Oznanila za 51. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015-51-1
Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so vsi v srcu mislili o Janezu, ali ni morda on Kristus, je Janez vsem govoril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala: on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. (Lk 3,15–16)

BESEDA O BESEDI

KO SREČAŠ KRISTUSA   Lk 3,10–18

»Saj ste duhovnik, a ne? Da ne bo nesporazumov – verujem v Kristusa, ki je kozmična energija, ki tudi nam daje pozitivno energijo, a zapovedi, ki jih oznanjate, se mi zdijo odveč!« mi je hitela dopovedovati gospa, ki sem jo prvič srečal. Zanjo in za marsikaterega našega sodobnika je Kristus kozmična energija ali neki lik iz zgodovine, ki pa v ničemer ne zavezuje njihovega življenja. Zanje ni oseba, ki bi vplivala na njihove življenjske odločitve. Čisto drugače pa ravnajo ljudje v evangeliju tretje adventne nedelje, ko hodijo k Janezu Krstniku in ga sprašujejo: »Kaj naj storimo?« (Lk3,10). Spokornik jim je odgovarjal, kako morajo živeti, ko se pripravljajo na Mesijev prihod. Kristus je tako prevzel Janeza Krstnika, da je obiskovalcem razlagal, kako naj se pripravijo na Odrešenikov prihod. Kristusa ne zožuje na megleno predstavo, ki jo pogosto srečamo med današnjimi ljudmi (pozitivna energija ali silnice, sentimentalna podoba »sladkega Jezusa«), ampak ga predstavi kot osebo. Do energij je človek lahko brezbrižen, do osebe pa ne.
Janez ima Kristusa za neskončno večjega od sebe in govori, da mu ni vreden odvezati jermenov njegovih sandal. V njem vidi osebo, ki do zadnjega vlakna zaznamuje njegovo življenje. Postavlja nas pred odločilno izbiro, saj oznanja, da prihaja Kristus na zemljo z ognjem, ki bo prečistil človeštvo in naše namene. Ne prenese polovičarstva: ne moremo biti s Kristusom in njegovim nasprotnikom obenem.
Ko človek prizna Kristusa za osebo, za večjega od sebe in za Odrešenika, ni več nevtralen ali brezbrižen. Kristus ga bo zaznamoval in bo drugače živel. Če gospa, ki sem jo prej omenil (in številni naši sodobniki), noče slišati za Kristusove zapovedi, je tako zato, ker ga ni priznala kot osebo in ne kot Odrešenika. Bolj kot bomo Boga priznali in ljubili, bolj si bomo prizadevali, da bi izpolnili vsako njegovo naročilo. Njegova bližina bo v naše srce prinesla navdušujoč ogenj. Pa ne samo ognja, tudi veselje. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

4. ADVENTNA NEDELJA –  leto C

Rimljani so definirali človeka kot nekoga, ki ga mučijo skrbi. Grki govorijo o mučnih in nadležnih skrbeh, ki jim je človek podvržen. Skrb je vedno povezana s strahom pred grozečim trpljenjem. Apostol Pavel pa poziva Filipljane, naj nič ne skrbijo. Namesto zaskrbljenosti in strahu za lastni obstoj naj stavijo svoje zaupanje v molitev. Svoje želje in skrbi naj izražajo Bogu v molitvi. Molitev sme biti proseče rotenje, zaznamovana pa mora biti tudi z zahvaljevanjem. Ne smem obtičati v prošnji; medtem ko prosim Boga, naj izpolni želje mojega srca, se moram hkrati tudi zahvaljevati za Božjo dobroto in usmiljenje. V zahvali zaupam, da bo Bog ukrepal in da hoče najboljše zame.
Pavel ne ostane preprosto pri ukazu, naj nič ne skrbimo. Pokaže tudi pot, kako se lahko osvobodimo mučnih skrbi. Prosilna in zahvalna molitev sta način, kako se izrazijo naše skrbi in obenem tudi izgubijo svojo strašljivo oblast nad nami. »Preloži svoje breme na Gospoda, on bo skrbel zate!« (Ps 55,23) nam govori psalm. Če v molitvi prinesem svoje skrbi pred Boga, tedaj se spremenijo v zaupanje. (po: A. Grün, Veselje bo popolno)

SVETO LETO BOŽJEGA USMILJENJA – 8. dec. 2015 do 20. nov. 2016
Obstajajo trenutki, ko smo še močneje poklicani, da se zazremo v usmiljenje, da bi tudi sami postali učinkovito znamenje Očetovega delovanja. Prav zato sem naznanil izredni jubilej usmiljenja kot ugoden čas za Cerkev, da še močneje in učinkoviteje pričuje vernikom.

ODPRTJE SVETIH VRAT: to nedeljo, 13. decembra: Petrovče ob 15.00 uri, Celjska stolnica ob 18.00 uri

Adventna delavnica za otroke  bo v soboto, 19.12. od 14. do 16.  ure v Domu srečanj. Vabljeni so otroci – od predšolskih do 5. razreda. Vodila ga bo Marija Petra Košec s sodelavci. Izdelovali bodo jaslice iz papirja, kamenčkov, … Jaslice bodo na razstavi še naslednji dan – v nedeljo, 20.12. vabljeni!

Betlehemsko luč miru bodo prinesli skavti v nedeljo (20. decembra), v našo župnijsko cerkev, od koder jo boste lahko z lučkami odnesli na domove.

Naslovljeno na vas

PRIPRAVA OBČESTVA IN VSAKEGA IZMED NAS NA BOŽIČ
Božič je v bistvu verski praznik. Zato je v pripravi nanj najpomembnejši duhovni del. Ta pa doseže svoj vrhunec v spravi in duhovnem ozdravljenju v zakramentu sv. spovedi – zakramenta sprave. To je za letošnji božič, ki ga bomo obhajali v svetem letu sprave še toliko bolj primerno.  Zanj bodo v dneh božične devetdnevnice  poleg rednih priložnosti vsak dan pred ali po sv.maši, na voljo še izredne priložnosti:
spokorno bogoslužje – skupna priprava na obhajanje sv. spovedi bo v petek, (18.12.) ob 18.00 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem. Vabljeni vsi
Spovednika od drugod bosta tudi prihodnjo nedeljo – 20. decembra od 7.00 ure dalje, med obema sv. mašama in še po drugi sv. maši.

Starejši in bolni, na Vas, ki ne boste mogli v cerkev, župnija še posebno misli. Želimo, da bi bili tudi vi v polnosti deležni duhovnih sadov božičnih praznikov. Zato boste imeli pred prazniki priložnost za prejem zakramentov na domu, kjer vas bo obiskal domači župnik. Če vam je le mogoče, sporočite župniku, da želite, da naj vas obišče /telefon 572-61-98.

Spored obiskov: v naslednjem, to je zadnjem adventnem tednu: v Šentrupertu in Trnavi torek, 22. decembra, dopoldne, V Grajski in na Gomilskem v sredo, 23. decembra, popoldne, V Šmatevžu in Zaklu pa v sredo 23. decembra popoldne.
Če komu naveden čas ne odgovarja, naj sporoči, da se najde ustreznejši.

Veroučenci: ste povabljeni k sv. spovedi vsak dan pred sv. mašo, ali pa  6. in 7. razred gomilske skupine v četrtek med veroukom
Birmanci v nedeljo, ko bosta tuja spovednika; iz tretjega in četrtega razreda trnavske šole pridite zagotovo v četrtek v šentruperško cerkev – ob 15.00.

Pripravimo Jezusu lepe in čiste jaslice v svojih srcih in ga v prazničnih dneh pogosto povabimo vanje v sv.obhajilu – le čemu jaslice brez Njega!

Kralja, ki prihaja, pridite molimo.

MAŠNI NAMENI

NED—13.12.
3. ADVENTNA NED.
Lucija, dev., mučenka  
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Karla Sirše

PON. – 14.12.
Janez od Križa, duhov., cerkveni učitelj    
17.00 za +Krumpakove in Avbrehtove
Z o r n i c e

TOR—15.12.   
Antonija, Krizina in druge drinske mučen.    
17.00 za +Silvota in Majdo Lenko

SRE—16.12.
Adelajda (Adela), krelj.    
17.00 za +Justino in Friderika Šram ter Antona Koširja
Božična devetdnevnica

ČET—17.12.
Lazar iz Betanije    
15.30 za +Albina, Marijo, Binija Stepišnik (v Šentrupertu)
17.00 za +Antona -oblet., vse Muhovec

PET—18.12.
Vunibald, opat    
17.00 za +Vero in Viktorja Jelen

SOB—19.12.
Urban V., papež  
17.00 za +Marijo Podbregar

NED—20.12.
4. ADVENTNA NED.
Kvatrna nedelja
Dominik, opat
Prihod betlehemske luči    
7.00 češčenje, spovedovanje
7.30 za vse župljane
10.00 a +Dragotina Stanko -oblet.
Od 13-ih naprej postavljanje jaslic
Pri mašah kvatrna nabirka

V tem tednu:  zornice – od sredine tedna že božična devetdnevnica

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek ob 19.30 uri v Domu srečanj. Člani, lepo vabljeni na zadnjo redno sejo v letu 2015.

Adventna delavnica za otroke (izdelovanje jaslic) bo v soboto od 14 -16 ure v Domu srečanj. Otroci, lepo vabljeni.

Mladinski – srečanje za dekleta in fante:  v nedeljo pri postavljanju jaslic

Bralci – v ned.: I. Sonja Mandelc, Tilen Natek II. Petra Basle, Marko Vasle
Dežurni ministrant(ka): Jernej Semprimožnik, Janez Vošner
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl