Oznanila za 25. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zad- njih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovóril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ (Mt 20,8–16)

BESEDA O BESEDI

»JE TVOJE OKO HUDOBNO, KER SEM JAZ DOBER?« Mt 20,1–16a

Današnja Božja beseda nam hoče povedati, da je Bog neskončno dober in vsakomur želi samo dobro. Gospod najema delavce za delo v vinogradu in tiste, ki so delali samo eno uro, plača enako kot tiste, ki so delali ves dan. Mar ni to krivica! Ogorčenje tistih, ki so delali ves dan, je upravičeno tako dolgo, dokler gospodar ne pove razloga svojega ravnanja: »Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?« Plačilo ni povezano z delom delavcev, ampak je nagrada, ki je povezana z Božjo velikodušnostjo. Zato imajo v ne- besih prostor tisti, ki so živeli na zemlji le nekaj ur in niso bili sposobni narediti če- sa dobrega, in tisti, ki so se vse življenje žrtvovali in delali za dobro vsega človeštva. Takšna je Božja logika, ki jo moramo sprejeti, sicer ne bomo videli Božjega kraljestva. Bog je dober in usmiljen, zato naše oko naj ne bo hudobno in preračunljivo, ko si rečemo: delal bom to in to, da bom prišel v nebesa. Božje misli niso naše misli, kajti mi mislimo po človeško, Bog pa je daleč nad tem in želi vsakega človeka sprejeti v svoje kraljestvo, četudi se je spreobrnil na smrtni postelji. Vendar se na to grešnik ne more zanašati, saj nas Bog lahko pokliče nenadoma in zato ne bo časa za spreobrnjenje. Trudimo se vse življenje tako živeti, da bomo dobili svoje plačilo za delo v Božjem vinogradu, in privoščimo tudi tistim, ki so v to vložili manj truda. (po: E. Mozetič)

25. nedelja med letom — slomškova nedelja

Letošnja osrednja slovesnost Slomškove nedelje
je na današnjo nedeljo, 24. septembra 2023, v Zavodu A. M. Slomška, Vrbanska c. 30, Maribor. Ob 15.00 bo molitvena ura in nato, ob 16.00 somaševanje škofov in duhovnikov. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.
Letos obhajamo 170-letnico izida Slomškove mladinske pesmarice »Šola vesela lepega petja za pri- dno šolsko mladino«, Mohorjeva družba Celovec, 1853. Ta spomin je hkrati pobuda, da obhajanje letošnje Slomškove nedelje posvetimo razmišlanju o glasbi, prepevanju ter o pomenu vpletenosti kulturnega udejstvovanja za svoje izobraževanje in za versko življenje.
Hkrati pa bo praznovanje letošnje Slomškove nedelje tudi zahvala za dokončno rešitev Zavoda A. M. Slomška. Praznovanje bo letos potekalo pod geslom Šola vesela.
Slomšek se je kot ljubitelj glasbe in petja dobro zavedal, da ima glasba pomembno pozitivno vlogo v življenju človeka. On sam med drugim pravi: »Ptico boš spoznal po petju, pa človeka tudi; ako lepo petje, ima tudi lepo srce. In kar se o človeku posamezno – se lahko reče o vsem ljudstvu. Iz obilnosti srca se glasijo usta, in kjer ni čednih pesmi, tam tudi prebivati ni veselo.« Pesem naj človeka spremlja od rojstva do smrti, tako pravi Slomšek. Zato je spodbujal petje doma v okviru družin, pri vsakdanjem delu, pri druženju ljudi, v šoli. Kot duhovnik in škof je rad in večkrat poudarjal pomen lepega petja pri bogoslužju in je bogo- slovce ter duhovnike spodbujal, da bi se glasbeno izobrazili in redno skrbeli za lepo pesem ter tako skrbeli za dostojno in doživeto obhajanje bogoslužja.
Prisrčno vabilo na osrednjo slovesnost velja vsem, zaradi aktualnosti letošnje teme, pa še posebej staršem šoloobveznih otrok (članom zakonskih skupin), cerkvenim pevcem in članom ŽPS. Dobrodošli!
Mariborski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl

Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas.

Naslovljeno na vas

DRAGI STAREJŠI ŽUPLJANI
Prav prav lepo vabljeni na letošnje vaše srečanje, ki bo v nedeljo, 1. oktobra 2023 ob 10.00 uri na Gomilskem.
Prvi del srečanja bo v župnijski cerkvi, kjer bomo skupaj pri nedeljski sv. maši. Bogoslužje bo vodil lazarist g. Vlado Bizant iz Celja, iz župnije sv. Jožefa.
Od 9.30 ure naprej bo na razpolago za sv. spoved. Med sv. mašo boste tisti, ki boste želeli, prejeli sv. bolniško maziljenje. Lepo vabljeni k sv. obhajilu. Zaželeno je tudi, da bi sedeli bolj spredaj. Če težje vstajate, kar mirno sedite vso mašo.
Drugi del srečanja pa bo takoj po sv. maši v župnijskem Domu srečanj, kjer boste ob okrepčilu, prijetnem druženju morda tudi kaj zapeli…
Dobrodošli tudi, če boste prišli samo na ta drugi del srečanja okrog 11. ure.
Kdor bi imel težave glede prevoza ali spremstva, naj sporoči v župnišče (tel 041 673 716) ali kateremu sodelavcu Karitas.

Župnijska karitas z župnikom

Pastoralno katehetska šola

Škofija Celje, voditelj: Klemen Sitar
Prešernova 23, 3000 Celje
Telefon.: 041/276 937, Elektronski naslov: klemen.sitar@skofijacelje.si
Spletna stran: škofija Celje
Informativni dan: petek, 15. septembra 2023, ob 16.00, Prešernova 23, Celje (1. nadstropje – Škofija Celje)
Vpis: petek, 15. septembra 2023, ob 16.30 in petek, 22. septembra 2023, ob 16.00 Prešernova 23, Celje (1. nadstropje – Škofija Celje)
Začetek predavanj: bo objavljen naknadno
Vabljeni!
Je priprava za veroučitelje ali samo osebno versko oblikovanje. Kdor lahko, naj le izkoristi to priložnost!

POPLAVE 2023 – Kdor želi pomagati prizadetim v poplavah, lahko svoj dar odda v cerkvi, v nabiralnik Karitas ali dobi tu položnico.
Hvala vsem, ki ste, ali še boste darovali!

MAŠNI NAMENI

NED – 25.9.
24. ned. med letom
Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana in Kristino Pinter
dva krsta
15.00 V Mariboru – slovesnost Slomškove nedelj.

PON – 25.9.
Sergij, menih
19.00 za +Marijo Kunst

TOR – 26.9.
Kozma in Damijan, mučenca.
19.00 za +Zofijo Vasle —oblet.
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 27.9.
Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov
19.00 za +Elizabeto Brišnik

ČET – 28.9.
Venčeslav, mučenec
19.00 za +Vikija Jelena—osmina

PET – 29.9.
Mihael, Gaabrijel, Rafael, nadangeli
19.00 za +Majdo in Silvota Lenko

SOB – 30.9. kvatre
Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj
19.00 za +Milko (r. d.) in Antona Jelen

NED – 1.10.
26. ned. med letom -rožnovenska
Terezija D.. J., devica
7.00 čščenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Rojnik –30. dan
Srečanje starejših in bolnih
Pri mašah kvatrna nabirka za bogoslovje

V tem tednu:
Sestanek za starše birmancev bo v četrtek ob 17.30 uri v Domu srečanj.

Napoved: Slovesnost v Šmatevžu bo 8. oktobra ob 10. uri

Dežurni ministranti: David Zupančič, Tilen Ojsteršek, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Nejc Lončar, Anka Trogar; II. Nika Bastl Enci, Tilen Natek
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Oznanila za 24. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: »Gospod, kólikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.« (Mt 18,21–22)

BESEDA O BESEDI

KAKO NAJ ODPUŠČAMO Mt 18,21–35

Kolikokrat moramo odpustiti, smo slišali. A postavlja se mi na videz protislovno vprašanje: Ali je gospodar služabniku odpustil? Da in ne hkrati. V odlomku vidimo danes oboje: kako gospodar, ki predstavlja Boga, odpusti svojemu služabniku, pa tudi kako mu ne odpusti in ga da zapreti v ječo in mučiti, dokler mu dolga ne vrne. Tako lahko razumemo, da gospodar, kljub temu da je pripravljen odpuščati, ni pripravljen popuščati. Kaj pričakuje od svojih služabnikov?
1. Zavest zadolženosti: Kje naj se naučimo zavesti zadolženosti, če ne v zavzetem obhajanju zakramenta svete spovedi. Naše spovedi so običajno preveč površne, da bi resnično začutili težo svojih grehov. Prav tako so tudi naši odnosi vse preveč mimogrede. Biti zadolžen, pomeni živeti na tuj račun. Smo kdaj na to pomislili? Ali se zavedamo, da drugi plačuje zaradi naših grehov?
Prav tako resno vprašanje pa se glasi tudi z druge strani. Ko opozarjaš drugega, ali te drugi sploh hoče slišati, naj ne živi na tvoj račun, naj te ne izkorišča? Ali se v obeh vlogah resnično zavedamo svoje zadolženosti?!
2. Resnična hvaležnost za odpuščanje: Kako naj bomo drugemu hvaležni, da nam je odpustil, če se ne zavedamo svojega greha? Pa naši odnosi sploh sežejo do tja, da je nekaj greh? Na splošno se zdi, da smo se utirili v nek način življenja, postavili najbolj široke okvire, znotraj katerih se gibljemo in znotraj katerih nam je dovoljeno grešiti. Ker ne grešimo čez mero, nam drugi tudi nima kaj odpuščati, zato ni razloga za hvaležnost za odpuščanje. Tudi če nam nekdo odpušča, tega ne vemo, ker se ne ustavimo ob svojem grehu.
Ko rečemo, da se nam nekaj ne da storiti, se zavedamo greha? Ali se zavedamo, da zaradi tega mogoče drugi ne bo počival? In koliko je veliko večjih grehov!
3. Drža usmiljenja in odpuščanja tudi do drugih: Te drže ni, če ni prvih dveh: torej zavesti zadolženosti in hvaležnosti za odpuščanje. (po: E. Mozetič)

24. nedelja med letom

O ODPUŠČANJU

Odpuščanje ne izključuje kaznivega dejanja, vendar se ne začne pri njem, ampak pri človeku, ki ga je storil, trdi Konrad Stauss. Ne gre preko tega dejanja in njegovih posledic, s katerimi mora žrtev živeti. Odpuščanje upošteva resničnost žrtve, ki ni živela samo z bolečino, doživljala travm in izgubljenosti, ampak tudi sovraštvo do odgovornih. Po Konradu Staussu je resničnost žrtve svet bolečih čustvenih ran, poln sovražnosti in sovraštva zaradi doživete krivice.
Včasih se zato morajo sovraštvo, jeza in razočaranje izživeti v vsej svoji moči, da se lahko pripravi pot odpuščanju.
Odpuščanje se ne zgodi brez bolečine in mržnje, ampak vključuje oboje. Šele ko se izrazi ogorčenje in obtožba krivice, ki se je komu zgodila, je odprta pot za odpuščanje. Če se skuša preprečiti, da bi se žrtev soočila z negativnimi čustvi ter z njimi povezanimi obtožbami in ogorčenjem, nastane velika nevarnost, da prizadejane rane sprožijo plaz negativnih misli in čustev.
Ob tem nam lahko pomaga tudi duhovnost, ki zmore resnično vplivati na naše življenje in na dejansko počutje. Duhovnost, ki se ne boji sovraštva in jeze, ki vzdrži celo misel na maščevanje. To je duhovnost, kakršno na primer najdemo v psalmih, ki ne pozna samo cele palete različnih čustev, ampak celo vzpodbuja k temu, da si jih dopustimo in jih izrazimo – in prav na ta način delujejo zdravilno.
Odpuščanje torej ne spregleda dejanja. Gleda nanj z vsemi posledicami, s katerimi mora žrtev živeti. Ne izogiba se občutkom jeze, besa in sovraštva, toda se nikoli ne ustavi pri njih. (po: W. Müller, Odpuščanje)

MAVRICA Slovenska katoliška revija za otroke, starše, katehete in vzgojitelje: otrokom na zanimiv način odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti, predšolskim otrokom ponuja obilo branja skupaj s starši, šolarjem širi obzorja, budi radovednost, prava revija za vse navihane, radovedne, vedoželjne otroke. Izhaja mesečno. Naroča se zdaj ob začetku veroučnega leta.

REVIJA NAJST – razvijamo talente, razmišljamo o odnosu fant-dekle, 
klikamo po pop sceni, raziskujemo svet, odkrivamo evangelij in ga prinašamo svetu. Revija je zelo zanimiva in koristna za zadnjo triado in naprej. Je dvomesečnik. Naročnina za 6 številk letno je 33,00 €.  
Darilo ob naročilu: majica Najst.

Naslovljeno na vas

URNIK VEROUKA (z nekaterimi spremembami)

1. in 4. razred Gomilsko v četrtek ob 13.30. – 14.15
1.razred Trnava v ponedeljek ob 13.15 – 14.00
2. razred Gomilsko v sredo ob 12.45 – 13.30
2. in 4.razred Trnava v sredo ob 7.15 – 8.00
3. razred Gomilsko v četrtek ob 12.45 -13.30
3.razred Trnava v ponedeljek ob 7.15 – 8.00
5. razred v ponedeljek 13.30 – 14.15 in 14.15 – 15.00
6. razred v sredo 14.00 – 14.45 in 14.45 – 15.00
7. razred v pon. 14.00 – 14.45, po potrebi tudi v čet. ob 15.00 – 15.45
birmanci—I. skupina v ponedeljek ob 15.00 – 15.45
birmanci—II. skupina v četrtek ob 14.00 – 14.45

PRISPEVEK STARŠEV ZA KATEHEZO /velja kot lani:
Zbor dekanov in prodekanov Škofije Celje je na seji dne 11. maja 2022 sprejel sklep, da: »Določi se enotni priporočeni dar za katehezo (poleg stroškov učbenikov) za Škofijo Celje. Najvišji prispevek za veroučno leto 2022/23 na enega veroučenca znaša 20€, kjer je več veroučencev v isti družini, se plača enotni prispevek 30€ (na družino).

Pojasnilo, kako bo veljalo pri nas: Prispevek je priporočeni dar, zato smejo tisti, ki težko dajo, dati manj ali nič. Seveda pa tudi ne bo nihče branil dati več, če bo kdo dobrovoljno tako namenil. Vrata bodo odprta vsem otrokom in mladim, ki želijo s pravim namenom obiskovati verouk – da bi rastli v veri in ljubezni.. Dar naj bi izročili starši sami, ne po otroku (lahko po maši ali po sestanku za starše, …). Hvala!

POPLAVE 2023 – Kdor želi pomagati prizadetim v poplavah, lahko svoj dar odda v cerkvi, v nabiralnik Karitas ali dobi tu položnico.
Hvala vsem, ki ste, ali še boste darovali!

SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIH – bo v nedeljo, 1. oktobra ob 10.uri.
Po sveti maši bo druženje v Domu Srečanj.

MAŠNI NAMENI

NED-17.9.
24. ned. med letom
Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Staneta oblet. in Roziko Keblič

PON – 18.9.
Irena, mučenka
19.00 za +Marto Kunst (r. d.)

TOR – 19.9.
Januarij, škof, mučen.
19.00 za +Jožeta Zupančiča
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 20.9.
Andrej Kim, mučenec
19.00 za +Jakoba –oblet. in Julijano Korošec in sorod.

ČET – 21.9.
Matej, apostol, evangelist
19.00 za +Ivana in Mladena Krsnik in Marijo Stepišnik (v Šentrupertu)

PET – 22.9.
Mavricij, mučenec
19.00 za +Milko in Franca Rančigaj

SOB – 23.9.
Pij iz Pietrelcine, redovnik, mistik
19.00 za +Ljudmilo in Alojza Lukman

NED – 24.9.
24. ned. med letom
bl. Anton Martin Slomšek, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana in Kristino Pinter
dva krsta

V tem tednu:
Seja ŽPS bo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Lepo vabljeni vsi člani.

Sestanek Karitas bo v četrtek ob 19.45. uri.

Dežurni ministranti: Hana Rančigaj, Kristina Štrajhar, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Matjaž Rožič; II. Petra Basle, Petra Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž

Oznanila za 23. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,19–20)

BESEDA O BESEDI

OPOMINJATI Z LJUBEZNIJO Mt 18,15–20

Pravo bratsko opominjanje je boleče, kajti storjeno je z ljubeznijo, v resnici in s ponižnostjo. Če nam je všeč popravljati druge, to ne prihaja od Boga.
Brata, ki se je zmotil, je treba opomniti z ljubeznijo. Človeka ne moremo opomniti brez ljubezni, brez karitativne ljubezni. Kirurškega posega se ne more narediti brez anestezije, saj bo bolnik umrl od bolečine. In karitativna ljubezen je kot anestezija, ki pomaga sprejeti zdravljenje in privoliti v opomin. Brata je torej treba poklicati na stran in se z njim pogovoriti z blagostjo in ljubeznijo.
Kot drugo, treba je govoriti po resnici. Ne govoriti o nečem, kar ni res Kolikokrat se v naših skupnostih o nekem človeku govorijo stvari, ki niso resnične! To so obrekovanja. Človeka spravijo na slab glas. Govorice ranijo. So zaušnice dobremu imenu tega človeka, so zaušnice srcu tega človeka.
Ko ti kdo pove resnico, je seveda ni enostavno slišati, a če je izrečena z ljubeznijo, jo je lažje sprejeti. – Opominjati je potrebno tudi s ponižnostjo: Če moraš opomniti na tisto majhno napako, pomisli, da jih sam imaš veliko in še večje. Bratsko opominjanje je dejanje, namenjeno ozdravitvi telesa Cerkve. Tam, v tkanini Cerkve, je luknja, ki jo je treba zakrpati. Tako kot mame in babice: ko krpajo, to počnejo z veliko tenkočutnosti. Tako je treba tudi bratsko opominjati. Če tega ne boš storil z ljubeznijo, v resnici in s ponižnostjo, boš užalil, razdejal srce tega človeka, povedal boš še eno kleveto, ki bo ranila; in postal boš slepi hinavec.
Približati se drugim in jih opomniti zahteva pogum in modrost. V prvih časih krščanstva so zelo poudarjali bratsko opominjanje, kar izhaja tudi iz današnjega evangelija. Zanimivo je, da so opominjanje imeli za dobro delo. Če torej vidimo, da brat greši, ne govorimo tega drugim (ne opravljajmo), ampak to povejmo njemu. Če tudi to ne pomaga, ne govorimo o napakah povsod, ampak povejmo to duhovnemu človeku (Cerkvi). Vedno pa prosimo Gospoda, da bi opominjali v ljubezni in nikoli s sovraštvom ali v jezi. (po: E. Mozetič)

23. nedelja med letom – nedelja mladih in katehetska

OB VSTOPU V NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO

Vedno velja: začni »Z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo!« Šolsko leto se je začelo že prvi dan septembra, veroučno pa z 11. septembrom.
Na današnjo—katehetsko nedeljo se Bogu zahvaljujemo za nov začetek in nove priložnosti za rast v dobrem. Prosimo blagoslova za veroučence, njihove starše, veroučitelje in vse, ki bodo podpornike Jezusove šole.

Nabava veroučnih knjig in delovnih zvezkov
Če imate možnost si sposoditi ali kupiti rabljeno knjigo, storite to do prve veroučne ure, sicer si nabavite novo, vsi pa nove delovne zvezke.
Za prvi razred delovni zvezek: Božji otrok sem = 13,00 Eur
Drugi razred delovni zvezek: Jezus moj prijatelj = 13,00 Eur
Tretji razred delovni zvezek: Kristjani praznujemo skupaj = 13,00 Eur
Četrti razred delovni zvezek: Božje darilo zate (novo) = 15.00 Eur
(V nadaljevanju: učbenik/knjiga = U, delovni zvezek = DZ)
Peti razred: Znamenja na poti k Bogu – U = 10,00 Eur, DZ = 8,00 Eur
Šesti razred: Skupaj v novi svet – U = 10,00 Eur, DZ = 8,00 Eur
Sedmi razred: Kdo je ta? – U = 10,00 Eur, DZ = 8,00 Eur
Osmi in deveti razred (birmanci): Za tvojo duhovno rast = 13,50 Eur
Če težko ta mesec poravnate, pa boste v oktobru.

PRISPEVEK STARŠEV ZA KATEHEZO /velja kot lani:
Zbor dekanov in prodekanov Škofije Celje je na seji dne 11. maja 2022 sprejel sklep, da: »Določi se enotni priporočeni dar za katehezo (poleg stroškov učbenikov) za Škofijo Celje. Najvišji prispevek za veroučno leto 2022/23 na enega veroučenca znaša 20€, kjer je več veroučencev v isti družini, se plača enotni prispevek 30€ (na družino).
Pojasnilo, kako bo veljalo pri nas: Prispevek je priporočeni dar, zato smejo tisti, ki težko dajo, dati manj ali nič. Seveda pa tudi ne bo nihče branil dati več, če bo kdo dobrovoljno tako namenil. Vrata bodo odprta vsem otrokom in mladim, ki želijo s pravim namenom obiskovati verouk – da bi rastli v veri in ljubezni.. Dar naj bi izročili starši sami, ne po otroku (lahko po maši ali po sestanku za starše, …). Hvala!

Naslovljeno na vas

MAVRICA Slovenska katoliška revija za otroke, starše, katehete in vzgojitelje: otrokom na zanimiv način odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti, predšolskim otrokom ponuja obilo branja skupaj s starši, šolarjem širi obzorja, budi radovednost, prava revija za vse navihane, radovedne, vedoželjne otroke. Naroča se zdaj ob začetku veroučnega leta.

REVIJA NAJST – razvijamo talente, razmišljamo o odnosu fant-punca, klikamo po pop sceni, raziskujemo svet, odkrivamo evangelij in ga prinašamo svetu. Revija je zelo zanimiva in koristna za zadnjo triado in naprej. Naročnina za 6 številk letno je 33,00 €.  
Darilo ob naročilu: majica Najst.

URNIK VEROUKA


5. razred v ponedeljek 13.30 do 14.15 in 14.15 do 15.00
6. razred v sredo 14.00 do 14.45 in 14.45 do 15.00
7. razred v ponedeljek 14.00 do 14.45
birmanci—bolj oddaljeni v četrtek 14.00 do 14.45
birmanci—bližnji v četrtek 15.00 do 15.45

STIČNA MLADIH bo to soboto, 16. septembra. Mladi, ne zamudite najštevilnejšega in nadvse zanimivega shoda mladih Slovenije v tem letu. Prevoz poravna župnija. Informacije in prijave na 041 673 716 –župnik.

POPLAVE 2023 – Kdor želi pomagati prizadetim v poplavah, lahko svoj dar odda v cerkvi, v nabiralnik Karitas ali dobi tu položnico.
Hvala vsem, ki ste, ali še boste darovali!

MAŠNI NAMENI

NED-10.9. Katehetska
23. ned. med letom
Nedelja mladih
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivanko Vadlan – oblet.
Veroučenci in starši in vse občestvo

PON – 11.9.
Bonaventura, redovn.
19.00 za +Martina Dolerja –30. dan

TOR – 12.9.
Marijino ime
19.00 za +Janija, Marijo in Franca Rančigaj
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 13.9.
Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
19.00 za +Ano Zakšek in vse Mohorjeve

ČET – 14.9.
Povišanje sv. križa
19.00 za +Mateja Valenčaka –osmina

PET – 15.9.
Žalostna Mati. Božja (Dolores)
19.00 za +starše Roter

SOB –16.9.
Ljudmila, kneginja
19.00 za +Alojza –oblet in Marijo Tiselj in vse njune

NED-17.9.
24. ned. med letom
Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Staneta oblet. in Roziko Keblič

V tem tednu:
Začetek veroučnega leta, Stična mladih—dogodek mladih

Dežurni ministranti: Jakob Lončar, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Majda Jelen; II. Brigita Stvarnik Novak, Marko Vasle
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Oznanila za 22. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešíti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje?«(Mt 16,24–26)

BESEDA O BESEDI

NI SMISELNO DA SE BOJIMO TRPLJENJA Mt 16,21–27

V razmišljanju o Jezusovi zahtevi, da svoje življenje izgubimo, sem pomislil, kako jo je najprej uresničil Jezus sam. Njegovo umiranje sebi zaradi zvestobe Očetu in evangeliju pomeni najprej tiho, skromno, a lepo življenje v družini. Živel je vse, kar je zahtevalo preprosto življenje. Če pustimo nemiren začetek in borne jasli, je potem trajalo trideset let, ko se ni zgodilo nič posebnega. Zvestoba vsakdanjim stvarem, zvestoba v malem, da bi ustvarjal topel dom, lepe odnose ipd.
Potem zvestoba Očetu in evangeliju zahteva izstop iz tihega, zavarovanega doma v vrtinec javnega delovanja. Izpričati resnico je pomenilo izgubiti mir, dobro ime, drseti v zavrženost in prezir. Če je najprej težko živeti tiho in neopazno, pa je še težje zapraviti zunanji mir in sprejetost. In če je v tem trenutku težko sprejeti zavrženost, pa naslednji križ, ki ga zvestoba evangeliju in Bogu zahteva, pomeni sprejeti obsodbo, da imamo opraviti z zločincem. Ni dovolj, da je Jezus izločen, preziran, nazadnje je označen za prevaranta in sovražnika, ki mora umreti.
Tako bi lahko označili tri korake v zvestobi današnji evangeljski besedi, ki nas vabi: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.«
Podobna pot kot jo je prehodil Jezus, čaka vsakega Njegovega učenca. Nekatere bolj radikalno, druge manj, nekateri bodo dali življenje, drugi bodo ostali v tihem in skritem služenju do konca. Izgubiti življenje zaradi Jezusa in evangelija pomeni posloviti se od egoizma, od zagledanosti vase in iskanja lastne pomembnosti. Pomeni zvestoba Resnici in popolna pokorščina le njej. Do kam nas bo ta pokorščina pripeljala, bomo vedeli na dan svoje smrti. Navsezadnje niti ni pomembno. Ni smiselno, da se s tem obremenjujemo, ali plašimo trpljenja. Bog bo poskrbel za vsakega od nas. Življenje z Njim je vedno lepo, ker On poskrbi za svoje otroke in prijatelje. Naj bo v nas le živa želja, da izpolnimo Besedo, ki nam jo je podaril. (po: E. Mozetič)

22. nedelja med letom – angelska

Kakor vsako leto bo na prvo septembrsko nedeljo, 3. septembra 2023, v baziliki Lurške matere božje v Brestanici srečanje bolnih, invalidov in starejših. Od 14.00 bo zbiranje, nato priložnost za sveto spoved in molitev, ob 15.00 pa sveta maša s svetim bolniškim maziljenjem in blagoslovom z Najsvetejšim.

Letošnji teden mladih bo potekal od 10. do 16. septembra 2023. Začel se bo z nedeljo mladih, 10. septembra in zaključil s Stično mladih, ki bo 16. septembra. Namen nedelje in tedna mladih je:
— mladim dati spodbudo za krščansko življenje na začetku šolskega in akademskega leta
– ovrednotiti vlogo mladih v župniji,
– molitev župnije za mlade ter
– ponuditi mladim voditeljem vsebinsko spodbudo za delo z mladimi. Več na spletni strani Katoliška mladina.

Stična mladih je enodnevni festival, ki slovenskim mladim skozi različne aktivnosti ponuja izkušnjo Boga. Poslanstvo Stične je »prebujati mlade, da vstanejo in hodijo za Kristusom«. Srečanje v sodobni obliki prinaša sporočilo o Kristusu in njegovem evangeliju ter mlade spodbuja, da ga tudi med letom živijo in širijo v svojem lokalnem okolju. Stična mladih je izkušnja skupnosti, v kateri je prav vsak udeleženec nepogrešljiv. (vir: spletna stran Stične mladih (sticna.net))
Tradicionalno se bo začela z zbiranjem ob 9. 30 in zaključila s koncertom Stična benda ob 20.30. Na programu pa je tudi sv. maša, številne delavnice, športni turnir, cel dan bo možnost sv. spovedi, na programu pa sta tudi kosilo in večerja.
Letošnje Stične mladih (16. september) se bodo udeležili tudi mladi iz naše župnije. Vse mlade (srednješolci in študenti), do katerih povabilo še ni prišlo, sedaj vabimo, da se je udeležite. Tisti, ki se boste odločili, da se udeležite Stične mladih, to prosim sporočite gospodu župniku do sobote 9. septembra, zaradi organizacije prevoza.

Naslovljeno na vas

NA PRAGU NOVEGA ŠOLSKEGA IN VEROUČNEGA LETA
Vedno velja: začni »Z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo!« šolsko leto se bo začelo že ta petek, veroučno pa z 11. septembrom.
Na katehetsko nedeljo, 10.9. pa se boste ob 10. uri zbrali vsi veroučenci, po možnosti s starši, v cerkvi na Gomilskem. Z vsem dobrim nas Bog blagoslovi!

Dobri Jezus. Pred nami je novo šolsko in veroučno leto. Iskreno te prosimo, stoj nam ob strani, ko se bomo srečevali z novimi izzivi. Daj, da bomo z veseljem sprejemali nova znanja ter s sovrstniki krepili naša medsebojna prijateljstva. Naj ob tem ne bomo žaljivi drug do drugega, temveč si bomo vselej medsebojno pomagali. Naj nas nebeška mati Marija spremlja na naših poteh, da bomo vselej varno prispeli v šolo in se vrnili domov. Obilno blagoslavljaj vsak naš dan. Amen.

Darilo za nove naročnike
 – Slovenska katoliška revija za otroke, starše, katehete in vzgojitelje:

  • otrokom na zanimiv način odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti,
  • predšolskim otrokom ponuja obilo branja skupaj s starši,
  • šolarjem širi obzorja, budi radovednost,
  • prava revija za vse navihane, radovedne, vedoželjne otroke.

POPLAVE 2023 – Kdor želi pomagati prizadetim v poplavah, lahko svoj dar odda v cerkvi, v nabiralnik Karitas.
Na slavilnem večeru v soboto smo zbrali 1.328,50 Eur. Hvala vsem!

MAŠNI NAMENI

NED – 3.9. – angelska
22. ned. med letom
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Španove

PON – 4.9.
Bonaventura, redovn.
19.00 za +starše Terezijo (r. d.) in Ludvika Topovšek

TOR – 5.9.
Mati Terezija, redovn.
19.00 za +Štefko Stvarnik
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 6.9.
Zaharija, prerok
19.00 za +Ljudmilo Jelen

ČET – 7.9.
Regina, mučenka
19.00 za +Darkota Mariniča

PET – 8.9.
Rojstvo D. Marije
Mali šmaren
7.30 Bogu in Mariji v zahvalo
19.00 za + Elizabeto Obreza

SOB – 9.9.
Marjeta, devica
19.00 za + Marijo Rojnik-osmina

NED-10.9. Katehetska
23. ned. med letom
Nikolaj Tolentinski, spokornik
Nedelja mladih
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivanko Vadlan – oblet.
Veroučenci in starši in vse občestvo

V tem tednu:
Ministranski izlet je načtovan za soboto ob 8. uri. /Če bo vreme dopustilo/ Do četrtka potrdite udeležbo.
Dežurni ministranti: Jaša in Ana Vita Cvenk, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Jure Vasle; II. Simon Brdnik, Marija Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.