Oznanila – Sveta Trojica


Prenesite in natisnite Oznanila v PDF obliki.
Prenesite družinsko molitev ob Božji besedi.
Nova navodila Slovenske škofovske konference!


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sódi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.« (Jn 3,17–19)

BESEDA O BESEDI

Besede: »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj,« zvenijo malodane pravljično, če pomislimo na krvavo resničnost sveta. Sporočilo Svetega pisma je v tem, da smo vsi ljudje vključeni v tok troedine Božje ljubezni, v prvotno Božjo ljubezen, v kateri vsakdo, ne zaradi svojih kvalitet in zaslug, ampak zaradi Božje izvolitve, najde svoj dom.

Skrivnost troedinega Boga, enega Boga v treh osebah, za nas nikoli ne bo doumljiva. In Bog od nas niti ne pričakuje, da bi jo reševali kot kakšno zapleteno matematično nalogo. Na izpitu življenja moramo pokazati drugačno znanje o Bogu, tako, ki temelji na našem ravnanju. Vemo, da smo spravljeni v dobrih rokah. Bog ni hladni ustvarjalec, ki se za svoje »izdelke« ne zmeni. Ni se umaknil v »kontrolni stolp« nebes, od koder brezbrižno opazuje mrgolenje človeškega mravljišča. »Bog ni daleč od nikogar izmed nas,« je dejal poganskim Atencem apostol Pavel, »zakaj v njem živimo, se gibljemo in smo.« Obdani smo z Božjo ljubeznijo, ki nas nosi in nas vzdržuje pri življenju.

Bogu se najbolj približamo tedaj, ko se v iskreni, dejavni ljubezni povežemo z ljudmi okrog sebe. Ta ljubezen ima na tisoče obrazov.

Vsak dan začnimo z znamenjem križa v imenu ljubezni, ki povezuje Očeta in Sina in Svetega Duha. Priključeni na ta Božji daljnovod bomo v vsakem obrazu odkrili lepe poteze in storili bomo vse, da bodo še lepše!    Po: S. Čuk

NOVA NAVODILA ŠKOFOV V ZVEZI Z EPIDEMIJO
povzetek in aplikacija za našo župnijo

Sveta maša in drugi zakramenti

Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe. Sicer je udeležba dovoljena VSEM, tudi starejšim vernikom.

Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke in v cerkvi vseskozi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva).

V primeru, da razdalje ni mogoče ohranjati, potem morajo verniki nositi zaščitno masko oz. ruto. Sicer maske niso več obvezne, vsak jo nosi po svoji presoji. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask.

Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev je umaknjena.

Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo uporabo mask.

Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

Sveto obhajilo je dovoljeno deliti samo na roko. Priporoča se, da ima delivec obhajila pri obhajanju masko. Pred in po obhajilu si razkuži roke.

Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Priporoča se, da tisti, ki pobira darove vernikov, nosi masko.

Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje oziroma uporabo maske ter razkuževanjem rok.

Duhovnik, ki obišče bolnika na domu, naj nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov.

Za obhajanje zakramenta svetega krsta veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. Pred krstom in po njem si mora krščevalec razkužiti roke.

Za obhajanje zakramenta svetega zakona veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. 

Spoved je odslej v spovednici, vendar spovedanci uporabljajo masko in si prej razkužijo roke.

Veroučna šola

Pri verouku veljajo enaka zdravstvena navodila, kot veljajo v šolah. Škofje priporočajo, naj se verouk začne izvajati vzporedno s poukom v osnovni šoli. Na Gomilskem smo se zato odločili naslednje:

V tem tednu (med 8. in 12. junijem) vsi veroučenci pridejo k verouku po običajnem urniku (razen birmancev, ki imajo posebne termine). To bo zadnja ura verouka. K verouku prinesejo izpolnjen delovni zvezek, če ga že niso prej oddali; in spričevalo, če ga imajo še doma.

V nedeljo 14. junija bo ob 10.00 maša ob zaključku katehetskega leta h kateri ste vabljeni veroučenci in starši. Pri maši bo podelitev spričeval. Staršem se zahvaljujemo za njihov trud, posebej zadnje mesece, ko so  svoje otroke še bolj osebno spremljali in duhovno vzgajali.

Prvo sveto obhajilo

Zaradi epidemije se je priprava na prvo sveto obhajilo zavlekla, zato bodo letošnji prvoobhajanci svoj praznik obhajali v nedeljo 11. oktobra 2020 pri sv. maši ob 10.00. Starše prosimo, da ste glede priprav v rednem stiku s katehistinjo Marijo.

Sveta birma

Zakrament svete birme se iz podobnih razlogov letos prestavi na jesen. Obhajali ga bomo 20. septembra 2020 pri sveti maši ob 10.00. Birmanci svoje obveznosti opravijo po dogovorjenem osebnem urniku v naslednjem tednu. Birmance, njihove družine in botre vabimo k aktivnemu sodelovanju v župnijskem življenju, za kar se kristjani pri birmi odločimo.

Oratorij

Poletni oratoriji lahko v dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Na Gomilskem bo oratorij, kot predvideno, potekal med 13. in 19. julijem 2020. Več navodil sledi kasneje. Kmalu bomo začeli sprejemati prijave.

Župnijski pastoralni svet — podaljšan mandat

Slovenski škofje ordinariji so sklenili, da se volitve v župnijske pastoralne svete zaradi epidemije covida-19 preloži na leto 2021. Škofje so prav tako sklenili, da se dosedanjim članom ŽPS mandat podaljša za eno leto.

NEDELJA – 07. 06.

SVETA TROJICA

7.00

7.30

10.00

češčenje Najsvetejšega

za vse žive in rajne župljane

za † Vladkota Juharta

PONEDELJEK – 08. 06.

sv. Medard, škof

19.00 za † Ano Pristalič in vse njene
TOREK – 09. 06.

sv. Primož in Felicijan

19.00 za † Jožija Planjšek in vse Hrovatove 
SREDA – 10. 06.

sv. Bogumil, škof

19.00 za † Toneta Škarjo (30. dan)
ČETRTEK – 11. 06.

SVETO REŠNJE TELO IN KRI, zapovedani praznik

19.00 procesija in maša za † Jožico obl. in Ivana Vaš
PETEK – 12. 06.

sv. Leon III., papež

19.00 za † Ferdinanda Orožim

in vse Jakovčeve

SOBOTA – 13. 06.

sv. Anton Padovanski

19.00 za † Antona Jelena
NEDELJA – 14. 06.

11. nedelja med letom

7.00

7.30

10.00

češčenje Najsvetejšega

za vse žive in rajne župljane

za † Albina in Marijo Stepišnik

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Nejc Lončar, Sandi Završnik
                              pri 2. sv. maši: Ana Šram, Anja Šket

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Dežurni ministranti: Matic in Matevž Basle

V četrtek je zapovedani praznik Svetega Rešnjega telesa. Vabljeni k večerni maši in procesiji ob 19.00, da počastimo živega Jezusa med nami.

Procesije na podružnicah bodo po naslednjem razporedu:
* v Šmatevžu v nedeljo 21. 6.,
* v Grajski vasi v nedeljo 28. 6. in
* v Šentrupertu v nedeljo 5. 7.
Procesije bodo povsod ob 10.00 uri, zato takrat na Gomilskem ne bo druge svete maše.
Vse, ki običajno okrasijo kapelice za procesijo, tudi letos prosimo za to velikodušno uslugo.