Oznanila za 50. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-50-1
In Jezus jim je odgovoril: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo in hromi hodijo, gobavi se očiščujejo in gluhi dobivajo sluh, mrtvi se obujajo in ubogim se blagovest oznanja; in blagor mu, kdor se nad menoj ne spotakne.« (Mt 11,4–6)

BESEDA O BESEDI

KAKŠEN BOG MORA PRITI?  Mt 11,2–11

Janez Krstnik v današnjem evangeliju doživlja stisko. Okrog sebe nima učencev in ljudje se več ne zatekajo k njemu, ampak je zaprt v ječi. Ve, da ne more pričakovati nič dobrega. Krstnik je oznanjal Odrešenika, mu pripravljal pot, sedaj pa ga v  ječi mučijo bistvena vprašanja. Zato si postavlja temeljno vprašanje: je ta, »ki mora priti« (Mt 11,3), pravi? Podobne trenutke krize  poznamo tudi iz življenja svetnikov, ko so doživljali skušnjave o smislu življenja, se pravi o bistvenih stvareh človeškega bivanja. Mučila jih je skušnjava, da njihovo delo nima pravega pomena, pogosto pa se jim je zdelo, da se jim Bog ne odziva. Poznali so »temno noč« Božje odsotnosti in puščavo njegovega molka. Vendar velja, da bo moral vsakdo, kdor se odpravi na pot za Gospodom, vedno pričakovati kakšno presenečenje: Bog ne bo tak, kakršnega mi pričakujemo, zato Boga srečamo samo v ponižni veri, in ko se mu prepustimo, da se nam bliža po poteh, ki si jih ne moremo niti zamišljati.
Janez Krstnik je največji »med rojenimi od žená«, pravi sam Jezus. Zakaj? Tudi zato, ker  postavlja vprašanje: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Ne želi si ustvariti svoje podobe Boga in ne želi si izoblikovati svojega malika, ampak ostaja odprt. Poslušen je Drugemu. Prav njegova izkušnja nam pove, da Boga ni mogoče opisati ali »ujeti« v naš miselni koncept, ampak se vedno »izmuzne« našim opisom. Bog je večji od našega koncepta in neskončno presega našo misel. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Pred nami

PRIPRAVA OBČESTVA IN VSAKEGA IZMED NAS NA BOŽIČ
Božič je v bistvu verski praznik. Zato je v pripravi nanj najpomembnejši duhovni del. Ta pa doseže svoj vrhunec v spravi in duhovnem ozdravljenju v zakramentu sv. spovedi – zakramenta sprave. To je za letošnji božič, s katerim bomo vstopili v leto priprave na župnijski misijon, ki bo prihodnje letom pred božičem, še toliko bolj primerno. Zanj bodo poleg rednih priložnostivsak dan pred ali po sv.maši, na voljo še izredne priložnosti:
spokorno bogoslužje – skupna priprava na obhajanje  sv. spovedi bo v petek, (16.12.) ob 17.00 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem. Vabljeni vsi. Za tiste, bi v nedeljo (4. adventno) ne bi mogli priti k spovedi, bo ta večer na razpolago tudi spovednik.
Glavni adventni spovedni dan pa bo na 4. adventno nedeljo,18.12. ko bosta od 7. ure naprej in nato pri obeh sv. mašah 2 spovednika (kapucin p Metod Benedik in g. duhovnik Lojze iz Jurija) res lepo vabljeni!
Veroučenci – od 4. razreda naprej: naj vsak v tem ali naslednjem tednu vsaj enkrat pride s bogoslužju in pristopi k spovedi. Zadnja dva letnika lahko tudi v nedeljo, ko ne bo več odraslih za spoved.
Obisk bolnikov  in starejših na domu /v kolikor niso tega opravili že na prvi petek v decembru/ bo v sredo pred božičem.

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE
To nedeljo, 11.12.2016, po drugi sv. maši, jih je mogoče izmenjati in prejeti tudi v Domu srečanj. Starši, vljudno vabljeni, da mlajše otroke pospremite. /Več informacij pa najdete v prejšnjih oznanilih/ katehistinja

VEROUČNE USTVARJALNE DELAVNICE
Začenjamo z ustvarjalnimi delavnicami za veroučence, ki bodo predvidoma enkrat mesečno.
Prve se bodo dogajale v soboto, 17. 12. 2016 od 9.00 do 12.00 ure v Domu srečanj.
Ustvarjali bomo obeske za božično drevo in darilca za najbližje. Otroci naj  s seboj prinesejo škarjice, barvice in lepilo ter veliko ustvarjalnega navdiha. Za vse ostalo bo poskrbela župnija.
Prisrčno povabljeni  k ustvarjanju in druženju. katehistinja

Naslovljeno na vas

POMEMBEN GOMILSKI ROJAK DR. FRANC CUKALA
2016-50-2Rojen je bil 1. decembra 1878 na Gomilskem. Premožna kmečka družina je poslala v šole kar dva svoja sinova, njega in njegovega brata, ki pa je mlad umrl. V domači hiši je bil dobro vzgojen v veri in narodni zavednosti. Zato je po končani gimnaziji v Celju vstopil v celovško bogoslovje, da bi kot slovenski duhovnik lahko deloval med narodnostno ogroženimi slovenskimi rojaki na Koroškem. V tem pogledu je šel po stopinjah svojih starejših sošolcev, zlasti Franca Ksaverja Meška. Kot duhovnik je služboval v Železni Kapli, v Celovcu, pri Gospe Sveti in Podkloštru v Ziljski dolini. Leta 1908 je bil promoviran za doktorja bogoslovja, naslednje leto pa je bil izvoljen za odbornika Mohorjeve družbe v Celovcu. Po plebiscitu je moral tako kot Ksaver Meško zapustiti celovško škofijo. Postal je župnik v Guštanju (sedanjih Ravnah na Koroškem.). Tako je ostal na koroškem ozemlju, ki je po prvi svetovni vojni pripadlo Jugoslaviji. Tudi Mohorjeva družba je morala zapustiti Celovec in se preseliti v Prevalje. Leta 1926 pa je dr. Franc Cukala postal kanonik v Mariboru, ravnatelj semenišča in stolni prošt. Že prej pa je bil leta 1921 izvoljen za predsednika Mohorjeve družbe in ji je predsedoval vse do leta 1951, razen med drugo svetovno vojno, ko je bila družba izgnana iz Celja v Ljubljano, on pa iz Maribora na Hrvaško. Po 2. svetovni vojni  je še 6 let predsedoval Mohorjevi družbi. V sodelovanju z Franom Saleškim Finžgarjem je z velikim naporom previharil težke čase za krščansko ustanovo kot je bila Mohorjeva družba.

Gomilski župljani smo lahko ponosni na svojega zaslužnega rojaka.  Do Mohorjeve družbe naj bi imeli zaradi ustanovitelja Antona M. Slomška poseben odnos, zdaj pa še dodatno zaradi našega rojaka, ki je v tako težkih časih za obstoj te družbe, bil na  najodgovornejših mestih v njej. Je pa tudi vsestransko podpiral bogoslovca Izidorja Završnika.

MAŠNI NAMENI

NED – 11.12.
3. ADVENTNA NED.
Damaz I., papež    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za vse +Blatnik Korandove

PON. 12.12.  
D. Marija iz Guadalupe    
17.00 za +Krumpakove in Aubrehtove

TOR – 13.12.     
Lucija, dev., mučenka
14.00 pogreb z mašo +Antona Kovačič
17.00 za +Antona –oblet., Muhovčeve

SRE – 14.12.    
Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj    
17.00 za +Ivana Pustoslemška –oblet.

ČET – 15.12.
Antonija, Krizina in druge drinske mučenke    
16.00 za vse Ribičeve (v Šentrupertu)
17.00 za +Kristino Lobnikar

PET – 16.12.  
Adela (Adelajda), kralj.    
17.00 za +Silvota (r. d.) in Majdo Lenko
Spokorno bogoslužje (spovednik)

SOB – 17.12.  – kvatre
Vivijana opatina
17.00 za +Franca Derča –osmina pogreba

NED – 18.12.
4. ADVENTNA NED.
Gacijan, misijonar    
7.00 češčenje, spovednik(a) pri obeh mašah
7.30 za vse župljane
10.00 za + Drogotina Stanko –oblet.
Kvatrna nabirka za bogoslovje

Verouk: v Šentrupertu namesto torka v sredo (zaradi pogreba).

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek ob 19.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni lepo vabljeni na to zadnjo sejo v letu.

Mladinski bo v soboto ob 18.30 uri v Domu srečanj. Lepo vabljeni, da se dogovorimo o sodelovanju mladih pri nekaterih župnijskih dogodkih.

Otroške adventne delavnice bodo v soboto, 17.12. bodo od 9. do 12. ure v Domu srečanj. Otroci, lepo vabljeni

Bralci  v ned.: I. Tilen Hadolin, Majda Jelen II. Robert Natek, Petra Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Aljaž in Matevž Lončar
Urejanje župnijske cerkve: Grajska vas