Oznanila za 16. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz. «Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. (Lk 24,38–43)

BESEDA O BESEDI

TUDI TI PRIPOVEDUJ Lk 24,35–48

Ker je Jezus vnel srci učencev iz Emavsa, sta še tisto uro odšla svojim prijateljem povedat, kaj sta slišala in videla. Svojega navdušenja nista mogla ohraniti samo zase. Ko sta pozno zvečer prispela v Jeruzalem, sta našla še zbrane enajstere in druge učence. Pripovedovali so si, kaj so doživeli; in njihova pripoved je postala izpoved. Samo videti ne zadošča – treba je tudi dojeti, kaj vidiš. Potem se lahko vstajenje zgodi pri vsakem izmed nas. Ko so si učenci medsebojno pripovedovali, kaj so doživeli, je Vstali stopil mednje in jim je zaželel mir. – Pričevalska skupnost učencev je lepa podoba za Cerkev: to je skupnost ljudi, ki si pripovedujemo in pričujemo, kaj smo doživeli, kaj smo videli in spoznali. Eni pripovedujejo o osebnih izkušnjah, drugi se sklicujejo na izkušnje tretjih – kakor učenci v Jeruzalemu. Na svoji poti doživljamo vsi osebne izkušnje; če nam te odprejo oči in nam zagori srce, se srečamo z Vstalim. Za evangelista Luka se vstajenje zgodi takrat, ko se nekaj najgloblje dotakne našega srca, ali kakor je rekel Paul Tilich, kjer nas nekaj »resnično zadene«. To so vsakdanje izkušnje: pogovori, srečanja, pričevanja, kosila, sprehodi, skupno bivanje in evharistija. – Veliko se pogovarjamo in se srečujemo z ljudmi. Toda pogovor ostaja pogosto le klepet in naše srečanje le bežen kontakt z ljudmi. Kjer se resnično razvije pogovor, kjer pričujemo in drug drugemu odpiramo oči, kjer ob pogovoru začne goreti srce – tu se zgodi vstajenje, tu srečamo tudi Vstalega v podobi enega od svojih sogovornikov. – Če ljudje pošteno in obenem spoštljivo in z občutkom pričujejo o tem, kar so doživeli na svoj poti in kako to sami razumejo in si razlagajo, je med njimi prisoten sam Vstali. Njihov pogovor postane izkušnja vstajenja. Dotikamo se bistva, nastane vzdušje, v katerem se začuti prisotnost Boga. – In ti? Kaj bi rad pripovedoval/a ljudem, ki so ti ljubi? Vstajenje bi zate pomenilo, da slediš temu notranjemu impulzu, ki te sili, da bi z drugimi govoril. Ko se boš opogumil/a in povedal/a to, kar ti že dolgo leži na srcu, boš spoznal/a, kako nastane nov odnos, kako se lahko srca vnamejo in kako v tebi govori sam Vstali. (po: Anselm Grün)

3. velikonočna nedelja

V evangeliju po Luku srečamo vstalega Jezusa, kako se prikaže zbranim učencem (prim. Lk 24,36), ki so nezaupljivi in prestrašeni mislili, da je prikazen. Romano Guardini je zapisal: »Gospod se je spremenil. Ne živi več tako, kot je živel prej. Njegovega bivanja … ne moremo razumeti. Pa vendar je telesno …, saj vsebuje vse njegovo dosedanje življenje in usodo, preko katere je moral iti, torej trpljenje in smrt. Vse je resničnost. Čeprav spremenjena, pa vendar je dotakljiva resničnost«. Ker vstajenje ni izbrisalo znamenj križanja, je Jezus svojim apostolom pokazal roke in noge. In da bi jih prepričal, jih je prosil, naj mu dajo kaj jesti. Tako so mu učenci »ponudili kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel« (Lk 24,42–43). Sveti Gregor Veliki razlaga, da »na ognju pečena riba pomeni trpljenje Jezusa, Srednika med Bogom in ljudmi. On se je namreč blagovolil potopiti v vode človeškega rodu. Sprejel je, da mu bo naša smrt zadrgnila zanko ter bo postavljen na ogenj, da bo prenašal bolečine v času trpljenja«.
Po zaslugi teh zelo nazornih znamenj so učenci prerasli začetne dvome in se odprli daru vere. Ta vera jim je omogočila razumeti, kar je bilo napisanega o Kristusu. Beremo namreč, da jim je Jezus »odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: ‘Tako je pisano: Kristus bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo spreobrnjenje v odpuščanje grehov vsem narodom … Vi ste priče (Lk 24,45-48).« Zveličar nam zagotavlja svojo resnično navzočnost med nami po Besedi in evharistiji. Kakor sta namreč emavška učenca prepoznala Jezusa po lomljenju kruha, tako tudi mi srečamo Jezusa med obhajanjem evharistije. (po: Benedikt XVI.)

Molitveni shod za duhovne poklice

Je na današnjo , 3. velikonočno nedeljo, ko začenjamo teden molitve za duhovne poklice, v Marijini cerkvi v Celju. Ob 15. uri molitvena ura, za katero so tokrat zadolžene župnije (tudi naša!) naše dekanije. Ob 16.00 uri pa somaševanje.
Iz župnije Vransko bo pripeljal avtobus ob 14.20 uri na postajo na Rezani in boste lahko vstopili tudi naši župljani. Plačali boste na avtobusu.

Naslovljeno na vas

VABILO DUHOVNIKOM, REDOVNIKOM, REDOVNICAM IN VERNIKOM CELJSKE ŠKOFIJE
   Prisrčno vabim k obhajanju NEDELJE SVETNIŠKIH KANDIDATOV CELJSKE ŠKOFIJE, ki jo bomo slovesno obhajali na 4. velikonočno nedeljo, nedeljo Dobrega Pastirja, 22. aprila 2018, ko bo ob 15. uri v Marijini cerkvi v Celju molitvena ura, nato ob 16. uri slovesno somaševanje duhovnikov celjske škofije, pri katerem sodelujejo ministranti in drugi liturgični sodelavci, zlasti bralci, izredni delivci obhajila, kandidati za stalne diakone in molivci MZDP, ker je na to nedeljo tudi dan molitve za duhovne poklice. Pri slovesnosti bo prepeval stolno – opatijski mešani pevski zbor.
   Na pastoralnem obisku »Ad limina« so nas zelo spodbudili, da več storimo za promocijo naših svetniških kandidatov, še posebej za tako simpatičnega pričevalca Izidorja Završnika, pa tudi za vse druge svetniške kandidate, posebej za kanonizacijo bl. škofa A. M. Slomška, prvega zavetnika naše škofije, in za beatifikacijo 7 duhovnikov naše metropolije, ki so bili umorjeni v Jasenovcu.
   Zahvaljujem se vam za sodelovanje in pomoč in vas z veseljem pričakujem v Celju.
+Stanislav Lipovšek, celjski škof

Dragi župljani, veste, da je Izidor Završnik bil gomilski župljan in je tudi kot duhovnik tukaj deloval, zato mu dolgujemo še posebno pozornost. Zato lepo vabljeni v čim večjem številu. Na plakatu za to slovesnost piše, da bo »ob 15.00 uri molitvena ura, ki jo pripravijo mladi iz župnije Gomilsko«. Sodelovali bodo naši mladi, pela naša glasbena skupina Sije in skoraj gotovo tudi otroški zbor, povezovala pa Marija Petra Mlakar (roj. Košec). Tudi birmanci naj bi imeli ta dan devetdnevnico na tej slovesnosti.
Avtobus bo peljal iz Rezane (pri semaforjih) ob 14.15 uri in bo stal tudi v Trnavi pred trgovino. Prijavite se čim prej, da naročimo ustrezen prevoz!
Vaš župnik s sodelavci

MAŠNI NAMENI

NED – 15.4.
3. VELIKONOČ. NED.
Helena, kneginja
Začetek tedna za duhovne poklice
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Stankota Lobnikarja
Celje, Marija 15.00 Molitveni shod duhovne poklice

PON – 16.4.
Bernadka Lurška, red.
19.00 za +Ljudmilo Grah

TOR – 17.4.
Robert, opat
19.00 za +Franca Završnika

SRE – 18.4.
Sabina P., red. ustanov
19.00 za Lončičeve

ČET – 19.4.
Leon IX., papež
17.00 za +Rozalijo in Jožeta Cizej –obl.
19.00 bogoslužje Božje besede

PET – 20.4.
Teo (Teotim), misijonar, škof
19.00 za +Brankota—oblet. in vse Piklove in Jakčeve
ZAČETEK DEVETDNEVNICE

SOB – 21.4.
Anzelm, škof, c. učitelj
19.00 za +Stanislavo Košenina

NED – 22.4.
4. VELIKONOČ. NED.
Nedelja Dobrega pastirja
Leonid, mučenec
Sklep tedna za duhovne poklice
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Marijo Nikico -obl. in Julijano Rančigaj
Celje, Marija 15.00 molitveni shod—svetniški kandidati celjske škofije – I. Završnik

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Prvoobhajanci bodo imeli priprave v soboto popoldne, od 15. ure naprej.

Bralci v ned: I. Janez Jelen, Sonja Mandelc II. Damjana Rojnik, Marko Vasl
Dežurni ministrant(ka): Aljaž Lončar, Matevž Lončar
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Napoved: Peš romanje na Brezje bo letos od petka, 4. maja do nedelje, 6. maja.