Oznanila za 46. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi! To se bo dogajalo, da boste pričevali zame. Vzemite si to k srcu, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, ki ji vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ugovarjati. (Lk 21,8.13–15)

BESEDA O BESEDI

Ob branju današnjega evangelija se morajo razbliniti vsa pričakovanja – če jih kdo sploh še goji – da si bo človeštvo kdaj na zemlji uredilo raj ali da bo z razvojem znanosti in tehnike napredovalo tudi v urejenosti medsebojnih odnosov. Jezus nam napoveduje vse kaj drugega. Pripravlja nas na težke čase, a nas obenem poučuje, kako naj, ko pridejo, ravnamo.

Kaže, da mora človeštvo izčrpati vse možnosti, ki jih daje ljudem svobodna volja. Izdivjati se mora v sovraštvu, hudobiji in prelivanju krvi, zemljo mora prepojiti s solzami in znojem, zasejati jo mora z vsemi semeni dobrote, ljubezni, potrpljenja in odpuščanja. Kristjan naj vse to ve, zato naj se ničesar ne ustraši in se ničemur ne čudi. Nič ga ne sme premotiti in presenetiti.

Stanovitnost, ki nam je potrebna, ni brezdelje ali brezbrižno čakanje, kaj se bo zgodilo. Je vztrajna uporaba vseh zmožnosti duše in telesa, da bi se z lučjo in močjo evangelija dvignili nad grozote, ki jih je sposobna pripraviti nepreračunljiva narava, in da bi prerasli vse podlosti, ki jih je sposobno skotiti srce z razumom obdarjenega bitja, ki se imenuje človek.

SVETOVNI DAN UBOGIH

Nedeljo Karitas bomo sicer kot vsako leto obhajali na 1. adventno nedeljo, torej čez 14 dni. Danes, v nedeljo 17. 11. pa obhajamo 3. svetovni dan ubogih. Prvič ga je razglasil leta 2017 papež Frančišek, ki je takole zaklical: »Oh, kako si želim Cerkev, ki bi bila uboga in za uboge!« To je vodilo njegovega poslanstva in hkrati vodilo našega razmišljanja ob tretjem svetovnem dnevu ubogih.

Ubogi so tudi ljudje, ki so izkoriščani, trpijo zaradi bolezni, invalidnosti, odvisnosti od alkohola, mamil ipd. Sveti oče nas posebej vabi, da posvečamo svojo pozornost »novim oblikam uboštva in krhkosti: brezdomcem, odvisnikom od mamil, beguncem, vedno bolj osamljenim in zapuščenim starim ljudem. Poklicani smo, da v njih prepoznamo trpečega Kristusa in smo jim blizu, tudi če nam to na videz ne prinaša nobenih oprijemljivih in neposrednih koristi« (Veselje evangelija, 210).

Revščine, materialne in duhovne, je, žal, veliko tudi v Sloveniji. Karitativne ustanove v Katoliški Cerkvi v Sloveniji izvajajo vrsto socialnovarstvenih programov za zasvojene, za ženske v stiski, za brezdomce, za otroke, za starejše … Pomagajo s hrano, plačilom položnic, rabljenimi oblačili in drugimi oblikami materialne pomoči. Žalostno je, da prihajajo po pomoč družine, v katerih sta zakonca zaposlena, pa ne zaslužita dovolj za poplačilo najosnovnejših življenjskih stroškov. Stiske so tudi v družinah, v katerih je pri starših ali otrocih prisotna bolezen ali invalidnost. Suhoparna statistika navaja, da kljub gospodarski rasti pod pragom revščine živi še vedno približno 268.000 Slovencev. Med njimi je 45.000 mladoletnih otrok oziroma skoraj 12 odstotkov vseh slovenskih otrok. Povedano z drugimi besedami: v Sloveniji se vsak osmi otrok še vedno sooča z revščino. Mnogi od njih bodo vse življenje ostali v revščini in zato izrinjeni na obrobje družbe. Revščina in osamljenost sta prisotni tudi med starejšimi. Številni upokojenci, ki so bili vse življenje zaposleni in so s svojim delom prispevali k razvoju družbe, danes živijo komaj nad pragom revščine. Polovica jih prejema pokojnino, ki je celo nižja od tega praga.

V gospodarskih (in premoženjskih) stvareh izvršujmo naslednje kreposti: zmernost, da bi brzdali navezanost na dobrine tega sveta; pravičnost, da bi varovali pravice bližnjega in mu dali, kar mu gre; in solidarnost, da bi vrnili gospodarstvo in finance k etiki v blagor človeka.

Vir: https://katoliska-cerkev.si/koordinacije-voditeljev-karitativnih-ustanov-uboga-cerkev-za-uboge

TEDEN ZAPOROV

17.– 23. NOVEMBER

Teden zaporov obhajamo v svetu že več kot štirideset let, v Sloveniji pa petnajst let. V glavnem je to povabilo k molitvi za vse, ki jih zaznamuje zapor: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem.

“Božja volja in namen za vse ljudi je osvoboditev – osvoboditev, da bi bili takšni, kot nas je ustvaril. Zaporniški pastoralni delavci delamo z ljudmi, ki pogosto težko verujejo, da se Bog sploh zanima zanje in za njihova življenja. Težko sprejemajo idejo, da so ustvarjeni po Božji podobi in zato ne zmorejo upati v prihodnost z Bogom, brez kriminala, aretacij in zapora. Tudi vsi tisti, katerih življenja so prepletena s kaznivimi dejanji in njihovimi učinki ali tisti, ki jih delo pripelje v stik z destruktivnostjo kaznivih dejanj, pogosto le stežka vidijo novo prihodnost, ki jim je obljubljena s Kristusovo osvoboditvijo.

V tem tednu zaporov se zahvaljujemo za svobodo, ki jo Bog namenja vsem, tudi tistim, katerih svoboda gibanja je začasno omejena ali jim je družba svobodo odvzela za stalno. S skupno molitvijo za vse, ki pridejo na kakršenkoli način v stik s kazenskopravnim sistemom, se vključujemo v delovanje Božje zaveze odrešenja – da bi vsaka oseba, Bogu dragocena, lahko odkrila, kaj zares predstavlja odrešenje.”

        James Ridge, zaporniški vikar, Velika Britanija

MOLITEV TEDNA ZAPOROV

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.

NEDELJA – 17. 11.

33. nedelja med letom

7.00

7.30

9.30

 

češčenje

za † Antona Jelena (obl.)

zahvalna v Šmatevžu

za vse žive in rajne župljane

PONEDELJEK – 18. 11.

posv. bazilik Petra in Pavla

17.30 za † Ivana Vadlana
TOREK – 19. 11.

sv. Neža Asiška

  ni svete maše
SREDA – 20. 11.

sv. Edmund

17.30 za † Anico Košenina
ČETRTEK – 21. 11.

darovanje Dev. Marije

17.30

Šentrupert

za † Anico Drev
PETEK – 22. 11.

sv. Cecilija

17.00 za rajne in žive pevce
SOBOTA – 23. 11.

sv. Klemen

17.30 za † Marijo Semprimožnik in starše
NEDELJA – 24. 11.

34. nedelja med letom

 

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

Mariji na čast za zdravje

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Lucija Blatnik, Simon Brdnik

                                 pri 2. sv. maši: Saša Griguljak, Robi Natek

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Dežurni ministranti: Marko in Mitja Mak

V sredo 20. 11. po sveti maši, ob 18.15 je srečanje župnijskega pastoralnega sveta. Vabila pridejo še po elektronski pošti.

Naslednjo nedeljo se bodo pri 10.00 sveti maši predstavili letošnji prvoobhajanci.

Vsi, ki sodelujete pri cerkvenem petju, vabljeni k sveti maši v petek ob 17.00, na god zavetnice cerkvenega petja, sv. Cecilije.

V petek 22. 11. ob 18.00 bo v Domu krajanov na Gomilskem družabno srečanje in pogostitev starejših krajanov v organizaciji krajevnega odbora in turističnega društva Gomilsko. Lepo vabljeni!