Oznanila za 33. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Gospodar pa mu je odgovóril: ›Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem raztresel? Zato bi moral dati moj denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹« (Mt 25,26–30)

BESEDA O BESEDI

TUDI NAM SO ZAUPANI TALENTI Mt 25,14–30

Pomen današnje prilike, ki jo pred nas prinaša evangelist Matej, je zelo jasen. Človek iz prilike predstavlja Jezusa, služabniki smo mi in talenti so imetje, ki nam ga je Gospod zaupal. V čem je to imetje? To je njegova Beseda, evharistija, vera v nebeškega Očeta, odpuščanje …, skratka, veliko stvari; njegove najdragocenejše dobrine. To je imetje, ki nam ga on zaupa, ne samo da ga varujemo, temveč da ga množimo! Medtem ko v splošni rabi izraža pojem ‘talent’ izredno kvaliteto posameznika, na primer glasbeni talent, športni itd., pa talenti v priliki predstavljajo Gospodove dobrine, ki nam jih on zaupa, da bi se po nas množile. Luknja, ki jo je v zemljo izkopal ‘hudobni in leni služabnik’, pa označuje strah pred tveganjem, ki ohromi ustvarjalnost ter rodovitnost ljubezni.
Strah pred tveganjem v ljubezni nas ohromi. Jezus od nas ne zahteva, da njegovo milost ohranimo sami zase, ne, tega Jezus od nas ne zahteva, temveč hoče, da jo uporabimo v korist drugim. Vse dobrine, ki smo jih prejeli, so zato, da jih damo drugim ter jih s tem množimo. Kot da bi rekel: ‘Tukaj imaš moje usmiljenje, nežnost, odpuščanje; vzemi jih in na veliko uporabljaj.’ In mi, kaj smo storili? Koga smo ‘okužili’ s svojo vero? Koliko oseb smo opogumili s svojim upanjem? Koliko ljubezni smo podelili s svojim bližnjim? To so vprašanja, ki nam bodo dobro dela, če si jih bomo postavili. Katero koli okolje, tudi tisto najbolj oddaljeno in neprimerno, lahko postane kraj pomnožitve talentov. Ni namreč že vnaprej izključenih situacij ali krajev za krščansko navzočnost in pričevanje. Pričevanje, ki ga Jezus od nas zahteva, pa ni zaprto, odprto je in je odvisno od nas.
Prilika nas torej spodbuja, naj ne skrivamo svoje vere in svojega upanja v Kristusa; naj ne zakopljemo Besede evangelija, ampak storimo, da kroži v našem življenju, v naših odnosih, v konkretnih situacijah, kot moč, ki privede v krizo, da očisti ter prenovi. (po: E. Mozetič)

33. nedelja med letom – zahvalna v Grajski vasi

Logika ljubezni: imam toliko, kolikor dajem

Prva dva služabnika iz današnjega evangelija sta zaupala in v veri odšla v življenje ter trgovala. V logiki Božjega kraljestva trgovanje pomeni daritev, pomeni ljubiti in pomeni sprejemati ljubezen. Ta dva sta torej vzela dar življenja zares in ga živela. Šla sta in se darovala. In toliko, kolikor sta darovala, sta ob koncu našla podvojeno. Tisti, ki je daroval pet talentov, je ob koncu našel pet drugih, tisti, ki je daroval dva, je na koncu našel štiri. To je logika ljubezni, ki ima toliko, kolikor daje.
Zadnji služabnik pa ostaja ujet v lastno podobo krutega in nasilnega gospodarja. Ob tem opisu trdega človeka, ki žanje, kjer ni sejal, in zbira, kjer ni raztresal, bi vsak pameten človek šel in skril ne le svojega talenta, ampak tudi samega sebe. Da bi le ubežal temu nasilnemu “bogu”. Kača je v človeško srce že v raju začela z zavistjo vrivati dvom in pačiti podobo Boga, ki naj ne bi dal vsega, ampak s človekom tekmuje in tako ostaja njegov bolj ali manj kruti gospodar. In ko človek nasede tej skušnjavi, ostaja mrtev. Tako že v polnosti okuša, kaj pomeni najgloblja tema, kjer je jok in škripanje z zobmi. Tak človek je že izven lepote Božjega življenja, ki pa vendarle pušča vrata odprta in vabi. Oče se je namreč že odločil dati Sina. V celoti. Za vse!
Na nas je torej, da si odgovorimo, kdo je “neki človek”. Nam danes evangelij zastavlja vprašanje: “Kaj pa ti praviš, kdo sem?” Oče ali gospodar?
Tisti, ki prepozna Očeta in se v njem spozna obdarovanega, napolnjenega in zato hvaležnega, bo milosti prepoznaval na vsakem koraku, ker bo že gledal skozi oči, ki jih je oprala milost Kristusove žrtve. Tak bo sebe nenehno doživljal kot tistega, ki že ima in se mu bo še dalo! Zato samo tisti, ki prepozna Očeta, lahko zaživi kot sin in hči. Sinu pa ni več potrebno tekmovati in kupovati, saj ve, da lahko v hvaležnosti živi svojih pet talentov Božjega otroštva, ki ga kliče v svet, da bi s svojim življenjem “trgoval”, kar pomeni, ljubil in se daroval. V celoti. (po: https://portal.pridi.com/)

Jezus nam z današnjo priliko sporoča, da Bog vsakemu človeku, skupaj z darom življenja zaupa tudi določeno poslanstvo. Sv. Gregor Veliki pojasnjuje, da Bog prav vsakemu daje dar, talent svoje ljubezni. Zato je potrebno posebno pozornost v vseh dejanjih namenjati prav ohranjanju te ljubezni.

Naslovljeno na vas

TEDEN ZAPOROV: 19. –25. 11. 2023. Nebesa pripovedujejo o Božji slavi, nebesni svod sporoča o delu njegovih rok. Ko nas teža življenja pritisne ob tla, ni nujno, da molimo sklonjenih glav. Oči lahko Oči lahko povzdignemo k nebeškemu Očetu, ki na nas gleda z ljubeznijo. Lahko pogledamo gor in ugledamo njegovo prisotnost v čudežu stvarstva in živega sveta.
Teden zaporov sako leto pripravimo v okviru Katoliške cerkve in tudi drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor. Robert Friškovec, zaporniški vikar

POMEMBNOST IN OBVEZNOST NEDELJSKE MAŠE

Zakaj kristjani hodimo k maši? Maša je nedeljska dolžnost – obveznost! Tretja Božja zapoved: Posvečuj Gospodov dan! – Pa je res obveznost? Je ljubezensko srečanje obveznost ali nekaj, po čemer hrepenimo in si tega želimo? Je torej maša nekaj obveznega in nujnega ali dejansko priložnost za osebno in skupno – občestveno srečanje z Bogom?
Če na mašo gledam kot na dogodek, v katerem se srečam z Bogom preko Božje besede in evharistije – obhajila, dogodek, v katerem pred Boga prinašam sebe in prejmem moč in pomoč svoje življenje, potem maša ni več nekaj dolgočasnega, ampak pomemben in vesel dogodek.
Kako lahko sodelujemo pri maši? Lahko s konkretnimi službami kot so ministriranje, branje in zborovsko petje. Ali pa preprosto, da pojemo pri ljudskem petju, glasno odgovarjamo, poslušamo, spremljamo v srcu – v duhu! BITI AKTIVNO NAVZOČ. Pomembno je, da vsak od nas sodeluje po svojih najboljših močeh. Biti v cerkvi ni enako kot biti na gledališki predstavi ali koncertu, kjer sem del občinstva. Pri maši sem namreč del občestva, del skupnosti kristjanov, ki smo se zbrali, da bi se srečali z Bogom in med sabo!
Dajte Bogu kar je Božjega! Z neopravičenim izostankom od nedeljske maše si delam dolg pri Bogu, sebe pa prikrajšam za božje darove.

MAŠNI NAMENI

NED – 19.11.
33. ned. med letom
Zahvalna v Grajski vasi
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Veroniko Kunst (v Grajski vasi)
Zahvalna pesem

PON – 20.11.
Edmund, kralj
17.00 za +Stepišnikove iz Šentruperta

TOR – 21.11.
Darovanje D. Marije
17.00 za +Franca -oblet. in Vido Stanko
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 22.11.
Cecilija, dev., mučenka
17.00 za +Jožefo Škoberne in vse njene

ČET – 23.11.
Klemen I., papež
17.00 za +Zofijo Rančigaj in vse Stepišnikove (v Šentrupertu)

PET – 24.11.
Andrej Dung, mučenec
17.00 za +Šramove in Koširjeve

SOB – 25.11.
Katarina Sinajska, devica, mučenka
17.00 za +Kristino in Karlo Lobnikar

NED – 26.11.
KRISTUS KRALJ
Valerijan, oglejski škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Franca –oblet., Elizabeto Obreza (Družinska, otroška sv. maša)
15.00 Revija cerkvenih p. zborov v Žalcu

V tem tednu:
Sestanek sodelavcev Karitas bo ta ponedeljek ob 17.45 uri v Domu srečanj.
Svetopisemska skupina se bo zbrala v sredo ob 17.45 uri v župnišču. Vabljeni.

Dežurni ministranti: Urban Rančigaj, Anej Semprimožnik, ostali dobrodošli
Bralci v ned.: I. Nejc Lončar, Sonja Mandelc II. Matic Basle, Lara Natek
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl