Oznanila za 49. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015-49-1
In takrat bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z veliko močjo in slavo. Ko pa se bo to začelo goditi, se ozrite kvišku in vzdignite glave; zakaj vaše odrešenje se približuje.« (Lk 21,27–28)

BESEDA O BESEDI

BOG SVOJIH NIKOLI NE ZAPUSTI  Lk 21,25–28.34–36

Stiska, bolečina in negotovost so del življenja vsakega človeka. V našem času tudi hitenje, stresi, živčnost, neurejeni in trpeči odnosi. V evangeliju Jezus opisuje še težje trenutke stiske, ko se bodo »nebeške sile majale« in ko bodo ljudje »ginili od strahu«. Resnost teh evangeljskih besed zlasti občutimo takrat, ko trpimo ali ko vidimo nepravilnosti ter krivice v družbi in nas je strah za svojo prihodnost, prihodnost drugih, zlasti otrok. »Nas hoče torej še Kristus prestrašiti, ko obljublja še večjo stisko in strah, celo propad celega vesolja?« se bo kdo nejevoljno vprašal. Ravno nasprotno! Kljub temu da bo med narodi velika stiska in bodo nastopili hudi časi, se tistim, ki zaupajo v Boga, ni treba bati. Ko se bodo dogajale najstrašnejše stvari, se spomnimo Kristusovega naročila: »Vzravnajte se in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« Bog tistih, ki zaupajo vanj, tudi v največji nesreči ne bo zapustil. Da bi pa prepoznali Gospoda, ki nevsiljivo vstopa v naše življenje, moramo biti čuječi: »Varujte se pa, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo in z življenjskimi skrbmi …« Bog vstopa v naše življenje in nam želi biti blizu ter nam želi pomagati v naših preizkušnjah, mi pa ga lahko spregledamo, ker se zanimamo za druge stvari. Zato nam Cerkev priporoča, da gremo »prihajajočemu Gospodu naproti z dobrimi deli« (kakor beremo v mašni prošnji).
Gospod nas v stiski ne bo zapustil. Če živimo iz vere, nam bo vedno, tudi ob hudi preizkušnji in zadnji uri, vlival mir ter dajal upanje. To je veselo Kristusovo oznanilo, ki nam ga Cerkev namenja v začetku adventnega časa.
Prosimo Gospoda, da mu bomo šli naproti z molitvijo in dobrimi deli, se varovali razuzdanosti in nepotrebnih skrbi ter bomo čuječi, da bomo zmogli v negotovosti, stiski in preizkušnji začutiti nadvse ljubečo Božjo bližino. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

1. ADVENTNA NEDELJA –  leto C

Slovenska karitas letos obeležuje 25 letnico svojega obstoja, saj jo je Slovenska škofovska konferenca, pod vodstvom in na pobudo tedanjega nadškofa Alojzija Šuštarja, ustanovila 1. maja 1990. V naslednjih mesecih so bile ustanovljene še tri škofijske Karitas, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter številne župnijske Karitas. Odtlej sodelavci Karitas nesebično pomagajo vsem pomoči potrebnim tako na domačih tleh kot tudi v tujini. Danes v mreži Karitas deluje 459 organizacij, v katerih 10.000 prostovoljcev vsako leto opravi več kot pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski.
Karitas je zagotovo najbolj prepoznavna po razdeljevanju materialne pomoči, saj je v zadnjih desetih letih razdelila več kot 25 mio kg hrane. Skupna vrednost programov pomoči v hrani, higienskih pripomočkih, kurjavi, plačilu položnic in ob naravnih nesrečah pa je v zadnjih desetih letih presegla 49 mio €. V zadnjih letih zajame več kot 20.000 družin oziroma vsako leto več kot 100.000 socialno ogroženih oseb.
Karitas je svoje poslanstvo skozi vsa leta doslej gradila tudi na zahtevnejši strokovni in socialno varstveni pomoči ljudem iz roba, ki vključuje  nastanitev in celovito oskrbo. Poleg šestih materinskih domov, ima danes še osem terapevtskih skupnosti za odvisnike, iz potreb ljudi z roba so nastali programi za pomoč brezdomcem, prva ambulanta, dnevni centri in zavetišče, skupnosti za alkoholike in programi za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi.
Ob 1. adventni nedelji se k nebeškemu očetu obračamo s skupno prošnjo, da bi vlival moči vsem sodelavcem, ki se nesebično vključujejo v delo Karitas, hkrati pa po vseh nas širil svojo Ljubezen do ljudi, ki so je najbolj potrebni. (povzeto po: www.karitas.si)

Z ZADNJE SEJE ŽUPNIJSKEGA SVETA

Tudi v tem pastoralnem letu bo Dom srečanj od današnje prve adventne nedelje do tihe nedelje (pred cvetno)  vsako nedeljo po maši prijazno vabil na druženje ob čaju, kavi in piškotu. Novost pa bo v tem, da bi temu pridružili izposojo knjig.
V zimskem času bodo zopet verska srečanja za odrasle. Nekaj tem je že izbranih.
Med župnijsko karitas in komisijo za dobrodelnost naj se vzpostavi  še tesnejša in sodelovanje.

Naslovljeno na vas

MIKLAVŽ PRIHAJA!

2015-49-2DRAGI OTROCI, na večer pred Miklavževim godom, 5. decembra bo srečanje z vašim prijateljem Miklavžem, ki vas želi razveseliti. Okrog 15.30 ure se bo podal na pot s kočijo (morda pa z avtom) skozi Šmatevž, Zakl in Trnavo k cerkvi v Šentrupertu, kjer se bo ob 16.00  uri srečal z vami in vam kaj vzpodbudnega povedal in razdelil darilca.
Drugo srečanje z Miklavžem pa bo ob 17.00 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem, kamor se bo pripeljal skozi Grajsko vas.
Na obeh srečanjih vas bo nagovoril in pokazal darežljivost: darilce bo imel za vsakega otroka od najmanših do 5. razreda. Na srečanje pa ste vabljeni tudi večji otroci; a mlajše, prosim, spremljajte starši.
Otroci boste imeli priložnost pokazati, kako lepo znate moliti in mu lahko povedati, da srčno želite biti vedno boljši.

(Vnaprej: Bog pa povrni vsem, ki boste Miklavža podprli s svojim darom  – v župnijski cerkvi ga lahko oddate v nabiralnik za karitas,
pa tudi v Šentrupertu bo priložnost za vašo dobroto.)

Obvestilo: v župnišču (nekaj tudi v cerkvi) so Marijanski koledarji, Družinske pratike, Sveta pisma in še nekaj drugih knjig katoliških založb.  Posebej za Miklavža je na razpolago nekaj zelo primernih knjižnih daril za otroke, pa tudi revija Mavrica.

V cerkvi v Šentrupertu pa bo zahvala na prvo nedeljo v decembru
POZOR: ko bodo sv. maše v podružnicah, na Gomilskem  ne bo druge maše ob 10.00 uri !!!

Napoved:  birmanci in starši (mame in očetje) birmancev
V torek, 8. decembra (na praznik Brezmadežne) bo za vas predavanje in pogovor z dr. Polono Vesel Mušič, ki se strokovno posveča birmanski pastorali. Ura bo še objavljena, najverjetneje bo po maši, ki bo ob 17.00 uri.  Birmanci in starši (lahko tudi botri) naj se tega zagotovo udeležijo.

MAŠNI NAMENI  

NED—29.11.
1. ADVENTNA NED.
Filomen, mučenec
Sklep tedna Karitas    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Stankota Lazar – oblet.
»otroška maša«, prvobhajanci, krst
Darovanje za Karitas

PON. – 30.11.
Andrej, apostol  
17.00 za +Andreja Urankar (god)
Z o r n i c e

TOR—1.12.   
Edmund, mučenec    
17.00 za +Marijo Podbregar

SRE—2.12.
Bibijana  (Vivijana), mučenka    
17.00 za +Antonijo Muhovic

ČET—3.12. – prvi čet.
Frančišek Ksaver, duhovnik, misijonar    
15.30 za +Marijo, Albina, Binija Stepišnik (v Šentrupertu)
17.00 za +Ostrožnikove
Molitev za duhovniške poklice

PET—4.12. – prvi pet.
Barbara, mučenka    
17.00 za vse verne rajne
Litanije Jezusovega srca

SOB—5.12. – prva sob.
Krispina, mučenka  
!!!    7.30 za +pokojno (B.)

NED—6.12.
2. ADVENTNA NED.
Nikolaj (Miklavž), škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Nikico Rančigaj (god) (v Šentrupertu)
Zahvalna

V tem tednu:  zornice, prvi četrtek, prvi petek, prva sobota – vabljeni k sv. mašam in k zakramentom.
Svetopisemska skupina se bo zbrala v četrtek ob 18.00 uri v župnišču. Lepo vabljeni.
Mladinski – srečanje za dekleta in fante  v soboto odpade.  Mislite pa na udeležbo na adventni taizejski molitvi v celjski stolnici, ki bo 11.12. ob 20-ih.

Bralci – v ned.: I. Saša Griguljak, Janez Jelen II. V Št.R.: Petra Basle, Matjaž Rožič
Dežurni ministrant(ka): Špela Polak, Anja Šket
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko