Oznanila za 50. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

… je v puščavi prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jórdansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija: »Glas vpijočega v puščavi:Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« (Lk 3,2–4)

BESEDA O BESEDI

KRST SPREOBRNJENJA V ODPUŠČANJE

Janez oznanja krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. Kaj je greh? Kaj odpuščanje? Kaj spreobrnjenje?
Greh je dejanja, ki ga človek stori, čeprav ve, da ga ne bi bil smel. Ko ga stori, ga vznemirja glas vesti in tlači občutek krivde. Pekoča vest in občutek krivde sta za verne eden od dokazov, da zares biva Nekdo, ki je nad njimi, ki jim v srcu govori in daje vedeti, da so za svoja dejanja odgovorni. – Mnogi neverni pravijo, da ni nikogar, ki bi jim v srcu govoril in ki bi mu bili za svoja dejanja odgovorni. Ne priznavajo ne greha ne krivde. Tajijo, da bi jih za kaj opominjala vest. Ko pa vidimo druge, kako se trudijo pošteno živeti, težko verjamemo, da bi to počeli, če jih ne bi k temu navajal glas vesti. In ko vidimo še druge, kako se pehajo za užitke ter omamljajo z raznovrstnimi »drogami« sodobnega časa, sklepamo, da je to njihov način, kako prevpiti glas vesti. – Janez oznanja v odpuščanje grehov krst spreobrnjenja. Ta krst obsega priznanje grešnega dejanja, obžalovanje tega dejanja, hotenje, da do takšnih dejanj ne bo več prihajalo. Vsi verski obredi in vse vrste duhovnosti človeka samo toliko resnično osvobajajo, kolikor ga vodijo k spoznanju in priznanju, da se je z grehom ločil od Boga, ki pa je pripravljen vsako ločitev odpustiti, če človek greh prizna, ga obžaluje ter pokaže voljo za poboljšanje. Samo to je krst spreobrnjena v odpuščanje grehov, samo tako se je mogoče znebiti občutka krivde in si pomiriti vest. – Čeprav je Janez v puščavi, ga samo tisti ne sliši, ki ga noče. (po: p. F. Cerar: Beseda da Besedo)

2. adventna nedelja

BESEDA MISIJONARJEV
Leto se je obrnilo in z veseljem sva prišla med vas, da ogenj misijona v tem adventnem času in za praznik Brezmadežne ponovno vzplamti v vsej lepoti in toploto. Moč Jezusove besede, ki ozdravlja, naj z novo močjo in navdušenjem zagori v vseh, ki ste mogli priti v cerkev, in tistih, ki vas je bolezen, starost, zaposlenost, ali kaj drugega zadržalo zunaj župnijskega dogajanja. Kristus ima tudi danes veliko moč odreševanja v vseh, ki se mu odpro in živijo povezani v skupnosti. Češki mislec Tomaš Halik spodbuja kristjani, ki živimo v svetu, kjer velja »zakon močnejšega« in v katerem se izplača brezobzirnost z ostrimi komolci, naj se ne predajamo trem možnostim:

1) ne obupaj in se ne prilagaj »volkovom, ki tulijo«;
2) ne otopi v svoji veri in ljubezni in
3) ne ogluši, ne utišaj se v življenju iz evangelija in ne poneumi se s to ali ono »drogo« (omamo) tega sveta.

Ti mirno in modro živiš četrto možnost: to je pogumna vera, v kateri vztrajaš in skupaj z ostalimi iz nje živiš. To je pogum graditi skupnost, v njej prispevati svoje delo, veselje, trpljenje, upe, strahove, dvome, (ne)moč, obraz, roke, besedo spodbude. Tako veš, da župnija te nosi in nosiš jo ti. Vztrajaš na poti nesebičnosti, nenasilja in velikodušne ljubezni, čeprav to pomeni kljubovanje logiki tega sveta, njegovi oblasti in ustaljenem slogu.
Naj vaše župnijsko drevo življenja v Kristusu na novo oživi z novimi poganjki in sadovi za danes in v prihodnosti!
Hvala vam za lep sprejem in odprtost!

Misijonarja p. Silvin in p. Pepi

Naslovljeno na vas

ADVENT ZAKONCEV – PRILOŽNOST ZA POGOVOR IN SKUPNO MOLITEV
Kako se notranje zbližamo drug z drugim? Pomembna je odkrita izmenjava opažanj in izkušenj, občutij in misli. Tako lahko drug z drugim spregovorimo in se tudi ne nehamo pogovarjati.
Beseda je čudna reč. V besede lahko notranje zajamemo svoje največje globine in jih posredujemo drugemu, ta pa lahko stori prav tako.
Mirno se pogovarjajta o tem in onem, o vremenu in o vsakdanjih stvareh. A potem dovolita svojemu pogovoru zaiti tudi v globino, iskat globlji smisel vsega, s čimer se srečujeta. Tako lahko postaneta notranje kar najtesneje eno.
Beseda je ljudem dana, da bi prišli v globok stik drug z drugim, da bi medsebojno izoblikovali skupnost, da bi notranje našli isto valovno dolžino.
Ob kratkem stiku postane beseda, ki bi morala biti veselje, opora in tolažba, nevarno orožje. Trda, ostra, beseda lahko globoko v srcu dolgo boli in zapusti brazgotine. In molk, čas brez besed, prav tako.
In najtesneje se bosta notranje zbližala, če bosta našla čas za pogovor z Bogom. Če se bosta združila v vajini skupni molitvi.
Adventni čas je idealna priložnost za to. Po njem bo v vajin zakon prihajala resnična ljubezen.
In ta ljubezen je svetloba, s katero drug drugega ne oslepita,
s katero sta drug drugemu blizu, ne da bi ga imela v posesti.
Ta ljubezen daje toploto, ne da bi drug drugega zadušila,
je ogenj, s katerim drug drugega ne sežgeta.
S to ljubeznijo lahko cenita drug drugega, ne da bi se nanj obesila.
Naj se ljubezen skozi advent krepi, v božični noči pa v vajinih srcih znova rodi v podobi Njega, ki je Ljubezen sama.
(po: Phil Bosmans)

Vsi pa smo poklicani, da se v adventu bolj posvetimo Božji besedi.
Bolj na bi jo poslušali, jo brali in premišljevali: kot posamezniki, družina ali v kakšnem občestvu, kjer si lahko izmenjavamo spoznanje. Eno takšnih občestev je svetopisemska (ali biblična) skupina, ki v naši župniji deluje že vrsto let. Je pa odprta za nove sodelujoče in bi z veseljem spreli vsakega, ki želi poglobiti svoj odnos do Svetega pisma in zajemati iz tega neusahljivega vrelca spoznavanja Boga in in resnice o nas samih.

MAŠNI NAMENI

NED – 9.12.
2. adventna nedelja
Valerija, mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Antona Kovačiča, starše Kovačič in Virant
za +Miro Rakun

PON – 10.12.
Gregor III., papež
17.00 za +Natašo Vnučec

TOR – 11.12.
Sabin, škof
17.00 za +Ignaca (r. d.) in vse Ocvirkove

SRE – 12.12.
D. Marija iz Ggadalupe
17.00 za Anico Drev

ČET – 13.12.
Lucija, devica, mučenka
16.00 za +Ferdinanda Plaskana—osmina (v Šentrupertu)
17.00 za +Antona –oblet. in vse Muhovčeve

PET – 14.12.
Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za +Dragotina Stanko

SOB – 15.12.
Drinske mučenke
17.00 za +Mojco Rojnik in vse Rojnikove

NED – 16.12.
3. adventna nedelja
Adelajda (Adela), kraljica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Brankota Košenina –30. dan

V tem tednu:
Svetopisemska skupina v župnišču. Lepo vabljeni.
Sestanek za starše veroučencev sedmega in osmega razreda—prihodnji birmanci, bo v petek ob 17.45 uri v Domu srečanj. Prosim, pridite zagotovo.
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž