Cerkveni ključarji

Po cerkveni zakonodaji in dolgi tradiciji nosijo z župnikom skrb in odgovornost za cerkveno premoženje župnije cerkveni ključarji. Za našo škofijo urejajo to poslanstvo Smernice za službo cerkvenih ključarjev. Tam v 3. točki beremo, da župnija predlaga vsakih pet let redno po dva ključarja za vsako cerkev, imenuje jih škof. Predlagan je lahko vsak vernik, ki je pošten, vesten, na dobrem glasu in ki se razume na gospodarske reči. Po  11. točki pa cerkveni ključarji skrbijo, da je cerkev čista, urejena, prezračena in da cerkveni predmeti ne propadajo.

V naši župniji so štiri cerkve, zato tudi osem ključarjev. Sedanji so bili imenovani 15. novembra 2010. Za župnijsko cerkev na Gomilskem Anton Jerman in Karol Semprimožnik, za cerkev svetega Ruperta v Šentrupertu Marija Posedel in Jože Rakun, za cerkev svetega Krištofa v Grajski vasi Peter Hadolin in Ivan Strožer ter za cerkev svetega Mateja v Šmatevžu Bogdan Mahor in Anton Rožič. Večina jih ima za seboj že več mandatov. Vsi pa so zavzeto sodelovali, tudi z načrtovanjem in žulji na rokah pri obnovah vseh štirih cerkva, župnišča in novogradnji župnijskega Doma srečanj.

Tudi v prihodnje bo treba imeti zavihane rokave, vendar vsaj za nekaj časa (po obnovi oltarjev v cerkvi svetega Krištofa in dokončanja obnove strehe na župnijski cerkvi), ni predvidenih večjih del. Bo pa recesija povzročala več težav pri tekočem vzdrževanju. Tako, da kakšnega pravega oddiha za cerkvene ključarje pri nas ni pričakovati. Pa naj čutijo zadovoljstvo, da opravljajo pomembno delo za našo župnijo in kraj. O tem se lahko vsak prepriča, če malo prelista po še pred nedavnim izdanima knjigama leksikon Cerkve v Braslovški dekaniji (izdala Celjska Mohorjeva družba) in knjigo Franca Kralja Sakralni spomeniki v Braslovški občini. Nekajkrat letno – vsaj 4 krat, ko pa poteka kakšno zahtevnejše delo pa večkrat, se zberejo cerkveni ključarji na delovni sestanek; letno pa pregledajo stanje blagajne svoje cerkve in podpišejo blagajniško knjig. Vsi pa so tudi člani gospodarskega sveta.