Oznanila za 2. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-02-1
Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode; in glej, odprla so se mu nebesa in videl je Božjega Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal nadenj; in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3,16–17)

BESEDA O BESEDI

LJUBLJENI BOŽJI OTROCI Mt 3,13–17

V evangeljski pripovedi o Jezusovemu krstu nas preseneti, da se je Janez Krstnik branil krstiti Jezusa, saj mu je dejal: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni« (Mt 3,14). Zakaj tako? Janezov krst je bil krst »pokore«. Prejemali so ga grešni ljudje kot znamenje, da se hočejo spreobrniti. Kristus pa, vemo, ni imel greha in mu ni bilo potrebno delati pokore. Zato je Kristus s tem, da se je dal krstiti, hotel pokazati solidarnost z ljudmi, ki jih je prišel odrešit. Pomenljivo je, da se je dal krstiti, in to javno, in je tako »izpolnil vso pravičnost«. Na ta način se je približal ljudem, ki smo grešni, in se poistovetil z nami. Stopil je v vode Jordana, ker nam je želel povedati: »Želim biti z vami. Na vaši strani sem!« – Ponižal se je in stopil na raven grešnikov. Poistovetil se je z nami, da bi odstranil ovire, ki so ločevale človeka in Boga. Še na en način je Kristus pokazal, da je on Bog, ki hoče biti blizu človeku, nam vsem enak, »vendar brez greha« (Heb 4,15). – Kristus je pri krstu v Jordanu javno sprejel poslanstvo, ki mu ga je zaupal Oče, to je, da bo odrešil človeka. Po krstu je »glas iz nebes rekel: ΄Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje’« (Mt 3,17). Ko je Kristus postal človek, je vse ljudi naredil za svoje brate. Ko ljudje sprejmemo poslanstvo, ki nam ga je namenil Bog, potem postanemo tudi mi ljubljeni Božji otroci, nad katerimi ima Gospod veselje. Prosimo Gospoda, da bi tudi v težavah in za ceno žrtve mogli sprejeti poslanstvo, ki nam ga je namenil, in postati njegovi ljubljeni otroci, nad katerimi bo imel veselje. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Jezusov krst

SVETI KRST KOT ZAKRAMENT

Sveti krst je eden izmed sedmih svetih zakramentov in prvi zakrament uvajanja v krščanstvo. Krščenec po krstu postane član skupnosti kristjanov – krščanske Cerkve. Pogoj za krst je seveda krščanska vera, zato mora krščenec pred krstnim obredom izpovedati, da sprejema vero Cerkve za svojo. Če gre za krst otroka, to storijo njegovi starši in botri, ki hkrati obljubijo, da bodo otroka vzgajali v krščanski veri. Če je kandidat za prejem krsta odrasel, se mora na krst najprej ustrezno pripraviti. Postopek priprave odraslih na krst se imenuje katehumenat. Pri obredu krsta krstitelj krščenca trikrat oblije z vodo (ali tudi trikrat popolnoma potopi v vodo) in zraven izgovarja besede: “Janez (za primer), jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.”

Prav je, da se danes zahvalimo, da smo krščeni in poživimo milost!

/Ponovno objavljamo to molitev, če morda nimate prejšnjih oznanil/

MOLITEV ZA USPEH MISIJONA

O Bog, iz ljubezni si nas poklical v življenje, zato tudi nas vnemaj v ljubezni do Tebe in ljudi. Sveti misijon naj v nas vseh prebudi željo po tvoji bližini in zvestobi tvoji volji. Zaupno te prosimo za naše družine, da bi rasle v živo Cerkev, varovale življenje in ohranjale prave človeške in krščanske vrednote. Mladini odkrivaj veselje, ki izvira iz čistega in poštenega srca. Bolni, ostareli, trpeči in žalostni, naj po misijonu še bolj vdano sprejmejo pot odrešilnega križa. V moči Svetega Duha naj na novo odkrijemo pomen nedeljske svete maše in zakramentov, da bomo stopili na pot prenove v Kristusu. Naša nebeška Mati Marija, posreduj pri Bogu za nas. Zavetnik naše župnije, svet Štefan – s svetim Matejem, svetim Krištofom in svetim Rupertom, prosi za nas. Amen.

/misijon v naši župniji bo v letošnjem adventu—od 8. do 17. dec. 2017/

Naslovljeno na vas

11. januar PAVLIN OGLEJSKI
Rodil se je okoli leta 725 v stari furlanski rodbini iz Ogleja. Doma je imel zelo dobro vzgojo in najvišjo možno bogoslovno izobrazbo, tako da velja za enega največjih učenjakov svoje dobe. Svetnikovi zgodovini lahko sledimo po letu 775. Takrat se je seznanil s cesarjem Karlom Velikim. Ta ga je poklical na svoj dvor, kjer se je spoprijateljil s cesarjevim učiteljem. Po cesarjevem prizadevanju, a čisto proti svoji volji, je bil povzdignjen v oglejskega patriarha. Udeleževal se je cerkvenih zborov svoje dobe in se z besedo in spisi bojeval proti krivovercem in razkolnikom svojega časa. V enem izmed njih se je posebej zavzel za neoskrunjeno čast Marijinega Božjega materinstva. Umrl je 11. januarja, najbrž leta 802.

SREČANJE KOLEDNIKOV—TREH KRALJEV NAŠE ŠKOFIJE
BO V SOBOTO, 14. JANUARJA V ŽUPNIJI CELJE—A. M. SLOMŠEK
2017-02-2Lepo vabljeni vsi, otroci in mladi, ki ste sodelovali v letošnji misijonski trikraljevski akciji. Program srečanja bo od 9. do 14. ure. Naš g. škof si želi čim številnejše udeležbe in vas pričakuje. Se pa čim prej (do torka) prijavite župniku, ki mora sporočiti število udeležencev organizatorju, referentu za misijone naše škofije, g. Vikiju Košecu. Pridite z veseljem in osrečite še druge!

Prošnja:
Vsako leto v naši župniji zbiramo vaše prispevke—darove za ogrevanje, namesto nekdanje stolnine. Gre v glavnem za ogrevanje cerkve in Doma srečanj z veroučnimi prostori in le majhen del za župnišče. Ker gre za dar, vsota ni določena. Vsak naj da z dobro voljo po svoji zmožnosti in presoji.
Po obeh sv. mašah bodo prihodnjo nedeljo,15. januarja, prispevke pobirali g. cerkveni ključarji. Komur ta termin ne bo ustrezal, lahko svoj dar odda tudi po tem. Vsem darovalcem Bog povrni!
MAŠNI NAMENI

NED – 8.1.
Jezusov krst
Severin Noriški, opat    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Antona Pintarja -oblet.

PON. – 9.1.
Pij IX., papež    
17.00 za +Antona Kovačiča—30. dan

TOR – 10.1.
Gregor Niški, šk., c. uč.    
17.00 za +Otona Kranerja

SRE – 11.1.
Pavlin Oglejski, škof    
17.00 za sorodnike in dobrotnike

ČET – 12.1.
Tatjana (Tanja), mučenka
16.00 za +Binija Stepišnika (v Šentrupertu)
17.00 za +Marijo Klukej

PET – 13.1.
Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj    
17.00 za +Anico Drev

SOB – 14.1.
Odon, prior/ Jurklošter 
17.00 za +Marijo Derča—oblet.

NED – 15.1.
2. nedelja med letom
Pavel iz Teb, puščavnik    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Jakoba Dreva -oblet.
po obeh mašah: »za ogrevanje«

V tem tednu
Versko srečanje za odrasle: bo v četrtek ob 19.00 uri v Domu srečanj. Tema: Na romanju po Jakobovi poti—v sliki in besedi. Voditeljici—domačinki ga Marija Orožim in ga Milka Praznik. Lepo vabljeni.

Sestanek Tajništva ŽPS bo v četrtek po srečanju za odrasle (ca 20.15).

Srečanje kolednikov celjske škofije bo v soboto ob 9. do 14. ure v Celju– A. M. Slomšek /več o tem sem na predhodni strani oznanil/

Bralci v ned.: I. Anja Rožič P., Franc Skok II. Mojca in Maša Zakonjšek
Dežurni ministrant(ka): Jošt Polak, Špela Završnik
Urejanje župnijske cerkve: Gomilsko