Oznanila za 13. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca, in je sedèl pri mizi, je prišla žena z alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili med seboj: »Čemú ta potrata olja?« Jezus pa jim je rekel: »Pustite jo! Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila. Vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb. (Mr 14,3–4.6.8)

BESEDA O BESEDI

SODNI POSTOPEK, KI NI KONČAN Mr 14,1–15,47

Na cvetno nedeljo nam Cerkev bere poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti ali pasijon. Ob tem pretresljivem besedilu se je razlagalcem vedno postavljajo vprašanja, kdo je odgovoren za Jezusovo smrt: Judje ali Rimljani? Ali je jezus umrl zato, ker se je razglašal za Mesija, torej zaradi verskih razlogov, ali pa zaradi političnih, ker naj bi bil ščuval k uporu proti Rimljanom? Znanstveniki so ugotovili, da so Jezusa obsodili tako Judje kot Rimljani. Njegovo obsodbo je izzval nenavaden splet verskih in političnih razlogov. Najbolj neposredno odgovornost gotovo nosijo tedanji judovski voditelji, nikakor pa ne vsi takratni Judje, še manj seveda kasnejši judovski rodovi. – Še bolj temeljno vprašanje je, zakaj je moral Sin človekov sploh trpeti. Odgovor bomo našli, če pomislimo na Judovo izdajstvo, na Petrovo zatajitev, na Pilata, ki si umiva roke, na vojake, ki si pohlepno delijo obsojenčeva oblačila, na morilca Barabo in oba razbojnika. V njih se nam odkriva resničnost, ki je pripeljala Jezusa na križ: to je bila teža grehov vsega človeštva. »Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les,« piše apostol Peter. »Zaradi naših grehov je bil ranjen, potrt zaradi naših hudobij« (Iz 53,5). – Za vsemi omenjenimi stojijo množice, ljudje vseh časov, stojimo tudi mi. Ko na cvetno nedeljo poslušamo pasijon in bralec zapre knjigo, pomislimo, da se ta zgodba pravzaprav še ni končala. »Nekdanji tožniki so mrtvi, priče so odšle domov. Sodnik je zapustil sodno dvorano. Toda Jezusov proces še vedno traja.« Tako končuje svojo knjigo judovski pisec P. Winter, ki opisuje te dogodke. – Jezusov sodni postopek še traja in se ponavlja v vsakem učencu in v vsakem človeku, ki trpi in je preganjan zaradi pravice. Obnavlja ga vsakdo, ki s odloči za greh in se s tem pridružuje vpitju množice: »Ne tega, ampak Baraba! Križaj ga! (nedeljska misel na radiu Celovec)

CVETNA NEDELJA

VELIKI TEDEN V NAŠEM OBČESTVU
P r i p r a v a:
Vrhunec velikonočnega praznovanja je velikonočno sv. obhajilo. Priložnost za sv. spoved bo še vsak dan pol ure pred bogoslužjem, v svetem trodnevju pa zadnjih 15 minut pred obredi ne bo spovedovanja. Na veliko soboto pa v župnijski cerkvi pred in po blagoslovu velikonočnih jedil, v Šentrupertu pa samo pred blagoslovom.

Bolni in ostareli na domu:
Na Gomilskem, v Šmatevžu in v Zaklu: na cvetno nedeljo popoldne.
V Grajski vasi: ta ponedeljek dopoldne.
V Šentrupertu in v Trnavi: ta torek dopoldne.
Če pa katerim določen čas nikakor ne odgovarja, pa se lahko dogovorimo za v sredo popoldne.
Nekateri so že za prvi petek opravili velikonočno spoved in obhajilo, če želijo zdaj tik pred veliko nočjo prejeti sv. obhajilo, naj povedo.
Za vse pa velja: hvaležen vam bom, če mi boste sporočili, da se strinjate s časom obiska (tel. (03) 572 61 98, 041673716).
Še zlasti v teh dneh radi prihajajte k sv. obhajilu. Tudi, če boste opravili sv. spoved drugod, pridite doma k sv. obhajilu.

Naslovljeno na vas

CVETNA NEDELJA, 25.3. – Spomin Jezusovega prihoda v Jeruzalem
Ob 7.00 češčenje
ob 7.30 in ob 10.00 sv. maša

VELIKI TEDEN 2018 V NAŠI ŽUPNIJI
V. PON, 26.3.: ob 19.00 sv. maša
V.TOR, 27.3.: ob 19.00 sv. maša
V. SRE, 28.3.: ob 19.00 sv. maša

VELIKI ČETRTEK, 29.3. –Spomin Jezusove zadnje večerje
Dan zahvale za sv. obhajilo in molitve za duhovne poklice.
Ob 19.00 – sv. maša, nato molitev »z Jezusom na Oljski gori«

VELIKI PETEK, 30.3. – Dan Jezusovega trpljenja in smrti.
Ob 15.00 križev pot
Ob 19.00 obredi velikega petka: božja beseda, češčenje križa, sv. obhajilo. Ta dan je strogi post.

VELIKA SOBOTA, 31.3. Jezusov grob – molitev pred Najsvetejšim ob 7.00 blagoslov ognja (gobe)
Blagoslov velikonočnih jedil: ob 11.00 v župnijski cerkvi, ob 13.30 v Šmatevžu, ob 14.30 v Šentrupertu.
Ob 15.00 v Grajski vasi, ob 16.00 v župnijski cerkvi.
Ob 20.00 velikonočna vigilija: slavje luči, hvalnica velikonočni sveči, blagoslov krstne vode, slovesna sv. maša z Alelujo

VELIKA NOČ, 1.4. Praznik Jezusovega vstajenja
V naši župniji dan tudi češčenja
Ob 7.00 (!) vstajenjska procesija, slovesna maša
Ob 10.00 sv. maša
Ob 15.00 večernice – ura češčenja

Praznik Kristusovega vstajenja naj bo vir novega življenja!

MAŠNI NAMENI

NED – 25.3. CVETNA
6. POSTNA NEDELJA
Rebeka, svetopis. žena
Sklep tedna družine
7.00 češčenje, spoved –misijonar
7.30 za vse župljane
10.00 blagoslov zelenja pri pokopališču
za +Danijela in vse Brišnikove

PON – 26.3.
Evgenija, mučenka
19.00 za +starše Jerman Jager, Marijo Jager

TOR – 27.3.
Gelazij, škof
19.00 za +Ivana Mahorja

SRE – 28.3.
Bojan (Vojan), knez
19.00 za +Miha Brinovca –oblet.

ČET – 29.3.
Bertold, redovni ustanovitelj
19.00 za +Antona Šlandra in vse Koprivove

PET – 30.3.
Amadej, vojvoda
19.00 obredi velikega petka

SOB – 31.3.
Gvido, opat
20.00 velikonočna vigilija: za +Marijo Orožim in vse Mlinarjeve

NED – 1.4.
Velika noč
Agapa in Irena, mučen.
7.00 vstajenjska procesija, slovesna maša: za vse župljane
10.00 za +Franca Obreza (r. d., god)
15.00 večernice – ura češčenja

Karitas: sestanek sodelavcev bo ta ponedeljek ob 19.45 uri. Vabljeni.

Zakonska skupina se sestane v sredo ob 20.00 uri. Vabljeni tudi novi.

Bralci božje besede: kadar bo kdo mogel priti k bogoslužju, naj bo na razpolago za branje! Miza božje besede nam bo v teh dneh bogato obložena. Bogu hvala!
Dežurni ministrant: Jošt Polak, Rok Rojnik, od velikega četrtka VSI.
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž

Tokrat pred veliko nočjo ne bo generalnega čiščenje župnijske cerkve, ker bo to že v aprilu za slovesnost sv. birme. Prosimo pa za olepšanje vseh treh podružnih cerkva, saj bo v vseh blagoslov velikonočnih jedil, v Grajski vasi pa tudi sv. maša na drugi dan velikonočnega praznika.

Hvalevredno bo, če boste prispevali svoje cvetje za okrasitev božjega groba in cerkve.