Oznanila za 17. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere.
Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. (Mt 13,44–46)

BESEDA O BESEDI

ALI IŠČEMO PRAVI ZAKLAD? Mt 13,44–52

Kaj naj iščemo, kaj je tisti zaklad, o katerem govori Jezus v priliki? V oporo nam je lahko Salomon v prvem berilu. Ko se mu prikaže Gospod, ga ne prosi ne za dolgo življenje, ne za bogastvo, ne smrti svojih sovražnikov, ampak razumnosti za pravilno ravnanje. In s tem prejme vse in še več. Najprej modrost, potem vse ostalo. Pogosto je bil v skušnjavah, da bi ravnal po svoje, ker je bilo težko zaupati Gospodu. Vendar, kadar je sledil Gospodu, je ohranjal mir v sebi in mir v kraljestvu. Zaklad je modrost, ki se ravna po Božji volji. To bi še nekako šlo, a Stara zaveza in naše življenje poznata tudi drugačne izide lova za zakladom in zvestobe njemu.
Če recimo pomislimo na zvestega Joba, o katerem pravi Sveto pismo, da je bil svet in pravičen, kako je Bog dopustil, da mu je propadlo prav vse imetje, da je izgubil zdravje itd. Ali je bilo vredno? Žena mu je rekla celo: Prekolni Boga in umri, saj se ne splača. Le s težavo Job spozna, da je navsezadnje pomembno le, da ostane zvest Bogu. In ko se tudi v stiski oklene le Njega, ko mu do konca zaupa, se umiri ter ponovno najde vse, kar je izgubil.
In kje smo kristjani danes? Ali iščemo zaklad, ki bi bil vreden več kot vse? Ko ga najdemo, prodamo vse ostalo, zastavimo zanj vse ostalo?
Ta zaklad je pravzaprav naša vera, ki je zaupanje v Boga, je Božja modrost, po kateri se v življenju ravnamo. Zaklad je neprestano spraševanje, kaj želi Bog. Je odpovedovanje vsemu, kar nas v zvestobi Gospodu ovira.
Iskati Božje kraljestvo je mogoče le, če smo vedno pripravljeni zavreči vse, kar nas ovira, da bi sledili Božji modrosti. Pogosto je tako, kot pravi prilika. Če je trgovec hotel imeti biser, je moral prodati vse. Če hočemo hoditi za Gospodom, se moramo odreči marsičemu.
Samo če tvegamo takšno kupčijo, bomo resnično zadovoljni in mirni. Če to nismo, pomeni, da zaklada še nismo našli, ali pa ga nismo pripravljeni kupiti. (po: E. Mozetič)

17. nedelja med letom

Kristjani, ki so prepričani, da so našli zaklad, so ponosni na svojo vero in se je veselijo

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu,
skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril.
Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. (prim. Mt 13,44)

Če vero čutimo in živimo kot breme, to ni pristna krščanska vera.
Bolje je, da se je otresemo in jo zavržemo.
Če nas vera spravlja v položaj, da gledamo na ljudi, ki ne verujejo, z neke vrste nevoščljivostjo, prikrito in ne da bi si to priznali, kakor da so neverujoči v primerjavi z verujočimi bolj svobodni, potem to ni pristna vera.
Bolje je, da se je otresemo in jo zavržemo.
Če je vera vzrok, da gledamo na tiste, ki so nam jo posredovali, kakor na ljudi, ki so nam naložili na ramena težko breme, je bolje, da položimo karte na mizo in natančno preverimo: ali so nam podtaknili kakšno napačno karto ali pa niso govorili iskreno.
Vera ni pristna, če nam ne daje vesele in nepremagljive gotovosti, da smo presrečni, ker smo našli zaklad.
Samo kristjani, ki so prepričani, da so našli zaklad, so ponosni na svojo vero in se je veselijo. Samo taki kristjani spodbujajo k iskanju vere tiste, ki je še niso našli. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

V NAŠI ŽUPNIJI JE TO NEDELJO KRIŠTOFOVA NEDELJA IN AKCIJA MIVA

V Cerkvi v Sloveniji je bila že preteklo nedeljo, pri nas pa je zaradi zaključka Oratorija s tedenskim zamikom. Hkrati je danes slovesnost ob godu zavetnika cerkve v Grajski vasi. Po obeh sv. mašah je tudi molitev za srečno vožnjo s blagoslovom vozil in šoferjev. Seveda je pri cerkvi sv. Krištofa še posebej primeren kraj za to. Prav je, da prosimo za Božje varstvo v prometu, saj vsaka vožnja predstavlja neko tveganje. Prav je tudi, da se z darom za misijonsko akcijo MIVA, v kateri prispevamo za vozil za slovenske misijonarje, zahvalimo za srečno prevožene kilometre. To bo hkrati priporočilo za Božje varstvo tudi v naprej. Bog vam povrni za vaš dar!

Naslovljeno na vas

ŽUPNIJSKO ROMANJE V OGLEJ IN VIPAVSKI KRIŽ

V soboto, 5.8. 2023 se bomo podali na župnijsko romanje. Letos bomo obiskali Oglej. Na avtobus boste lahko vstopili ob 7. uri zjutraj pri trgovini v Trnavi, nato pri Pekarni Roter v Šentrupertu, pri Gasilskem domu v Grajski vasi, na Rezani ob cesti za Gomilsko in pri cerkvi na Gomilskem . Prosimo, da prednje sedeže na avtobusu odstopite tistim, ki slabo prenašajo vožnjo. Po avtocesti se bomo odpravili v Oglej in si med 11. in 12. uro ogledali njegove znamenitosti in ob 12. uri imeli sveto mašo. Takoj po maši se bomo odpeljali na kosilo v Bilje pri Novi Gorici, od tam pa krenili v Vipavski križ in imeli v cerkvi Litanije Matere Božje. Od tam se bomo napotili proti domu in v našo župnijo prispeli ob 19. uri.

ŽUPNIJSKI DAN – 20. avgust (koncert na predvečer)

Po nekaj letih prekinitve v župniji ponovno organiziramo župnijski dan.
V soboto, 19. avgusta vabljeni vsi župljani , stari in mladi na nastop skupine Svetnik, ki bo v primeru lepega vremena na odru pri cerkvi.
V nedeljo, 20. avgusta po drugi sveti maši pa ste prav vsi vabljeni, da si vzamete čas za druženje, da se skupaj poveselimo in pogovorimo. Za okrepčilo bo poskrbljeno.

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV

Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, med katerimi je tudi duhovnik Izidor Završnik, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

MAŠNI NAMENI

NED – 30.7.
17. ned. med letom
Krištofova nedelja
Rufin, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo (Minko) Kunst –oblet. (v Grajski vasi)
Blagoslov vozil in šoferjev, MIVA

PON – 31.7.
Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov
19.00 za zdravje (V.)

TOR – 1.8.
Alfonz Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
19.00 za +starše Virant –oblet. in Antona Kovačiča
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 2.8. porcijunkula
Evzebij, škof
19.00 za +Janeza Jelena

ČET – 3.8. prvi četrtek
Lidija, svetopis. žena
19.00 za +Elizabeto Brišnik
Molitev za duhovne poklice

PET – 4.8. prvi petek
Janez Vianej, duhovnik
19.00 za +Šramove in Koširjeve
Litanije Jezusovega srca

SOB – 5.8. prva sob.
Marija Snežna (Nives)
19.00 za +Radota (r. d.) in Anico Drev, sor.
Litanije Matere Božje

NED – 6.8.
18. ned. med letom
Jezusova spremenitev na gori
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +vse pokojne Novakove (v Šentrupertu)

V tem tednu: bo prvi četrtek, prvi petek, prva sobota. Lepo vabljeni tudi k prejemu zakramentov.

Napoved: Župnijski dan bo v nedeljo, 20. 8. 2023. Rezervirajte si čas! Lepo bo.

Dežurni ministranti: Neža Rožič K., Kristina Štrajhar
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Tilen Hadolin; II. V Št.R.: Simeona Rakun, Anže Rožič
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Oznanila za 16. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA
 
Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice.« (Mt 13,27–29)
 
BESEDA O BESEDI
 
KRISTJANI MORAMO PRERASTI LJULJKO Mt 13,24–43
 
V današnjem evangeliju beremo, da so hlapci prišli opozorit gospodarja, da raste med žitom tudi ljuljka. Gospodar se ne začudi. Jasno mu je: Seme, ki ga je sejal, ni slabo, ljuljko je zasejal sovražnik. V razlagi prilike pojasni: Sovražnik je hudič. Jezus nakaže, da bo do konca obstajal boj med Bogom in hudim duhom, med dobrim in zlim. Bitka je in bo. Kdo smo mi v tej bitki? Ali nismo najbolj podobni hlapcem, ko mogoče v pogovorih opozarjamo na problem družbe, pokvarjenost, nenačelnost, krivico itd. Največkrat bi radi tako kot hlapci tudi mi na hitro opravili z vsem. Razjezimo se, potem pa kot da bi si Jezusove besede razložili po svoje. Saj se ne da nič storiti. Pozabimo na oboje: na potrebo, da bi rasli in prerasli ljuljko ter na pozornost do ljuljke, ki se skriva v pšeničnem polju. In kaj od nas pričakuje Bog? – Naj namesto tarnanja nad okolico vendar že obrodimo kakšen sad, od katerega bo tudi okolica imela več kot le jamranje, da je vse slabo in da se ne da nič storiti. Slednje se zdi, se dogaja na vseh ravneh: v Cerkvi na institucionalni ravni, v družinah in v posameznikih. Že vrsto let poslušamo nesrečno zgodbo o šolstvu. Nič ni dobro, moralo bi biti drugače. Prav tako smo nezadovoljni s socialo in še bolj z moralo, če pustimo politiko ob strani. Ljuljke je res veliko, a Jezus verjetno hlapce vabi, naj bodo pozorni na pšenico, naj zanjo skrbijo do setve in naj se ne ukvarjajo le z ljuljko. Ali ni skrb hlapcev tudi naša težava? Koliko pa naredimo kot Cerkev za vzgojo? Ali sploh imamo cilj pred seboj, kaj je vzgojen kristjan, kaj je stoteren sad? In koliko naredim kot posameznik za to, da bi dajal mladim zgled žive vere in jim pomagal na poti? – Rasti, ne zgražati se. Dati sad v dobrem, ne čakati na to da pride čas, da porujemo ljuljko. Z ljuljko bo obračunal Gospod, kdo pa se bo zavzel za rast v dobrem? Naj bo to danes naša naloga! (po: E. Mozetič)
 
16. nedelja med letom 
 
Na polju našega življenja ne raste le pšenica, ampak tudi plevel, pa če nam je to všeč ali pa ne. Perfekcionisti hočejo izruvati pleve z njegovimi koreninami vred. Toda Jezus svari pred takšnim dejanjem, saj bi skupaj s plevelom izruvali tudi pšenico. Korenine plevela (omotne ljuljke) so namreč prepletene s koreninami pšenice. Ne bi smeli pustiti, da bi se plevel v nas razbohotil, ampak ga moramo vedno znova prirezovati. 
Toda prepričanje, da bi lahko živeli absolutno brez plevela, brez napak in slabosti, brez senčnih strani, brez greha in krivde, je iluzija. Kdor vso svojo energijo vlaga v to, da bi zradiral vse svoje napake, bo iz njega izhajalo le malo živahnosti. Zaradi gole brezhibnosti mu lahko manjka tudi strastnost, da bi se čemu posvetil. 
Naše močne plati potrebujejo slabosti kot prst za korenine, da bi se utrdile. Priznanje tega pa zahteva ponižnost. Toda šele ko sprejmemo, da so v nas slabosti, senčne plati in tudi krivda, lahko pšenica prinaša svoje sadove in le takrat bo naše življenje blagoslov za druge. (po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti)
 
OB SKLEPU ORATORIJA 2023
 
Ta teden se je na našem oratoriju družilo 121 otrok in 42 animatorjev. Skozi igro smo spremljali pustolovščine filmskega junaka Hobita in njegovo osebno rast. Odpravili smo se tudi na ogled Škocjanskih jam in Cerkniškega jezera. Animatorji oratorija ne bi mogli izpeljati brez pomoči, zato se zahvaljujemo vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali!
 
MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV 
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, med katerimi je tudi duhovnik Izidor Završnik, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. 
 
Naslovljeno na vas
 
V tem tednu so na koledarju godovi markantnih svetnikov: v ponedeljek god sv. mučenca Krištofa, zavetnika voznikov—šoferjev. V naši župniji imamo v Grajski vasi podružno cerkev, ki nosi njegovo ima, zato je z njegovim praznikom povezano praznovanja zavetnika cerkve ali patrona. Zato prihodnjo nedeljo vsi lepo vabljeni k sv. Krištofu v Grajsko vas. Tam bo tudi »glavni« blagoslov vozil.
 
V torek bo god apostola sv. Jakoba, ki je bil z Petrom in Andrejem predstavljal trojko Jezusovih najožjih učencev, v sredo sv. Ana in Joahim, starša D. Marije, vzornika staršev, v soboto sv. Marta, zavetnica gospodinj, …
 
Prihodnjo nedeljo, 30. julija bomo pri nas obhajali Krištofovo nedeljo (v Cerkvi v Sloveniji je to že to nedeljo, 23. 7., pri nas z zamikom prihodnjo nedeljo, 30.7., ker je to nedeljo sklep Oratorija. Na ta dan bo potekala vozniška akcija MIVA za nakup prepotrebnih vozil za naše misijonarje.
Vsak voznik ali voznica ve, kako dragocen je lahko avto za vsakodnevne opravke. Kaj pomeni prevozno sredstvo v misijonih, kjer je to pogosto edino vozilo daleč naokoli, si lahko le predstavljamo. O tem naj najbolje spregovorijo zahvale misijonarjev, ki jih objavljamo v nadaljevanju. Z različnimi vozili pogosto dobesedno rešujejo življenja. Z vašimi darovi smo lani podprili 25 projektov v skupni vrednosti 593.760,00 €.
Hvala vsem voznikom in dobrotnikom za dar ob akciji MIVA v preteklem letu. Tudi letos vas prosimo za vašo podporo, da bomo lahko z novimi prevoznimi sredstvi pomagali našim misijonarjem. V hvaležnosti za lastne srečno prevožene poti namenimo svoj dar tudi našim bratom in sestram v misijonih, ki so naše pomoči potrebni. 
 
MAŠNI NAMENI
 
NED – 23.7.
16. ned. med letom
Brigita Švedska, red.
Dan starih staršev
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Juhart
Sklep oratorija, ofer za animatorje
 
PON – 24.7. 
Krištof, mučenec
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene
 
TOR – 25.7. 
Jakob Starejši, apost.
19.00 za +Jakoba Dreva (god) in sorod.
Slavljenje – Bog je ljubezen
 
SRE – 26.7. 
Ana in Joahim, starša Device Marije  
19.00 za +Ano Mahor
 
ČET – 27.7. 
Marjeta Antiohijska, mučenka
19.00 za +Štefanijo Rančigaj – osmina
 
PET – 28.7. 
Viktor I., papež  
19.00 za +Viktorja – god in Vero Jelen
 
SOB – 29.7. 
Marta, svetopis. žena
19.00 za +Marijo Šmit – oblet.
 
NED – 30.7.
17. ned. med letom
Krištofova nedelja
Rufin, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo (Minko) Kust (v Grajski vasi)
Blagoslov vozil in šoferjev, MIVA
 
V tem tednu: 
Krištofova nedelja z MIVO bo pri nas preložena na nedeljo, 30. julija.
 
Napoved:
ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto, 5. 8. 2023 v Oglej in Vipavski križ.
 
Župnijski dan bo v nedeljo, 20. 8. 2023. Rezervirajte si čas! Lepo bo.
 
Dežurni ministranti: Mitja Mak, David Zpančič, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Magda Šalamon, Jure Vasle; II. V Grajski vasi: Aljaž Lončar, Nika Šlander
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila za 15. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semna pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad: eno stotérnega, drugo šestdesetérnega inspet drugo tridesetérnega. (Mt 13,3–8)

BESEDA O BESEDI

SEME, KI OBRODI OBILEN SAD Mt 13,1–23

Moramo priznati, da je Sejalec iz Jezusove prilike precej potratne sorte, ko stresa zrnje vse povprek, ne pazi kaj preveč, kam bo padlo, kakor da mu ni mar, kar je precej čudno, saj vendar pameten kmet za setev vendar prihrani najboljše seme; torej je to pravzaprav njegovo bogastvo, tega pa ni za raztresati. Z njim naj bi človek ravnal preudarno, celo pazljivo bi ga moral sejati, menda zrno za zrnom, ki bi ga kanil v drobne jamice v zemlji, ne pa kar takole »vse vprek« … – Kajti ravno posledica razsipništva so menda zrna, ki padejo ob pot, na kamnita tla, med trnje in še kam, kjer nimajo uspeha. Ali bolje rečeno, kjer se zdi, da nimajo uspeha, kajti uspeh je vedno tako zelo relativna stvar. Resnica je, da Sejalec, Bog, vedno seje vedoč, da vse seme pač ne bo obrodilo. Pa tudi njegov cilj ni, da vse obrodi, saj pač vedno ne more. Toda on seje, radodarno in požrtvovalno izgublja semena, ker ve nekaj, česar ne ve vsak, ki se bo v občudovanju nekoč zazrl na zlato pšenično polje. Namreč to, da žito, ki vendarle požene, zrase iz mnogih semen, med katerimi so bila tudi tista, ki so bila zaman. Tudi (ali pa celo predvsem) zaradi tistih nekoč zrnje postane bogato zlato polje.
Kar smo sedaj, namreč zagotovo ne bi bili, če ne bi bilo tistih, ki so verjeli v nas, tudi ko za to ni bilo razloga, tistih, ki so nam odpuščali napake in neuspehe, malomarnosti in brezbrižnosti in so sejali, ponujali vedno nove priložnosti, poskušali in poskušali vedno znova, ne da bi vedeli, ali se izplača, ker se verjetno ni. Tistih, ki so sejali v nas, čeprav so vedeli, da bodo morda žalostni, ker bo šlo njihovo seme v prazno, kot bi ga vrgli v smeti. Pa so vseeno sejali . – Tako rase žito. Po roki potrpežljivega in »razsipnega« Boga, ki po ljudeh našega življenja seje in seje in nikoli ne preneha sejati. Kajti človek potrebuje čas, veliko časa. Veliko padcev, veliko nesmiselnih potez, veliko zapravljenih zaupanj, veliko preživetih razočaranj, veliko semen. Veliko poskusov, veliko priložnosti, tudi veliko izrabljenega zaupanja, da zrase, da požene korenine in nekoč vendarle obrodi svoj sad. (po: E. Mozetič)

15. nedelja med letom

»Kdor ima ušesa, naj posluša!«

Prilika o sejalcu nam govori, da je od nas odvisno, kaj bomo naredili iz tega, kar nam Bog podarja. Jezus »s peklom« ne grozi predvsem za napake, ampak pravzaprav za opuščene priložnosti in za premajhno zavzetost pri razvijanju nas samih!
A prilika ima še drugo sliko – sejalca, ki predstavlja Boga. Tudi to je podoba, ki naj bi jo vzeli »za res«. Bog je strašansko radodaren. Ko seje, ni preračunljiv, ne skopari s semenom. Verjame v še tako slabo zemljo, želi ji dati priložnost, naj enkrat vendarle obrodi. Tako gleda Bog tudi na nas. Saj pravi: »Kdor ima ušesa naj posluša.« Ne vpraša najprej, kdo želi poslušati, ampak kar pove, da priložnost vsakemu, da sliši. Potem pa pravi, če hočeš, vzemi za dobro, če nočeš pusti.
Tako se pri sv. maši daruje za vse. Ne vpraša, ali smo vsi pripravljeni. Najprej pravi: to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Kako nora, nepreračunljiva, velikodušna ljubezen.
Nepreračunljivost, velikodušnost, darežljivost. Vera v človeka! Bog upa do zadnjega, da bo dobra beseda, ljubeznivost, dobrota padla na rodovitno zemljo in obrodila stoteren sad. Videti možnost v drugem, nikoli obupati, vztrajno deliti dobroto – to je Božja logika. To je logika Božje ljubezni. Skušajmo povabilo vzeti bolj zares. To je nespamet križa. Jezus želi, da bi imeli več te nore ljubezni. Svet bi bil zagotovo drugačen! (po: A. Grün)

ORATORIJ – GOMILSKO—17.7. – 23.7.
Odštevamo le še ure.

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, med katerimi je tudi duhovnik Izidor Završnik, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Naslovljeno na vas

Da je med Slovenci najbolj priljubljena destinacija za dopust prav Hrvaška, že vrabci čivkajo. Tudi kraj, kjer smo svoj dopust preživljali mi, je med Slovenci, predvsem družinami, zelo priljubljen. Dan pred nedeljo, smo tudi mi odšli na priljubljeno plažo, kjer se je turistov kar trlo. Popoldan smo komaj našli kotiček v senci borovcev za našo majhno družinico. Ni prav dolgo trajalo, ko sem v bližini že zaslišala jezik naših rojakov. Kakih 30-40% turistov na plaži je bilo zagotovo Slovencev, v večini družin. … Vesela, da sem obkrožena s sodržavljani, sem se naslednji dan, v nedeljo, z možem in hčerkico, odpravila v bližnjo cerkev k sv. maši. Cerkev se je v nekaj minutah napolnila do zadnjega kotička, kar me je navdalo z veseljem. Pri sebi sem si tiho zamrmrala, da ni čudno, da so domače cerkve v Sloveniji (če odmislimo našo Obalo) v času dopustov tako prazne. Nekam pa vsi ti ljudje vendar morajo iti k maši.
Župnik je bil prav posebej vesel novih obrazov, turistov, ki so premostili jezikovne ovire in prišli k sv. maši v tuj kraj. Na koncu maše je ves vesel pozdravil prav vse tuje vernike na prav poseben način in sicer s prošnjo naj pomahajo verniki iz države, ki jo bo poklical. In tako je začel… SLOVAŠKA… uff pomahalo je veliko rok. ČEŠKA… kakšna roka manj kot prej. MADŽARSKA… tu in tam kakšna roka. ITALIJA… precej rok je štrlelo v zrak. NEMČIJA in AVSTRIJA… Ja sehr gut. Precej rok. ŠVICA… kakšne 4 roke so se res našle. Vmes so se našle še roke iz Avstralije, … Jaz sem vsa nestrpna čakala kdaj za Božjo voljo bo poklical že Slovenijo. Bila sem prepričana, da bo polovica cerkve dvignila roko. Tako zelo prepričana sem bila ravno zato, ker sem dan poprej na plaži slišala toliko slovenskega jezika okoli sebe. Nekje vmes je župnik res zaklical: »SLOVENIJA!« in vsa ponosna sem dvignila roko visoooko v zrak. Ozrem se okoli sebe in vsa začudena preštejem 4 roke, mojo, moževo in dve hčerkini, ki je veselo poskakovala v moževem naročju. Župnik se ozira po cerkvi in tam v ozadju le zagleda naše roke. Ves vesel se nam nasmeje, nam pomaha in reče: »Aaa jesu jedni Slovenci, tamo sa bebom«. Celo občestvo se zazre v nas in se nam prisrčno nasmeji, kot da smo neko čudo sveta, ki ga običajno tam ne vidijo.
Šokirana in začudena sem na poti v naš apartma razmišljala o tem.
Celotno besedilo glej: https://www.smehinsolze.si/clanek/kristjan-na-dopustu

MAŠNI NAMENI

NED – 16.7.
15. ned. med letom
Karmelska Mati Božja (Karmen)
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ljudmilo Jelen

PON – 17.7.
Aleksij, (Aleš), spokornik
19.00 za +Ivana oblet. in Marijo Knez

TOR – 18.7.
Friderik
19.00 za +Ivana Rančigaja in njegove
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 19.7.
Rufina, mučenka
19.00 za +Franca Kneza

ČET – 20.7.
Marjeta Antiohijska, mučenka
19.00 za +Heleno, Marijo, Ani, Trezi (v Šentrupertu)

PET – 21.7.
Danijel (Danilo), prerok
19.00 za +Ano in Anko Šlander in vse Koprivove

SOB – 22.7.
Marija Magdalena, svetopisemska žena
19.00 za +jJožeta Zupančiča in Elizabeto Brišnik

NED – 23.7.
16. ned. med letom
Brigita Švedska, red.
Dan starih staršev
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Juhart
Sklep oratorija, ofer za animatorje

V tem tednu: Glavno dogajanje v župniji bo počitniški oratorij. Vsestransko podprimo mlade in otroke in jih spremljajmo z molitvijo.
Krištofova nedelja z MIVO bo pri nas preložena na nedeljo, 30. julija.

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto, 5. 8. 2023 v Oglej in Vipavski križ.

Župnijski dan bo v nedeljo, 20. 8. 2023. Rezervirajte si čas! Lepo bo.

Dežurni ministranti: Karin Jelen, Manca Glušič, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. kateri bodo pri prvi sv. maši; II. animatorja
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Oratorijci

Oznanila za 14. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.« (Mt 11,28–30)

BESEDA O BESEDI

PRIDITE K MENI VSI … Mt 11,25–30

Jezus je ob današnjih evangeljskih besedah imel pred očmi ljudi, ki jih je vsak dan srečeval na poteh Galileje: preproste, revne, bolne, grešnike, obrobne … Ti ljudje so vedno prihajali k njemu, da bi poslušali njegovo besedo – besedo, ki vliva upanje! A tudi Jezus sam je iskal te utrujene in onemogle množice, ki so bile kakor ovce brez pastirja. Iskal jih je, da bi jim oznanil Božje kraljestvo in da bi mnoge ozdravil tako telesno kakor duhovno. Klical jih je k sebi ‘Pridite k meni’ in jim obljubil pomoč in počitek. 
To Jezusovo vabilo se je razširilo vse do danes in doseglo mnoge, ki jih bremenijo pogoji slabega življenja. V najbolj revnih deželah, pa tudi na obrobjih najbolj bogatih dežel, so številni utrujeni in obnemogli zaradi neznosnega bremena zapuščenosti in ravnodušnosti. Koliko zla naredi pomoči potrebnim prav človeška ravnodušnost! In toliko bolj tista s strani kristjanov! Na robu družbe so številni, ki živijo preizkušnjo revščine, kakor tudi tisti, ki so nezadovoljni ali razočarani nad življenjem. Mnogi so prisiljeni zapustiti svojo domovino in tvegati svoje življenje. Še več jih vsak dan prenaša težo ekonomskega sistema, ki izkorišča človeka in mu nalaga neznosen ‘jarem’, ki ga tistih nekaj privilegiranih ne želi prenašati. Vsakemu od teh otrok nebeškega Očeta Jezus ponavlja: ‘Pridite k meni, vi vsi!’ To pa reče tudi tistim, ki imajo vse, a je njihovo srce kljub vsemu prazno – brez Boga. Jezus tudi te vabi: ‘Pridite k meni!’ Njegovo povabilo je za vse! Na poseben način pa za tiste, ki najbolj trpijo.
Jezus sicer obljublja, da bo dal počitek vsem, vendar nam namenja tudi vabilo, ki je kot zapoved: ‘Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen’. V čem je Gospodov ‘jarem’? Je v tem, da si z bratsko ljubeznijo naložimo breme drugih. Potem ko nam je Kristus dal, da smo se odpočili in okrepčali, smo poklicani, da tudi mi postanemo počitek in okrepčilo za brate in sestre, z našo krotko in ponižno držo, posnemajoč svojega Učitelja. (po: E. Mozetič)

14. nedelja med letom

MIR IN PONIŽNOST

V svoji šoli nam Jezus kaže pot k miru. Naučiti se moramo njegove drže, da bi našli mir svojim dušam. To je drža dobrote in krotkosti, potrpežljive ljubeznivosti do sebe in drugih ljudi.
Kdor želi najti mir, mora biti dober do sebe. Prenehati mora neprizanesljivo ravnati s samim seboj. Če bo vse, kar odkriva v sebi, ko preneha z aktivnostmi in umolkne, pogledal z blagimi očmi, bo resnično miren.
Mnogi bi želeli najti mir, a tega ne zmorejo, ker niso dobri do sebe, ampak neprizanesljivo ravnajo s samimi seboj. Kdor se proti temu, kar se v njem pojavi v tišini, bori z jezo, se ne bo nikoli umiril.
Druga drža je ponižnost. Ponižnost je pogum, da sestopimo v lastno človečnost, v brezno svoje duše. Jezus je iz srca ponižen. On je sestopil v brezna Zemlje. Toda ob tem ni pozabil svojega srca. Vse, kar je ugledal v samem sebi in v naših globinah, je gledal z dobrotljivim srcem.
Kdor gre po tej Jezusovi poti, bo spoznal, da je njegovo breme lahko in da ga njegov jarem ne obremenjuje. Jezus dviguje in ne pritiska k tlom. Podarja nam notranjo svobodo in lahkotnost namesto teže in depresije. Oznanja usmiljenje in ne žrtvovanja.
Usmiljenje je tisto, ki dela Jezusov jarem prijeten. To je drža, ki jo želi posredovati svojim učencem z vsem svojim bitjem in s svojimi besedami. Ta lahki jarem nam dopušča, da najdemo mir za svoje duše. (po: A. Grün)

Vzemite nase moj jarem
Jezus vsem obljublja okrepčilo, a postavlja pogoj: »Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen.«
Kaj je ta jarem, ki namesto da bi oteževal, olajšuje, in namesto da bi tlačil, dviguje?
Kristusov jarem je postava ljubezni, je njegova zapoved, ki jo je zapustil svojim učencem. Resnično zdravilo za rane človeštva, bodisi materialne, kot sta lakota in nepravičnost, bodisi psihološke in moralne, je življenjsko pravilo, utemeljeno na bratski ljubezni, ki ima svoj izvir v Božji ljubezni. Zato je treba zapustiti pot prevzetnosti in nasilja, ki se je poslužuje za doseganje položajev vedno večje moči in uspeha za vsako ceno. (Benedikt XVI.)

Naslovljeno na vas

NOVOST V POSTOPKU IZIDORJA ZAVRŠNIKA (PLACET DIKASTERIJA ZA ZADEVE SVETNIKOV)

Dne 16. marca 2023 je celjski škof msgr. Dr. Maksimilijan Matjaž zaprosil Dikasterij za zadeve svetnikov za dovoljenje, da Škofija Celje – ločeno in posamično – nadaljuje proces za kanonizacijo ustreljenega duhovnika Izidorja Završnika (1917 – 1943). K tej prošnji sta bila priložena opis razmer v škofiji Maribor v času druge svetovne vojne (1941 – 1943) in kratek življenjepis Izidorja Završnika. Dikasterij za zadeve svetnikov je na redni seji 26. aprila 2023 odločil v prid škofovi prošnji. Tako se lahko začne proces zs njegovo kanonizacijo po četrti poti, ki je super oblatione vitae(darovanje življenja, Jn 15.13). Vse duhovnike in Božje ljudstvo prosimo, da se priporočajo Božjemu služabniku Izidorju Završniku in širijo zavest o svetosti njegove daritve življenja za bližnjega. (Sporočila slovenskih škofij št. 7. (za julij) 2023)

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

ORATORIJ – GOMILSKO—17.7. – 23.7. Zelo pomembno dogajanje

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto, 5. 8. 2023 v Oglej in Vipavski križ Organizacijo in prijave prevzame Simon Brdnik, telefon 041 783 952. Oglej si Oglej! Pohitite s prijavo.

Župnijski dan bo v nedeljo, 20. 8. 2023.
Člani odbora za pripravo župnijskega dne so: Domen Novak, Jani Mahor in Marija Orožim.

MAŠNI NAMENI

NED – 9.7.
14. ned. med letom
Avguštin, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana in vse Mahorjeve

PON – 10.7.
Amalija, redovnica
19.00 za +Ivanko Vadlan

TOR – 11.7.
Benedikt, opat
19.00 za +Karola Semprimožnika
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 12.7.
Mohor in Fortunat, mučenca
19.00 za +Veroniko Kunst—oblet.

ČET – 13.7.
Henrik, kralj
19.00 za +Bernardko Vasle

PET – 14.7.
Kamil de Lellis
19.00 za +Radota –oblet. in Anico Drev

SOB – 15.7.
Bonaventura, škof, cerkveni učitelj
19.00 za +Vladkota Juharta (god)

NED – 16.7.
15. ned. med letom
Karmelska Mati Božja (Karmen)
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ljudmilo Jelen

V tem tednu:
Na prvi pogled ni v tem tednu v župnijskem življenju predvidenega nič posebnega, a se bo veliko dogajalo v pripravi na počitniški oratorij. Pomembna je duhovna priprava, v katero naj se z molitvijo vsi vključimo.

Dežurni ministranti: Maks Turnšek, David Zupančič, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Nejc Lončar, Anka Trogar; II. Ivo Rančigaj, Ana Šram
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl.

Oznanila za 13. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal.  (Mt 10,38–40)

BESEDA O BESEDI

»NE POSTAVLJAJTE STARŠEV PRED MENE« Mt 10,37–42

Kdor ljubi svoje starše bolj kot, mene ni mene vreden. S to trditvijo se zdi, kot da se Jezus boji za našo ljubezen. Spominja na starozavezno izjavo Jahveja: Ne imejte drugih bogov. Jaz sem ljubosumen Bog. Zakaj Jezus tokrat postavlja na izbiro starše in sebe. Saj imamo lahko vse enako radi? Na eni strani je starozavezna Božja zapoved: Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel. Tu pa Jezus opozarja, da jih ne smemo imeti preveč radi, sicer nismo njegovi. Zakaj? Z Jezusom bi lahko radikalno nadaljeval takole: Stara zaveza govori o blagoslovu, ki ga prinaša družina, nova zaveza pa govori o prekletstvu, ki izvira iz družine. Družina je vir našega dolgega in dobrega življenja. Starši so nam posredovali življenje in nas usposobili za življenje. Hvaležnost za vse predstavlja vir dolgega življenja. Družina pa je žal tudi vir prekletstva. Vse slabo, kar se v njej dogaja, se pogosto nadaljuje brez konca. Iz roda v rod prehajajo bolezni, odvisnosti, zlorabe, samomori itd. Jezus se zaveda tudi tega. V tem realnem pogledu na človeka brez obsojanja naroča: Ne postavljajte staršev pred mene, sicer ne boste mogli postati moji učenci. Lahko bi nadaljeval in rekel: Tudi sam ne bi mogel biti zvest Očetu – Bogu, če bi se oziral na človeško mater Marijo in varuha svetega Jožefa. Spomnimo se, kako ju je že kot deček zavrnil: Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta.
Če bi se Jezus oziral na svoja starša, bi očitno ne mogel slediti klicu, ki ga je vanj položil Oče Bog. In razlog, zakaj Jezus postavlja ljubezen do njega pred ljubezen do staršev, je poklicanost. Starši ne smete postavljati sebe pred Boga. Starši ste v vlogi posredovalca in usmerjevalca, a tisti ki kliče in življenje daje, je samo Bog. Če sebe starši ne postavite na mesto Boga, bo jasno, da mora otroke usmerjati nekdo drug. To je On, ki nas je poklical v življenje. (po: E. Mozetič)

13. nedelja med letom – izseljenska

Kdor ne sprejme svojega križa …, ni mene vreden.

Noben stan, nobena dežela, noben človek na zemlji ni brez križa in trpljenja. Prvi glas novorojenega otroka je krik bolečine, njegov zadnji glas je vzdihljaj. Tudi Kristus je moral trpeti in tako iti v svoje veličastvo. Le prek križa namreč pridemo do veselja. Križ je ključ za nebeško kraljestvo. Zato stojijo ob poteh križi in z vsakega križa nam Jezus kliče: »Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden.« Blagor vsakemu, ki ne izgubi zmernosti v veselju in potrpljenja v trpljenju. Križ moramo nositi vsi. Vsi ljudje pa tega ne počnejo potrpežljivo. Nevoljno odvržejo križ, ki jim ga je podal Bog, in tako izgubijo ključ za nebesa. A trpeti morajo kljub temu. Vendar mnogi ob tem krivijo druge ljudi; naredijo veliko krivico in ne pomislijo, da nam Bog pošilja trpljenje ali ga dopusti nam v resnični blagor.
Ne pozabi: Le s potrpežljivim prenašanjem križa lahko dosežemo nebeško veselje. (po: A. M. Slomšek)

Letos v Ljubljani in Vipavi in vsej Sloveniji
Konec junija in v začetku julija bo potekala letošnja serija dogodkov, ki nas povezuje z rojaki v sosednjih državah in po svetu. Na sporedu bodo razstave, koncerti, delavnice za otroke, razprave in pogovori. Letošnji organizator je Izseljensko društvo Slovenija v svetu.

Nedelja, 2. julij 2023
V Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani bo  29. Tabor Slovencev po svetu. Začel se bo ob 17. uri s sveto mašo in nadaljeval o okroglo mizo »Migracije in novodobno izseljevanje« Sodelujejo: dr. Zvone Štrubelj (Belgija), Marta Jamnik (Kanada), Cvetko Falež (Avstralija), Tatjana Modic Kržišnik (Argentina) in Jože Rožanec (Argentina – ASEF). V kulturnem programu bodo nastopili tudi dijaki iz Argentine RAST 52.
Soorganizatorji dogodka: Svetovni slovenski kongres, Rafaelova družba, Združenje Slovenska izseljenska matica. Pokrovitelj: Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Naslovljeno na vas

Procesije Sv. Rešnjega telesa
Zadnja bo pri cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu v ned., 2.7. ob 10.00 uri
Naslednje nedelje pa bodo sv. maše ob 10.00 uri spet v župnijski cerkvi, izjema bo Krištofova nedelja, 23. julija, ko bo bogoslužje v Grajski cerkvi.

NEDELJA, 2. 7. 2023, 16.00 PETROVŠKA BAZILIKA – MAŠNIŠKO IN DIAKONSKO POSVEČENJE: V mašnika bo posvečen g. Drago Ferencek (župnija LJ – sv. Križ – Žale) V stalnega diakona bo posvečen g. Mihael Hild (župnija Trbovlje – sv. Martin). Vabljeni!

ORATORIJ – GOMILSKO—17.7. – 23.7.

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto, 5. 8. 2023 v Oglej in Vipavski križ Organizacijo in prijave prevzame Simon Brdnik, telefon 041 783 952.
Oglej (latinsko in italijansko Aquileia, je italijansko mesto v Furlaniji – Julijski krajini. V mestu so na ogled ostanki rimskega foruma, ki je pod zaščito UNESCA, najdbe rimskih stanovanjskih objektov z ohranjenimi mozaiki vzdolž »Vie Giulia Augusta«, kjer se ob cesti nahaja tudi velik rimski nagrobni mavzolej.  Ohranjena je tudi bazilika v zaselku Monastero, severovzhodno od rimskega pristanišča, kjer je od leta 1961 Zgodnjekrščanski muzej. Za zgodovino Slovencev je bil Oglej pomemben zlasti kot sedež oglejskega patriarhata. Dogodki, ki so privedli do zatona mesta in ukinitve partriarhata, niso načeli izrednega slovesa krščanskega Ogleja, ki je ostal nedotaknjen skozi cel srednji vek in o katerem še vedno priča čudovita Poponova bazilika. Oglej si Oglej!
Da bo mogoče organizirati romanje, se prijavite najkasneje do nedelje, 16. julija.

Župnijski dan bo v nedeljo, 20. 8. 2023.
Člani odbora za pripravo župnijskega dne so: Domen Novak, Jani Mahor in Marija Orožim.

MAŠNI NAMENI

NED – 2.7.
13. ned. med letom – izseljenjska nedelja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za + Ivana Štuseja -oblet. (v Šentrupertu)

PON – 3.7.
Tomaž, apostol
19.00 za +Marijo Orožim in vse Mlinarjeve

TOR – 4.7.
Urh (Uroš), škof
19.00 za +Ferdinanda Orožima in vse Jakovčeve
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 5.7.
Ciril in Metod, slov. ap., sozavetn. Evrope
19.00 za +Ivana Tekavca –oblet.

ČET – 6.7. prvi četrtek
Marija Goretti, mučen.
19.00 za +Miro Rakun –oblet. in vse Trapove (v Šentrupertu)
Molitev za duhovne poklice

PET – 7.7. prvi petek
Vilibald, škof
19.00 za +Dragota Vovka –oblet.
Litanije Jezusovega srca, posvetitev

SOB – 8.7.
Prokopij, mučenec
19.00 za +Jožefa –oblet. in Frančiško Rožič
Litanije Matere Božje, posvetitev

NED – 9.7.
14. ned. med letom
Avguštin, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana in vse Mahorjeve

V tem tednu: god apostola Tomaža, Slovanskih apostolov Sv. Cirila in Metoda, prvi četrtek, prvi petek, prva sobota

Dežurni ministranti: Hana Rančigaj, Kristina Štrajhar
Bralci v nedeljo: I. Mojca Strožer, Elza Vasle; II. Saša Pikl, Marija Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava.