Oznanila za 10. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

»Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.« (Lk 6,43–45)

BESEDA O BESEDI

DREVO SPOZNAMO PO SADU Lk 6,39–45

Jezus človeka primerja z drevesom. Sad nezmotljivo razodeva vrsto, sorto in kakovost drevesa. Nekaj podobnega je s človekom: njegove besede so izraz in sad njegove notranjosti, njegovega srca. Besede so tolmač in ogledalo duše. – Razlika med drevesi in človekom je med drugim v tem, da drevo ne more varati z videzom. Človek pa lahko svojo notranjost zakrinka in skrije za lažnive besede. Za zlato besedo se često skriva železno srce, pravi pregovor. Človek z besedo sebe ne le razodeva, ampak po njej sebe tudi daje. Seveda to velja za dobro besedo. Z njo razdaja svojo dobrohotnost, ljubezen, postrežljivost in pomoč. »Večkrat človek ne potrebuje druge postrežbe kakor dobro besedo,« piše prof. Anton Trstenjak v svoji knjig Skozi prizmo besede, in nadaljuje: »Dobra beseda je najboljša postrežba, ki jo moremo dati gostu. Vselej mu dobro de, če jo dobi. Dobra beseda gosta spremlja še na poti domov. Morda celo več dni in tednov od nje živi.« Slovenski pregovor pa to samo potrjuje: Beseda, ki pride od srca, ogreje tri zime. – Drevo se spozna po sadu. Še bolj kot besede pa so sadovi naše notranjosti naša dejanja. Dejanja so kot sadovi, besede so le kot listje na našem drevesu. – Če Jezus pravi, da dobro drevo rodi dober sad, da smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja, najbrž hoče reči, da naša dejanja kažejo na nekaj globljega v nas. Razodevajo našo osnovno življenjsko usmerjenost., temeljno odločitev in stališče, korenino, ki daje kakovost in vrednost vsem dejanjem. Ta notranja drža je nadvse pomembna, saj gre za to, čemu sem se zapisal, za katero glavno vrednoto ali nevrednoto sem se opredelil: za dobro ali zlo, za ljubezen ali sovraštvo in sebičnost, za Boga ali proti Bogu. Gre za to, česa je »polno srce«, kakšna je »zakladnica srca«, dobra ali pokvarjena. (po: TV Slovenija – Ozare)

8. nedelja med letom

PRAVA BESEDA

Dan, ki se začenja, potrebuje besed pozdrava, zahvale.
Besede soglasja in zavračanja zla, predvsem pa premišljene besede.
Živimo in mislimo, se odločamo in molimo,
svarimo in ljubimo – v besedah in z besedami.
Besede lahko povezujejo, pomagajo in ozdravljajo.
Lahko ločujejo, ranijo in ubijajo.
Lahko učijo in opominjajo, lažejo in zapeljujejo.
Ko sem izrekel besedo, nimam več moči nad njo.
Živi svoje življenje, ni je mogoče več ujeti.

Gospod, daj mi besede življenja, da mi danes zvečer ne bo treba
obžalovati nobene besede, ki sem jih ta dan izrekel. (po: Zakladnica molitve, Paul Roth)

Danes poslušamo 2. del Pastirskega pisma slovenskih škofov za letošnji postni čas o vseživljenjski katehezi. Poslušajmo, premišljujmo, uresničujmo!

DANES TEDEN – NA PRVO POSTNO NEDELJO, 10.3. BO SLOVESNO BOGOSLUŽJE OB OBLETNICI SMRTI IZIDORJA ZAVRŠNIKA
Lani je bilo obhajanje te obletnice združeno z slovesnostjo svetniških kandidatov celjske škofije v mesecu maju v Celju. Za letos pa je dal upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek pobudo, da bi v župnijskem okviru, v katerem naj bi bila zastopana tudi rojstna in krstna župnija Izidorja Završnika, Sv. Jurij ob Taboru, imeli, prav na dan obletnice, v župnijski cerkvi na Gomilskem spominsko bogoslužje. Somaševanje bo vodil g. škof, mi pa naj bi v čim večje številu lepo sodelovali. Po maši naj bi še zapeli kakšno pesem in izrekli kakšno besedo.
Vsi prav lepo vabljeni!!!

Naslovljeno na vas

V NAŠEM OBČESTVU V PRVIH DVEH MESECIH 2019
Krstov in porok letos še ni bilo.
Smo se pa že poslovili od dveh zvestih in dejavnih župljanov.
Blagor umrlim, ki umrjejo v Bogu, kajti njih dela gredo z njimi!
Dva naša župljana pa sta v tem času našla svoj grob zunaj naše župnije. Tudi njiju se spominjamo v molitvi.

S FEBRUARSKE SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Bila je preteklo sredo, 20. februarja v Domu srečanj. Po molitvi v cerkvi je sledil pregled sklepov predhodne seje in dogodkov v času med obema sejama ŽPS. Med pomembnejšimi dogodki je bil Svetopisemski maraton, ki je lepo potekal; pa Občni zbor Župnijske Karitas Gomilsko, kjer je bilo izpostavljeno uspešno delo sodelavcev in začrtana pot za eno leto naprej. V imenu župnije se jim zahvaljujemo. Želja je, da bi se vključili tudi mlajši; je pa že to pohvalno, da pri posameznih akcijah velikodušno sodelujejo.
K sodelovanju pa je vabila tudi tema meseca z naslovom: Poklicani k vzajemnemu sodelovanju in služenju. V zadovoljstvo nam je, da je tega v župniji kar veliko, seveda pa si moramo prizadevati, da bi bilo tega še vedno več.
Postni čas naj bi od prvega dne vzeli zares. Če se bomo z molitvijo /tudi križevega pota/, postom in dobrimi deli pripravljali na veliko noč, bomo prejeli njene sadove.

Postna postava je nespremenjena: strogi post je na pepelnico in veliki petek, navadni pa vse petke, med katerimi imajo prav v postnem času posebno težo.

Pepelenje nas uvaja v postni čas, križev pot pa spremlja ves čas.

MAŠNI NAMENI

NED 3.3.
8. nedelja med letom
Kunigunda, kraljica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Miro Rakun

PON – 4.3.
Kazimir, poljski kraljevič
17.00 za +Šramove in Koširjeve

TOR – 5.3. pust
Olivija, mučenka
17.00 za +Jožeta Kuglerja –oblet.

SRE – 6.3. strogi post
Pepelnica
Fridolin, opat
17.00 za +Vladkota Juharta
Obred pepeljenja
Začetek postnega časa

ČET – 7.3
Perpetua in Felicita, mučenki
16.00 križev pot: V čast Kr. trpljenju (v Šentrupertu)
maša za +Ferdinanda Plaskana
17.00 bogoslužje Božje besede

PET – 8.3.
Janez od Boga, redovni ustanovitelj
17.00 križev pot: da ne bi prezrli naših mučencev 20. stoletja
maša za +Marijo Sovinc

SOB – 9.3.
Frančiška Rimska, žena
17.00 za +Marijo Šmit in vse njene

NED 10.3.
1. POSTNA NEDELJA
40 mučencev Armenije
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 slovesnost ob oblet. smrti duhovnika Izidorja Završnika / g. škof
za +Blaževe
za +Mileno Pustoslemšek

V tem tednu:
Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Gosta –voditelja bosta zakonca Bojan in Elza Štorman, iz Šempetra v Savinjski dolini, s temo: Zakonci se pogovarjajo, si svetujejo in se spodbujajo. Lepo vabljeni. Kdor bo želel, bo na koncu lahko pristopil k pepelenju.

Svetopisemska skupina se bo zbrala v torek ob 18.00 uri v župnišču. Lepo vabljeni.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl