Ministranti

Ministranti so bogoslužni sodelavci, ki so pri bogoslužju ob oltarju in so tako najbliže mašniku. Pri bogoslužju strežejo in molijo z voditeljem bogoslužja in s celotnim občestvom. So med najbolj dejavnimi skupinami v župniji. V ministrantske vrste so sprejeti po prvem svetem obhajilu – to se pravi po končanem tretjem razredu osnovne šole. Vedno pa se jim je mogoče pridružiti tudi v višjih letnikih, če  kdo  s pravim namenom kasneje sprejme to odločitev. Ministranti naj bi ostali dejavni čim dalj časa! Lepo in prav bi bilo, da bi jih več vztrajalo po osnovnem šolanju. Njihovo število se že nekaj let giblje med 20 in 25. Več je fantov, zlasti ob nedeljah, ko večina ministrantk sodeluje pri župnijskem otroškem pevskem zboru.

Vsak teden sta po dva dežurna, vendar so dobrodošli tudi ostali. Niso pa dežurni v župnijski cerkvi ministranti podružnične cerkve sv. Ruperta. Ob nedeljah in praznikih pa naj bi sodelovali vsi, ki so navzoči. V večini zelo vestno in dobro opravljajo svoje lepo poslanstvo v župniji. Občasno se udeležujejo srečanj in vaj, predvsem pred večjimi slovesnostmi in praznovanji. Vsako leto je v času poletnih počitnic ministrantski izlet.

Deček, deklica, dekle, fant! Če imaš možnosti in če želiš nekaj več storiti in za Božjo čast in dobro župljanov, postani član naše ministrantske skupine.