Mladinska skupina

Mladinska skupina

Kar da mladostniku verouk, naj bi se dopolnjevalo v različnih oblikah verskega oblikovanja in izobraževanja za srednješolce in študente. Oblika tega je tudi »mladinski verouk« ali srečanja za dekleta in fante. Ta je v naši župniji na programu vsako leto. Udeležba iz leta v leto niha. Letos pa ni bila dobra. Ugotavljamo, da mladi danes rajši sodelujejo pri določenih dejavnostih: skavtski, glasbeni, animatorski, pri nas nekaj pri petju. Zelo dejavni pa so animatorji. Tudi drugače stopijo skupaj, ko je potrebno kaj narediti. Tako je med drugim vsakoletna natančna in zanimiva postavitev jaslic v župnijski cerkvi  delo mladinske skupine.