Oznanila za 14. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014-14-1»Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je bil to izgovoril, je pljunil na tla, s slino naredil blata, mu pomazal z blatom oči in mu rekel: »Pojdi, umij se v Siloi!« (kar pomeni Poslani). Šel je torej in se umil in, ko se je vrnil, je videl. (Jn 9,5–7)

 

Beri naprej

Oznanila za 13. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014-13-1Jezus ji reče: »Daj mi piti!« Njegovi učenci so bili namreč odšli v mesto kupovat živeža. Samarijanka mu pravi: »Kako, da ti mene prosiš piti, ko si Jud, jaz pa Samarijanka?« Judje namreč niti ne govorijo s Samarijani. Jezus ji je odgovoril: »Ko bi poznala božji dar in kdo je, ki ti pravi: ‚Daj mi piti‘, bi ga ti prosila in bi ti dal žive vode.« (Jn 4,8–10)

Beri naprej

Oznanila za 12. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014-12-1Po šestih dneh je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro. Tedaj se je pred njimi spremenil: obraz se mu je zasvetil ko sonce in njegova oblačila so postala bela ko luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim. (Mt 17,1–3)
Beri naprej

Duhovni dnevi starejših

Letos smo se v ta namen zbirali od petka, 28. 2., do nedelje, 2. 3. Moto duhovnih dni je bil “Veselimo se življenja!” Namen ni bil zgolj v vzpodbujanju, ampak tudi v priznanju, da so se naši starejši prav gotovo znali veseliti življenja, da so zmogli skozi vse preizkušnje, ki so jim bile naložene. So naši učitelji in Učitelj. Tovrstna dogajanja pa jim lajšajo in bogatijo sedanje življenje. Vredni so, da so jim ponujene drugačne oblike duhovnega življenja v domačem okolju, saj imamo naravnost idealne pogoje za delovanje, ki so jih vsak po svojih močeh tudi soustvarjali. Vzdušje in občutki so bili vseskozi prijetni. Veselili in bogatili smo drug drugega, če drugače ne, pa s svojo prisotnostjo, pripadnostjo in predanostjo, skratka z Ljubeznijo. Vse to je pripomoglo k veliki spontanosti. Žal se nekateri prijavljeni niso mogli udeležiti, saj je vmes posegla viroza.

Beri naprej

Oznanila za 11. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014-11-1In ko se je štirideset dni in štirideset noči postil, je bil potem lačen. In pristopil je skušnjavec ter mu rekel: »Ako si Božji Sin, reci, naj bodo ti kamni kruh.« On je odgovoril: »Pisano je: ‚Naj človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz božjih ust.‘« (Mt 4,1–4)

Beri naprej