Oznanila za 19. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati:
»Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. (Jn 21,9–13)

BESEDA O BESEDI

JEZUS V NAŠI SREDI Jn 21,1–19

V prav posebnem vzdušju ima Jezus z učenci jutranji obrok, ki nam ga predstavi današnji evangelij. Sam Jezus jih povabi, naj jedo. Nagovori jih, toda med njimi ne pride do pogovora. Po kratkih opisih evangelista Janeza se čuti, da bi ga učenci v resnici radi vprašali: »Kdo si?« Toda nihče ga ne vpraša. Nihče si ne drzne, da bi ga nagovoril in se z njim pogovarjal. To je drža spoštovanja in osuplosti, toda tudi tihega veselja. Vsi čutijo skrivnost, ki je ni mogoče razložiti; besede bi bile prazne. Učenci doživljajo, da se njihovo sivo jutro spreminja, da je nastalo ozračje ljubezni in prisrčnosti. V svojih srcih se čutijo nagovorjeni, nekaj se jih je skrivnostno dotaknilo. – Učenci, ki izstopijo iz čolna, v katerem so vso noč zaman delali, so podoba za nas, ki prihajamo iz noči svojega življenja; v tem morju življenja se pogosto izgubljamo, premetavajo nas valovi. In ko k nam pristopi Jezus in z nami obeduje, se naše življenje razjasni. Na nas in v nas se tako zgodi vstajenje.
Jezus ponudi učencem kruh in ribo. To je kruh z neba, o katerem je govoril Jezus v svojem evharističnem govoru. »Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj« (Jn 6,51). Riba pa je podoba nesmrtnosti: že zgodnja Cerkev je namreč v vidi videla simbol Kristusa, ampak tudi zato, ker je bil sam Kristus simboliziran v podobi ribe. Riba je bila v antiki hrana nesmrtnosti, obenem pa simbol življenja in sreče. Tako je bila v zgodnji Cerkvi riba zelo razširjen evharistični simbol. Evharistija tako v tej luči pomeni, da nam Kristus, ki je za nas umrl in vstal, ponuja hrano nesmrtnosti.
Pri vsaki evharistiji stopa Jezus z druge obale v našo sredino. Sivo praznino našega življenja spreminja v vzdušje prisrčnosti in ljubezni. Sam Vstali nas vselej vabi: »Pridite sem in jejte!« Zato si lahko vsakič, ko praznuješ evharistijo, predstavljaš prisrčno in ljubeznivo vzdušje ob Tiberijskem morju. (po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje)

 
3. velikočna nedelja

Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce!« Jn 21,17

Peter je tokrat nenavadno previden. Spomin na trikratno zatajitev je še svež in preveč boli. Ker pa je prepričan o svoji ljubezni do tebe, ti prepušča žogo: »Gospod, ti vse veš«.
In ti mu zaupaš svojo Cerkev.
Jezus, čudovit si, enkraten!
Včasih si moja domišljija predstavlja,
da tudi danes ti izbiraš cerkvene avtoritete.
Kakšen veličasten prizor!
Izginejo vsi zanesljivo podložni in po možnosti brezbarvni moški in ženske, ki jim manjka domiselnosti in poleta, strah pred morebitnimi napakami pa jim hromi duha podjetnosti. Cerkev pa kar mrgoli od mož in žena, podobnih Petru, ki so se pripravljeni vreči in hoditi po vodi, brez strahu, da bi ga polomili. Sposobnih te zatajiti, pa tudi bridko jokati nad svojimi napakami.
Vendar ti, Jezus, prepuščaš izbiro nam.
Z ljubeznijo in potrpežljivostjo podpiraš barko Cerkve, da ne potone.
Toda če bi imeli več poguma, da bi te posnemali, bi tvoje kraljestvo že mnogo bolj napredovalo.
In ta zamuda ti ne more biti všeč.
Gospod, oprosti nam! (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Danes štirinajst dni, 19. maja, bo v naši župniji pomenljiv praznik—dan prvega svetega obhajila (v župnijski cerkvi na Gomilskem ob 10.00 uri). Rezervirajmo si za ta dan čas, da bomo z prvoobhajanci pri slovesnosti. Do takrat pa imamo še nekaj časa, za pripravo. Vse naše občestvo naj bi molilo za mlade kristjane, ki bodo od tistega dne vedno povabljeni k mizi Božjega Kruha. Posebna priložnost za to je tudi sodelovanje pri šmarnicah
Še posebno pa naj bi dopolnili svojo pripravo kandidati za prejem prvega sv. obhajila, njihovi starši in vsi njihovi svojci, botri, prijatelji, …
Glede časovnega poteka priprave otrok, pa ste starši obveščeni, radi spremljajte svojo otroke pri pripravi in tudi doma naj bo to v ospredju.

Naslovljeno na vas

MARIJIN MESEC MAJ – Š M A R N I C E

Med tednom vsak večer ob 19.00 uri,
v šentrupertski cerkvi ob četrtkih ob 17.00 uri,
ob nedeljah pa veljajo kar redne sv. maše, popoldne pa bodo ob 16.00 –ih šmarnice pri kapelicah in znamenjih: prvo majniško nedeljo, 5. 5. bo pri Mahorjevi (Bitenčevi) kapelici v Zaklu, naslednjo nedeljo pa pri Brežnovem križu pri cerkvi v Šmatevžu. . Lepo vabljeni! Pa tudi med tednom prav VSI, še posebno pa mladi in otroci – na čelu s kandidati za prvo sv. obhajilo, ki bo 19. maja.

Marija, naša sopotnica

Sveta Marija, Mati nežna in močna, naša sopotnica na cestah življenja:
vselej, ko premišljujemo, kako velike stari ti je storil Vsemogočni,
nas zajame silna otožnost, ker smo tako zelo počasni;
in začutimo, da moramo pospešiti svoj korak, da bi stopali vštric s teboj.
Mati, ozri se na nas, ki bi te radi prijeli za roko,
da bi mogli korakati hitreje s temi našimi utrujenimi nogami.
Ko bomo tudi mi postali romarji vere, bomo iskali ne le obraz Gospoda,
temveč se bomo zazrli tudi vate, ki si živa podoba človeške pozornosti
do vseh, ki so v potrebi.
Tudi mi bomo pohiteli ljudem naproti in jim prinesli enake sadove veselja,
kot si jih nekoč prinesla ti svoji oddaljeni sorodnici Elizabeti.
Tonino Bello

ROMARJI K SV. FRANČIŠKU V ASSISI!
Naglo se približuje čas našega romanja. Le še dober mesec imamo na voljo za pripravo. V duhovni pripravi naj bi se v času, ki je še na voljo, vsak dan v molitvi kaj spomnili romanja, prosili za blagoslov in našo sprejemljivost za trajne sadove romanja. Koristno bo tudi kaj prebrati o sv. Frančišku Asiškem.
Prihodnjo nedeljo pa boste po obeh sv. mašah v Domu srečanj lahko oddali obrok plačila.

Vse naše življenje je romanje – prehodimo srečno del poti tudi ta teden!

MAŠNI NAMENI

NED – 5.5.
3. velikonočna nedelja
Gotard, menih, škof
Teden molitve za duhovne poklice
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Milana in Minko Korun -5. obl. (v Šentrupertu)
16.00 šmarnice pri Mahorjevi kapeli

PON – 6.5.
Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
19.00 za +Ivana Čulka
Ves teden ŠMARNICE

TOR – 7.5.
Gizela, opatinja
19.00 za +Zvonkota –oblet, Francija in starše Merzelj

SRE – 8.5.
Viktor (Zmago) Milanski, mučenec
19.00 za +Milko Grah in Slavko Tiselj

ČET – 9.5.
Izaija, prerok
17.00 za +Franca –oblet. in Marijo Šketa (v Šentrupertu)
19.00 za +Ivana in Magdo Mahor

PET – 10.5.
Damijan de Veuster, misijonar
19.00 za +Rozi, Poldi in vse Drčeve

SOB – 11.5.
Ignacij L., redovnik
19.00 za +Marto Kunst –oblet.

NED – 12.5.
4. velikonočna nedelja
Ned. Dobrega Pastirja
Leopold Mandić, redovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Julijano in Ignaca Cizej –oblet.
16.00 šmarnice pri šmatevški cerkvi —Brežnov križ

V tem tednu:
Sestanek cerkvenih ključarjev bo v torek ob 20.00 uri v župnišču. Vabljeni.

Sestanek Tajništva ŽPS bo v sredo ob 20.00 uri v župnišču. Vabljeni.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava