Oznanila za 28. teden 2019

Zrna duhovnosti:

Modrost človeku pomaga

Blesteča in neugasljiva je modrost, z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo, najti tistim, ki jo iščejo; vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo.
Kdor se bo po njej zgodaj odpravil, se ne bo utrudil, ker bo odkril, da sedi pri njegovih vratih.
Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost, kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi. Kajti sama hodi okoli in išče take, ki so vredni, dobrohotno se jim prikaže na njihovih potih in pri vsaki misli jim pride naproti.

Njen začetek je namreč najiskrenejša želja po vzgoji, skrb za vzgojo je ljubezen,
ljubezen je pokorščina njenim postavam, izpolnjevanje njenih postav jamči nepropadljivost, nepropadljivost ustvarja bivanje blizu Boga.
Želja po modrosti torej vodi v kraljestvo. Če se torej vi, vladarji narodov, veselite prestolov in žezel, spoštujte modrost, pa boste kraljevali na veke.
Iz Stare zaveze, Knjiga modrosti (Mdr 6,12-21)

Ljudje so pogosto napačno imenovani inteligentni. Inteligentni ljudje niso tisti, ki so izobraženi v izrekih in knjigah modrih mož preteklosti, ampak tisti, ki imajo inteligentno dušo ter znajo razločevati med dobrim in zlim. Izogibajo se tega, kar je grešno in kar škoduje duši; in z globoko hvaležnostjo Bogu se s pomočjo izvrševanja kreposti nepopustljivo držijo tega, kar je dobro in kar koristi duši. Samo ti ljudje bi se zares morali imenovati inteligentni.
Iz Rojstvo besede, Sv. Anton Veliki, puščavnik, (*okoli 250, +okoli 356), god 17.1.

Kontakti za primere, ko želite duhovnika: g. dr. Alojz Pirnat, duhovni pomočnik: 040-429-894 in/ali g. Damjan Ratajc, dekan, župnik v Preboldu: 041-576-012.

MAŠNI NAMENI

NEDELJA – 7. 7.
14. nedelja med letom
Vilibald; škof; nedelja Slovencev po svetu
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za zdravje župnika Martina (v Šentrupertu)
Procesija sv. Rešnjega telesa

PONEDELJEK – 8. 7.
Gregor Grassi; škof
19.00 za + Mojco REZMAN (obl.)

TOREK – 9. 7.
Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci
19.00 za + Dorčija URH in vse VIKTORJEVE

SREDA – 10. 7.
Amalija, redovnica; Veronika Giuliani, mistik.
19.00 za + Marijo SEMPRIMOŽNIK (roj. d.) in starše

ČETRTEK – 11. 7.
Benedikt; opat
17.00 za + Ivana JUHART (obletnica) in sorodnike (v Šentrupertu)
19.00 NI SV. MAŠE NA GOMILSKEM

PETEK – 12. 7.
Mohor, škof in Fortunat, diakon
19.00 za + Marijo OROŽIM in vse MLINARJEVE

SOBOTA – 13. 7.
Henrik II., cesar
19.00 za + Jožefa in Frančiško ROŽIČ

NEDELJA – 14. 7.
14. nedelja med letom
Božidar (Teodor), slovansko ime – božji dar
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za + Radota (obl.) in Anico DREV (v Šmatevžu)
Procesija sv. Rešnjega telesa

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Zdravstveno stanje našega g. župnika:
V četrtek, 4.7., je bil g. ž. prepeljan iz Italije na UKC Ljubljano, že naslednji dan pa v bolnišnico Celje. Naša in župnikova ranjenost se počasi celi. In kdaj bo »potrkal« na vrata župnišča? Upajmo, da kar se da kmalu! O sprotnem stanju pa vsak dan pri mašnih oznanilih! Bodimo z njim v mislim in molitvi! On prav gotovo je z nami!

Oratorij Gomilsko od 15. do 21. 7. 2019; geslo »IMAŠ MOČ«:
Priprave potekajo po predvidevanjih. Udeležencev bo okrog 100. Animatorji se priporočajo za sadje, pecivo, ipd. Molimo za uspeh in srečen zaključek oratorija!

Dobitki za srečelov: na vas naslavljamo prošnjo za dobitke, tudi v obliki peciva in domačih pridelkov, ki jih bodo vsak dan prevzemavali animatorji.