Kapele

O vernosti župljanov pričajo številne urejene kapelice.

V bližini kulturnega doma na Gomilskem stoji Mlinarjeva kapela. Postavili so jo Orožimovi, ki so imeli hišno ime »Mlinar«. Bili so stari gomilski mlinarji in so imeli svoj mlin ob potoku Bolska, v bližini ceste Gomilsko-Zakl.

V preteklosti je bila kapela tudi v naselju Gomilsko na križišču cest prosti Zaklu, proti cerkvi, proti zahodu naselja (pred sedanjim gostinskim lokalom). Kapelo so imenovali Vovkova kapela po domačiji Jelenovih, po domače Vovk, ki je v bližini nekdanje lokacije kapele. Ob urejanju ceste skozi naselje Gomilsko okoli leta 1965 se je morala kapela umakniti vedno gostejšemu prometu in asfaltiranemu cestišču. V kapeli je bilo razpelo (križ), ki so ga iz porušene kapele prestavili v cerkev, kjer je sedaj na steni pri zakristiji.

Ob kapeli so prvoobhajanci z župnikom Francem Satlerjem (21. maj 1933), slika osebni arhiv Jožice Kovačič (prva z leve strani)

Sredi Grajske vasi je kapela, ki pripada domačiji Kunst, s hišnim imenom Gregur, in je tudi v neposredni bližini njihovega doma. Postavitev je mogoče tudi v zvezi s hudo nalezljivo boleznijo, ki je razsajala v Grajski vasi pozimi leta 1799. Vročica pobrala veliko odraslih vaščanov in so zato nekatere družine celo izumrle.
dsc_1639

Na severovzhodni strani naselja Grajska vas je »Pri Friškovec« zanimiva kapela. Na leseni strešni konstrukciji so iz pločevine oblikovani posamezni okrasni elementi. V sredini je stožčast stolpič, ki ga na vrhu krasi krogla, na katero je pritrjen križ iz enakega materiala, kot so ostali deli strehe. Na bočnih straneh strehe je v sredini trikotni nastavek, ki ga na vrhu nadaljuje podaljšek s kroglo na vrhu.

V Šentrupertu je kapela v bližini podružnične cerkve svetega Ruperta. Nad vhodno stranjo je letnica. Na levi strani je napisano 18, na desni 55, kar da letnico 1855, ki naj bi pomenila leto postavitve kapele.
dsc_1679

Na severnem delu Šentruperta je v bližini križišča ceste proti Trnavi kapela. Nad vhodom v kapelo sta napisani letnici 1899 na levi in 1983 na desni strani. Prva letnica pomeni verjetno leto pozidave kapele, druga pa je leto zadnje obnove.

V jugozahodnem delu naselja Šmatevž, na levi strani ceste Gomilsko–Braslovče, je bila v preteklosti kapela, ki je že po svoji obliki izražala starost. Kapela je imela obliko »kužnega znamenja« z močno poglobljeno nišo na čelni strani. Prvotno kapelo naj bi postavili leta 1716. Ob gradnji avtoceste Celje–Ljubljana so jo morali leta 1995 (14. 11. 1995) podreti. Namesto prejšnje kapele so v bližini nove hiše prav tako na levi strani ob cesti Gomilsko Braslovče pozidali kapelo, ki je v grobem kopija prvotne kapele.

(prvotna kapelica)


(na novo postavljena kopija prvotne kapelice)

Ob cesti Gomilsko–Braslovče je v zahodnem delu Šmatevža kapela, katere lastniki so Blatnikovi, s hišnim imenom Korand. Postavitev kapele je v smeri vzhod–zahod z vhodom na vzhodni strani,

V severnem delu vasi Zakl v bližini križišča lokalne ceste proti Šmatevžu je velika zelo lepo oblikovana kapela. Kapelo so leta 1926 pozidali v zahvalo za srečno vrnitev Leopolda Mahorja iz bojev prve svetovne vojne.
dsc_2057b-36

Na desni strani ceste Zakl–Poljče je na severnem obrobju naselja Zakl kapela, ki že ob površnem pogledu daje vtis starosti. Po pripovedovanju naj bi kapelo pozidali zaradi zaobljube.

Besedilo je povzeto po knjige Sakralni spomeniki na območju občine Braslovče, Franc Kralj.