Oznanila za 6. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali. (Mr 1,30–34)


BESEDA O BESEDI

MOLITEV NA SAMEM IN MOGOČNA DELA Mr 1,25–39

Jezus je v ljudeh budil zaupanje in ga tudi potrjeval. Veseli so bili, da so se v svojem trpljenju in stiski lahko zatekli k njemu. Ni čudno, da so ga želeli zadržati pri sebi. Vendar se je pred ljudstvom umaknil. Že navsezgodaj je šel v samoto, da bi molil. Evangelist nam ne razkriva, katera je bila Jezusova molitev; morda se je Bogu zahvaljeval za dober začetek svojega delovanja, morda ga je goreče prosil za svoje nadaljnje delovanje, morda je v jutranji tišini preprosto želel mirno in zbrano biti ob Očetu ali pa je ob pogledu na jezero in pokrajino ob njem, ki je vedno bolj vstajala iz nočne teme, opazoval dela Božje stvariteljske moči in zanje slavil Boga – Očeta. Povabljeni smo, da si tudi mi kdaj vzamemo čas in v miru in tišini na tak ali drugačen način molimo z Jezusom. Tudi on, ki je na neprimerljiv način povezan z Bogom in mora izpolniti zelo veliko poslanstvo, si vzame čas in svobodo za trenutek z Bogom; zakaj si ga ne bi tudi mi?
Tako kot se jezus ni dal prisiliti le k eni obliki delovanja, se tudi ni pustil vezati le na en kraj. Oznaniti mora novico, ki se najprej usmerja na celotno Galilejo. S tem oznanilo nastopi v sinagogah (shodnicah). Izrael je imel le en tempelj v Jeruzalemu, sinagoga pa je stala v vsakem judovskem kraju. Je kraj, na katerem se skupnost zbira k molitvi in posluša Božjo besedo. Jezus ne nastopa v puščavi (kot Janez Krstnik), temveč gre med ljudi v sinagoge. Ne ustavi se zgolj pri oznanjevanju. Tako kot je v Kafarnaumu, potem ko je z močjo učil ljudstvo, izgnal demona, tako je tudi njegovo nadaljnje delovanje povezano z mogočnim izganjanjem sil, ki nasprotujejo Bogu in mučijo ljudi. Ta povezanost med oznanjevanjem in mogočnimi deli, ki pomagajo ljudem, je kasneje značilna tudi za njegove apostole. K takemu vdanemu, »zastonjskemu« oznanjanju, pa nas vse vabi tudi apostol Pavel v današnjem drugem berilu. (po: F. Cerar)

5. nedelja med letom

1000. ŠTEVILKA ŽUPNIJSKIH OZNANIL—ŽUPNIJA IN DOM
Dom je za ljudi je ena največjih in osnovnih dobrin za srečno in zadovoljno življenje. Samo slutimo lahko, kako težko in žalostno je življenje beguncev in vseh vrst brezdomcev. Hiša ali stanovanje, pa naj bo še tako prostorno in razkošno opremljeno pa še ni dom. Dom ustvarjajo ljudje, ki tam bivajo in se imajo med seboj radi ter si pomagajo.
Kristjani pa imamo še duhovni dom—cerkev in pripadamo večji družini—župnijskemu občestvu. Med njimi pa je nujno živo sodelovanje. Župnija brez krščanskih domov ne more vršiti svojega poslanstva, posamezni kristjani in družine pa brez župnije ne morejo v polnosti živeti krščanskega življenja. Obstaja močna medsebojna odvisnost. Da bi ji zadostili, je potrebno uporabiti vsa dobra sredstva. Tudi sredstva obveščanja. Tako smo kot marsikje že prej, se tudi pri nas odločili za izdajanje župnijskega lističa – tedenskih župnijskim oznanil in sporočil, ki so jim pridruženi še krajši sestavki z duhovno mislijo ali spodbudo za nravno življenje. Naslov Župnija in dom pa povzema zgoraj navedena dejstva o pomenu medsebojne povezanosti teh dveh stvarnosti.
Prva številka Župnije in doma nosi datum 29.8.1999. Izhaja torej že 19. leto. Pred tem so izšla natisnjena oznanila le za posebne priložnosti, največje praznike kot sta božič in velika noč ali izredne slovesnosti. Od navedenega datuma pa redno. Od leta 2012 pa so oznanila naše župnije na voljo tudi na spletni strani župnije Gomilsko. To ima na skrbi g. Boris Smodiš, za kar mu ob tej priložnosti velja iskrena zahvala. Hvala tudi vsem, ki na kakršen koli način prispevate k izdajanju teh oznanil, ne nazadnje z zlaganjem teh lističev. Hvala tudi vsem, ki drugim prinašate ta oznanila. Zanimanje ali brezbrižnost za obveščenost o dogajanju v župniji veliko povesta o odnosu do župnije in verskega življenja nasploh.
Verjetno si želite, da bi se ta listič po obliki in vsebini posodabljal. Če imate kakšne dobre predloge, povejte! Tudi kakšni vaši prispevki so željeni, vendar je treba upoštevati omejitev z ozirom na prostor in namen. Pa kličite Božji blagoslov za prihodnost.
                                                                    župnik Martin

Naslovljeno na vas

POSLOVILI SMO SE
V torek, na drugi dan novoletnega praznika smo s svetim opravilom spremljali na zadnji poti pokojno Stanislavo Košenina z Gomilskega, zadnja leta pa je bivala v Domu upokojencev na Vranskem.
V četrtek, 4. januarja pa je bilo slovo od Ivana Mahorja (uradno Janez) – Bitančevega iz Zakla 8.
Oba sta bila lepo povezana z župnijskim občestvom; naj se veselita v občestvu svetih pri Bogu vekomaj!

Rubriki Krščeni so bili in Poročili so se, sta žal, letos še prazni.

ZAKONSKA SKUPINA
Od besed k dejanjem smo prešli pri župnijski Zakonski skupini. Kot začetek bo v župnijsko kroniko zapisan datum 31. januar 2018. Sodelovanje je zaenkrat zagotovilo 5 zakonskih parov. Dobrodošla bi bila še vsaj dva ali trije pari (nikoli pa preveč, saj bi bilo zelo dobro, če bi imeli več skupin). Srečanja naše zakonske skupine bo vsako zanjo sredo v mesecu, razen v poletnih mesecih. Torej naslednje srečanje, ko pričakujemo okrepitev (Morda bosta to prav vidva?), bo 28. februarja ob 19.00 uri v Domu srečanj.

ROMANJE ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV (članov ŽPS, cerkvenih ključarjev, krasilk in krasilcev, pevcev, bralcev, sodelavcev Župnijske karitas, …) bo v soboto, 17. februarja na Ptujsko goro. Svojo udeležbo sporočite v svoji skupini; tisti, ki deluje v več skupinah, se zabeležite pri eni. V glavnem naj bi bilo število do vključno prihodnje nedelje znano. Ptujska gora je glavna Marijina božjepotna cerkev v mariborski metropoliji, katere sestavni del je tudi naša celjska škofija. Cerkvena stavba je biser gotske arhitekture in umetnosti. Za duhovno oskrbo romarjev so na voljo redovniki—minoriti. Pričakujemo lepo romanje ob dobri volji, ki jo prinesite seboj.

Misijon se mora nadaljevati – pogovarjajmo se še o njem in molimo, da bi misijonska setev dala čim boljšo žetev!

MAŠNI NAMENI

NED – 4.2.
5. nedelja med letom
Jožef Leoniški, misijonar
7.00 češčenje /s sodelavci Karitas
7.30 za vse župljane
10.00 za +Ivana Štuseja (v Šentrupertu)

PON – 5.2.
Agata, dev., mučenka
17.00 za +Šramove in Koširjeve

TOR – 6.2.
Doroteja, mučenka
17.00 za +Marijo –oblet. in vse Tiseljeve

SRE – 7.2.
Rihard, kralj
17.00 za +Antona Rudla in Slemenškove

ČET – 8.2. Prešernov dan
Brigita Irska, opatinja
16.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
17.00 za +Marijo in Ivana Grah

PET – 9.2
Apolonija, dev., muč.
17.00 za +Jožefa (r. d.), Frančiško Rožič

SOB – 10.2.
Sholastika, devica, redovnica
17.00 za +Marijo (Miro) Turk –oblet.

NED – 11.2.
6. nedelja med letom
Lurška Mati božja
Svetovni dan bolnikov
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +župnika Adolfa Pikla (god)

Versko srečanje za odrasle ta teden odpade, ker bo v sredo zvečer v Domu krajanov Gomilsko Proslava v počastitev kulturnega praznika.

Svetopisemska skupina se bo sestala v torek ob 18.00 uri v župnišču. Lepo vabljeni—tudi na novo.

Mislimo na naše kandidate za birmo in jih spodbujajmo z zgledom in molitvijo—le še dobra dva meseca je do birme in kandidate za prvo sv. obhajilo, ki so s časom za pripravo le malo na boljšem.

Bralci v ned: I. Tilen Natek, Mojca Strožer II. Mojca in Maša Zakonjšek
Dežurni ministrant(ka): Tjaša Glušič, Urška Rančigaj
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.