Oznanila za 27. teden 2019

Psalm 16: Delež pri Bogu

Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam,
Gospodu pravim: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in moja čaša,
ti imaš v rokah mojo usodo.«

Slavim Gospoda, ki mi svetuje,
tudi ponoči me moje srce opominja,
vedno imam pred očmi Gospoda,
ker je na moji desnici, ne bom omahnil.

Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje,
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepustil podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe.

Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici,
večne radosti na tvoji desnici.

(povzeto po Salve za 13. nav. ned. med letom)

NASLOVLJENO NA VAS, SPOŠTOVANI SOŽUPLJANI!

Izvleček iz zapisnika izredne seje ŽPS, dne 27. 6. 2019
Izredno sejo ŽPS je vodil dekan braslovške dekanije, g. Damjan Ratajc, župnik iz Prebolda.
Prisotne člane ŽPS je seznanil z zdravstvenim stanjem našega g. župnika po operativnem posegu na srcu, ki je stabilno. Priporočal je molitev za njegovo zdravje, saj je to edino, kar lahko v tem trenutku naredimo zanj, ostalo pa je v božjih rokah. Z boleznijo je on sam in župnija na težki preizkušnji. Na ravni dekanije in predvsem skupaj z g. Pirnatom, duhovnim pomočnikom taborske in gomilske župnije, se bo vse reševalo tako, kakor se bo v najboljši meri zmoglo. Dejstvo pa je, da se bo potrebno določenim sv. mašam odpovedati, urnike pa prilagoditi glede na zmožnosti duhovnikov. Vse sv. maše s procesijami sv. Rešnjega telesa, ki so bile napovedane, se bodo odvijale po že predvidenem urniku. Za naslednji teden je razpored sv. maš razviden iz teh oznanil. V prihodnje pa bo potrebno prilagajanje. Razmišlja se namreč v smeri, da bi bila ob nedeljah samo ena sv. maša, in sicer ob 10. uri, večerna sv. maša v soboto, pa bi štela kot nedeljska. Ob četrtkih bi bila lahko sv. maša le na podružnični cerkvi v Šentrupertu, na Gomilskem pa ne. Zato je zelo priporočljivo, da spremljate oznanila pri sv. maši, v pisni in spletni obliki. Oratorij, na katerega priprave so v teku, se bo odvijal tako, kot je dorečeno.
G. dekan je priporočil, da se za vse potrebe, ki jih imamo kot župljani, kjer rabimo duhovnika, obračamo najprej na duhovnega pomočnika g. Pirnata, tel.: 040-429-894, lahko pa tudi nanj kot dekana na tel.: 041-576-012.
O zdravstvenem stanju g. župnika bomo najbolj verodostojne podatke dobili pri mašnih oznanilih. Člani ŽPS so se odločili, da vsak dan zmolijo vsaj en Oče naš za izboljšanje zdravstvenega stanja, kar priporočajo in naprošajo tudi vse župljane. Priporočeno je tudi, da se zberemo kakšnih 10 minut pred sv. mašami in skupaj molimo.
Zapisala: Marija Rančigaj, tajnica ŽPS

Izvleček iz zapisnika redne seje ŽPS, dne 19. 6. 2019*
Sejo je vodil g. župnik. Potrdili smo zapisnik prejšnje seje. Ocenili smo, da je slovesnost prejema zakramentov prve sv. spovedi in prvega sv. obhajila, 19.5., potekala zelo dobro in da je sodelovanje staršev s pomočjo koordinatorke, ga. Nine Mak, g. župnika in katehistinje, potekalo zelo dobro. Spominske mapice, ki so jih prejeli prvoobhajanci, pa so lepo darilo.
Nedeljske popoldanske šmarnice pri kapelah in znamenjih so se odvijale po razporedu in menimo, da bi to navado obdržali.
Sv. maša ob zaključku veroučnega leta, 16.6., je kljub temu, da so že nekateri nastopili dopust, bila zelo dobra obiskana. Tudi praznovanje župnijskega dne, ki je sledilo v nadaljevanju, je bilo primerno obiskano in pripravljeno. V naslednjem letu bomo s tem terminom nadaljevali in bo kot nadaljevanje praznovanja, ki ga imamo na Štefanovo, skupaj z blagoslovom konj, ko je god našega farnega zavetnika.
Na seji ŽPS smo se dogovorili, da bo župnija, kot že vrsto let doslej za vse udeležence oratorija in animatorje pripravili nekaj za pod zob in za osvežitev, kar se jim bo po sv. maši že dodobra prileglo. Organizirali bomo že tradicionalni srečelov, saj bi bili otroci kar razočarani, če ga ne bi bilo, pa tudi dogajanje je s tem popestreno. Zato se že sedaj in iz tega mesta priporočamo za dobitke, ki jih boste lahko vsak dan oddali animatorjem v času oratorija. Priporočamo se tudi za pecivo, ki ga boste lahko oddali v soboto ali pa tudi še v nedeljo dopoldne.
Procesije sv. Rešnjega telesa: 30. 6. v Grajski vasi, 7. 7. v Šentrupertu in 14. 7. v Šmatevžu.
Župnijsko romanje: predvideno je za soboto, 10. 8.. Z večino prisotnih smo se strinjali, da je smer Koroška.
Zapisala: Marija Rančigaj, tajnica ŽPS

G. župnik je na seji sklenil razmišljanje ob junijski temi pogovora z naslednjimi besedami (povzemam): »Že to, da se vsak mesec dobivamo v takšnem sestavu in da se pogovarjamo o delu v župniji, je veliko vredno in tega ni v vseh župnijah!«

* Zadnja redna seja v tem pastoralnem letu

MAŠNI NAMENI

NEDELJA – 30. 6.
13. nedelja med letom
prvi mučenci rimske cerkve; sklep vrtnic
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Stankota Lobnikarja (v Grajski vasi)
Procesija sv. Rešnjega telesa

PONEDELJEK – 1. 7.
Estera, svetopisem. žena
19.00 za + mamo Justo obl. in vse Fajfarjeve

TOREK – 2. 7.
Frančišek Regis-redovnik
Ptujskogorska Mati Božja
19.00 za + Jankota Pelicha ob.

SREDA – 3. 7.
Tomaž, apostol
19.00 za + Milana Košenina obl.

ČETRTEK – 4. 7.
Urh, augsburški škof
Elizabeta, Isabela Portugalska
17.00 za + Tejo Basle in vse Petrovčeve (v Šentrupertu)
19.00 za + Ivana obl. in Jakoba Drev

PETEK – 5. 7.
Ciril in Metod, apostola Slovanov, sozavetnika Evrope
19.00 za + Ivana Tekavc obl.

SOBOTA – 6. 7.
Marija Goretti, devica, mučenica
19.00 za + Jožeta Kunst

NEDELJA – 7. 7.
14. nedelja med letom
Vilibald, škof; nedelja Slovencev po svetu
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za zdravje našega župnika Martina (v Šentrupertu)
Procesija sv. Rešnjega telesa

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I

Še zadnje prijave na »Oratorij Gomilsko«, do 30. 6. 2019!!!