoslovom in da bi mnoge razveselil s sijajem svoje luči. Pred teboj stoje neštete množice angelov, ki ti noč in dan služijo, gledajo slavo tvojega obličja in te nenehno poveličujejo. Z njimi te tudi mi veselo slavimo in po našem glasu vse stvarstvo pod nebom.«
Angelom pripada  tudi naloga, da nam stojijo ob strani in pomagajo. Spadajo k človekovemu odrešitveno-zgodovinskemu okolju in območju. Na temelju svoje biti spadajo k svetu, v katerega prihaja učlovečena Božja beseda, istočasno pa stoje v povezanosti s človeško stvarnostjo in zgodovino.
Deležni smo mnogoterih vplivov, ki jih naš razum sam iz sebe niti ne sluti; mnogo več dobrotnikov imamo, kakor pa si naravno mislimo ali predstavljamo. (po: A. Grün, Ti si moj angel)

MISIJONSKO DOBRODELNA TOMBOLA, ki bo to nedeljo, 6.9.2015 ob 12.00 uri na prireditvenem prostoru v šotoru na Produ v Lučah (ob 10.00 uri sv. maša s salezijanskim duhovnikom in misijonarjem Jožetom Andoljškom). Po tomboli bo bogat duhovno – kulturno – razvedrilni program.

ŠKOFIJSKO ROMANJE BOLNIKOV IN INVALIDOV bo tudi to nedeljo, 6.9. v Brestanici ob 15.00 uri. Bogoslužje bo vodil naš g. škof. Vabljeni.

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE bo v soboto, 12.9. v Petrovčah. Ob 9.00 uri molitvena ura (za ministrante pa v Domu srečanje z bogoslovcem), ob 10.00 uri somaševanje, ki ga bo vodil naš g. škof. Pri tem bogoslužju naj bo tudi naša župnija čim bolj zastopana!

SLOVESNOST ob 850-letnici USTANOVITVE BENEDIKTINSKEGA SAMOSTANA  V GORNJEM GRADU, bo v soboto, 12.9. ob 15.00 uri prav tam.

Naslovljeno na vas

VEROUČNA ŠOLA ODPIRA VRATA

Spoštovani starši, dragi šolarji! Nekaj šolskih dni v novem šolskem letu je že za vami. Z veroučnimi srečanji pa bomo začeli v tem tednu (s ponedeljkom 7.9). Tisti veroučenci, ki so v preteklem tednu duhovno pripravo opustili, naj bi v tem tednu nadoknadili. Vsi pa naj bi si priskrbeli veroučne pripomočke. Priporočam tudi Mavrico, za birmance pa Ognjišče.

URNIK VEROUKA:

2015_37-3

Sveta vera bodi vam luč!

Na Gomilskem:
prvi in drugi razred v sredo ob 12.35 uri,
tretji razred v ponedeljek ob 11.35 uri,
četrti in peti razred v petek ob 13.25 uri,
šesti razred v četrtek ob 14.00 uri,
sedmi razred v petek 15.00 uri,
osmi in deveti razred – birmanci v petek ob 15.00 /če bo potrebno  9 r. ob 15.50

V Trnavi (v šoli) :
prvi razred v torek ob 12.45 uri,
drugi razred  v torek ob 13.30 uri,
tretji razred v ponedeljek ob 13.30 uri,
četrti razred v ponedeljek ob 12.45 uri.

V Šentrupertu (v cerkvi – zakristiji) v ponedeljek:
peti in sedmi razred ob 14.30,
šesti razred ob 15.15 uri,
osmi in deveti razred – birmanci ob 16.00 uri, dopolnilni ob 16.50 uri

Če bo potrebno in mogoče, se bo v tem tednu urnik še kaj dopolnil.
Če pa kdo v določenem terminu res ne bi mogel prihajati k verouku, pa naj se s starši oglasi pri katehetu, da se poišče ustrezna rešitev.
Posvetimo Bogu svoje delo – otroci, starši in katehet. Vse župnijsko občestvo pa naj nas spremlja z molitvijo.

V nedeljo, 13. septembra bo pri nas katehetska nedelja  /mnogokje je že 6. septembra/. To je bogoslužni začetek veroučnega leta. Pri sv. maši ob 10.00 uri naj bi bili vsi veroučenci in njihovi starši.

Mladinski – se bo začel v oktobru. Zdaj pa poteka priprava na VSESLOVENSKI SHOD MLADIH »STIČNA 2015« v soboto, 19. septembra od 9. do 18. ure. Mladi, rezervirajte si ta dan. Čim prej se prijavite, da se bo organiziral prevoz skupaj z mladimi iz sosednjih župnij /avtobus je treba v Stični tudi v naprej najaviti.

Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo!

MAŠNI NAMENI

NED—6.9.  – angelska
23. ned. med letom
Zaharija, prerok
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Miroslava -oblet., v. Roterjeve (v Šentrupertu)

PON—7.9.
Regina, dev., mučenka
19.00 za +Lončičeve

TOR—8.9.
Marijino rojstvo – mali šmaren
7.30 za +Marijo (god) in Ivana Grah
19.00 za +starše Marijo in Martina Juhart in teto Zofijo

SRE—9.9.
Peter Klaver, misijonar
19.00 za +Javorškove

ČET—10.9.
Pulherija (Leposlava), cesarica
17.00 za +Ruduja Jelena -oblet. in sorod. (v Šentrupertu)
19.00 za +Franca Kolšeka -oblet. ter Terezijo in Ivana Božič

PET—11.9.
Prot in Hijacint, muč.
19.00 za +Vero Jelen

SOB—12.9.
Marijino ime
19.00 v dober namen (S.)

NED—13.9.
24. ned. med letom
Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Franca (r. d.) in Pavlo Jernejc
Boslužni začetek veroučnega leta

V tem tednu: bo močno prisotna misel na Jezusovo in našo Mater Marijo – v torek bo praznik Marijinega rojstva (Marijin rojstni dan!), v soboto pa spomin Marijinega imena. Počastimo jo in se ji priporočimo.

Karitas: vabi na sestanek sodelavcev župnijske karitas, ki bo v torek po  sv. maši (ob 19.45 uri) v Domu srečanj. Vabljeni tudi novi sodelavci.

Tajništvo ŽPS bo imelo sestanek v sredo ob 19.45 uri v župnišču.

Bralci – v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Tilen Natek; II. Saša Griguljak, Ana Šlander
Dežurni ministrant(ka): Marko Mak, Nejc Lapuh
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava