Oznanila za 3. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so vsi v srcu mislili o Janezu, ali ni morda on Kristus, je Janez vsem govoril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala: on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. (Lk 3,15–16)

BESEDA O BESEDI
»KO JE VSE LJUDSTVO PREJEMALO KRST (Lk 3,15-16.21-22)
Tako. Prazniki so minili, darila so odprta, lučke bolj ali manj pogašene, smrečice pa bodo romale ali v smetnjak ali v peč. Upam, da ste se uspešno prebili skozi adventno predtekmovanje in da ste bili zmagovalci v božičnem finalu. Trgovci se zdaj že nadejajo valentinovega, tesno za petami pa mu sledi pust. Vsem tistim, ki vam je uspelo potegniti glavo iz nakupovalnega vozička, pa Cerkev na začetku novega leta ponuja praznik Jezusovega krsta.
Dvotedenski odmik od božiča se zdi logičen, vendar je zadeva sumljiva: od rojstva do krsta je preteklo trideset let! Seveda je treba upoštevati drugačno zakramentalno prakso tedanjega časa. Lahko si mislim, da Janez Krstnik ob postu in pridiganju res ni imel časa za poglobljen teološki študij in boljše pastoralno organiziranje. Vendar se mi bolj dozdeva, da sta bila Marija in Jožef moderna starša, ki svojega otroka brez njegove privolitve nista hotela »duhovno pohabiti« in ga »siliti v praznoverje«! »Nobenih zakramentov, nobenega verouka, ko bo otrok dovolj star, se bo že sam odločil, če ga to zanima in veseli!« In Jezus si je pač vzel čas! Mi zoprni in zadrti, versko blazni katoliški starši pa krščujemo svoje otroke še v plenicah, jim kratimo osnovne človeške svoboščine, jim vtisnemo neizbrisno znamenje in jim »zaplombiramo možgane«!
Zato se bom danes, na tem mestu opravičil svojim otrokom za nasilje, ki jim ga povzročam: Oprosti, Kristina, ker sem te prislonil k materinim prsim, ne da bi te vprašal, če želiš biti dojena; morda bi ti bolj prijala kokakola. Oprosti, Krištof, ker sem te učil hoditi brez tvoje privolitve; morda si si želel vse življenje prebiti na vseh štirih. Oprosti, Matija, ker te kljub tvojemu odločnemu nasprotovanju vsako jutro odpeljem v šolo in ti kratim željo po neznanju in ne­umnosti. Oprosti, Filip, ker te pitam z zdravili, te zaradi tega včasih zbudim sredi noči in ti skozi jok in solze porinem žlico sirupa v usta; mogoče pa si rad bolan. Oprosti, Lucija, ker te bom kljub vsemu dal krstiti in te učil, da je Bog ljubezen in svoboda in sreča in radost in mir in veselje … In če je to plomba, upam, da ti ne bo nikoli odpadla! Po: G. Čušinu

Jezusov krst – nedelja po Gospodovem razglašenju

ODPRTO NEBO
Ko je bil Jezus krščen v Jordanu, se je nad njim odprlo nebo. Tako je tudi danes krst za vsakega otroka kot odprto nebo, ki se razprostira nad njim in mu sporoča, da mu svoje vrednosti ne bo treba kupovati z dosežki, s prilagajanjem ali ubogljivostjo, ampak da je sprejet in ljubljen prav tak, kakršen je v svoji enkratnosti – saj je od prvega trenutka življenja v ljubeči Božji roki. (po: A. Grünu)

Resnično, kristjani bi morali biti iskreno hvaležni Bogu za neprecenljivi dar krsta! Žal pa se večina kristjanov niti ne spomni, kdaj je bil kdo krščen. Obhajamo rojstne dneve, in to vedno bolj slovesno, pozabili pa smo na obhajanje godov, ko se spominjamo svetnikov, naših krstnih zavetnikov, katerih imena nosimo, še bolj pa pozabljamo na sam dan svojega krsta. To je velika škoda! Krst pomeni za nas vrata v Božje kraljestvo, saj smo prav po krstu postali Božji otroci in Božji posinovljenci. (po: J. Kužniku)

YOUCAT – katekizem za mlade
Zakaj Jezus 30 let svojega življenja sploh ni stopil v javnost?
Jezus je hotel z nami deliti normalno življenje in s tem posvetiti naš vsakdanjik. (KKC 531–534, 564)
Jezus je bil otrok, ki so ga njegovi starši vzgajali in je od njih prejemal ljubezen ter naklonjenost. Tako je »napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bog in pri ljudeh« (Lk 2,51); pripadal je judovski vaški skupnosti in se udeleževal verskih obredov; izučil se je rokodelskega poklica in se je moral v njem tudi osamosvojiti. To, da je Bog hotel v Jezusu biti tako rekoč rojen v eno izmed človeških družin in v njej odraščati, je družino naredilo za Božji prostor ter vzor skupnosti, kjer si člani pomagajo med seboj.

Zakaj se je Jezus dal krstiti Janezu, čeprav je bil brez greha?
Grešniki – vojaki, vlačuge, cestninarji – so prihajali k preroku Janezu, ki jih je krščeval, ker so iskali »krst spreobrnjenja in odpuščanje grehov« (Lk 3,3). Jezus tega krsta sploh ni potreboval, ker je bil brez greha. S tem, da je sprejel ta krst, nam kaže dvoje: Jezus sprejema naše greh nase. Jezus razume svoj krst kot podobo svojega trpljenja in svojega vstajenja. Na to znamenje njegove pripravljenosti, da umre za nas, se odpre nebo: »Ti si moj ljubljeni Sin« (Lk 3,22).

Naslovljeno na vas

JEZUSOV KRST – NAŠ KRST – LETO VERE
Praznik Jezusovega krsta je tudi dan našega krsta. Dan zahvale Bogu, staršem, botrom za dar krsta; pa tudi razmisleka, kako iz tega daru živimo, kako je z našo povezanostjo s krščanskim občestvom v katerega smo bili s krsto vključeni. V letu vere naj bi poživili milost krsta, saj sta krst in vera (za vse, ki jim je dostop do njiju odprt) temeljna pogoja za dosego polnosti življenja. Jezusove besede »Kdor bo veroval in bo krščen bo zveličan«, so jasne.

Na to nedeljo Jezusovega krsta, bosta pri sv. maši ob 10. uri, ki jo bo daroval škof Stanislav Lipovšek v celjski stolnici, postavljena v službo bralcev bogoslovca prvega letnika iz naše škofije – Matic Lesjak iz župnije Sv. Jurij ob Taboru in Matej Vinojčič iz župnije Velenje. Veselimo se novih korakov naših bogoslovcev in jih spremljajmo z molitvijo.

DAR ODPUSTKOV V LETU VERE
Po navodilih odloka Apostolske penitenciarije o popolnem odpustku v letu vere, je naš škof za Škofijo Celje določil kraje in dneve za prejem popolnih odpustkov: poleg stolne cerkve sv. Danijela v Celju še bazilika Marijinega obiskanja v Petrovčah, bazilika lurške Marije v Brestanici, cerkev Marijinega oznanjenja v Nazarjah, cerkev Marije Vnebovzete v Olimju in cerkev Matere Božje na Sladki gori. V teh cerkvah je mogoče prejeti odpustke skozi vse leto vere. Za druge kraje pa so določeni za prejemanje popolnih odpustkov letu vere, ki traja od 11. oktobra 2012 do novembra 2013 (slovesnega praznika Kristusa Kralja) naslednji dnevi: vsi slovesni prazniki v letu vere, praznik bl. A. M. Slomška, glavnega zavetnika škofija, praznik zavetnika župnije za vsako župnijo posebej in vse, ki se udeležijo župnijske slovesnosti.
Vedno in povsod pa za prejem odpustkov veljajo splošni pogoji: opraviti je treba zakramentalno spoved, prejeti sv. obhajilo ter moliti vero, očenaš in zdravamarija po papeževem namenu. Odpustki, ki jih lahko prejmemo le enkrat na dan, nam pomagajo na poti svetosti in nam odpuščajo časne kazni; moremo jih nakloniti tudi rajnim. Bolniki in drugi, ki se ne morejo udeleževati slovesnosti in obiskovati določenih cerkva, lahko, če so resnično spokorjeni, prejmejo popolni odpustek ob spremljanju slovesnosti po radiu ali televiziji, ali pa obiščejo bližnjo cerkev ali kapelo in tam izpolnijo predpisane pogoje. Tako ima vsak možnosti, da prejme tudi te darove leta vere – samo, če hoče.

MAŠNI NAMENI

NED—13.1.
Jezusov krst
Hilarij, škof, cerkveni učitelj
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +Jakoba Dreva -oblet. in vse njegove

PON—14.1.
Odon (Oton), prior v Jurkloštru
17.00 za vse pozabljene rajne

TOR—15.1.
Mihej, Habakuk, preroka
17.00 za Marijo in Mihata Brinovec

SRE—16.1.
Honorat, škof
17.00 za +Filipa Slakan

ČET—17.1.
Anton (Zvonko), opat, puščavnik
15.30 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
17.00 za +Rozalijo Pustoslemšek in vse njene

PET—18.1.
Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
17.00 za +Viktorja Jelen
Začetek tedna molitve za edinost kristjanov

SOB—19.1.
B. sl. Friderik Irenej, Baraga
17.00 za +Julijano -oblet., Jakoba in sorodnike Korošec

NED—20.1.
2. nedelja med letom
Nedelja verskega tiska
Sebastijan (Boštjan), m
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za zdravje Veronike Škrubej
Pri tej maši bo tudi darovanje zanjo. Hvala
Sv. krst

Karitas: sestanek sodelavcev bo ta ponedeljek ob 18.00 uri v župnišču. Vabljeni.

Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Tokrat nam bosta naši župljanki – Magda Šalamon in Marija Orožim predstavili Slomškovo pot in nam posredovali lastno doživetje romanja po tej poti v Slomškovem letu. Vsi lepo vabljeni. Povabite še druge.

Mladinski – srečanje za fante in dekleta bo v soboto ob 19.00 uri v domu srečanj. Mladi, lepo vabljeni.

Bralci v nedeljo: I. Anka Trogar, Jure Vasle II. Marija Rančigaj Petra Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Melanija Hadolin in Špela Pajer
Urejanje, (krašenje) župnijske cerkve: Grajska vas