Oznanila za 12. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Ne bojte se ljudi! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor pa me bo zatájil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatájil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.« (Mt 10,26–27;32–33)

BESEDA O BESEDI

VZPODBUDA VSEM Mt 10,26–33

Ko so evangeliji dobivali današnjo obliko, je bilo krščanstvo v rimski državi že dodobra razširjeno. – Novi veri pa so nasprotovale oblasti in ljudstvo. Cesarji je niso marali, ker so jim kristjani oporekali božanski naslov, neomejeno oblast in trmoglavili, da se morajo tudi kronane glave pokoriti Božjim postavam. Med ljudstvom pa so odklanjali novo vero tisti pogani, ki jih je bodlo v oči, da mnogi njihovi rojaki zapuščajo očetovska izročila. – Nasprotovanja so včasih in ponekod samo tlela. Kristjani so čutili, da niso zaželeni, da jih gledajo postrani, da so pri dodeljevanju pravic zapostavljeni in podobno. Včasih pa so se nasprotovanja razplamtela v odkrita in javna preganjanja, prihajalo je do krvavih obračunavanj, v katerih je bilo pričakovati tudi zaplembo imetja, zapor ali celo smrtno kazen. – V takih okoliščinah so verniki potrebovali poguma in spodbude. Kje naj ju dobijo, če ne v Jezusovem nauku? Apostoli so jim klicali v spomin Jezusove besede, ki nagovarjajo poslušalce, naj se ne bojijo ljudi, naj pred njimi ne tajijo svojega verskega prepričanja, temveč naj ga brez strahu priznavajo.
Ena od takih spodbud je današnji evangeljski odlomek. Izrečen je na moč preprosto in življenjsko. Kaj je preprostejšega od vrabca? Na trgu nima prav nobene cene. Pa je vendar nekdo, ki vodi točen zapisnik o vsakem vrabcu. Kaj je neznatnejšega kot las na človeški glavi? Ali sploh vemo, koliko jih imamo? Pa je nekdo, ki ima vse naše lase preštete in za vsakega ve, kadar pade na tla.
Če pa skrbi za tako neznatne reči, bo toliko bolj skrbel za ljudi. Zato se nimajo kristjani česa bati. V očeh ljudi so lahko blago brez vrednosti; lahko se jim zgodi, da jim bodo ljudje zaradi vere zaplenili imetje; jim ne samo skrivili las, ampak jim celo sekali glave. Dokler pa ostanejo trdni v veri, nimajo kaj izgubiti. Jezus jih bo priznal pred svojim Očetom, kar bo zanje dobiček brez primere. (po: F. Cerar)

12. nedelja med letom

Naša domovina

Dandanes zelo redko slišimo, da bi se govorilo o temi domoljubja ter o narodni zavesti, saj temu ne posvečamo prevelike pozornosti. Vsak posameznik bi se moral zavedati, da je pomembno znati braniti svojo identiteto, svoj materni jezik, svoje vrednote. Pomembno je, da svoj materni jezik spoštujemo, saj se čedalje več uporabljajo tujke. Poleg vsega naštetega tudi knjige bere vedno manj ljudi. Pomembna je tudi zgodovina Slovenije. Vsi pomembni dogodki, ki so se zgodili v preteklosti, so zaznamovali našo domovino. Prav je, da se spomnimo na pomembne praznike in izobesimo slovensko zastavo, ki je glavni simbol Slovenije. S tem pokažemo, da smo zavedni Slovenci. Enako z ohranjanjem šeg in navad, ki so se nekoč prenašale iz roda v rod. Zavedati se moramo, da nas naša domovina obdaja z neprecenljivimi naravnimi lepotami, ki jih je treba spoštovati in ohranjati za naslednje rodove. Za naravo okoli sebe moramo skrbeti, saj tudi tako pokažemo, da nam je mar za našo domovino. Narodna zavest je nekaj, kar ljudi povezuje v narod, v eno skupnost, ki ima skupen jezik, kulturo. Povezuje nas v težkih časih in ravno tu Slovenci dokažemo, da smo narod, ki v resnih trenutkih zna stopiti skupaj. Tega se moramo zavedati in s svojimi dejanji po najboljših močeh prispevati, da se ohranjajo šege, navade in čut za našo domovino. Tako bomo tudi pripomogli, da bo naša narodna samozavest rasla naprej. (po: Laura – Ognjišče 06/20)

NEDELJA, 2. 7. 2023, 16.00 PETROVŠKA BAZILIKA – MAŠNIŠKO POSVEČENJE
V mašnika bo posvečen g. Drago Ferencek (župnija LJ – sv. Križ – Žale) V stalnega diakona bo posvečen g. Mihael Hild (župnija Trbovlje – sv. Martin).

S JUNIJSKE SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Župnijsko romanje bo v soboto, 5. 8. 2023 v Vipavski križ in Oglej. Organizacijo in prijave prevzame Simon Brdnik.
Župnijski dan bo v nedeljo, 20. 8. 2023. Člani odbora za pripravo župnijskega dne so: Domen Novak, Jani Mahor in Marija Orožim.

Naslovljeno na vas

Poročili so se in bili deležni zakramenta sv. zakona
V soboto, 10. junija sta pred oltarjem podružnične cerkve sv. Ruperta izrekla svoj življenjski »Da« ženin Luka Bastl Enci in nevesta Nikica Šram;
V soboto, 24. junija pa cerkvi sv. Krištofa ženin Tadej Vrabl in nevesta Ana Šlander. Nevesti sta iz naše župnije in sta bili v otroštvu in mladosti vzorno dejavni v življenju našega občestva.
Župljani novoporočencem čestitamo in jim želimo obilo blagoslova na novi življenjski poti.

Pri nas bodo vrtnice vsak dan v povezavi s sv. mašo. Vabljeni!

Procesije Sv. Rešnjega telesa
Pri sv. Krištofu v Grajski vasi v ned., 25. 6. ob 10.00 uri.
Pri cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu v ned., 2.7. ob 10.00 uri
Na nedelje, ko bo slovesnost pri podružnični cerkvi, v župnijski cerkvi ne bo ob 10 uri sv. maše. Zberimo se v čim večjem številu na slovesnosti!

Prispel nadomestni zvon za cerkev sv. Mateja
Kot veste smo v decembru 2021 iz zvonika župnijske cerkve sneli srednji zvon, ker ni bil uglašen z drugima dvema in namestili dva nova bronasta zvonova. Tako je ostal ta zamenjani zvon brez možnosti, da bi služil namenu za katerega je bil posvečen. A ne za dolgo. Izvajalci zvonilnih naprav, ki so opravili ta dela imajo podatke o velikem številu zvonov po Sloveniji, so ugotovili, da prav takšen zvon kot je naš potrebujejo za cerkev v Črenšovcih Prekmurju, za našo cerkev sv. Mateja, kjer je veliki zvon nujno potreben zamenjave, pa so obljubili zvon iz župnijske cerkve na Remšniku, kjer je bil zamenjan z novimi. In sedaj so ga dostavili in si ga lahko ogledati na mestu, kjer je bi prej naš. Lahko si ga ogledate. Letos obhaja ravno stoletnico (vlit je bil l. 1923, naš je bil leto starejši). Zdaj čakamo, da ga pridejo namestit, kar pa bo verjetno šele od septembra naprej.

MAŠNI NAMENI

NED – 25.6.
12. ned. med letom
Dan državnosti
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za + Slavko in Jožeta Tiselj (v Grajski vasi)

PON – 26.6.
Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj
19.00 za dva +Antona Laznik in sorod

TOR – 27.6.
Ema Krška, kneginja
19.00 za + Antona -oblet. in Ano Laznik

SRE – 28.6.
Irenej, škof, mučen.
19.00 za + Milana Košenina

ČET – 29.6.
PETER in PAVEL, apostola
17.00 za + Marijo Ribič
19.00 za + Elizabeto Obreza (v Šentrupertu)

PET – 30.6.
Ladislav Ogrski, kralj
19.00 za + Janeza Jelena

SOB – 1.7.
Estera, svetopis. žena
19.00 za + Kristino in Darjo Lobnikar

NED – 2.7.
13. ned. med letom – izseljenjska nedelja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za + Ivana Štuseja -oblet. (v Šentrupertu)

V tem tednu: vrtnice, praznik prvakov apostolov
Počitnikarjem in dopustnikom želimo, naj bodo njihovi dnevi blagoslovljeni in srečni. Pa na Boga naj ne pozabijo.

Dežurni ministranti: Urban Rančigaj, Anej Semprimožnik
Bralci v nedeljo: I. kdor bo pri prvi maši; II. v Šentrušpertu: Petra Basle, Tea Pogorevc
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž

Oznanila za 11. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je Jezus zagledal množice. Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj póšlje delavce na svojo žetev.« (Mt 9,36–38)

BESEDA O BESEDI

»ZASTONJ STE PREJELI, ZASTONJ DAJAJTE« Mt 9,36–38;10,1–8

Današnji evangeljski odlomek govori o poslanstvu apostolov in torej o poslanstvu vsakega kristjana. Sporoča nam, da krščansko življenje pomeni hoditi po poti, vedno. Jezusove so besede: ‘Spotoma pa oznanjajte in govorite: ‘Nebeško kraljestvo se je približalo.’ Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.’ Ravno to je poslanstvo – pomeni življenje služenja.
Krščansko življenje je služenje. Zelo žalostno je, ko najdemo kristjane, ki na začetku svojega spreobrnjenja, ali ko ozavestijo, da so kristjani, služijo, so odprti za služenje, služijo Božjemu ljudstvu, a potem se začnejo posluževati Božjega ljudstva. To zelo boli. Poklicanost je poklicanost k služenju, ne da se ‘poslužujemo nečesa’.
Krščansko življenje je življenje zastonjskosti. V današnjem evangeliju Jezus poudari jedro odrešenja: ‘Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.’ Odrešenja ne moremo kupiti, ampak nam je dano zastonj. Bog nas rešuje zastonj, ne zaračunava nam. In kakor je Bog storil z nami, tako moramo tudi mi delati z drugimi. Ravno v tem je zastonjskost Boga. In to je ena najlepših stvari: vedeti, da je Gospod poln darov, ki nam jih lahko da. A prosi za samo eno stvar: da se naše srce odpre. Ni odnosa z Bogom izven zastonjskosti. Včasih, ko potrebujemo nekaj duhovnega ali neko milost, pravimo: ‘Sedaj se bom postil, delal bom pokoro, molil bom devetdnevnico …’ Kar je prav, a bodite pozorni: s tem ne ‘plačamo’ za milost, da bi ‘kupili’ milost; to je namenjeno razširitvi tvojega srca, da bi vanj prišla milost. Milost je zastonj.
Vsi Božji darovi so zastonj. Problem je v srcu, ki se pomanjša, se zapre in ni sposobno prejeti zastonjske ljubezni. Z Bogom ni treba barantati, z Bogom se ne trguje. Gospodova milost je zastonj in tako jo moraš tudi ti dati zastonj. (po: E. Mozetič)

11. nedelja med letom

ODGOVORNOST ZA CERKEV
Gospod, na težavnih potih Cerkve našega časa nas varuj napake, da ne bi samo tožili in tarnali nad pomanjkanjem poklicev in nad premnogimi drugimi težavami.
Pomagaj nam, da bomo raje veselo prevzeli svoj del naloge, da bo Cerkev zaživela, rasla in se krepila. Odpri naš razum in naša srca za spodbude svojega Duha, da bo Cerkev jutrišnjega dne imela podobo, ki ti bo všeč, in zares pogumne graditelje. Če se bomo vsi v tvoji Cerkvi čutili zanjo bolj odgovorne, bo ta Cerkev zagotovo tako živa, da bodo v najej zrasli številni poklici. (po: Felix Lacambre)

In kaj lahko stori vsak vernik za nove duhovne poklice?

Z veseljem živi svojo vero in krstno posvetitev. Z ljubeznijo in veseljem živi svojo vero, zanjo pričuje ter jo redno hrani z molitvijo in zakramentalnim življenjem. Tudi v časih preizkušenj ostane zasidran v Bogu ter priča, da je življenje z Bogom lepo in blagodejno. Radost vere, hvaležnost za dar Božjega otroštva, ki je v njem, širi navzven. Kot živ ud župnijske skupnosti skupaj z drugimi župnijami ustvarja ugoden prostor, kjer se bo vsak, tudi mlad človek, lahko počutil kakor doma. V ozračju vere, ki jo živi v veselju, bodo tudi mladi lažje našli svoj prostor darovanja na tisti poti, v tistem poklicu , kamor vsakega kliče Bog. (po: s. Š. Klemen, Skupaj na poti poklicanosti)

Nebeški Oče, tvoj Sin nam tudi danes govori, da je žetev velika, delavcev pa malo. Spodbuja nas, naj tebe, Gospodarja žetve, prsimo: »Pošlji delavce na svojo žetev!«
V našem razdvojenem svetu mladi potrebujejo veliko poguma in milosti, da bi odkrili prave vrednote, iz njih živeli in šli za tvojim klicem.
V Jezusovem imenu te prosimo: tvoja milostna moč naj prebuja med nami duhovniške in redovniške poklice. Pomagaj nam, da bomo cenili tvoje darove, zlasti tiste, ki nam jih daješ po bratih in sestrah v duhovnih poklicih.
Varuj nas, da ne bomo nikogar ovirali na poti v tvojo posebno službo. Navdihuj nas, da bomo vsakega razumeli, spremljali in podpirali pri njegovem odločanju. Vodi nas, da bomo v Cerkvi na Slovenskem živeli, zorel in ravnali kot bratje in sestre tvoje velike družine.
Marija, Kraljica apostolov, prosi za nas!

Naslovljeno na vas

Pri nas bodo vrtnice vsak dan v povezavi s sv. mašo. Vabljeni!

Procesije Sv. Rešnjega telesa
Pri sv. Mateju v Šmatevžu v ned., 18. 6. ob 10.00 uri.
Pri sv. Krištofu v Grajski vasi v ned., 25. 6. ob 10.00 uri.
Pri cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu v ned., 2.7. ob 10.00 uri.
Prosimo, da za te slovesnosti pripravite cerkve in kapelice za procesije.
Na nedelje, ko bo slovesnost pri podružnični cerkvi, v župnijski cerkvi ne bo ob 10 uri sv. maše. Zberimo se v čim večjem številu na slovesnosti!

MAŠNIŠKO IN DIJAKONSKO POSVEČENJE

NEDELJA, 2. 7. 2023, 16.00 PETROVŠKA BAZILIKA – MAŠNIŠKO POSVEČENJE
V mašnika bo posvečen g. Drago Ferencek (župnija LJ – sv. Križ – Žale) V stalnega diakona bo posvečen g. Mihael Hild (župnija Trbovlje – sv. Martin). Če bo po Božji previdnosti, g. Drago ostaja v župniji Petrovče kot kaplan in mlada moč v naši dekaniji. Bogu hvala.

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV

Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

MAŠNI NAMENI

NED – 18.6.
11. ned. med letom
Marko in Marcelijan, mučenca
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za Franca Maka – oblet. ter Antona in Marijo Basle (Šmatevž)
Procesija Sv. Rešnjega telesa

PON – 19.6.
Romuald, opat
19.00 za + Jožeta Zupančiča

TOR – 20.6.
Silverij, papež
19.00 za + Ano Pristalič in vse njene

SRE – 21.6.
Alojzij, redovnik
19.00 za + Viljema- oblet. in Pavlo Natek

ČET – 22.6.
Pavlin, škof
19.00 ni sv. maše

PET – 23.6.
Agripina, mučenka
19.00 za + Krumpak in Ingrid in vse njene rajne

SOB – 24.6.
Rojstvo Janeza Krstnika – kres
14.00 poroka Tadej Vrabl – Ana Šlander (Grajska vas)

NED – 25.6.
12. ned. med letom
Dan državnosti
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za + Slavko in Jožeta Tiselj (Grajska vas)
Procesija Sv. Rešnjega telesa
Blagoslov obnovljene Gregorjeve kapele

V tem tednu: vrtnice, kres

Seja ŽPS bo v sredo 21. 6. ob 20. uri v Domu srečanj. Vabljeni vsi člani.

Dežurni ministranti: Ana Vita in Jaša Cvenk
Bralci v nedeljo: I. Simon Brdnik, Majda Jelen; II. v Grajski vasi: Melanija Hadolin, Nika Šlander
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Oznanila za 10. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Medtem ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precéj cestninarjev in grešnikov. Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem: »Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?« On pa je to slišal in rekel: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« (Mt 9,10–13)

BESEDA O BESEDI

PRAVIČNI IN GREŠNIKI Mt 9,9–13

Ko je Jezus mitničarja Mateja povabil, naj hodi za njim, je tvegal, da se bo zameril judovskim veljakom. Cestninarje so namreč imeli za odpadnike, nevredne, da bi se pošten Jud družil z njimi. Jezus pa je šel še dlje. Z Matejem in njegovimi prijatelji je stopil v hišo in z njimi obedoval.
Lahko pa sklepamo, da Jezus vsega tega ni samo tvegal, temveč je to storil celo namerno. Farizeji naj se le vznemirjajo in pohujšujejo nad njegovim ravnanjem. Predvsem pa naj ob njem preverjajo pravilnost lastnega ravnanja. Naj se zamislijo nad besedami Svetega pisma, ki jih izreka Bog po preroku: »Usmiljenja hočem in ne daritve.« Morda so pravkar prišli iz templja, kjer so opravili daritev in se pri tem zelo natančno držali pravil, kako naj bodo oblečeni, kakšna besedila naj izgovarjajo, kdaj naj stojijo, sedijo, se priklanjajo in podobno. To bi bilo sicer hvalevredno, če bi z enako natančnostjo izpolnjevali tudi druga navodila Svetega pisma, posebno tista, ki urejajo človeška razmerja in priporočajo usmiljenje.
Tudi med nami se dandanes najde kdo, ki zelo poudarja pomen daritve in izpolnjevanje cerkvenih predpisov. Daritve in predpisi imajo svojo veljavo, saj urejajo naše odnose do Boga. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da se ljubezen do Boga preverja po ljubezni do bližnjega. Nimamo pravice obsojati nikogar, ki je drugačnega prepričanja, drugačne vere, ki je morda razvezan, nezakonski, neveren. Samo Bog ve za njegovo notranjost, samo Bog ve, kako se kdo ravna po vesti, samo Bog ve, ali je v človeku kaj hotenega zla, zato ga more samo Bog pravično presojati. Ni treba vsega odobravati, kar drugi storijo, toda do njih moramo biti razumevajoči in jim pokazati »usmiljenje«. Brez tega so vse naše daritve brez vrednosti.
Če bi Jezus prišel iskat pravične – ali bi koga našel? Toda on pravi, da je prišel iskat grešnike. Hvala mu! (po: Beseda da Besedo)

10. nedelja med letom— sklep veroučnega leta

Matej je bil cestninar, izterjevalec davkov za rimsko cesarstvo, in zato je veljal za grešnika. Jezus pa ga je poklical, naj mu sledi in postane njegov učenec. Matej sprejme klic ter Jezusa in njegove učence povabi k sebi domov na večerjo. A med farizeji in Jezusovimi učenci pride do razprave, zakaj jedo s cestninarji in grešniki. Jezus se jih namreč ni izogibal, ampak je obiskoval njihove hiše in sedel ob njih. To je pomenilo, da so tudi oni lahko postali njegovi učenci. To, da smo kristjani, nas ne naredi brezhibne. Kakor cestninar Matej vsak med nami, kljub svojim grehom, zaupa v Gospodovo milost. S tem ko je Jezus poklical Mateja, je grešnikom pokazal, da ne gleda na njihovo preteklost, socialni položaj, zunanja pravila, ampak jih odpira za novo prihodnost. Dovolj je odgovoriti na povabilo s ponižnim in iskrenim srcem. Cerkev ni skupnost popolnih, ampak skupnost učencev na poti, ki hodijo za Gospodom, ker so se prepoznali kot grešniki in kot potrebni njegovega odpuščanja. Krščansko življenje je torej šola ponižnosti, ki odpira za milost.
Takšnega obnašanja ne more sprejeti nekdo, ki se ima za pravičnega in boljšega od drugih. Ošabnost in napuh ne dovolita, da bi se videl kot potreben zveličanja, ampak preprečujeta videti usmiljeno Božje obličje ter delovati z usmiljenjem. Sta kakor zid, ki preprečuje odnos z Bogom. Jezusovo poslanstvo pa je ravno to: priti iskat vsakega med nami, da bi ozdravil naše rane in nas poklical, naj mu sledimo z ljubeznijo. ‘Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni,’ je povedal sam Jezus, ki se tukaj pokaže kot dober zdravnik. Pred Jezusom ni noben grešnik izključen, kajti ozdravljajoča Božja moč ne pozna bolezni, ki je ne bi mogla ozdraviti. To nam mora vliti zaupanje in srce odpreti za Gospoda, da ga bo lahko ozdravil. (po: E. Mozetič)

Sklep veroučnega leta
Danes se veroučenci, veroučitelji, starši in vse občestvo zahvaljujemo Bogu za prehojeno pot v tem veroučnem letu in za vse sledi, ki bodo ostale v otrocih in mladostnikih, ki so sodelovali pri verouku. Začenjajo pa se veroučne počitnice, pred vrati pa so tudi šolske.
Preživimo jih vsi kot Jezusovi učenci: naj bo vsakdanja molitev stalnica, nedelja s sveto mašo središče vsakega tedna ter lep odnos do vseh –
potem bo Bog z nami in bodo počitnice blagoslovljene in lepe.

Naslovljeno na vas

Pri nas bodo vrtnice vsak dan v povezavi s sv. mašo. Vabljeni!

Procesije Sv. Rešnjega telesa
Pri župnijski cerkvi bo na praznik—ta četrtek ob 19.00 uri okrog cerkve.
Pri sv. Mateju v Šmatevžu v ned., 18. 6. ob 10.00 uri.
Pri sv. Krištofu v Grajski vasi v ned., 25. 6. ob 10.00 uri.
Pri cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu v ned., 2.7. ob 10.00 uri
Prosimo, da za te slovesnosti pripravite cerkve in kapelice za procesije.
Na nedelje, ko bo slovesnost pri podružnični cerkvi, v župnijski cerkvi ne bo ob 10 uri sv. maše. Zberimo se v čim večjem številu na slovesnosti!

Oratorij Gomilsko 2023 bo od ponedeljka 17.7. do nedelje 23.7.
Prijavnice so na voljo na internetu in so zaželjene elektronske prijave. V cerkvi pa se dobijo tudi tiskane prijavnice.
Vsekakor pa se prijavite čim prej, da boste imeli zagotovljeno mesto. Podrobnejše informacije so na prijavnicah.

Animatorjeva molitev / pa tudi za vsakega izmed nas/
Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. Kjer je nesloga, naj prinašam edinost. Kjer je dvom, naj prinašam vero. Kjer je zmota, naj prinašam resnico. Kjer je obup, naj prinašam upanje. Kjer je žalost, naj prinašam veselje. Kjer je tema, naj prinašam luč.

Hvaležni moramo biti Bogu, da smo v Cerkvi.
Na svojo Cerkev moramo biti ponosni in jo iskreno ljubiti.
Zavedati se moramo, da smo Cerkev in da bo Cerkev
toliko boljša in prepričljivejša, kolikor boljši bomo mi. (Franc Perko)

MAŠNI NAMENI

NED – 11.6.
10. ned. med letom
Barnaba, apostol
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Francija Turka—oblet.
Sklep veroučnega leta

PON – 12.6.
Gašper, duhovnik
19.00 za +Antona (god) in Ljudmilo Jelen
Ves teden vrtnice

TOR – 13.6.
Anton Padovanski, redovnik, cerkv. učitelj
19.00 za +Ferdinanda Orožima in vse Jakovčeve
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 14.6.
Valerij in Rufin, muč.
19.00 za vse Mežnarjeve

ČET – 15.6.
Vid, mučenec
19.00 za +Albina in Marijo Stepišnik (v Šentrupertu)

PET – 16.6.
Srce Jezusovo
Beno, škof
19.00 za dva +Antona Šlandra in vse Koprivove

SOB – 17.6.
Srce Marijino
19.00 za +Antonijo (god) in Miha Štrajhar

NED – 18.6.
11. ned. med letom
Marko in Marcelijan, mučenca
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Franca Maka oblet. ter Antona in Marijo Basle (v Šmatevžu)
Procesija Sv. Rešnjega telesa

V tem tednu: vrtnice, praznika Srca Jezusovega in Srca Marijinega.

Veroučenci, zadnje triade, ki niste v nedeljo dobili spričevala, pridite v četrtek ob 14.00 uri, ali ob 15.00 uri v veroučno učilnico.

Dežurni ministranti: Matevž in Jakob Lončar
Bralci v nedeljo: I. ki bodo pri jutranji sv. maši; II. v Šmatevžu: Neža Novak, Lara Natek
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila za nedeljo Svete Trojice

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sódi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.« (Jn 3,16–18)

BESEDA O BESEDI

SVETA TROJICA – ZNAMENJE POPOLNE LJUBEZNI Jn 3,16–18

Danes obhajamo slovesni praznik Svete Trojice, ki nam daje v zrenje ter češčenje božansko življenje Očeta, Sina in Svetega Duha, torej življenje popolnega občestva in ljubezni, začetek in cilj vesolja in vsake stvari: Boga. V Trojici vidimo tudi vzorec Cerkve, v katero smo bili poklicani, da bi ljubili, kakor nas je Kristus ljubil. Ljubezen je tisto konkretno znamenje, ki razodeva vero v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Ljubezen je prepoznavno znamenje kristjana. Protislovje temu je pomisliti na kristjane, ki se sovražijo.
Vsi smo poklicani pričevati in oznanjati sporočilo, da je ‘Bog ljubezen’ ter da ni daleč ali neobčutljiv za človeško življenje. On nam je blizu, vedno je ob nas, hodi z nami ter deli z nami naše veselje in bolečino, naše upanje in naš napor. Tako zelo in do takšne mere nas ljubi, da je tudi sam postal človek. To ljubezen je sicer težko razumeti, vendar jo čutimo, ko se približamo Jezusu. On nam vedno odpušča, On nas vedno čaka, On nas tako zelo ljubi. In ta Jezusova ljubezen, ki jo mi čutimo, je Božja ljubezen.
Sveti Duh, dar vstalega Jezusa, nam posreduje Božansko življenje in nam s tem omogoča vstopiti v dinamiko Trojice, ki je dinamika ljubezni, občestva, medsebojnega služenja in podelitve. Oseba, ki ljubi druge iz veselja, ker ljubi, je odsev Svete Trojice. Družina, v kateri se ljubijo in si medsebojno pomagajo, je prav tako odsev Svete Trojice. In tudi župnija, v kateri se imajo radi in si med seboj podeljujejo duhovne in materialne dobrine, je odsev Svete Trojice.
Praznik Svete Trojice razumem kot povabilo, da se močneje zavemo delovanja vseh treh oseb v našem življenju. Vabi vsakogar izmed nas, da odkrivamo Očeta, Sina in Svetega Duha ter se jih oklenemo, da bi lahko živeli polno in iskali zaklade, ki jih ne razjedata ne mol ne rja. (po: E. Mozetič)

SVETA TROJICA

Danes obhajamo slovesni praznik Svete Trojice: Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, praznik Boga, središča naše vere. Ko razmišljamo o Trojici, pride na misel vidik skrivnosti: Tri so in so Eno, en sam Bog v treh Osebah. V resnici Bog ne more biti drugo za nas v svoji veličini kot skrivnost, pa vendar se je razodel. Poznamo ga lahko v njegovem Sinu, in tako lahko poznamo Očeta in Svetega Duha. Današnje bogoslužje pa ne pritegne naše pozornosti toliko na skrivnost, temveč na resničnost ljubezni, ki jo vsebuje ta prva in največja skrivnost naše vere. Oče, Sin in Sveti Duh so eno, ker so ljubezen, in ljubezen je absolutna poživljajoča moč. In enost, ki jo ustvari ljubezen, je bolj enost, kot je zgolj fizična enost. Oče da vse Sinu in Sin s hvaležnostjo sprejme vse od Očeta in Sveti Duh je kot sad te medsebojne ljubezni Očeta in Sina. (Benedikt XVI.)

MOLITEV K SVETI TROJICI
Presveta Trojica, blažena in delivka vse blaženosti, naj bodo blaženi tvoji sinovi in hčere, ki si jih poklicala, naj izpovedujejo veličino tvoje ljubezni, tvojo usmiljeno dobroto in tvojo lepoto.
Sveti Oče, posveti sinove in hčere, ki so se ti posvetili v slavo tvojega imena. Spremljaj jih s svojo močjo, da bodo mogli pričevati, da vse izvira iz tebe, edinega studenca ljubezni in svobode. Zahvaljujemo se ti za dar posvečenega življenja, ki v veri išče tebe in v svojem vesoljnem poslanstvu vabi vse, naj hodijo proti tebi.
Odrešenik Jezus, učlovečena Beseda, kakor si izročil svojo obliko življenja tistim, ki si jih poklical, tako še naprej privlači k sebi ljudi, ki bodo za človeštvo našega časa zakladnice usmiljenja, napoved tvoje vrnitve in živo znamenje dobrin prihodnjega vstajenja. Naj jih nobena nadloga ne loči od tebe in tvoje ljubezni.
Sveti Duh, v srca izlita Ljubezen, ki daješ dušam milost in navdih; večni vir življenja, ki dovršuješ Kristusovo poslanstvo z mnogimi karizmami; prosimo te za vse posvečene osebe. Napolni jim srca z notranjo gotovostjo, da so bili vnaprej odbrani za ljubezen, hvalo in služenje. Daj jim okusiti svoje prijateljstvo, napolni jih s svojim veseljem in svojo tolažbo, pomagaj jim premagati težke trenutke in z zaupanjem vstati po padcih. Naredi jih za ogledalo Božje lepote. Daj jim pogum, da se bodo soočili z izzivi našega časa, in milost, da bodo nosili ljudem dobrohotnost in človekoljubje našega Odrešenika Jezusa Kristusa. (po: sv. Janez Pavel II. v Molite in spodbujajte k molitvi)

Naslovljeno na vas

Vrtnice – pobožnost v čast Srcu Jezusovemu v juniju

Vsake vrtnice naj bi vsaj na nek način pričale o Njem, saj je mesec junij posvečen prav Srcu Jezusovemu.  V tem mesecu praznujemo  praznik Srca Jezusovega pa tudi praznik sv. Rešnjega telesa in krvi.   Jezus nas bo pritegnil k svojemu odprtemu Srcu in nam podaril neizčrpne zaklade svoje ljubezni. Tako bomo znova in znova veseli zajemali iz tega vrelca božje dobrote obilje milosti
Pri nas bodo vrtnice vsak dan v povezavi s sv. mašo. Vabljeni!

Procesije Sv. Rešnjega telesa

Pri župnijski cerkvi bo na praznik—ta četrtek ob 19.00 uri okrog cerkve.
Pri sv. Mateju v Šmatevžu v ned., 18.6. ob 10.00 uri.
Pri sv. Krištofu v Grajski vasi v ned., 25.6. ob 10.00 uri.
Prosimo, da za te slovesnosti pripravite cerkve in kapelice za procesije.
Na nedelje, ko bo slovesnost pri podružnični cerkvi, v župnijski cerkvi ne bo ob 10 uri sv. maše. Zberimo se v čim večjem številu na slovesnosti!

Oratorij Gomilsko 2023 bo od ponedeljka 17.7. do nedelje 23.7.
Prijavnice so na voljo na internetu in so zaželjene elektronske prijave. V cerkvi pa se dobijo tudi tiskane prijavnice. Vsekakor pa se prijavite čim prej, da boste imeli zagotovljeno mesto. Podrobnejše informacije so na prijavnicah.

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
/upamo, da je med njimi tudi naš Izidor Završnik, zato še bolj molimo/

MAŠNI NAMENI

NED – 4.6.
SVETA TROJICA
Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Magdo Mahor—oblet.
Pri obeh mašah nabirka za bogoslovje

PON – 5.6.
Bonifacij, škof
19.00 za +Gerharda Seitla
Ves teden vrtnice

TOR – 6.6.
Norbert, škof
19.00 za +Vladkota Juharta –oblet.
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 7.6.
Robert, opat
7.30 za razsvetljenje in zdravje

ČET – 8.6.
SV. REŠNJE TELO IN KRI
Medard, škof
7.30 za vse župljane – žive in rajne
19.00 za +Antona Kovačiča in starše Virant in Kovačič
Procesija sv. Rešnjega telesa

PET – 9.6.
Primož in Felicijan, mučenca
19.00 za +Antonijo –oblet. in vse Muhovčeve

SOB – 10.6.
Edvard, duhovnik
13.00 poroka Luka Bastl Enci–Nikica Šram (v Šentrupertu)
19.00 za +Jožico –oblet. in Ivana Vaš

NED – 11.6.
10. ned. med letom
Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Francija Turka—oblet.
Sklep veroučnega leta

V tem tednu: vrtnice, praznik s procesijo, priprava na sklep verouka, …

V tem tednu naj veroučenci opravijo sv. spoved —najbolje kar med tednom pred ali po sv. maši. Starši spodbudite jih!

Dežurni ministranti: Matevž in Tjaž Basle, Anamarija in Timotej Jordan
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Jure Vasle; II. devetošolca
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.