Krasilke

V župnijski cerkvi na Gomilskem imamo štiri skupine krasilk in krasilcev, ki skrbijo za čiščenje in krašenje cerkve. Skupine so razdeljene po vaseh. Zastopane so vasi Gomilsko, Grajska vas, Trnava in Zakl. Za večje praznike pridejo čistit cerkev še drugi župljani. Ob prazniku prvega sv. obhajila in sv. birme pa cerkev čistijo in organizirajo krašenje starši. Jaslice v cerkvi vsako leto postavijo mladi.  Za urejanje in krašenje podružničnih cerkva skrbijo tamkajšnji župljani.

V jeseni 2011 smo se tisti, ki skrbimo za urejenost naših cerkva, udeležili tečaja za krasilce pri sv. Jožefu v Celju. G. Jože Planinšek nam je predstavil tudi pastoralni vidik krašenja . Zavedati se moramo, da je milost, da lahko s svojim delom pomagamo ljudem za čim lepše razpoloženje pred Bogom.