Oznanila – 25. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega dŕžal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mámonu.« (Lk 16,10–13)

BESEDA O BESEDI

DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA Lk 16,1–13

Evangelij nam predstavi zgodbo o nekem ne preveč poštenem oskrbniku. Obstaja nevarnost, da bi človek pomislil, kako nam Jezus pravi, naj se zgledujemo po človeku, ki lahkomiselno in goljufivo ravna s tujim premoženjem. Da pa bi pravilno razumeli smisel te Jezusove prilike, ga moramo gledati v okviru sobesedila. 16. poglavje Lukovega evangelija namreč govori o našem odnosu do imetja, do bogastva, na neki način pa je to smiselno nadaljevanje pripovedi 15. poglavja, kjer vidimo, kaj nastane, če ima človek napačen pogled na bogastvo. Ni težava v samih materialnih dobrinah, temveč je težava v srcu tistega, ki te dobrine uporablja, saj piše Matejev evangelij: “Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje vprašanje, ki mi ga tako zastavlja evangelij, je, kje je moje srce? Za kaj me zares skrbi v življenju?
Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi takšno iznajdljivost, kakršno ljudje znamo imeti v zadevah tega sveta, prenesti na naše duhovno področje.
Kako odlično bi bilo, če bi naredili zares vse, kar je v naši moči, da bi same sebe rešili v nekem drugem smislu. Če naj bi mi bili “otroci luči”, naj bi si tudi prizadevali za “kraljestvo luči”, ki se načeloma tepe s “kraljestvom tega sveta”, vendar pa je logika, kako priti do tega “kraljestva luči”, torej do nebes, do blaženosti, podobna. Nihče se ne more rešiti sam, ampak si mora pridobiti prijatelje. Vendar je treba biti pozoren na to, da si prijateljev nihče ne more pridobiti s podkupovanjem ali, kakor mu rečemo s tujko, s korupcijo, temveč z velikodušnostjo. Treba je imeti odprto in velikodušno srce. Tu gre torej za tisto, kar molimo pogosto h Gospodu Jezusu: “Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi naša srca po svojem Srcu.” Če se bomo trudili vsak dan za to, da bi svoje srce upodabljali po Jezusovem in Marijinem Srcu, si bomo pridobili številne prijatelje, ki morda ne bodo imeli nikakršnega vpliva in moči na tem svetu, nam pa bodo pomagali pridobiti prostorček v nebesih. (po: E. Mozetič)

25. nedelja med letom—šmatevška nedelja

In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal. (Lk 16,8)

Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Ne zato, ker ji uspe prodajati mahne in umišljene raje.
Pač pa zato, ker to počne z veliko pretkanostjo in izredno spretnostjo.
Oboje bi morali uporabiti mi za oznanjevanje tvojega raja.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Ne zato, ker si zna izmišljati zavajajoče potrebe, ki jih sploh ni.
Pač pa zato, ker za to početje namenja denar,
uporablja možgane, domišljijo in umetniške sposobnosti.
To, kar bi morali uporabiti mi, da bi odgovorili na resnične potrebe in pereča vprašanja moških in žensk.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Ne zaradi tega, kar govori, pač pa zato, kako govori.
Gospod, naše oznanjevanje je prevečkrat oguljeno, ponavljajoče in malomarno.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Zaradi njene iznajdljivosti.
Iznajdljivi bi morali biti tudi mi. Za tebe! (po: T. Lasconi 365+1 dan s Teboj)

IZBIRA (»VOLITVE«) ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
V naši celjski škofiji bo sredi oktobra letos pomemben dogodek za prihodnja 4 leta izbira članov župnijskega pastoralnega sveta za nov mandat 2022 do 2026. v ostalih slovenskih škofijah so to opravili že lani.
To bo za župnijo zelo pomembno, zato molimo za modro izbiro.

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta
Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

Naslovljeno na vas

DRAGI STAREJŠI ŽUPLJANI

Nastopila je jesen, ki nas razveseljuje z obiljem sadov. Tudi v vašem življenju jih je že veliko dozorelo. Zato je prav, da se skupaj z vami zberemo pri sveti maši in se Bogu in vam zahvalimo za vsa vaša dobra dela, na zadnjo septembrsko nedeljo.
Zato ste prav prav lepo vabljeni na letošnje vaše srečanje, ki bo v nedeljo, 25. septembra 2022 ob 10.00 uri na Gomilskem.
Prvi del srečanja bo v župnijski cerkvi, kjer bomo skupaj pri nedeljski sv. maši. Bogoslužje bo vodil lazarist Stanko Domajnko od Sv. Jožefa v Celju.
Od 9.30 ure naprej bo na razpolago za sv. spoved. Med sv. mašo boste tisti, ki boste želeli, prejeli sv. bolniško maziljenje. Lepo vabljeni k sv. obhajilu . Zaželjeno je tudi, da bi sedeli bolj spredaj. Če težje vstajate, kar mirno sedite vso mašo.
Drugi del srečanja po sv. maši pa bo letos zaradi varovanja zdravja nekoliko omejen, tako, da bo v primeru lepega vremena kar pred cerkvijo.
Kdor bi imel težave glede prevoza ali spremstva, naj sporoči v župnišče (tel 03 572-61-98) ali kateremu sodelavcu Karitas in se bo to uredilo.
Župnik, sodelavci Karitas in vsi župljani vas vse prijazno vabimo in z veseljem pričakujemo!

župnijsko občestvo z župnikom

V nedeljo, 25. sept. bo Slomškova nedelja
Letos, 24. septembra 2022, bo minilo 160 let, odkar je bl. škof A. M. Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko življenje. Tisti, ki so bili ob njegovi smrtni postelji, so že takrat zaslutili, da pravzaprav ni šlo za konec, ampak za začetek nekega novega, polnega življenja, v Božjem objemu.
S to mislijo vabim vsa župnijska občestva iz mariborske nadškofije, metropolije in širše, da se v čim večjem številu udeležite osrednje slovesnosti letošnje Slomškove nedelje, ki jo bomo obhajali v nedeljo, 25. septembra 2022, v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih škofov in duhovnikov.

Nadškof Alojzij Cvikl

MAŠNI NAMENI

NED – 18.9.
25. ned. med letom
Šmatevška nedelja
Sklep tedna mladih
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Sorčana (v Šmatevžu)

PON – 19.9.
Januarij, škof, mučen.
19.00 za +Ljudmilo (god) in Alojza Lukman

TOR – 20.9.
Andrej Kim Tae-gon, duh. in drugi korejski mučenci
19.00 za +Darjo Poznic

SRE – 21.9.
Matej (Matevž), apostol in evangelist
19.00 za +Bernardko Vasle

ČET – 22.9.
Mavricij, mučenec
17.00 za +Mladena in Ivana Krsnik –oblet. ter Marijo Stepišnik (v Šentrupertu)

PET – 23.9.
Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik
19.00 za +Karola Semprimožnika –30. dan

SOB – 24.9. kvatre
Anton Martin Slomšek, škof
19.00 za +Justino (r. d., god) in Franca Hudomalj

NED – 25.9.
26. ned. med letom
Slomškova nedelja
Ekumenski dan
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Alojzija –oblet. in Marijo Tiselj in vse njene

V tem tednu :
Sestanek cerkvenih ključarjev bo v četrtek ob 20.00 v župnišču. Vsi lepo vabljeni.

Napoved: slovesnost zakonskih jubilejev bo 9.10.
Volitve ŽPS pa 16.10.

Dežurni ministranti: David Zupančič, Maks Turnšek
Bralci v nedeljo: I. Elza Vasle, Jure Vasle II. Lara Natek, Petra Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.