Oznanila za 3. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-03-1
In Janez je pričeval: »Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal na njem. In jaz ga nisem poznal; toda ta, ki me je poslal z vodo krščevat, mi je rekel: ‚Na kogar boš videl Duha prihajati in ostati na njem, ta je, kateri krščuje s Svetim Duhom.‘ In jaz sem videl in sem priča, da je ta Božji Sin.« (Jn 1,32–34)


BESEDA O BESEDI

PRINAŠA ŽIVLJENJE Jn 1,29–34

Ko je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta« (Jn 1,29). Jagnje je od najzgodnejše krščanske tradicije podoba Kristusa. Ta podoba je prešla tudi v mašne molitve, saj duhovnik tik pred obhajilom ponovi Krstnikove besede. In zakaj je jagnje podoba Kristusa? – Izraelci so bili po jagnjetovi krvi rešeni smrti in so po zavezi postali Božje ljudstvo. Že od samega začetka je Cerkev v tem jagnjetu videla predpodobo Kristusa, saj smo bili po krvi Kristusa – pravega Jagnjeta, (od)rešeni smrti, kakor so bili Izraelci rešeni smrti po krvi jagnjeta. Ni naključje, da je Kristus umiral na križu, ko so Judje klali jagnjeta za velikonočno večerjo. Kristus je nase privzel greh ljudi, da bi nas odrešil. Zato je on pravo »Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta«, kakor ga je označil Janez Krstnik.
On, katerega podoba je jagnje, je ljubil ljudi vse do smrti ter jim tako odvzel grehe, je lahko kot človek razumel skrivnost Božje ljubezni in sedaj lahko to razodeva ljudem. Kristus ljudem odkriva nov pogled na zgodovino in na njihovo življenje. V luči darovanega Jagnjeta drugače vidimo dogodke v zgodovini in v našem življenju. V njem so osvetljeni skriti dogodki in v njem dobijo vrednost še tako drobna in nepoznana skrita dobra dejanja ljudi, za katera jim drugi niso dali priznanja. V njegovi luči je »povzdignjeno« neznano in krivično trpljenje ljudi. – Kristus se je žrtvoval za naše grehe, da bi nam pokazal nov pogled na zgodovino in dogodke. Zagotovil nam je, da se splača truditi za dobro. Nobena beseda, izrečena iz ljubezni, in nobeno dejanje, narejeno v ljubezni, ni izgubljeno. Tako nas rešuje občutka nekoristnosti in nesmiselnosti v našem življenju. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

2. nedelja med letom

Ko je Jezus prišel k Jordanu, je Janez Krstnik nanj opozoril ljudi ter pri tem ljudem razodel tudi njegovo slavo in označil njegovo poslanstvo: »Glejte, to je Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta!« (Jn 1,29). Janez je bil pričevalec za Jezusa, on je Jezusu pripravljal pot v človeška srca.
To je tudi naša naloga. Kakor je Janez Krstnik v svojem času ljudi opozarjal na Kristusa, tako moramo tudi mi današnjim ljudem predstaviti Kristusa ter mu pripravljati pot v človeška srca. Sveti papež Janez Pavel II. je v svoji viziji delovanja Cerkve v tretjem tisočletju zapisal: »Če mladim predstavimo Kristusov obraz, bodo Kristusa doživeli kot prepričljiv odgovor in bodo sposobni sprejeti njegovo sporočilo, tudi ko bo zahtevno in zaznamovano s križem« (CD 91,9) in odrekanjem. »Kriza poklicev je danes tudi kriza klicarjev, ki se večkrat skrivajo in nimajo poguma. Če ni nikogar, ki kliče, kako bi mogel biti kdo, ki bi odgovoril?« CD 76,19). Tako so zapisali škofje, zbrani na kongresu v Rimu leta 1997. V Cerkvi »si mora vsak prizadevati postati svetilka duhovnim poklicem ter voditi ljudi k osebnemu srečanju s Kristusom, v katerem se duhovni poklici spočnejo in razodevajo« (CD 76,26). Torej je naša neodložljiva naloga, da smo svetilka mladim na poti za Kristusom. (po: J. Kužnik, Svetli del rožnega venca)

/Ponovno objavljamo to molitev, če morda nimate prejšnjih oznanil/

MOLITEV ZA USPEH MISIJONA

O Bog, iz ljubezni si nas poklical v življenje, zato tudi nas vnemaj v ljubezni do Tebe in ljudi. Sveti misijon naj v nas vseh prebudi željo po tvoji bližini in zvestobi tvoji volji. – Zaupno te prosimo za naše družine, da bi rasle v živo Cerkev, varovale življenje in ohranjale prave človeške in krščanske vrednote. – Mladini odkrivaj veselje, ki izvira iz čistega in poštenega srca.
Bolni, ostareli, trpeči in žalostni, naj po misijonu še bolj vdano sprejmejo pot odrešilnega križa. – V moči Svetega Duha naj na novo odkrijemo pomen nedeljske svete maše in zakramentov, da bomo stopili na pot prenove v Kristusu. – Naša nebeška Mati Marija, posreduj pri Bogu za nas. Zavetnik naše župnije, svet Štefan – s svetim Matejem, svetim Krištofom in svetim Rupertom, prosi za nas. Amen.

/misijon v naši župniji bo v letošnjem adventu—od 8. do 17. dec. 2017/

Naslovljeno na vas

Čas med letom

Liturgični čas med letom, ki smo ga v katoliški Cerkvi začeli z nedeljo Jezusovega krsta, traja 34 tednov. Za nami je prvi teden in danes je druga nedelja med letom. Čas med letom je razdeljen v dve daljši obdobji: najprej ga prekineta postni in velikonočni čas. Postni začne s pepelnično sredo in se konča na veliko soboto, velikonočni pa začne na veliko noč in traja do ponedeljka po binkoštih. Nato pa spet nastopi in traja vse do nedelje Kristusa Kralja
V tem času v nedeljskih evangelijih spremljamo obdobje Jezusovega javnega delovanja. Letos – v cikličnem letu A – beremo evangelij po Mateju.
Poleg nedelj nam Cerkev daje pred oči zglede svetnikov. Ob obhajanju njihovih godov smo posebej povabljeni, da se zavedamo osebne poklicanosti in poslanosti v življenje za svetost. Svetniki so nam zgled, da je svetost mogoča v vsakem stanu in v vsaki starosti. Prvi zgled nam je Božja Mati Marija, nato pa smo povabljeni, da svojo pozornost usmerimo na življenje drugih svetnikov – zavetnikov župnij, župnijskih cerkva, osebnih zavetnikov, slovenskih blaženih…
Čas med letom je torej čas obnavljanja osebne in občestvene zvestobe Kristusu in njegovemu nauku.

Drage mamice, babice, tete in vse ostale zainteresirane pletilje
Miklavž nas je prosil, če bi mu pomagale pri pletenju otroših šalov, kap, rokavic in nogavic. Zelo rad jih podari otrokom, ki so doma na tistem koncu sveta, kjer je hladno. Sem spadajo tudi naši otroci. Vse, ki ste pripravljene pri tem sodelovati, pokličite na telefon 041-696-866 (Marija Rančigaj), da se dogovorimo kdaj in kje bi se sestajale, da pristopimo k pomoči.

MAŠNI NAMENI

NED – 15.1.
2. nedelja med letom
Pavel iz Teb, puščavnik    
7.00  češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Jakoba Dreva -oblet.
po obeh mašah: »za ogrevanje«

PON – 16.1.
Honorat, škof    
17.00 za +Antona Kovačiča—30. dan

TOR – 17.1.
Anton (Zvonko), puščavnik, opat  
17.00 za +Marijo Šlander—osmina

SRE – 18.1.
Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka    
17.00 za +Rozalijo Pustoslemšek
Začetek molitvene osmine za edinost kristjanov

ČET – 19.1.
Makarij Aleksadrijski, opat    
16.00 za +Antona Cizeja in vse Trapove (v Šentrupertu)
17.00 za +Matjaža —oblet. in vse Tiseljeve

PET – 20.1.
Sebastijan (Boštjan), mučenec   
17.00 za +Bognarjeve

SOB – 21.1.
Neža (Janja), mučenka    
17.00 za +žpk. Adolfa Pikla—oblet.

NED – 22.1.
3. nedelja med letom
Vincencij, diakon, muč  
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za vse +Ocvirkove

V tem tednu
Svetopisemska skupina se bo sestala v torek ob 18.00 uri v župnišču. Lepo vabljeni!

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek ob 19.30 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Versko srečanje za odrasle: ta teden ga ne bo (ker je seja ŽPS)

Bralci v ned.: I. Lucija Blatnik, Tilen Natek II. Saša Podbregar, Marko Vasle
Dežurni ministrant(ka): Ana Jelen, Katarina Možina
Urejanje župnijske cerkve: Grajska vas.