Oznanila za 20. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke.« (Jn 10,27–28)

BESEDA O BESEDI

BOG, DOBRI PASTIR Jn 10,27–30

Božja podoba dobrega pastirja, ki ljubeče varuje svoje ovce in skrbi zanje, brez težav nadomesti pogosto »demonsko podobo boga«. Odnos med pastirjem in ovcami, je že od nekdaj podoba za skrben, nežen in ljubeč odnos med človekom in Bogom. Jagnjeta in ovce, simbol nemoči in izgubljenosti, potrebujejo pastirja, da bi našli svoje pašnike, da bi bili obvarovani nevarnosti, da bi bili spet najdeni, ko se znajdejo na napačnih in stranskih poteh, ter na ramenih pastirja varno prineseni nazaj.
Že v Stari zavezi lahko zasledimo, da je Bog prisoten pri svojem ljudstvu kot utiralec poti in spremljevalec. Zanesljiv je ravno v težkih situacijah: »Gospod hodi pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil …« (prim. 5 Mz 31,8). Tako Jahve, mogočni in dobri pastir že v Stari zavezi vodi svoje ljudstvo iz babilonske sužnosti, o čemer nam govori Izaija: »Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe« (Iz 40,1).
Janezov evangelij pa se nasploh oklene metafore pastirja ter opisuje Jezusa kot dobrega pastirja, ki varuje ovce in zanje daje svoje življenje. V njegovi pastirski skrbi Jezus računa tudi z lažnimi pastirji v volčji preobleki. Takšnim ni mar za ovce, želijo jih le izkoristiti in uporabiti za svoje ugodnosti. V takšnih lažnih pastirjih zlahka prepoznamo »demonskega boga«. Jezus svoje črede ne drži skupaj s pomočjo prisile, kontrole ali strahu. Njegova pastirska skrb temelji na odnosu, dobroti in ljubezni.
Dobri pastir ne preži na napake svojih ovac, jih ne izsiljuje z njihovimi slabostmi in njihovo krivdo. Dobri pastir osvobaja ovce iz njihove zapletenosti v zlo. Njegov pogled je dobrohoten in čuječe počiva na tistih, ki so njegovi. Lahko mu zaupamo. Za svoje ovce je dal življenje, da bi mi po njegovi smrti in njegovem vstajenju bili rešeni in bi imeli večno življenje. (po: K. Frielingsdorf, Podobe o Bogu)

 
3. velikočna nedelja

Molitev pred volitvami v Evropski parlament
Bog naš Oče, Gospod zgodovine,
hvala ti za snovalce združene Evrope, ki so po vojni prepoznali,
da kličeš vse narode k spravi, solidarnosti in miru.
Hvala Ti za vse, ki so se v totalitarnih časih
pogumno zavzemali za našo svobodo in dostojanstvo.
Prosimo Te, prebudi v nas duha odgovornosti,da bomo za Evropski parlament izbrali predstavnike,
ki bodo zvesti tvoji Besedi, spoštovali krščansko izročilo
in se zavzemali za vrednote, ki si nam jih zaupal.
Naj bo naša Evropa domovina spoštovanja družine,
človekovega življenja ter prostor odpuščanja, pravičnosti in miru.
Sv. Benedikt – prosi za nas.
Sv. Brigita Švedska – prosi za nas.
Sv. Katarina Sienska – prosi za nas.
Sv. Edith Stein – prosi za nas.
Sv. brata Ciril in Metod – prosita za nas.

Gospod Jezus, dobri pastir,
daroval si svoje življenje, da bi vsi imeli življenje.
Daj nam, skupnosti verujočih, ki je razširjena po vsem svetu,
bogastvo svojega življenja in nas usposobi, da ga bomo izpričali
in posredovali drugim.
Dobri pastir, podari bogastvo svojega življenja
vsem tistim oseba, ki so v službi Cerkve tebi posvečene.
Osreči jih pri njihovem razdajanju, naredi jih neutrudne v službi
in velikodušne v žrtvovanju.
Njihov zgled naj odpre še srca drugih, da bodo slišali tvoj klic in šli za teboj.
Dobri pastir, podari bogastvo svojega življenjavsem krščanskim družinam,
da bodo goreče v veri in v službi Cerkvi, in bodo tako omogočile,
da vzklijejo in zrastejo tudi novi duhovni poklici.

Šmarnice so to nedeljo ob 16. uri pri Brežnovem križu pri šmatevški cerkvi, v slučaju slabega vremena pa kar v cerkvi. Prihodnjo nedeljo pa ob istem času pri Mežnarjevi kapeli v Šmiklavžu. Obakrat lepo vabljeni.

Naslovljeno na vas

PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA v nedeljo, 19. maja ob 10.00 uri
Dan prve svete spovedi – je velik dan. Kako dragocen dar je dar sprave, odpuščanja miru! Naj že otroci zaslutijo, kako veliko srečo imajo, da bodo kasneje v življenju, ko bodo dušne rane kdaj zares skeleče imeli možnost priti k Jezusu, ki se kot Usmiljeni Samarijan sklanja k nam. Člani družin prvoobhajancev, zagotovo pa starši, boste otroke spremljali k prvi sv. spovedi – in tudi sami pristopili k temu zakramentu, če so le pogoji za to. Morda kateri že dolgo ni napravil tega koraka, pa naj zato ne okleva, saj bo v tem primeru dejanje še dragocenejše!

Prvo sveto obhajilo je dan, ko Bog otroku in družini na viden, doživet način pokaže, da se človeku sam podarja. Hkrati s seboj pa tudi nas same nam samim podarja tako, kakor bi se sami nikdar ne bi znali.
To je veliki dan za prvoobhajance, ki bodo prvikrat povabljeni k Božji mizi, za njihove domače in za vse bogoslužno občestvo. Vsi naj bi se na ta praznik čim bolje pripravili in ga čim lepše praznovali. Mi, ki smo bili prvoobhajanci pred toliko in toliko leti bomo skupaj praznovali obletnice svojega prvega svetega obhajila, čeprav ga nismo imeli prav na isti dan. Zato naj bi ta dan s še večjo zbranostjo in ljubeznijo tudi sami prejeli sv. obhajilo.
Na slovesnost prvega sv. obhajila ste vsi prav lepo vabljeni.
Seveda pa bo spredaj namenjen prostor prvoobhajancem, njihovim staršem in domačim. Pri cerkvi bo mogoče nabaviti kakšne spominke za slavljence.
Lepa priložnost za dopolnitev praznovanja bo sodelovanje pri popoldanskih šmarnicah.

Nedelja svetniških kandidatov Celjske škofije, med katerimi je v ospredju Izidor Završnik, bo prihodnjo nedeljo, 19.5. V Marijini cerkvi v Celju bo slovesno bogoslužje: ob 15.00 molitev, ob 16.00 somaševanje. Vabljeni.

MAŠNI NAMENI

NED – 12.5.
4. velikonočna nedelja
Ned. Dobrega Pastirja
Leopold Mandić, redovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Julijano in Ignaca Cizej –oblet.
16.00 šmarnice pri šmatevški cerkvi —Brežnov križ

PON – 13.5.
Fatimska Mati Božja
19.00 za +Brankota Košenina
Ves teden ŠMARNICE

TOR – 14.5.
Bonifacij, mučenec
19.00 za +Zofijo Vasle (god)

SRE – 15.5.
Izidor, kmet
Zofija (Sonja), mučenka
19.00 za +Vladkota Juharta

ČET – 16.5.
Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec
17.00 za +Katarino Korun –30. dan (v Šentrupertu)
19.00 za +Valentina Rizmala

PET – 17.5.
Jošt, puščavnik
18.00 prva sv. spoved, še spovednik za svojce
19.00 za +Mojco Rezman (r. d.)

SOB – 18.5.
Janez I., papež, mučen.
19.00 za +Marijo Pintar

NED – 19.5.
5. velikonočna nedelja
Krispin, redovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 PRVO SVETO OBHAJILO: za prvoobhajance in vse njihove
16.00 Mežnarjeva (Pintarjeva) kapela

V tem tednu:
Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Nedelja svetniških kandidatov Celjske škofije – glej zgoraj.

Bralci v ned.: I. kdor bo prišel k prvi maši II. Starši prvoobhajancev

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: starši prvoobhajancev

Napoved: danes štirinajst dni (26.5.) bo 2. sv. maša že ob 9.00 uri! (birma Tabor)