Oznanila za 13. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-13-1
»Delati moram dela tistega, ki me je poslal, dokler je dan; pride noč, v kateri nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je bil to izgovoril, je pljunil na tla, s slino naredil blata, mu pomazal z blatom oči in mu rekel: »Pojdi, umij se v Siloi!« (kar pomeni Poslani). Šel je torej in se umil, In ko se je vrnil, je videl. (Jn 9,4–7)

Beri naprej

Oznanila za 12. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-12-1
Jezus ji odgovori: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen; kdor koli pa bo pil od vode, ki mu jo bom dal jaz, ne bo nikdar žejen, marveč bo voda, ki mu jo bom dal, v njem postala studenec vode, tekoče v večno življenje.« Žena mu reče: »Gos- pod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila semkaj zajemat.« (Jn 4,13–15)

Beri naprej

Oznanila za 11. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-11-1
Po šestih dneh je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro. Tedaj se je pred njimi spremenil: obraz se mu je zasvetil ko sonce in njegova oblačila so postala bela ko luč. (Mt 17,1–2)

Beri naprej

Oznanila za 10. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-10-1
Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da ga je hudič skušal. In ko se je štirideset dni in štirideset noči postil, je bil potem lačen. In pristopil je skušnjavec ter mu rekel: »Ako si Božji Sin, reci, naj bodo ti kamni kruh. «On je odgovoril: »Pisano je: ‚Naj človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz Božjih. (Mt 4,1–4)
Beri naprej