Oznanila za 14. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014-14-1»Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je bil to izgovoril, je pljunil na tla, s slino naredil blata, mu pomazal z blatom oči in mu rekel: »Pojdi, umij se v Siloi!« (kar pomeni Poslani). Šel je torej in se umil in, ko se je vrnil, je videl. (Jn 9,5–7)

 

BESEDA O BESEDI

Z OČIŠČENIM POGLEDOM   Jn 9,1–41
Miss sveta, miss Slovenije, miss Blatnega Dola … Lepotna tekmovanja. Razstava avtomobilov, razstava psov ali mačk … Ne bom naredil krivice sodobni družbi, če jo bom označil kot družbo pozunanjenosti. V njej je od človekove zunanjosti in načina javnega nastopa odvisen uspeh. Prav zato v naš čas še bolj odmevajo besede, ki jih je izrekel Gospod preroku Samuelu v današnjem prvem berilu: »Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa gleda na srce« (1 Sam 16,10). Zunanjost je lahko varljiva in bistvo je velikokrat očem nevidno. Koliko stvari nam zastira pogled, da bi videli »v srce«!
Sebičnost nas dela slepe za potrebe drugih. Neobčutljivost nas dela slepe za trpljenje, ki ga povzročamo drugim. Domišljavost nas dela slepe za pravice vseh ljudi. Ponos nas dela slepe za naše napake. Predsodki nas delajo slepe za resnico. Površnost nas dela slepe za resnično vrednost osebe, da sodimo po videzu.
Možnosti za zaslepljenost je še veliko. Zato je pomembno, da imamo odprte notranje oči, oči vere, ki nam bodo pomagale, da bomo videli bistvo. Današnji evangelij je pravzaprav pripoved o poti do vere, saj govori o človeku, ki je spregledal, še bolj pa o človeku, ki je začel verovati v Kristusa. Njen vrh je sleporojenčeva izpoved vere: »Verujem, Gospod!« (Jn 9,38).
Pot sleporojenega je simbol poti od nevere k veri, poti iz teme k luči. Zdrav vid je dragocen dar, za  katerega se moramo Bogu zahvaljevati. Vera pa daje globlji in drugačen pogled. Vse se spremeni, če pogledamo z očmi vere: »Nekoč ste bili tema, sedaj pa ste luč v Gospodu« (Ef 5,8), pravi drugo berilo. Koliko pričevanj ljudi bi lahko našteli, ko so z resničnim spreobrnjenjem videli sebe in svet okoli sebe v novi luči, predvsem v luči smisla, veselja in upanja. Prosimo Gospoda, naj očisti naš vid, da bo »všeč Gospodu« ter bodo oči našega srca videle bistveno in ne bomo »sodelovali pri jalovih delih teme«, ampak »živeli kot otroci luči« (Ef 5,8). (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

4. postna nedelja

Bog ima k sreči tudi druge načine, da nas povabi k razmišljanju, ne zgolj bolezen … Toda za koliko ljudi je bila prav bolezen tisti postanek, premor, bodisi od mrzličnega zunanjega dela, bodisi od življenja, v katerem so nebistvene, postranske zadeve povsem prevladale nad bistvenim … Če trpim: ali sem se že dovolj zbral, da bi zaslišal Božje povabilo, da se rešim prevelike navezanosti na materialne reči in se bolj navežem na nadnaravne? … Če ne trpim, če me ne ovira kakšna bolezen: imam dovolj čuta, da razumem dramo tistih, ki jih je na svojevrsten način obiskala ljubezen? … Gospod, pomagaj mi, da bom danes pozoren do tebe in do drugih … Ponujaš mi, da vidim, predvsem, da vidim s srcem – naj izkoristim to v oznanjevanje Dobrega. (po: F. Lelotte, Iskre)

1. april: V NAŠI ŽUPNIJI DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA

SPORED ČEŠČENJA:
Ob 8.00 sv. maša,  od 9.00 do 18.30 češčenje:
9.00 do 10.00 Gomilsko – sp.,
10.00 do 11.00 Gomilsko – zg.,2014-14-2
11.00 do 12.00 Zakl,
12.00 do 14.00 posamezniki,
14.00 do 15.00 Šmatevž,
15.00 do 16.00 Grajska vas,
16.00 do 17.00 Trnava,
17 do 18.00 Šentrupert.
18.00 do 18.30 se zbiramo k maši,
18.30 sv. maša, sklep

Prav lepo vabljeni, ko bo na vrsti vaše naselje, kdor pa takrat ne bo mogel priti, pa je dobrodošel ob drugem času.
Ta dan naj bo dan češčenja, zahvale, zadoščevanja in prošnje, saj nas Kristus, ki je Emanuel – Bog z nami, vabi, naj pridemo k njemu vsi, da nas bo poživil – vsakega izmed nas in vse naše občestvo.

Prosimo še posebej, da bi čim več ljudi v teh dneh v zakramentu sprave – sv. spovedi  obnovilo svojo povezanost z Bogom in ljudmi.
Molimo tudi, da bi v letu več parov stopilo na skupno življenjsko pot z zakramentom svetega zakona – cerkveno poroko. S tem zakramentom pa naj bi posvetili medsebojno ljubezen tudi tisti, ki živijo v izvenzakonski skupnosti.

Hvaljeno in čečeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo!

 

Naslovljeno na vas

URNIK NEDELJSKEGA BOGOSLUŽJA
2014-14-3Vedno sem na stališču, da naj se urnik nedeljskega bogoslužja čim manj spreminja in se tega tudi držal. Vem, ob vsaki spremembi pride do neljubih  pomot, da pride nekaj ljudi k maši po starem urniku. Nekdo pozabi, da je sprememba, drugi za spremembo ni vedel. Vsem, ki ste te zadnji nedelji prišli ob 9,30, ko je bila druga sv. maša pol ure kasneje, se iskreno opravičujem! Upam, da ste počakali in se mirno, brez hitenja, lahko pripravili na bogoslužje.
Bodo pa veliko večje spremembe naslednjo nedeljo, 6. aprila:
Češčenje bo ob 7.00 uri.
Prva sv. maša bo ob 7.30 uri.
Druga sv. maša bo ob 10.30 uri – v župnijski cerkvi.
V Šetrupertu je to nedelje ne bo

To nedeljo bo razlog tudi spovedovanje (tuj spovednik), ki ga moramo uskladiti s sosednjo župnijo Sv. Jurija Taboru.
Če pa bo ostalo tako tudi za naprej, pa bo sporočeno prihodnjo nedeljo.
Prosim za razumevanje, za kar se vam vnaprej zahvaljujem!  Verjemite, da te spremembe narekujejo zelo tehtni razlogi. Če nam sv. maša pomeni  to kar naj bi kristjanom pomenila, se bomo vsi skupaj potrudili in prilagodili nastalim spremembam.
Seznaniti se s spremembami v urniku bogoslužja pa je pri nas veliko možnosti: oznanila v cerkvi, tiskana oznanila (če ne morete v cerkev, prosite sosede ali prijatelje, naj vam jih prinesejo), najdete jih na oglasni deski pri župnijski cerkvi in na šentrupertski ter na spletni strani Župnije Gomilsko.

KARITAS  –  V postnem  času želimo še posebej spodbuditi k poglobitvi petkovega posta. S spodbudo, da preživimo vsak petek v postu preprosto, solidarno in v bližini z Bogom. Odpovejmo se vsem nepotrebnim stvarem in dan preživimo resnično skromno.  Privarčevana sredstva lahko namenimo za ljudi v stiski v naši župniji, s Sloveniji ali po svetu.  V ta namen smo v cerkvi in Domu srečanj postavili škatle za živila. Svoj dar (živila – bolj obstojna)  lahko daste tudi v Karitasov nabiralnik v cerkvi. (Vabilo Škofijske Karitas Celje)

MAŠNI NAMENI

NED—30.3.
4. postna nedelja
Amadej (Bogoljub), v.    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
! 10.00 za vse +Piškove

PON—31.3.
Kornelija, mučenka    
18.30 za +Jožeta Berzelaka, starše Borin

TOR—1.4.   
Dan celodnevnega češčenja
Celij Irski, škof    
8.00 za +Antona Šlander, vse Koprivove
ČEŠČENJE (po sporedu – spredaj)
18.30 za +Marijo Orožim -oblet. in vse Mlinarjeve
sklep češčenja

SRE—2.4.
Teodozija, mučenka    
18.30 za +Marijo in Martina Juhart

ČET—3.4.
Rihard, škof
Prvi četrtek
17.00 Križev pot (v Šentrupertu)
za +Vero Brdnik -osm.
18.30 za +Pavlo -oblet. in Viljema Natek
Molitev za duhovne poklice

PET—4.4.
Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj
Prvi petek        
18.30 križev pot – spokorno bogoslužje
za +Barbaro Dobnik -30. dan
Litanije Jezusovega srca

SOB—5.4.
Vincencij Ferrer, duhovnik
Prva sobota
18.30 za +Ivana -oblet in Jožico Vaš
Litanije Matere Božje

NED—6.4.
5. postna nedelja -tiha
Irenej, škof, mučenec      
! 7.00 češčenje,  spovedovanje  p. Andrej
! 7.30 za vse župljane – žive in rajne
! 10.30 za +Vinkota Mazeja
Spoved: 7.00 – 8.30 in 10.30 – dokler bo kdo

Sestanek Tajništva ŽPS bo v sredo ob 19.30 uri v župnišču.  Vsi člani, lepo vabljeni.

Velikonočna delavnica za otroke bo v soboto od 10.00 do 12.00 ure v Domu srečanj. Otroci, lepo vabljeni. Vodili jih bodo animatorji. Bo prijetno in koristno.

Bralci v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Anka Trogar II. Marija Rančigaj, Petra Rančigaj
Dežurni ministrant(ka):  Lucijan Semprimožnik, Luka Semprimožnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko