Oznanila – 24. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ (Lk 14,14–18)

BESEDA O BESEDI

V OČETOVEM DOMU JE DOVOLJ PROSTORA ZA VSE Lk 15,1–32

Jezus je današnjo priliko povedal tistim, ki so kasneje pobesneli in ga križali. Križali so ga, ker jih ni hvalil in videl njihovih zaslug, njihovega prizadevanja za dobro itd. Toda tudi v priliki, ki jo pove, govori o dveh sinovih, ki ne vidita dobrote Očeta in samo tekmujeta med seboj. – Mlajši se veseli z vlačugami, dokler ne nastane huda lakota. Za svojega očeta se prav nič ne meni. Starejši izpolnjuje očetove ukaze in si želi veseliti se s svojimi prijatelji. Tudi ta si ne predstavlja, da bi se lahko veselil z očetom. Lahko si predstavljamo, kakšna bolečina je to za očeta. Sinova se samo dajeta, kdo bo prvi, kdo bo dobil več. Jezus govori o svojem Očetu, o Bogu, ki nam vse podarja, mi pa tekmujemo med seboj in se malo menimo za Očeta.
Izgubljeni sin je v očeh starejšega brata zguba, zajedavec, sramota zanj in za očeta. Za Očeta je bil in ostaja ljubljeni sin. Brat se primerja in tekmuje vse življenje. Sam ni prestopil ukaza, mlajši pa še nobenega ni izpolnil. Oče se ne ozira na grehe, vidi otroka in si neskončno želi, da bi zaživel. To ga vodi v sočutje, ki nima meja. Mlajšemu sinu spet daje vse: svobodo, sinovstvo, dostojanstvo. Tega ni mogoče razumeti v logiki tehtanja in merjenja znotraj človeške pravičnosti. Jezus v luči blagrov kakor Oče dviga izgubljene sinove iz blata v življenje. Hkrati pa je sam kakor izgubljeni sin, ko hrepeni po svobodi, a ne zase, ampak za izgubljeno ljudstvo. Da bi pridobil svobodo za izgubljene, se odpravi na obrobje, med »svinje« in trpi lakoto.
Tekmovanje uniči vsak odnos. Njuni pogovori so ena sama zahteva. Oče je drugačen. Zna poslušati, razume, upa in čaka. Vrača izgubljeno dostojanstvo, skrbi za drugega. Pravi pogovori niso tekmovanje, ampak dvigajo dostojanstvo bližnjim in nas usmerjajo v osebno rast in občestvo. – Evangelij nas vabi, da se veselimo tega, da se nas Oče veseli. Da se resnično navdušimo nad njim in vsem, kar nam podarja. Ne koristi nam tekmovanje z brati in sestrami, ljubosumje in ‘obiranje’. V Očetovem domu je dovolj prostora za vse. (po: E. Mozetič)

24. nedelja med letom

Pismo škofa Maksimilijana ob začetku novega pastoralnega leta
Pogumno in z vero v novo pastoralno leto! – 2. del
»Srce je v Svetem pismu središče človeka, kjer so med seboj prepletene vse njegove razsežnosti: telo in duh, notranjost osebe kakor tudi človekova odprtost do sveta in drugih; razum, volja in čustveno življenje. Srce je sposobno držati skupaj te razsežnosti zato, ker je prostor, kjer se odpiramo resnici in ljubezni in dopuščamo, da se nas dotakneta in nas v globini spremenita. Vera spremeni celotnega človeka, kolikor se človek odpre ljubezni« (Luč vere, 26).
Prava vera zato vedno preseneča, vedno vznemirja, ker izziva k večji ljubezni. Vera v Boga Očeta Jezusa Kristusa nikoli ni vzdrževala miru in edinosti za ceno resnice in ljubezni. Vera je samo tisto, kar zmore premagati logiko tega sveta. – Ker je vera zvezana z resnico, ne more biti ujetnica kakršne koli preračunljivosti, ne farizejske, ne herodovske (prim. Mr 8,15). Vera preprosto vidi dlje in globlje, saj razume delovanje Boga, ki je zvest svoji zavezi in svojim obljubam (prim. 1 Kor 1,9) in zmore obuditi od mrtvih (prim Heb 11,19). Samo vera, ki je zvezana z ljubeznijo, lahko prav spozna. »Razumevanje vere se začne tedaj, ko sprejemamo veliko Božjo ljubezen, ki nas notranje preoblikuje in nam podari nove oči, da vidimo stvarnost« (Luč vere, 26).
Dragi bratje in sestre, ne bojmo se stvarnosti, saj je to edini prostor, kjer lahko v tem veku živimo z Bogom. Ne bojmo se Boga, saj nas je vzljubil grešne (prim. Rim 5,6). Ne bojmo se lastne grešnosti, saj nam je Bog podaril Usmiljenega Odrešenika. – »Vera brez resnice ne odrešuje, ne daje gotovosti našim korakom in ostaja lepa pravljica, projekcija našega hrepenenja po sreči, nekaj, kar nas zadovolji le toliko, kolikor se hočemo predajati utvaram. Ali pa se skrči na lep občutek, ki tolaži in ogreva, a je podvržena menjavi našega razpoloženja in spremenljivosti časov ter ne more dati trdne stanovitnosti v življenju« (Luč vere, 24).

Naslovljeno na vas

URNIK VEROUKA
Gomilsko: 
1 . razred v četrtek 13.25 do 14.10 
2. razred v četrtek 12.40 do 13.25 
3. razred v ponedeljek 12.40 do 13.25 
4. razred v ponedeljek 13.25 do 14.10 
5. razred v četrtek 13.45 do 14.30
6. razred četrtek 14.30 do 15.15
7. razred v torek 14.15 do 15.00
8. razred v torek 15.00 do 15.45
9. razred v ponedeljek 14.00 do 14.45

Trnava
1. razred v petek 13.00 do 13.45
2. razred v petek 13.45 do 14.30
3. razred v ponedeljek 7.15 do 8.00
4. razred v torek 7.15 do 8.00

Nabava veroučnih knjig in delovnih zvezkov
Če imate možnost si sposoditi ali kupiti rabljeno knjigo, storite to do prve veroučne ure, sicer si nabavite novo, vsi pa nove delovne zvezke.
Za prvi razred delovni zvezek: Božji otrok sem = 12,00 Eur
Drugi razred delovni zvezek: Jezus moj prijatelj = 12,00 Eur
Tretji razred delovni zvezek: Kristjani praznujemo skupaj = 12,00 Eur
Četrti razred delovni zvezek: Božje darilo zate (novo) = 15.00 Eur
(V nadaljevanju: učbenik/knjiga = U, delovni zvezek = DZ)
Peti razred: Znamenja na poti k Bogu – U = 9,50 Eur, DZ = 7,50 Eur
Šesti razred: Skupaj v novi svet – U = 9,50 Eur, DZ = 7,50 Eur
Sedmi razred: Kdo je ta? – U = 9,50 Eur, DZ = 7,50 Eur
Osmi razred: V življenje – U = 9,50 Eur, DZ = 7,50 Eur
Deveti razred: V življenje U = 9,50 Eur, navaden zvezek
Če težko ta mesec poravnate, pa boste v oktobru.
Druga nedelja v mesecu septembru je nedelja mladih. Z njo vstopamo v teden mladih v okviru katerega bo v torek, 13. 9. 2022 ob 20.00 v župniji Polzela potekal slavilni večer. Mladi (tako po srcu, kot starosti) lepo vabljeni, da se nam pridružite. 

MAŠNI NAMENI

NED – 11.9.
24. ned. med letom
Prot, Hijacint, mučenca
Ned. mladih, začetek tedna mladih
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivanko Vadlan iv vse Horvatove
Bogosluje na začetku veroučnega leta

PON – 12.9.
Marijino ime
19.00 za + Ano Pristalič in vse njene

TOR – 13.9.
Notburga, dev., dekla
19.00 za +Marto Kunst

SRE – 14.9.
Povišanje sv. Križa
19.00 za vse +Ožboltove

ČET – 15.9.
Žalostna Mati Božja
Dan vrnitve Primorske –d.p
17.00 za Ivana Novaka (v Šentrupertu)

PET – 16.9.
Ljudmila (Milka), kneginja, mučenka
19.00 za +Justo Sajovic in vse njene

SOB – 17.9.
Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj
19.00 za +Staneta –oblet. in Roziko Keblič

NED – 18.9.
25. ned. med letom
Šmatevška nedelja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Sorčana

V tem tednu se začenja redni verouk za vse razrede.

Napoved: 17.9. bo »Stična mladih«. Mladi, za prevoz se prijavite do torka župniku. Lepo vabljeni v čim večjem številu.

Sestanek sodelavcev Karitas bo v torek ob 19.45 uri v Domu srečanj.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v petek ob 20.00 uri v Domu srečanj. Pomembno: na začetku novega PL, volitve novega ŽPS—16.10.

Dežurni ministranti: Hana Rančigaj, Neja Štrajhar
Bralci v nedeljo: I. Simon Brdnik, Anka Trogar II. Aljaž Lončar, Neža Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.