Oznanila za 19. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-19-1
»Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne pride v ovčji hlev skozi vrata, ampak prileze drugod, ta je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovác. Kadar svoje ovce izpusti, gre pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujim pa ne pojdejo, ampak bodo zbežale od njega, ker ne poznajo glasu tujih.« (Jn 10,1–2.4–5)

BESEDA O BESEDI

ALI SMO OVCE? (Jn 10,1–10)

Prijatelj mi je dejal, da mu prispodoba o pastirju in ovcah ni všeč, ker da ne ustreza današnjemu človeku. Kdo neki bo zadovoljne, če ga imaš za ovco?
Prispodobe nam povedo toliko, kolikor razumemo njihovo sporočilo. Jezus je s primero o dobrem pastirju hotel nakazati svojo skrb in ljubezen do ljudi. Nismo sami in zapuščeni, nismo prepuščeni slepi usodi ali kdo ve čemu. On na nas misli, nas ima rad, nas varuje zla in vodi v življenje.
To bi mogel povedati tudi drugače. Mogel bi suhoparno navesti mnogo učenih besed. Odločil se je za sliko iz življenja. Več pove, vsakomur je razumljiva in lahko si jo je zapomniti. – V zvezi s pastirjem govori Jezus tudi o tatovih in roparjih. Danes bi jih mogli imenovati: nasilje, nesmisel, uničevanje narave, predajanje uživaštvu … Kjer gospodarijo, puščajo za seboj praznino srca, bivanjski strah in naveličanost. O sebi pravi Jezus, da nam je prinesel življenje, ki naj bi ga imeli v izobilju. – Pastir je nekaj drugega, kot so ovce. Niso si ga na nekem sestanku izvolile ter si ga postavile za predstavnika in voditelja. Pastir je sicer zaradi ovac, toda svojega poslanstva in oblasti ne prejema od njih.
Tako je s pastirji Cerkve. Izbrani so izmed ljudi in za ljudi, delujejo pa v moči, ki jim je dana od zgoraj, od Kristusa.
Čeprav nas je Jezus imenoval ovce, nismo čreda. Družina smo, ki ji je Oče Bog, Jezus pa Brat in Odrešenik. Velika čast in velika odgovornost, pa najsi v tej družini zavzemamo katerokoli mesto ali nosimo katerokoli ime. (po: F. Cerar, Evangelij na prepihu)

4. velikonočna nedelja—nedelja Dobrega pastirja

GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče; k vodam počitka me vodi.
Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega,
ker si ti z menoj,
tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.
Pred mano pogrinjaš mizo vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna.
Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. (Ps 23,1–6)

Ta sloviti psalm je prežet s tonom vedrega zaupanja in prisrčnosti. Razlog takega zaupanja je Gospodova ljubezen do nas, predstavljena z dvema temeljnima podobama: Pastir in Gostitelj.
Pastir. Mogočno in vedro versko izkustvo je izraženo z različnimi podobami: zeleni pašniki, vode počitka, prave steze, premagane so nevarnosti in smrtne sence. Razlog za vedrino je osebni odnos do Boga: »Ti si z menoj«, ne le kot voditelj, temveč kot stalni spremljevalec na potovanju, deležen istega življenja, in nam daje varnost. Prijatelj, ki nikoli ne izda.
V drugi kitici psalma se pojavi »Gostitelj«. Versko izkustvo najde mogočno okoliščino v svetišču, kjer Gospod podarja zavetišče pred sovražniki, in vabi k sveti gostiji. Božja ljubezen (»dobrota«) je tako vir sreče in nas vedno spremlja. Globoko izkustvo postane upanje in želja za vse življenje.
S psalmom, ki spremlja današnjo Božjo besedo, izrazimo svoje zaupanje in prijateljstvo s Kristusom. On je ta dobri pastir, ki nas pozna in kliče po imenu ter daje življenje za nas. (po: P. Crivellaro, Komentar k psalmom in hvalospevom)

ROMANJE NA BREZJE je to nedeljo, 7.5. Peš romarji so se podali na pot že v petek, na Brezjah pa se jim danes pridružimo romarji z avtobusom in drugimi vozili. Ob 14.00 uri pa bomo skupaj pri mašni daritvi v Marijini kapeli na Brezjah. Molili bomo predvsem za naš misijon in naše prvoobhajance. Nazaj grede se bomo ustavili v cerkvi na Vodicah.

Naslovljeno na vas

2017-19-2PRVA OBLETNICA SVETE BIRME bo 8. maja. Ker v nedeljo zaradi romanja to ni mogoče, pa tudi prihodnjo ne bo zaradi prvega sv. obhajila, bo to v soboto, 13. maja, na praznik Fatimske Matere božje pri šmarnicah, nato pa vsaj nekaj v Domu srečanj. Vabljeni vsi mladi, ki ste lani na v cerkvi sv. Štefana na Gomilskem 8. maja prejeli zakrament sv. birme, a tudi njihovi starši, botri in vsi, ki ste lani praznovali z birmanci.

PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA v nedeljo, 14. maja ob 10.00 uri
2017-19-3Prvo sveto obhajilo je dan, ko Bog otroku in družini na viden, doživet način pokaže, da se človeku sam podarja. Hkrati s seboj pa tudi nas same nam samim podarja tako, kakor bi se sami nikdar ne bi znali.
To je veliki dan za prvoobhajance, ki bodo prvikrat povabljeni k Božji mizi, za njihove domače in za vse bogoslužno občestvo. Vsi naj bi se na ta praznik čim bolje pripravili in ga čim lepše praznovali. Mi, ki smo bili prvoobhajanci pred toliko in toliko leti bomo skupaj praznovali obletnice svojega prvega svetega obhajila, . Zato naj bi ta dan s še večjo zbranostjo in ljubeznijo tudi sami prejeli sv. obhajilo.
Tudi dan prve svete spovedi – petek,12. maja bo veliki dan. Kako dragocen dar je dar sprave, odpuščanja miru! Naj že otroci zaslutijo, kako veliko srečo imajo, da bodo kasneje v življenju, ko bodo dušne rane kdaj zares skeleče imeli možnost priti k Jezusu, ki se kot Usmiljeni Samarijan sklanja k nam. Člani družin prvoobhajancev, zagotovo pa starši, boste otroke spremljali k prvi sv. spovedi – in tudi sami pristopili k temu zakramentu, če so le pogoji za to.
Na slovesnost prvega sv. obhajila ste vsi prav lepo vabljeni. Seveda pa bo spredaj namenjen prostor prvoobhajancem, njihovim staršem in domačim.
S prvoobhajanci pričakujemo in se veselimo!

MAŠNI NAMENI

NED – 7.5.
4. velikonočna ned.
Ned. Dobrega Pastirja
Gizela, opatinja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Romana Zupanca –osmina
11.30 odhod romarjev na Brezje

PON. 8.5.
Viktor Milanski, muč.
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

TOR – 9.5.
Izaija, prerok
19.00 za +Riharda Posedela—30. dan

SRE – 10.5.
Trsatska Mati božja
16.00 pogreb +Marte Wagner z mašo
19.00 za +Silvota in Majdo Lenko

ČET – 11.5.
Odo, opat
17.00 za +Cirilo in Antona Plajh (v Šentrupertu)
19.00 za +Dorčija Urh in vse +Viktorjeve

PET – 12.5.
Leopold Mandić, redovnik
19.00 za +Antonijo Končan—osmina p.

SOB – 13.5.
Fatimska Mati božja
19.00 za +Marto Kunst –oblet.
Obhajanje prve obletnice sv. birme

NED – 14.5.
5. velikonočna ned.
Bonifacij, mučenec
Justina, mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za prvoobhajance, njihove domače
prvo sv. obhajilo
15.00 Šmarnice pri Mežnarjevi kapelici

V tem tednu: vsak dan šmarnice, za prvoobhajance devetdnevnica.

Priprava na prvo sv. obhajilo bo za vse kandidate v ponedeljek ob 18.00 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem.

Svetopisemska skupina se bo zbrala v torek ob 19.45 uri v župnišču. Lepo vabljeni.

Bralci v ned.: I. kdor bo pri prvi maši, II. starša prvoobhajancev
Dežurni ministrant(ka): šmarničarji
Krašenje župnijske cerkve: Grajska vas