Oznanila za 47. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Čez dolgo časa pa je gospodar teh služabnikov prišel in napravil z njimi račun. In pristopil je tisti, ki je bil prejel pet talentov, in je prinesel pet drugih talentov ter rekel: »Gospod, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.« (Mt 25,19–20)

BESEDA O BESEDI

STRAH PRED BOGOM Mt 25,14–30

Vsi v sebi nosimo strah pred zbližanjem z Bogom; naj si to želimo ali ne, naj to sprejmemo ali ne. Ta ugotovitev nas ne sme ohromiti, kajti ta strah je upravičen po naši človeški naravi. Tudi največji svetniki so vsaj v začetku svojega duhovnega življenja izkušali strah pred Bogom, ki pride v zavest ravno, ko se odločimo Boga iskati … In to zaradi zbeganosti pred Bogom samim.
Prilika o talentih dobro prikaže, kako nas v določeni meri ta strah pred Bogom zapre v nas same, namesto da bi nas z zaupanjem pognal v Očetove roke. Gospodar, o katerem je v priliki govora, se poda na potovanje in zaupa trem svojim služabnikom delež svojega premoženja. Prva dva se potrudita pomnožiti dobljeno vsoto, in ko se gospodar vrne s potovanja, obema reče: »Prav, dobri in zvesti služabnik, … vstopi v veselje svojega gospodarja.« Ko Jezus govori o veselju, misli na vse življenje Božjega kraljestva, ki je že prisotno (v začetnem deležu) na zemlji. Veselje je za prva dva služabnika, ki sta znala pomnožiti Božji dar, ki sta verjela, da njun Gospod od njiju nekaj z zaupanjem pričakuje. Tretji služabnik pa je prapodoba tistega, ki se je prepustil svojemu strahu. Hitro se je odpravil zakopat talent, ki mu ga je zaupal njegov gospodar. »Zbal sem se in sem šel ter skril tvoj talent v zemljo,« odgovori svojemu gospodu. Je ujetnik napačne predstave o svojem gospodarju, njegov strah ga je premagal: »Gospodar, spoznal sem te, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi trosil. Zbal sem se …« Preostanek prilike nam omenja, da ta gospod ni tak, kot se ga njegov služabnik boji … Nasprotno. Toda ta strah je služabnika oddaljil od pričakovanj njegovega gospodarja in ni želel (ali pa se ni čutil sposobnega), da bi pomnožil edini zaupani mu talent. Dejstvo pa je, da v priliki pojem številčnosti zaupanih talentov, ki je različen glede na služabnike (pet, dva in eden), ne izraža različnih stopenj zaupanja s strani tistega, ki kliče. Isto veselje je obljubljeno tistemu, ki je prejel pet, dva ali pa samo en talent … Je tudi nam strah zapravil pot v pristno veselje? (po: P. Madre, Božji klic)

 

33. nedelja med letom

Kako postati dobri in zvesti služabnik?

Kot prvi korak smo povabljeni živeti razpoložljivost. Služabnik se vsak dan uči odtrgati se od težnje, da bi vse odrejal zase in da bi s seboj razpolagal, kakor bi sam hotel. Vsako jutri vadi podarjanje življenja, razmišljanje, da dan ne bo njegov, ampak ga bo preživel kot izročitev sebe. Kdor služi, ni ljubosumen varuh svojega časa, temveč se odpove, da bi bil gospodar svojega dne. Ve, da mu čas ne pripada, da je dar, ki ga prejema od Boga, da bi ga sam podaril: »Le tako bo zares obrodil sad.« Kdor služi, ni suženj dnevnega reda, ki ga je določil, temveč je s krotkim srcem razpoložljiv za nenačrtovano: »Pripravljen za brata in odprt za nepredvideno, ki nikoli ne manjka in je pogosto vsakdanje Božje presenečenje.« »Služabnik zna odpreti vrata svojega časa in svojega prostora tistemu, ki mu je blizu, pa tudi tistemu, ki potrka zunaj urnika, za ceno prekinitve nečesa, kar mu je všeč, ali počitka, ki si ga zasluži.« Na ta način, z življenjem v razpoložljivosti, je služenje brez osebnih koristi in evangeljsko rodovitno. (po: papež Frančišek, marec 2016)

Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo prostost, moj spomin,
moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem.
Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem
popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. Amen.
sv. Ignacij Lojolski

PRIPRAVA NA ŽUPNIJSKI MISIJON
Čas priprave se izteka. Le še dober teden dni nam ostaja. To nedeljo so že na voljo zloženke s programom misijona in vabilom nanj. Vzemite jih za vsak dom in jih namestite na vidnem mestu, da se ne bodo založile. Ko utegnete, jo vzemite v roke in si oglejte program. Naredite si načrt in si rezervirajte čas. Ne skoparite s časom. »Kdor pičlo seje bo pičlo žel«, nas svari Svetopisemska beseda. Otroci ga bodo doživeli prvič in zadnjič kot otroci; odrasel pa marsikateri zadnjič. Vredno se je potruditi.

 

Naslovljeno na vas

Z NOVEMBRSKE SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Po molitvi v cerkvi pregledu sklepov prejšnje seje je sledila tema neseca, ki se je za november glasila Vera kot živa, ljubezniva navzočnost Boga. Kako zelo življenje v družini odpira prostor živi in ljubeči Božji navzočnosti so potrjevala tudi izkustva navzočih. Mnenje večine članov ŽPS je bilo, da k temu lahko veliko pripomore zakonska skupina. Zato je bila sprejeta pobuda, ki pa naj bi pri zakoncih v času misijona privede do sklepa, da se to uresniči. To bi bil žlahten sad misijona ter obogatitev za naše družine in tudi za vso župnijo.
Za advent ni bilo sprejetih kakšnih novosti, naj bi pa pri utečenem adventnem dogajanju bilo sodelovanje bolj dejavno. Sicer pa bo glavna posebnost letošnjega adventa pri nas in najbrž tudi celega leta župnijski misijon, ki je bil tudi osrednja tema te seje. Bilo je sprejetih nekaj manjših dopolnitev programa. Naj bo misijon prisoten tudi v naših vsakdanjih pogovorih.
Tudi nismo zaobšli miklavževanja, adventnih ustvarjalnih delavnic za otroke, za drugo leto pa skoraj v celoti začrtali program verskih srečanj za odrasle.
V novembru je vse nedelje, razen ene, druga sv. maša v podružnicah; pa je bilo sklenjeno, da bo na prvo nedeljo v decembru tudi druga maša v župnijski cerkvi (tudi zato, ker bo ogrevano). Tiste, ki jim to ne bo všeč, prosimo za razumevanje.
Od prve adventne nedelje bomo po vsaki nedeljski maši povabljeni v Dom srečanj. Postrežba je prvo nedeljo navadno že pred Domom, kjer nabavljate adventne venčke od Karitasa in voščilnice od šolarjev, od druge adventne nedelje pa bo za to poskrbljeno v Domu srečanj.

Bliža se novo leto. Nabavite lahko Družinske pratike, Marijanski koledarji, družinski koledarje.

Ozimnico za Karitas bomo zbirali v tednu Karitas.

MAŠNI NAMENI

NED – 19.11.
33. nedelja med letom
Abdija, prerok
Začetek tedna zaporov
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Ljudmilo Grah, zahvalna (v Šmatevžu)

PON. 20.11.
Bazilij, škof, mučenec.
17.00 za +Ivana Vadlana –oblet.

TOR – 21.11.
Darovanje Dev. Marije
17.00 za +Marijo (god) in vse Tiseljeve

SRE – 22.11.
Cecilija, dev., mučenka, zavetnica cerkv. glasbe
17.00 za +Marijo Semprimožnik –oblet

ČET – 23.11.
Klemen I., papež, muč.
16.00 za +Zofijo Rančigaj in vse Stepišnik (v Šentrupertu)
17.00 za vse verne rajne

PET – 24.11.
Andrej Dun-Lac, duhovnik, d, vietnam. m.
17.00 za +Viktorja Jelena, vse Vovkove

SOB – 25.11.
Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka
17.00 za +Franca Obreza –oblet.

NED – 26.11.
Kristus kralj vesoljstva
Obletnica posvetitve celjske stolnice
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Andreja Urankarja

Verouk za gomilsko birmansko skupino bo v četrtek ob 14.30 uri.

Duhovni vikend za kandidate za sv. birmo bodo od 24. do 26. novembra. Odhod avtobusa izpred cerkve na Gomilskem ob 15.30 uri.

Mladinski—srečanje za fantje in dekleta ob 18.00 v Domu srečanj. Vabljeni.

Bralci: v ned.: I. Tilen Hadolin, Mojca Strožer II. Eva Skok, Nika Šram
Dežurni ministrant(ka): Marko Mak, Nejc Lapuh
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl