Oznanila za 14. teden 2018

VELIKA NOČ 2018

»Sredi življenja nas obdaja smrt.« Tako pravi pesem, ki ponazarja naše življenjsko izkustvo. Velika noč to postavi na glavo: »Sredi smrti nas obdaja življenje.« Vključimo to izkustvo vere v svoje vsakdanje življenje!
                                         (po: Praznujemo cerkveno leto)

 

VELIKA NOČ NAJ BO VAM VSEM BLAGOSLOVLJENA!
                                                                           Vaš župnik s sodelavci

VELIKA NOČ

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. (Jn 20,4–8)

BESEDA O BESEDI

DOŽIVLJANJE KRISTUSOVEGA VSTAJENJA Jn 20,1–9

Le očividec more tako pripovedovati, kot poroča evangelist Janez o vstajenju našega Gospoda. Tako živo, toplo človeško, obzirno in natančno. Bralec lahko jasno vidi vse osebe in stvari pred seboj, skoraj se jih lahko dotakne. – Marija Magdalena, nekdanja javna grešnica, velika spreobrnjenka, je po svojem srečanju s Kristusom vsa gorela za Odrešenika v svetostno prečiščeni ljubezni. Njeno življenje je imelo le en smisel in cilj: slediti Kristusu. Ko je vse Kristusa zapustilo in je na Kalvariji trpel svojo agonijo zavržen, zasramovan in osamljen, je poleg Kristusove matere in njene sorodnice Marije Kleopove stala pod križem tudi ona. Tako poroča isti evangelist Janez, ki je bil tudi sam navzoč pri Kristusovi smrti. Marija Magdalena se je na veliki petek udeležila Jezusovega pogreba in potem se kar ni mogla ločiti od groba in je sedela nasproti grobu, kot to v svojem zapisu opisuje evangelist Matej. Z drugimi pobožnimi ženami je v soboto zvečer kupila dišav in na velikonočno jutro hotela Jezusa maziliti. Ko pa je videla, da je veliki predgrobni kamen odvaljen, je stekla poročat apostolu Petru in Janezu. – Peter, prvak apostolov, je Kristusa v noči pred velikim petkom zatajil. Res se je hitro skesal, toda od bridkosti svoje velike nezvestobe in žalostnega Kristusovega konca si še vedno ni opomogel. Pogum mu je vlival Jezusov najljubši učenec Janez, ki je tudi v najtežjih urah Kristusu ohranil zvestobo. – Janez je bil mlad in lahkonog in tudi vest ga ni težila. Po oznanilu Marije Magdalene je bil brž pri grobu. Toda znal se je premagati. Počakal je glavarja Petra in v spoštovanju do Petrove avtoritete, ki mu je njegov greh ni odvzel, pustil, da je Peter prvi vstopil v grob. – Oba apostola sta videla, da je grob prazen, in sta verovala, čeprav še nista prav umela Jezusovega vstajenja. Gospod se je moral kasneje še nekajkrat prikazati in poslati Svetega Duha, da sta skupaj z ostalimi apostoli nato oznanjala vero v vstalega Zveličarja. Na tem oznanilu sloni tudi naša vera – danes, več kot dva tisoč let po velikih dogodkih našega odrešenja. – Naj ta velikonočna svetloba s svojo močjo utrjuje našo vero, ki je nakrhana zaradi posvetnosti in brezbožnosti naših dni. (po: Stanko Janežič, Slava Bogu – mir ljudem)

Naslovljeno na vas

DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA
Naša župnija ima dan celodnevnega češčenja sv. Rešnjega telesa vsako leto 1. aprila (tako je določeno v okviru škofije, da vsak dan v letu v eni župniji »dežurajo« v češčenju; večje župnije imajo po več dni). Letos pride naš evharistični praznik ravno na veliko noč, zato nimamo razporeda češčenja za naselja ves dan kot običajno. Nekaj smo naredili to že vnaprej na veliki četrtek in veliki petek po večernih obredih, še več pa naj bi na veliko soboto preko dneva in na veliko noč pa pred mašama in po njih, ter popoldne ob 15.00 eno uro s sklepom.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo!

CERKEV KRIŠTOFA V GRAJSKI VASI ŠE LEPŠA
Pri obnovljenem glavnem oltarju sv. Krištofa je v spodnjem delu (antipendiju) lepa slika sv. Krištofa. Ta se je pred kratkim vrnila z obnove. Delo je temeljito opravil restavrator Miha Legan, ki je obnovil tudi stranska oltarja. Umetnina je zdaj zablestela v vsej lepoti, saj je bilo prej marsikaj prebarvano in zakrito, zdaj pa je v prvotni podobi.
Poglejte od blizu. Zato bo priložnost že na velikonočni ponedeljek, ko bo tam ob 10. uri bogoslužje.
Z Gomilskega pa se bo romalo ob 9.30 tudi peš.

OBNOVA ZUNANJŠČINE CERKVE SV. RUPERTA V ŠENTRUPERTU
Izvajalec bo začel z deli takoj po 15. aprilu. Nova bodo tudi okna. Po obnovi strehe (1999. leta) je bila fasada samo na novo prepleskana, zdaj pa bo tudi na novo ometana. Z okni in vsem drugim, bodo stroški na 30 tisočakov. Nekaj je že privarčevanega, večji del pa je še v upanju na vaše darove. /več v prihodnjih oznanilih/

Pogled naprej: 22. aprila bo v Marijini cerkvi v Celju slovesnost svetniških kandidatov ob 15. uri, 29. aprila slovesnost sv. birme—pred tem še srečanje z g. škofom, 20. maja prvo sv. obhajilo, … molimo!

MAŠNI NAMENI

NED – 1.4.
V E L I K A N O Č
Dan češčenja
Agapa (Ljuba) in Irena, mučenki
7.00 vstajenje, vstajenjska procesija
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Franca Obreza (r. d., god)
15.00 ura češčenja s sklepom

PON – 2.4. -d.p.d.
Velikonočni ponedelj.
Velikonočna osmina (VO)
7.30 za poživitev krščanskega upanja
10.00 za +Marijo (Miro) Turk

TOR – 3.4. VO
Rihard (Riko), škof
19.00 za +Marijo, Franca in Janija Rančigaj

SRE – 4.4. VO
Izidor Seviljski, šk., c.u.
19.00 za +Stanislavo in Vinkota Mazej

ČET – 5.4. VO
Prvi četrtek
Vincencij Ferrer, duh.
17.00 za vse +Šošterjeve (v Šentrupertu)
19.00 za +Marijo Šmit in vse njene
Molitev za duhovne poklice

PET – 6.4. VO
Prvi petek
Irenej iz Srema, šk., muč.
19.00 za +Ivana in Jožico Vaš
Litanije Jezusovega srca

SOB – 7.4. VO
Prva sobota
Janez Krst. De la Salle, redovni ustanovitelj
19.00 za +Riharda Posedela –oblet.
Litanije Božje matere

NED – 8.4. BELA
2. VELIKONOČ. NED.
Ned. Bož. usmiljenja
Dionizij, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Karla Sirše –oblet. Sv. krst

V tem tednu:
Svetopisemska skupina se bo zbrala v torek ob 20.00 uri v župnišču.

Sestanek za starše veroučencev 8. in 9. razreda—pripravnikov na sv. birmo bo v sredo ob 17.30 uri v Domu srečanj. Naj pridejo zagotovo.

Bralci v ned: Sonja Mandelc, Tilen Natek II. Eva Skok, Ana Šlander
Dežurni ministrant(ka): Luka Semprimožnik, Marko Vošner
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava