Oznanila – 31. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, stopi hitro dol; danes moram ostati v tvoji hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali, češ: »Ustavil se je pri grešnem človeku.« Zahej pa je stopil pred Gospoda in rekel: »Glej, Gospod, polovico svojega imetja dam ubogim in, ako sem koga v čem prevaral, povrnem četverno.« (Lk 19,5–8)

BESEDA O BESEDI

JEZUS ŽELI TUDI V TVOJO HIŠO PRINESTI VESELJE Lk 19,1–10

V Jerihi je živel mož, ki je bil prava izgubljena ovca, zaničevan in „izobčen“, ker je bil cestninar, celo šef vseh mestnih cestninarjev in prijatelj osovraženih rimskih osvojevalcev, tat in izkoriščevalec. Zahej se ni mogel približati Jezusu verjetno zato, ker je bil na slabem glasu in tudi majhne postave je bil. Zato se je povzpel na drevo, da bi videl Učitelja, ko bo šel mimo. To na videz nekoliko smešno početje pa vendar razodeva notranjo željo tega človeka, da bi prišel do stika z Jezusom. Tudi Zahej sam ne doume globokega pomena tega dejanja. Ne ve, zakaj, ne pozna vzroka, vendar to naredi! Še zdaleč si ne upa misliti, da bi lahko premostil razdaljo, ki ga je ločila od Gospoda. Zadovolji se, da ga bo samo videl iti mimo. Vendar ga Jezus, ko se približa drevesu, pokliče po imenu in mu reče: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši« (Lk 19,5). In takoj je ta mali mož, ki so ga vsi zavračali in je bil v anonimnosti kot izgubljen, splezal dol. Jezus pa ga presenetljivo pokliče po imenu! Zanimivo je to, da ime Zahej v prevodu pomeni prav „Bog se spomni!“
Jezus torej gre v Zahejevo hišo in s tem vzbudi kritiko vseh prebivalcev Jerihe. Tudi v tistih časih so veliko besedičili. Kako vendar? Ob vseh v redu ljudeh v mestu, gre prav k temu cestninarju? Da, saj je izgubljen prav ta človek. In Jezus reče: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin« (Lk 19,9). V Zahejevo hišo je od tistega dne vstopilo veselje, mir, odrešenje.
Ne obstoja noben poklic in ne družbeni položaj, noben greh ali zločin kakršne koli vrste, ki bi človeka lahko izbrisal in Božjega spomina in iz Božjega srca tudi enega samega njegovega otroka. Bog se nas vedno, prav vedno spominja in nikoli ne pozabi nikogar, ki ga je ustvaril. Tudi mi se pustimo Jezusu poklicati po imenu. V globini srca prisluhnimo njegovemu glasu, ki nam pravi: „Danes moram ostati v tvoji hiši“, kar pomeni v tvojem življenju. Sprejmimo ga z veseljem, ker bo zagotovo spremenil naše življenje na lepše. Jezus to lahko naredi! (po: papež Frančišek)

31. nedelja med letom — žegnanjska

ZAKAJ ŽEGNANJSKA NEDELJA?

Vsaka posvečena cerkev kot svoj lastni slovesni praznik praznuje obletnico posvetitve, slovesni praznik naslova (zavetnika) in godove tistih svetnikov ali blaženih, katerih posmrtni ostanki so shranjeni ali pokopani v cerkvi. Posvečena cerkev obhaja pravo obletnico posvetitve na sam dan posvetitve oz. na nedeljo prej ali pozneje, če je to ena izmed navadnih nedelj. Obletnica posvetitve cerkve se sicer obhaja na najbližji dan, ki ni praznik ali slovesni praznik. Tiste cerkve, ki obletnice posvetitve (več) ne poznajo, obhajajo obletnico posvetitve v nedeljo pred praznikom vseh svetih, torej na žegnanjsko nedeljo. Ta dan smejo za obletnico posvetitve izbrati tudi druge posvečene cerkve (zlasti starejše).

Zahvala vsem, ki v naše cerkve prihajate, da so hiše molitve; vsem, ki tako požrtvovalno skrbite za njihovo urejenost in okrašenost, cerkvenim ključarjem, ki skrbite za ohranjanje in obnavljanje in vsem, ki s svojimi darovi to omogočate. Bog vam naj obilo poplača!

Popolni odpustek za duše v vicah v novembru lahko darujemo za naše rajne, če opravimo spoved, prejmemo sveto obhajilo, obiščemo pokopališče in molimo vero in Očenaš po papeževem namenu Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo.

KARITAS vas vabi, da ob 1.novembru in med letom prižgete svečo manj ali manjšo svečo in del sredstev namenite za ljudi v stiski.
V cerkvi lahko vzamete sveče s pokrovom, lesene svečke in lučke – zastavice. Priporočeni dar je 1,50 EUR.
Na voljo so vrečke za Dar jeseni, ki jih lahko vzamete in vrnete, ko bomo zbirali ozimnico . Vabljeni ste, da viške pridelkov namenite družinam, starejšim in posameznikom, ki živijo v mestih in nimajo možnosti obdelave vrta ali obiranja sadja. Še posebej so hvaležni za pridelke, primerne za vlaganje in nadaljnjo obdelavo.

Naslovljeno na vas

Krščena sta bila
V nedeljo 23. oktobra sta prejela zakrament sv. krsta sestrica in bratec Tija in Liam Jerman. Staršem in botroma ter sorodnikom čestitamo in želimo veliko veselja z otrokoma, pa tudi veliko moči in volje za uspešno versko vzgojo.

OBLIKOVAN JE ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 2022 do 2026
Hvala vsem, ki ste molili za modro izbiro članov ŽPS in ste potem tudi sodelovali pri izbiri članov novega ŽPS.
Člani novega ŽPS – izbrani, člani po službi, zastopniki župnijskih skupin – so: Basle Matic, Beloglavc Filip, Brdnik Simon, Cirar Martin, Jelen Majda, Jernejc Veternik Tanja, Krsnik Mira, Mahor Bogdan, Mahor Jani, Natek Robert, Novak Domen, Orožim Marija, Pencelj Sonja, Pintar Helena, Rakun Simeona, Rančigaj Marija, Rančigaj Marjana, Sirše Majda, Srebočan Ana, Stepišnik Sonja, Šlander Damjana, Štrajhar Miha, Vasle Marko, Zupančič Jasenka.

PRVA SEJA ŽPS V NOVEM MANDATU IN SESTAVU
Po uvodni molitvi je sledila seznanitev s Statutom za ŽPS, ki velja v Cerkvi na Slovenskem ali osvežitev poznavanja tega temeljnega dokumenta. Na podlagi njegovih določil so se vsi člani ŽPS razmestilinv tri skupine—komisije: v komisijo za bogoslužje, ki je izbrala za voditelja g. Simona Brdnika, v komisijo za oznanjevanje, ki je izbrala za voditeljico ga Marijo Rančigaj, ki je bila izbrana tudi za tajnico ŽPS, ter komisijo za dobrodelnost, ki je izbrala za voditeljico ga Marijo Orožim. Nato je bilo razdeljeno članom gradivo za letošnje pastoralno leto. Sprejet je bil program romanja župnijskih sodelavcev.

VABILO na romanje vseh župnijskih sodelavcev (članov dosedanjega in novega ŽPS, ključarjev, pevcev, bralcev, krasilk, sodelavcev Karitas, …) bo v soboto, 12. novembra na Zasavsko Sv. goro. Odhod ob 8.00uri, vrnitev do 15. ure. Prijavite se čimprej župniku posamez, še bolje pa preko svoje skupine.

MAŠNI NAMENI

NED – 30.10. žegnanjska
31. ned. med letom
Marcel, mučenec
7.00 češčenje, spoved med in po maši
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Alfonza Tekavca –oblet

PON – 31.10.
Bolfenk, škof
Dan reformacije—d.p.d.
17.00 za +Bernardko Vasle

TOR – 1.11.
VSI SVETI
Vigor,škof
10.00 za +Viktorja in vse Vovkove /spoved
14.00 za vse župljane – žive in rajne
molitev za rajne na pokopališču Gomilsko
16.00 za +Franca in vse Šramove (v Šentrupertu)
molitev za rajne na pokopališču v Šentrupertu
18.00 V župn. cerkvi molitev rožnega venca

SRE – 2.11.
Spomin vseh vernih rajnih
7.30 po papeževem namenu
16.00 za vse verne rajne (v Šentrupertu)
17.00 za Mirkota Stvarnika

ČET – 3.11. prvi četrtek
Viktorin Ptujski, škof, mučenec
17.00 za +starše Ducman in sorod. ter Vido Krajnc
Molitev za duhovne poklice

PET – 4.11. prvi petek
Karel (Drago) Boromejski, škof
17.00 za +Ferdinanda Orožima in vse Jakovčeve
Litanije Jezusovega srca

SOB – 5.11. prva sob.
Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
17.00 za pokojne iz družine Jerman
Litanije Matere Božje

NED – 6.11. –zahvalna
32. ned. med letom
Lenart, opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Karola Semprimožnika

V tem tednu ni verouka pač pa je praznična in nedeljska sv. maša.

Svetopisemska skupina se bo zbrala v sredo ob 17.45 uri.

KOMEMORACIJA bo 1.11 ob 8. uri pred spomenikom pri šoli na Gomilskem.

Dežurni ministranti: Matevž, Tjaž Basle in Timotej Jordan, na praznik VSI
Bralci: na praznik bodite na razpolago, ko boste v cerkvi; v nedeljo: I. Mojca Strožer, Anka Trogar; II. Ivi Rančigaj, Saša Griguljak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila – 30. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹  Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 18,13–14)

BESEDA O BESEDI

KOMU SEM PODOBEN? Lk 19,1–10

»Samoprevara je v nekem pogledu večje zlo kot greh. Spreobrnitev lahko zabriše greh, ovira temu pa je zaslepljenost. Pravega farizeja ne poboljšaš.« Tako je o »svetem možu« iz današnjega evangelija zapisal nemški bogoslovni profesor Janez Krstnik Hirscher. Drugo ime za farizeja je hinavec, licemerec, svetohlinec, človek z dvema obrazoma. Eden – brez gube in madeža – je za javnost, drugi, ki ga skrbno skriva, pa je njegov pravi obraz. Tega gotovo pozna Bog, najbrž pa tudi tisti, ki živijo ob njem.
V današnjem evangeliju si nasproti stojita dva moža – farizej in cestninar – ki sta prišla molit v jeruzalemski tempelj. Prvi je pripadnik stranke najbolj pravovernih Judov, ki so do potankosti poznali vsa določila Mojzesove postave in jih tudi izpolnjevali. Cestninar pa je eden nižjih davčnih uradnikov, ki so na mitnicah pobirali pristojbine za ceste in mostove. Pri ljudeh so bili osovraženi, ker so bili v službi rimskih okupatorjev, pa tudi zato, ker so pogosto bili sleparji. Za farizeje so bili cestninarji najslabši med ljudstvom – drhaljo.
Farizej se ima za svetega in na to svojo svetost je silno ponosen. Pred Bogom se širokousti s svojimi dobrimi deli. V besedah še nekako priznava, da ni dober sam od sebe, zato pravi: »Bog, zahvalim te.« Vendar pa svoje zasluge razklada pred Bogom kot kramar svoje blago. Boga nič ne prosi, kakor da ničesar ne potrebuje. Povsem drugače se obnaša cestninar. V svoji kratki molitvi se sklicuje na Božje usmiljenje. Išče odpuščanje grehov pri Bogu, ker ve, da bo obogatel, če bo s kesanjem in z iskreno ponižnostjo izpraznil svoje srce. Potem bo v njem spet prostor za Boga in za ljudi.
»Dva človeka sta se vračala iz templja: farizej in cestninar,« razmišlja ob evangeliju pater Lojze Bratina. »Farizej se je vračal takšen, kakršen je prišel. Drugače pa cestninar: prišel je slaboten, vrača se okrepljen; prišel je ubog, vrača se obdarjen; prišel je duševno omajan, vrača se ozdravljen.« Bistveno vprašanje pri tem pa je: kakšen se danes vračam jaz iz našega templja, iz naše cerkve. (po: S. Čuk, Misli srca)

30. nedelja med letom — misijonska nedelja

Danes je misijonska nedelja. Povabljeni smo k premišljevanju o poslanstvu v osrčju krščanske vere. Cerkev je namreč misijonska po naravi; če to ne bi bila, ne bi bila več Kristusova Cerkev, ampak eno izmed združenj, ki bi kaj kmalu iztrošilo svoj smisel in izginilo.
Svet najbolj potrebuje evangelij Jezusa Kristusa.
Po Cerkvi nadaljuje svoje poslanstvo usmiljenega Samarijana in zdravi krvaveče rane človeštva; nadaljuje poslanstvo Dobrega pastirja in neprestano išče izgubljene na krivih in brezciljnih poteh. Hvala Bogu ne manjka pomenljivih izkušenj, ki pričujejo o moči preobrazbe evangelija. Lahko pomislimo na mnoga pričevanja o tem, kako evangelij pomaga premagovati zapiranje, spopade in rasizem ter spodbuja spravo, bratstvo in deljenje dobrin.
Misijon Cerkvi govori, da ni sama sebi namen, temveč orodje in posrednica kraljestva. Povabljeni smo k veselemu oznanjevanju v Cerkvi. Ne imejmo pred seboj strahu, ampak veselje, ki ga daje mirna vest in navdušenje nad Kristusom. Naredimo tisto, kar nam vest naroča. Bodimo zvesti Bogu, čeprav ne moremo storiti veliko. Vsak droben korak šteje, naj bo le narejen vedno v pravi smeri.
Kako preprosto lahko razumemo, kaj je naša naloga, da bomo resnični misijonarji. Bodimo kakor otroci. Odpovejmo se svojim predstavam in samovolji ter sprejmimo Njegovo voljo za življenjsko vodilo. Brez dvoma nas bo ta vodila v ljubečo skrb za bližnjega, še posebej za najbolj trpečega. Ne zadošča, da živimo za drugega, zanj moramo tudi umreti, še več, ne herojske smrti, ampak v preziru in zasmehovanju, ker se borimo za Božjo ljubezen, za Njegovo resnico … Tu se začne naše misijonsko delo. Naj traja vse življenje, ne le na misijonsko nedeljo. Po: E. Mozetič

Osrednje slovensko praznovanje misijonske nedelje bo danes potekalo v Župniji Rogaška Slatina. Ob 15.00 bo molitvena ura s pričevanjem slovenskih misijonarjev, ki so trenutno v domovini. Ob 16.00 bo slovesna sveta maša, pri kateri bosta prepevala otroški in mešani pevski zbor iz domače župnije. Somaševanje duhovnikov bo vodil celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. 

Naslovljeno na vas

ZAKLJUČIL SE JE MANDAT DOSEDANJEGA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Dosedanji ŽPS zaključuje svoj mandat. V normalnih okoliščinah bi se naj to zgodilo že pred dvema letoma. Ker pa so zaradi zdravstvenih razmer vse stvari zastale in drugih okoliščin je bilo izbiranje članov novega sestava ŽPS v naši škofiji šele preteklo nedeljo. Tako je dosedanji ŽPS deloval sedem let in pol. V celoti je ta ekipa delovala zelo zavzeto, požrtvovalno in tudi lahko rečemo uspešno, za kar jim gre priznanje in naša hvaležnost.
Dobri Bog naj vsem obilno povrne! V podaljšku so nekateri omagovali – Bog pa ve – kakšne so bile ovire.
Je pa bil ta mandat poseben ne le po trajanju, ampak tudi po dogajanju. Dva člana sta se iz župnije odselila, kar trije pa so o bili poklicani v večnost— ga. Anica Drev, ga. Marija Sovinc ter g. Karol Semprimožnik. Naj pokojne člane Bog, ki dobro plačuje, bogato nagradi v nebesih.

OBLIKOVAN JE ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 2022 do 2026
Hvala vsem, ki ste molili za modro izbiro članov ŽPS in ste potem tudi sodelovali pri izbiri članov novega ŽPS.
Člani novega ŽPS – izbrani, člani po službi, zastopniki župnijskih skupin – so: Basle Matic, Beloglavc Filip, Brdnik Simon, Cirar Martin, Jelen Majda, Jernejc Veternik Tanja, Krsnik Mira, Mahor Bogdan, Mahor Jani, Natek Robert, Novak Domen, Orožim Marija, Pencelj Sonja, Pintar Helena, Rakun Simeona, Rančigaj Marija, Rančigaj Marjana, Sirše Majda, Srebočan Ana, Stepišnik Sonja, Šlander Damjana, Štrajhar Miha, Vasle Marko, Zupančič Jasenka.
Članom novega ŽPS naše občestvo čestita in se jim zahvaljuje za pripravljenost sprejeti poslanstvo, ki zahteva čas in moči.
Želimo jim blagoslova pri pomembnem poslanstvu, spremljajmo jih z molitvijo in jim pomagajmo, saj smo molili za vse člane občestva, naj nas Bog spodbuja in podpira, »da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh pomagali s svojimi darovi …«
V programu je še kratko skupno romanje članov obeh ŽPS.

MAŠNI NAMENI

NED – 23.10. misijonska
30. ned. med letom
Janez Kapistran, duhovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ido Lazar (2 krsta)
Misijonska nabirka

PON – 24.10.
Anton Marija Claret, škof, redovni ustanov.
18.00 za zdravje v družini M.

TOR – 25.10.
Darija, mučenka
Dan suverenosti –d. p.
18.00 za +Vilkota Natek

SRE – 26.10.
Lucijan in Marcijan, mučenca
18.00 za +Matildo Brinovec

ČET – 27.10.
Sabina Avil., mučenka
17.00 za +Marijo oblet. in vse Petrovčeve (v Šentrupertu)

PET – 28.10.
Simon in Juda Tadej, apostola
18.00 za +Elizabeto Brišnik -30. dan

SOB – 29.10.
Mihael Rua, duhovnik, redovnik
18.00 za +Šramove in Koširjeve
Premaknemo uro na zimski čas

NED – 30.10. žegnanjska
31. ned. med letom
Marel, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Alfonza Tekavca –oblet.

V tem tednu:
Roditeljski sestanek za starše devetošolcev bo v četrtek ob (!) 18.00 (!) uri.

Seja ŽPS – ustanovna v novem sestavu bo v petek ob 19.00 uri. Če bo le mogoče, pridite zagotovo. Vsa srečanja so v Domu srečanj.

Mladinski —srečanje za dekleta in fante bo v soboto ob 19.00. Oživimo!

Dežurni ministranti: Zala in Karin Jelen
Bralci v ned.: I. Lucija Blatnik, Simon Brdnik; II. Marija Rančigaj, Marko Vasle
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Oznanila – 29. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam: Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?« (Lk 18,7–8)

BESEDA O BESEDI

ZAOSTRENO VPRAŠANJE Lk 18,1–8

Današnji evangelij pred nas prinaša misel: »Če že brezvestni sodnik pomaga do pravice nepoznani vdovi, čeprav samo zato, da se reši njenega nadlegovanja – kako bo šele Bog pomagal svojim izvoljenim, ki v stiskah in nadlogah k njemu kličejo.«
Tu se naše misli ustavijo. Izkušnja ne samo da ne potrjuje Jezusove obljube, temveč jo – tako se vsaj zdi – krepko pobija. V Stari zavezi zasledimo nemalo primerov, ko nemočni in stiskani človek kliče k Bogu, naj se zbudi in mu pomaga, a se Bog ne zbudi in ne pomaga.
Koliko bolnih danes kliče k Bogu, da bi jih rešil dušnega in telesnega trpljenja. Koliko staršev kliče k Bogu, naj njihove otroke odvrne s krive poti. Koliko nas je, ki že leto in dan kličemo k Bogu, naj že vendar zaustavi morijo vojn. Koliko škofov, duhovnikov in redovnikov dan in noč kliče k Bogu, naj obudi nove duhovne poklice … A se Bog dela gluhega, naših klicev kakor da ne sliši. Pušča nas čakati in kdo ve, kako dolgo nas bo še puščal. Vprašanje je še bolj zaostreno, ko jezus obljublja, da Bog z uslišanjem ne bo odlašal, temveč bo hitro pomagal. Kje je ta »hitro«?
V veri in zaupanju tistih, ki vztrajno – noč in dan – prosijo. Tudi če s telesnimi očmi uslišanja ne vidijo, ga vidijo z očmi vere. Prepričani so, da Bog vse vidi in vse vodi, da je vse v načrtih njegove ljubezni, da jim z vsem, kar se dogaja, želi nekaj povedati, da bo na koncu vse obrnil v dobro.
Kaj pa, če te vere ne bi imeli? Znašli bi se v deželi nevere. V tej deželi ni nikogar, ki bi ljudi očetovsko ljubil, ki bi slišal njihove klice, videl njihovo stisko, v nadlogah pomagal, hudo obračal v dobro. V tej deželi vlada le hladna in brezosebna usoda, ki se z ljudmi poigrava brez smisla, brez cilja in brez srca. Zares, zaostreno vprašanje. (po: Beseda da Besedo)

29. nedelja med letom — dan izbire članov ŽPS

Žena v današnjem evangeliju stoji pred ogroženo krščansko skupnostjo, ki se zaman obrača na državno avtoriteto, kajti sodnik se Boga ne boji in se ne ozira na nobenega človeka. Ta žena pa je lahko razumljena tudi kot tip za posameznega človeka. Evangelist Luka opisuje osebni položaj ljudi, ki jih stiska sovražnik, ki jih drugi prizadevajo in se proti temu ne morejo braniti. Žena, ki je izgubila moža, je tako rekoč podoba slabotnih ljudi, ki so brez varstva prepuščeni čustvom okolja. Vse negativno iz njenega okolja vdira vanjo. Žena je od nekdaj tudi podoba za dušo, za notranje področje človeka, za dojemanja njegovega Božjega dostojanstva. Sovražniki predstavljajo življenjske vzorce, ki nam onemogočajo življenje, naše slabosti, ki nam povzročajo preglavice, in rane, ki nam jih je prizadejalo življenje. Sodnik, ki mu ni mar niti za Boga niti za ljudi, simbolizira nad-jaz, notranjo instanco, ki bi nas rada ponižala, ki se ne zanima za naš blagor. Njej gre le za norme in načela.
Navidezno nemočna žena se bori zase. Vedno znova gre k sodniku in ga poziva: »Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku!« (Lk 18,3) Sodnik se pogovarja sam s seboj, kar je tipično stilno sredstvo grške komedije: »Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi vendarle pomagal do pravice, da me ne bo nenehno prihajala mučit. Sicer me bo na koncu še udarila v obraz.« (Lk 18,5) Prav s tem sodnikovim samogovorom Luka spodbudi bralca, da bi zaupal navidezno slabotnemu sredstvu molitve. Ta ima več moči kot vsi zunanji oblastniki. V molitvi pride človek do pravice. Človek ima pravico do življenja, pravico do pomoči, pravico do dostojanstva. V molitvi doživljamo, da ljudje nimajo moči nad nami. Kakor morilci ne morejo triumfirati nad Jezusom, ki moli na križu, tako tudi ti, ki nas stiskajo, nimajo nad nami nobene moči. Če vzamemo vdovo kot podobo za dušo, potem to pomeni: v molitvi doživljamo, da ima duša večjo pravico kot glasovi nadjaza, ki bi nas radi ponižali. V molitvi se duša razcvete. Tukaj dobi krila. Tukaj se dotaknemo svojega resničnega lastnega jaza, izvirne Božje podobe v nas. Božje podobe v nas svet ne more skaliti ali celo razdejati. (po: A. Grün, Jezus – Podoba človeka)

Izbiranje članov Župnijskega pastoralnega sveta
Hvala vsem, ki ste molili za modro izbiro članov ŽPS. Spremljajte z molitvijo izvoljene člane in izbrane po funkciji še naprej.

Naslovljeno na vas

Krščena je bila
15. oktobra je prejela zakrament sv. krsta Vela Mernik z Gomilskega 48 in bila s tem v polnosti vključena v naše župnijsko občestvo. Župljani se je veselimo in ji voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botru in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

Misijonska nedelja
V nedeljo, 23. oktobra 2022, bomo obhajali misijonsko nedeljo – svetovni misijonski dan pod geslom »Vi boste moje priče« (Apd 1,8). 
Osrednje slovensko praznovanje misijonske nedelje bo letos potekalo v Župniji Rogaška Slatina. Ob 15.00 bo molitvena ura s pričevanjem slovenskih misijonarjev, ki so trenutno v domovini. Ob 16.00 bo slovesna sveta maša, pri kateri bosta prepevala otroški in mešani pevski zbor iz domače župnije. Somaševanje duhovnikov bo vodil celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. 
Na misijonsko nedeljo vsako leto poteka osrednja svetovna nabirka za misijone. Nabirka na misijonsko nedeljo se razdeli na svetovni ravni. Sredstva se vsako leto uporabijo za več tisoč misijonskih projektov po celem svetu. 

Peš romanje na Brezje—od 20. do 22.10.2022. Zberemo se pri župnijski cerkvi v četrtek ob 8.uri zjutraj.
Več informacij po telefonu 031 280 574.

MAŠNI NAMENI

NED – 16.10.
29. ned. med letom
Hedvika, kneginja, redovnica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Milko, Ivanko Grah, Naclnove
Izbiranje članov ŽPS

PON – 17.10.
Ignaij Antiohijski, škof, mučenec
18.00 za +Hedviko in Ivana Petek

TOR – 18.10.
Luka, evangelist
18.00 za +Julko in Alojza Slemenšek in Jurija Zorko

SRE – 19.10.
Pavel od Križa, duhovnik
18.00 za +Franca in Marijo Lončar in vse njune

ČET – 20.10.
Irena, mučenka
18.00 za spravo

PET – 21.10.
Uršula, devica, muč.
18.00 za +Lojzko Tuš in sorodnike

SOB – 22.10.
Janez Pavel II., papež
18.00 za +starše Dobnik in vse njune

NED – 23.10. misijonska
30. ned. med letom
Janez Kapistran, duhovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ido Lazar
Misijonska nabirka

V tem tednu:
Svetopisemska skupina se bo srečala v sredo ob 18.45.

Roditeljski sestanek za starše osmošolcev bo v četrtek ob 16.30 uri.

Blagoslov obnovljene kapele – Mahorjeve (Bitenčeve) v Zaklu bo to nedeljo, 16. oktobra ob 15.00 uri.

Dežurni ministranti: Tjaša Glušič, Urška Rančigaj,
Bralci v nedeljo: I. Matjaž Rožič, Magda Šalamon; II. Tilen Natek, Brigita S. Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Oznanila – 28. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil Samariján. Jezus pa je odgovóril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet?« (Lk 17,14–17)

BESEDA O BESEDI

HVALEŽNOST IN PONIŽNOST Lk 17,11–19

Evangelij današnje nedelje nas vabi, da s čudenjem in hvaležnostjo prepoznamo Božje darove. Znati se zahvaliti, znati hvaliti, kar Gospod dela za nas. Kako zelo pomembno je to! Vprašajmo se torej, ali smo sposobni izreči ‘hvala’? Kolikokrat rečemo ‘hvala’ v družini, v skupnosti, v Cerkvi? Kolikokrat rečemo ‘hvala’ tistemu, ki nam pomaga, ki nam je blizu, ki nas spremlja v življenju? Pogosto nam je vse samoumevno. In to se zgodi tudi do Boga. Zelo lahko je iti do Gospoda ter ga nekaj prositi, toda vrniti se in se zahvaliti … Zaradi tega Jezus z vso močjo poudari to pomanjkljivost devetih nehvaležnih gobavcev: “Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali se ni našel noben drug, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?”
Da se znamo zahvaliti, pa je potrebna ponižnost. V prvem berilu smo prisluhnili izjemnemu pripetljaju Naamana, poveljnika vojske Aramskega kralja. Bolan za gobavostjo za ozdravljenje sprejme predlog uboge sužnje in se zaupa zdravljenju preroka Elizeja, ki je bil pravzaprav njegov sovražnik. Vendar je Naaman pripravljen ponižati se. Elizej od njega ne zahteva nič. Ukaže mu samo, naj se potopi v vodo reke Jordan. Ta zahteva je Naamana zmedla, ga celo vznejevoljila. A je to res pravi Bog, če zahteva take banalne stvari? Hoče se vrniti nazaj, a le sprejme, da se potopi v Jordan, in takoj je ozdravljen.
Marijino srce je, bolj kot katerokoli drugo, sposobno sprejeti Božje darove. In Bog je izbral ravno njo, preprosto dekle iz Nazareta, ki ni živela v bogatih palačah oblasti, ki ni storila nič podjetnega. Vprašajmo se, dobro nam bo delo, če smo pripravljeni sprejeti Božje darove ali pa se raje želimo zapreti v materialne gotovosti, v intelektualne gotovosti, v gotovosti naših projektov.
Pomenljivo je, da sta Naaman in Samarijan tujca. Koliko tujcev, tudi oseb drugih ver, nam da zgled za vrednote, ki jih mi včasih pozabljamo ali jih zanemarjamo. Morda nas lahko nekdo, ki živi ob nas, pa je zaničevan ali odrinjen, ker je tujec, pouči, kako hoditi po poti, ki jo želi Gospod. (po: E. Mozetič)

28. nedelja med letom — pri nas dan zakonskih jubilantov

DRAGI ZAKONSKI JUBILANTI
Verjetno ste ali še boste v krogu svojih domačih, sorodnikov in prijateljev obhajali svoj poročni jubilej, Danes na ta župnijski praznik poročnih jubilantov pa je z vami župnijsko občestvo, ki vam čestita, se z vami veseli, z vami slavi Boga in kliče na vaše življenjske poti v prihodnje Božji blagoslov, prosi za zdravje in zadovoljstvo, predvsem pa poživljeno medsebojno ljubezen..
Naj bo današnje praznovanje za vse lepo osrečujoče!

HVALEŽNOST

Obstaja nekdo, ki mu je neskončno veliko do mene.
Čutim se ljubljenega do zadnjega atoma svojega bivanja.
Rad bi se zahvalil. Iz mene lije hvaležnost.
Ljubemu Bogu se želim zahvaliti.
S tisočimi rokami me boža. S tisočimi poljubi me poljublja.
S tisočimi plodovi me hrani. Na tisočih perutih me nosi.
On je moj Bog. Pri njem sem doma kot otrok.
Bog je ljubezen. Božja volja je ljubezen. Božji zakoni so zakoni ljubezni.
(P. Bosmans, Sončni žarki ljubezn)

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 2022 — od 2. do 9. oktobra
Vodilna misel: Ne zavrzi življenja. Danes Teden za življenje zaključujemo. V kolikor smo več razmišljali o vrednosti življenja, si globlje utisnili za v zavest, da je življenje nekaj neprecenljivega in za njegovosvetost molili, je teden dosegel svoj namen.

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta
Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
Preteklo nedeljsko popoldne, 2. oktobra smo se s sv. mašo v župnijski cerkvi, nato pa s cerkvenim obredom za rajne poslovili od +Elizabete Brišnik z Gomilskega 69. Bila je ves čas povezana s župnijskim občestvom, ki mu je največ prispevala s sodelovanjem pri cerkvenem petju, tudi pri mešanem župnijskem zboru. Naj bo deležna veselja nebeškega bogočastja.

IZBIRA (»VOLITVE«) ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA prihodnjo nedeljo, 16.oktobra pri obeh sv. mašah

Kaj je ŽPS? Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. ŽPS sestavljajo: A. – člani po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov in katehistinj, ključarjev; B. – voditelji ali delegati posameznih skupin: Župnijske karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhovnih gibanj, molitvenih in drugih skupin ter združenj.
Kdo je lahko izbran? Pravico biti izbran ali izvoljen ima vsak, ki je v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo ter ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost (kan. 512 par. 1. 3)
Kdo ima pravico izbirati? Pravico voliti ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birmo).
Vsi odgovori: po Statutu ŽPS

Izbirati člane ŽPS ni le pravica, ampak dolžnost za vse odgovorne člane občestva. Opustitev more opravičiti le huda ovira..
Imejmo to v mislih, rezervirajmo si čas in molimo za blagoslov!

MAŠNI NAMENI

NED – 9.10.
28. ned. med letom
Dionizij, škof, mučenec
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Vaša – obletnica
Slovesnost zakonskih jubilantov

PON – 10.10.
Danilo (Danijel), škof
18.00 za +Marijo –oblet. in Ivana Knez

TOR – 11.10.
Janez XXIII., papež
18.00 za +Ano Pristalič in vse njene

SRE – 12.10.
Maksimilijan Celjski, mučenec
18.00 za +Ano Slakan

ČET – 13.10.
Koloman, mučenec
17.00 za +Janeza in Roziko Potočnik (v Šentrupertu)

PET – 14.10.
Kalist I., papež, mučen
18.00 za +Ivana Rančigaja. –oblet in njegove

SOB – 15.10.
Terezija Velika (Avilska) dev., cerkvena učiteljica
18.00 za +Veroniko Kunst

NED – 16.10.
29. ned. med letom
Hedvika,, knegonja, redovnica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Milko, Ivanko Grah, Naclnove
Izbiranje članov ŽPS

V tem tednu :
Roditeljski sestanek za starše osmošolcev bo v petek ob 16.30 uri.

Volitve ŽPS bodo v nedeljo 16. oktobra.

Blagoslov obnovljene kapele – Mahorjeve (Bitenčeve) v Zaklu bo prihodnjo nedeljo, 16. oktobra ob 15.00 uri.

Dežurni ministranti: Matevž in Jakob Lončar
Bralci v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Sonja Mandelc; II. Simeona Rakun, Anže Rožič
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Oznanila – 27. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presádi v morje,‹ in bi vam bila pokorna. (Lk 17,5–6)

BESEDA O BESEDI

JE V NAS VSAJ GORČIČNO ZRNO? Lk 17,5–10

Odlomek današnjega evangelija se začenja takole: »Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: ‘Pomnôži nam vero!’«. Mislim, da lahko vsi mi enako vzklikamo. Tudi mi, kakor apostoli recimo Gospodu Jezusu: »’Pomnôži nam vero!’ Da, Gospod, majhna je naša vera, slabotna je naša vera, krhka, a ti jo darujemo takšno, kakršna je, da bi jo ti pomnožil. ‘Gospod, pomnôži nam vero!’« Pa nam jo bo pomnožil?
Zakaj apostoli prosijo Jezusa, naj jim pomnoži vero? Ko so učenci slišali, kaj Jezus pričakuje od njih, kako zahtevna je ljubezen, so rekli: »Pomnoži nam vero!« Kot da bi hoteli reči: »To je pretežko za nas, za to potrebujemo vero!«
Modro razmišljanje učencev! Očitno so dojeli nekaj, kar nam Jezus govori zadnje tri nedelje v evangeljskih odlomkih. Odnosa do ubogih in do bogastva ni mogoče ločiti od odnosa do Boga. 
Danes nam Jezus sporoča: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje, in bi vam bila pokorna.« Gorčično seme je zelo majhno, a Jezus pravi, da je dovolj, če imamo tako majhno ter iskreno vero in bomo lahko delali, človeško gledano, nemogoče, nedoumljive stvari. In še res je! Vsi poznamo preproste, ponižne ljudi, ki imajo močno vero ter resnično premikajo gore! Mislimo na mame in očete, ki se soočajo z zelo težkimi situacijami, ali na bolnike, tudi težko bolne, ki prenašajo vedrino na tiste, ki jih obiščejo. Ti ljudje, ravno zaradi svoje vere, se ne bahajo s tem, kar delajo, nasprotno, kakor zahteva Jezus v evangeliju, pravijo: »Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.« Veliko jih je tudi med nami, ki imajo to močno, ponižno vero. In to dobro dene!
Za Jezusa se vera skriva v preprosti logiki gospodarja in služabnika. Bog je gospodar, mi smo le nekoristni hlapci. Vera je spoznanje in priznavanje Boga za edino vodilo življenja, kot pravi apostol Pavel: »Jezusa Kristusa imej za vodilo!« (po: E. Mozetič)

27. nedelja med letom — začetek tedna za življenje

Jezus v današnjem evangeliju pripoveduje izzivalno priliko, v kateri pride do izraza njegovo razumevanje duhovnosti. Pripoveduje o gospodarju, ki ima sužnja. Od sužnja pričakuje, da mu bo, ko se bo vrnil domov z dela na polju, pripravil hrano. Jezus svojo priliko zaključi z vprašanjem: »Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹« (Lk 17,9 in sl.)
To je Jezusov odgovor na duhovnost, ki se postavlja nad druge in je na videz veličastna.
Kitajska filozofija pravi: tao je to, kar je običajno. Duhovnost za Jezusa pomeni: preprosto početi to, kar smo dolžni storiti. Storimo to, kar smo v tem trenutku dolžni, kar dolgujemo temu človeku, ki smo ga pravkar srečali, kar dolgujemo samim sebi in kar dolgujemo Bogu.
Duhovnost pomeni: delaj, kar je pravkar na vrsti. Torej je potreben občutek za to, kaj mora biti opravljeno točno v tem trenutku. Jezus to priliko pripoveduje prav farizejem, ki so bili marsikdaj v nevarnosti, da bi se izmaknili zahtevam vsakdanjika. V zanesljivem in skrbnem opravljanju nalog se kaže, ali se dajem voditi Jezusovemu duhu ali ob majhnih in navidezno nepomembnih vsakdanjih stvareh bežim v veličastne duhovne ideje.
Luka ima rad nasprotja. Pred priliko o neuporabnem sužnju je postavil besedo o veri. Učenci prosijo Jezusa, naj jim okrepi vero. In Jezus odgovarja: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje,‹ in bi vam bila pokorna.« (Lk 17,6)
Te besede zlahka zapeljujejo v veličastnost. S svojo vero lahko izvajamo čudodelstva. A vendar živimo v napetosti: na eni strani je vera, ki lahko premika gore ali ruva drevesa – na drugi strani pa je vera, ki se izkazuje v tem, da delamo to, kar je pravkar na vrsti, in se izraža v običajnih opravilih. Le če zdržimo to napetost, živimo v Jezusovem duhu. (po: A. Grün,, Ne zamudi svojega življenja)

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 2022 — od 2. do 9. oktobra
Vodilna misel: Ne zavrzi življenja.
Začetek tedna za življenje bo s sveto mašo na Brezjah, v nedeljo 2. oktobra ob 16. uri.  Sledile bodo različne prireditve med tednom. Predvsem pa spoštujmo in varujmo vsako človeško življenje in zanj molimo!

Naslovljeno na vas

DRAGI ZAKONSKI JUBILANTI
Letos slavita pomembno obletnico poroke (5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., – naprej pa je vsaka več kot zlata Ozirata se nazaj na tisti dan, ko sta pred oltarjem izrekla svoj nepreklicni »DA«. Z zaupanjem gledata naprej – na pot pred vama.
Vajinega jubileja se veselijo vajini najdražji, pa tudi vsa župnija. Zato vaju vabimo, da se v nedeljo 9. oktobra 2022 udeležita slovesnosti zakonskih jubilantov, ki bo ob 10. uri v župnijski cerkvi na Gomilskem, nato pa še družabnega srečanja v župnijskem Domu srečanj. To bo lepa priložnost za zahvalo Bogu in poživitev medsebojne povezanosti na skupni življenjski poti.
Hvaležni vama bomo, če bosta svojo udeležbo najavila (ni pa nujno) na telefon (03) 572 61 98 – Župnija Gomilsko ali na mob. 041 673 716 – Martin Cirar. Vnaprej hvala!
Vabljeni vsi jubilanti.– tudi tisti, ki ne boste dobili posebej vabila, ker nam manjkajo podatki in vam opravičujemo. Vabljeni tudi tisti, ki ste se tukaj poročili, pa ste drugje.
V pričakovanju vajine udeležbe vaju toplo pozdravljamo.
Župnijski pastoralni svet in vaš župnik

Spoštovanje
Medsebojno spoštovanje je prva naloga ljubezni. Spoštovanje ni strah. Spoštovanje je drža, ki nam omogoči, da osebo vidimo tako, kot je. Z drugimi besedami: spoštovanje je sposobnost, zavedati se in z naklonjenostjo sprejeti edinstvenost zakonca. Zakonska zveza bo zdrava, če bo vsak zakonec spoštoval in varoval celostnost in edinstvenost drugega. Brez spoštovanja ljubljene osebe se lahko ljubezen izrodi v posedovanje in nadvlado. Spoštovati drugega pomeni ravnati previdno in obzirno, da ga ne ranimo in da ne vdremo v posvečeno svetišče njegovih želja. Spoštovati pomeni razumeti, da ima drugi lastno osebnost, in ne zahtevati, da se na vsak način v vsem prilagodi mojemu načinu življenja.
Spoštovati pomeni biti iskren z drugim, mu brezpogojno na stežaj odpreti vrata pozornosti in vdanosti; opreti se drug na drugega, da bi skupaj rasla in se razvijala, si prizadevati za skupne cilje, deliti si sanje in odgovornosti.
Povzeto po: I. Larranaga, Srečen zakon

IZBIRA (»VOLITVE«) ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA 16.10.
Imejmo to v mislih, rezervirajmo si čas in molimo za blagoslov!

MAŠNI NAMENI

NED – 2.10.
27. ned. med letom
rožnovenska nedelja
Angeli, varuhi
Začetek tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Zupančiča
Nabirka za bogoslovje. Hvala!

PON – 3.10.
Frančišek Borgia, redovnik
18.00 v zahvalo za uspeh pri delu in za blagoslov v prihodnje

TOR – 4.10.
Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
18.00 za +Frančiško (god) in Jožefa Rožič

SRE – 5.10.
Marija Favstina Kowalska, redovnica
18.00 za +Elizabeto Brišnik—osmina

ČET – 6.10. prvi četrtek
Bruno, ustanovitelj kartuzijanov
17.00 za +Katarino in Silvota Korun, sorod. (v Šentrupertu)
Molitev za duhovne poklice

PET – 7.10. prvi petek
Rožnovenska Mati Božja
18.00 za duhovne poklice
Litanije Jezusovega srca

SOB – 8.10. sob. po 1. p.
Tajda, spokornica
18.00 za +Anico –oblet. in Radota Drev
Litanije Matere Božje

NED – 9.10.
28. ned. med letom
Dionizij, škof, mučenec
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Zupančiča
Slovesnost zakonskih jubilantov

V tem tednu : trije pomenljivi dnevi na začetku meseca
Sv. maše med tednom od pon., 3.10. do prehoda na zimski čas ob 18.00.
Roditeljski sestanek za starše sedmošolcev bo v petek ob 16.30 uri.
Napoved: Volitve ŽPS bodo v nedeljo 16. oktobra.

Dežurni ministranti: Anej Semprimožnik, Jaka Srebočan
Bralci v nedeljo: I. ki bodo pri zgodnji sv. maši; II. Zakonca jubilanta
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž