Oznanila – 1. postna nedelja

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus mu je odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« Tedaj mu je Jezus rekel: »Pobêri se, satan, kajti pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‹« Tedaj ga je hudič pústil, in glej, angeli so pristopíli in mu stregli. (Mt 4,7–11)

BESEDA O BESEDI

Kaj nam želi današnji evangeljski odlomek povedati s predstavljenimi skušnjavami? Prva skušnjava se izraža kot težnja, da bi vse uporabili zase, da bi vse zaužili. Danes ta skušnjava ne pomeni več, da bi hoteli iz skoraj vsega pripraviti užitno jed, ampak se za nas nakazuje nevarnost, da vse požiramo, da tudi to, kar je sveto, uporabljamo zase.

Druga skušnjava je zaznamovana s polaščanjem Boga. V tem primeru ne gre za Boga, ampak le za lastni ego. Boga se zlorablja za lastni imidž. Uporablja se ga za utemeljevanje lastne zaverovanosti v svoj prav in za postavljanje nad druge.

Tretja skušnjava je skušnjava moči. Hudič pokaže Jezusu kraljestva tega sveta. Jezus bi lahko postal gospodar vsega sveta, če bi padel pred hudiča in ga molil. Ta skušnjava je v mnogih pravljicah in zgodbah opisana kot pogodba s hudičem. Človek pridobi na moči, potem ko se zapiše hudiču. Toda takšna odločitev ima tudi svojo ceno. Človek izgubi svojo svobodo in pogosto tudi ljubezen. Postane hladen. V svoji duši umre. Matej vidi to skušnjavo kot najnevarnejšo.

IZBIRA ČLANOV ZA ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
za mandat 2020 — 2025

Kaj je župnijski pastoralni svet?
Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in izvaja pastoralno delo v župniji. Ustanovitelj ŽPS je župnik, ki ga ustanovi po škofijskih določbah. Člane potrdi ordinarij.
ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?
Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge  in  sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Kako lahko sodelujem v župniji?

Oznanjevanje:

 • kateheza: poučevanje verouka
 • vodenje in sodelovanje v župnijskih skupinah (npr. svetopisemske, zakonske skupine, …)
 • vodenje birmanske skupine
 • pomoč pri pripravi župnijskega lista
 • oratorij
 • razne delavnice za otroke in starše
 • miklavževanje
 • trikraljevska akcija
 • priprava raznih dogodkov, s katerimi posredujemo evangelij in krščanske vrednote
 • priprava različnih projektov, ki imajo za svoj cilj oznanjevanje, pričevanje
 • medijske objave dogodkov (časopis, radio, TV)
 • stiki in sodelovanje s širšo družbeno skupnostjo (šola, občina …)
 • digitalizacija: podpora portala za redne dejavnosti (prijave, nadomeščanja, obveščanje o delu v skupinah, ozaveščanje in prenos znanja, …)
 • urejanje spletne strani župnije, FB profila župnije, …

Navodila SŠK za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19

V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:
a)Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
b)Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
c)Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

DOBRODELNI KONCERT KARITAS “Z roko v roki”

Dekanijska Karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 2. marca, ob 19.30 na 24. tradicionalni dobrodelni koncert “Z roko v roki”, ki bo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.

Nastopajo: Klapa Skala, Erosi, Polkaholiki, Ansambel Vihar, Okrogli Muzikanti, Adi Smolar, Soulution, Cinca Marinca, Pravi Fantje, Slovenski Pjebi, Majda in Marjan Petan in Ansambel Dolinšek.

Vstopnice: v zakristiji po maši (samo še 1 vstopnica!), na TIC-u Žalec, eno uro pred koncertom.

OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS GOMILSKO

bo v sredo 4. marca 2020 ob 19.00 Domu srečanj na Gomilskem. Vabljeni vsi člani in drugi župljani!

PROGRAMI ŠKOFIJSKE KARITAS CELJE v marcu

 • SREČANJE ZA SODELAVCE KARITAS – DRUGAČEN SVET: torek 3. 3. ob 17.30 v Vrbju.
 • LETNI PLENUM: sreda, 20. 3. ob 16.30 pri Sv. Jožefu, Celje.
 • DUHOVNA OBNOVA ZA SODELAVCE DOBRODELNIH SKUPIN: petek, 27. 3. ob 9.00 v Vrbju. Vodi: g. Rok Metličar.
NEDELJA – 01. 03.

1. postna nedelja

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za †

PONEDELJEK – 02. 03.

sv. Neža Praška

17.30 za † Dragota Vovka
TOREK – 03. 03.

sv. Anzelm

  svete maše ne bo
SREDA – 04. 03.

sv. Kazimir

17.30 za † Štefana Šlandra (obl.) in vse Koprivove
ČETRTEK – 05. 03.

sv. Virgil

17.30 za zdravje (k)

za † Marijo Sovinc

PETEK – 06. 03.

PRVI PETEK

17.30 dopoldne obiskovanje bolnikov

križev pot (vodijo mladi),

maša za † Antona Jermana

SOBOTA – 07. 03.

PRVA SOBOTA

17.30 za † Ivano Grah
NEDELJA – 08. 03.

2. postna nedelja

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † starše Amalijo in Andreja Urankarja

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Mojca Strožer, Simon Brdnik

                                 pri 2. sv. maši: Marija Rančigaj, Marko Vasle

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Dežurni ministranti: Nejc in Matevž Lapuh

 

SLAVLJENJE OB SODOBNI KRŠČANSKI GLASBI

z nagovorom in adoracijo bo

v petek, 6. 3. ob 19.00 v Domu srečanj na Gomilskem.

Med nami bo Tadej Vindiš iz skupine Svetnik! Vabljeni predvsem mlajši rod in vsi, ki želite okriti ter doživeti svež način petja in molitve.

http://www.svetnik.net/             https://www.facebook.com/skupinasvetnik/