Oznanila za 48. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014_48-1
Ko pa pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. In zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil jih bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od ovnov; in bo ovce postavil na svojo desnico, ovne pa na levico.  (Mt 25,31–33)


BESEDA O BESEDI

Z DOBRIMI DELI ČAKATI GOSPODA  Mt 25,31–46

Svet se ne bo končal s tako ali drugačno katastrofo, ampak s prihodom Sina človekovega. Kar je napovedal, se je tudi zgodilo: napovedal je trpljenje in je trpel, nasilno smrt in je umrl, a tudi vstajenje in je vstal! Zaupajmo v njegovo besedo, ker bo prišel po nas. Torej ni več vzroka za strah, ampak za upanje.
Gotovo pride po nas. V tem je naše upanje in razlog za naše prizadevanje v dobrem ter vzrok našega  darovanja za druge. Kristjan si mora ponavljati, da bo najlepše šele prišlo: Pričakujem življenja v prihodnjem veku. Prepričan sem, da je moje življenje v Božjih rokah in bom nekega dne zagledal Božje obličje.
Profesor Ivan Dolenc je potem, ko je bil po krivici zaprt, ko so mu vzeli vse premoženje in je ostal brez pravic, ob koncu svojih spominov zapisal: »Kljub temu je življenje že tukaj lepo in sladi nam ga upanje, da bo po smrti še lepše« (Moje življenje, 175). Iz tega upanja so živeli mučenci, ki so šli prepevaje v mučeniško smrt. Pričakovanje Kristusovega prihoda v nas odpira vprašanje, kaj nas bo vprašal, ko ga bomo uzrli. Na to nam Kristus odgovarja v današnjem evangeliju, ko pred nami razgrne snov »zaključnega izpita«: »Lačen sem bil in ste mi dali jesti« (Mt 25,35). Kristus pove, da bo zadnji izpit iz ljubezni.   Ni dovolj pozitivno misliti, da bomo smeli pred Boga. Zanimalo ga bo, kaj smo dobrega storili svojim bližnjim. Še enkrat bo potrdil svoje besede: »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ‘Gospod, Gospod,‘  ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta« (Mt 7,21). Ne bo nas vprašal o naših dobrih sklepih ali obljubah – teh imamo v obilici – ampak po naših dobrih dejanjih. Ne bo nas vprašal po veri, saj se vera kaže v delih in je »vera brez del mrtva« (Jak 2,17). Vprašal nas bo po dejavni »veri, ki deluje po ljubezni« (Gal 5,6). Kajti »če ne bi imel ljubezni, nisem nič!« (1Kor 13,2). (po: B. Rustja, Tvoj obraz iščem)

Kristus Kralj vesoljstva

Poslednja sodba

Oznanilo sodbe v poslednjih dneh je zelo skrivnostno. Vsekakor si je ne moremo predstavljati kot nekakšen sodni tribunal. Nič ne bo imela skupnega z našimi sodišči.
Mnogo bolj bo podobna skrivnostnemu razsvetljenju vseh ljudi, in to do obisti njihove notranjosti; razsvetljenju, v katerem bo vsakemu posamezniku in vsem skupaj postalo povsem razvidno njegovo ravnanje.
Takrat si ne bo mogel nihče več zatiskati oči pred resnico o sebi in o svetu, a tudi o Bogu, ki ostaja ljubezen tudi v tem dogajanju. Preživela bo samo dobrota do bratov in sester kot udejanjena ljubezen. Vse drugo ne bo imelo večnostne vrednosti in bo propadlo. Pravzaprav ne bo Bog nikogar obsojal, ampak je vsak sam s svojim življenje sodil samega sebe. (po: dr. Marjan Turnšek)

Slovesnost posvečenja in umestitve novega ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Stanislava Zoreta OFM

2014_48-2Na slovesni praznik Kristusa, Kralja vesoljstva, v nedeljo, 23. novembra 2014, bo ob 15. uri v ljubljanski stolnici med slovesno sveto mašo škofovsko posvečenje in umestitev novega nadškofa metropolita msgr. Stanislava Zoreta OFM 2014_48-3
Geslo: Veselite se  v Gospodu. 

Dogodek je vsekakor pomemben tudi za nas, saj bodo besede nadpastirja naše metropole odmevale po vsej Sloveniji. Njegove odločitve in dejanja bodo  gotovo prispevala k podobi Cerkve v naši domovini.  Zato je prav, da ga v odgovorno poslanstvo spremljajo tudi naše molitve in dobre želje!

Naslovljeno na vas

Teden Karitas »V družini sem doma«

2014_48-4V duhu letošnjega gesla »V družini sem doma« želimo opozoriti na številne stiske družine, ki niso samo materialne. Poleg brezposelnosti, premajhnih dohodkov in slabih materialnih pogojev za življenje premnogih družin v Sloveniji, družine tarejo tudi druge stiske povezane z duševnim in telesnim zdravjem, poklicno preobremenjenostjo staršev, osamljenostjo otrok in starejših, zasvojenostjo in nasiljem.
Vse družine so poleg osebnih stisk, ki so neizogibnem v vsakem življenju, pod hudim pritiskom globalizacije, individualizacije, potrošništva in v zadnjih letih še negotovosti zaradi gospodarske in vrednostne krize. Karitas vidi družino kot ljubečo, spoštljivo, vzgojno in ustvarjalno temeljno skupnost, v kateri se razvijajo in živijo osnovne oblike solidarnosti, ki se še posebej kažejo v skrbi za otroke, invalidne, bolne in starejše.
Karitas na stiske družin odgovarja s programi materialne pomoči v nadaljevanju pa tudi z različnimi programi pomoči zasvojenim in njihovim svojcem, preventivnimi programi za otroke in mladino ter s široko dejavnostjo župnijskih karitas pri medgeneracijski skrbi za starejše in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah

Slovenska Karitas prireja v tednu Karitas dobrodelni  koncert Klic dobrote v dvorani Golovec v Celju v sredo, 26.11.2014 ob 20.uri. Letošnje geslo je “V družini sem doma”. Vabljeni!

Izdelovanje adventnih venčkov v Domu srečanj bo  v četrtek, 27. 11. 2014  ob 17.30. 2014_48-5uri. Vabljeni vsi, ki imate veselje in ste pripravljeni prispevati svoj čas za skupnost, tudi mladi! Venčke boste lahko nabavili v nedeljo po obeh svetih mašah, dar bo namenjen za potrebe Karitas.

V nedeljo bo pri obeh sv. mašah nabirka za karitas.

MAŠNI NAMENI

NED—23.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Klemen I., papež, muč.
Začetek tedna Karitas    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Piškove (v Šmatevžu)
zahvalna
pri obeh mašah namenska nabirka

PON-24.11.
Andrej, vjetnam. muč.    
17.00 za +Antona Jelena – osmina

TOR—25.11.   
Katarina Aleksandrijska devica,  mučenka    
17.00 za +Silvestro Završnik (r.d.)

SRE—26.11.  
Oblet. posvetitve celjske stolnice    
14.30 pogreb +Marije Semprimožnik (Ane) s sv. mašo
17.00 za +Franca Obreza (10.) oblet.

ČET—27.11.
Modest in Virgil, škofa, apostola Koroške    
16.00 za +Marijo Nikico Rančigaj (v Šentrupertu)
17.00 v dober namen

PET—28.11.
Irenarh, mučenec      
17.00 za +Stankota Lazarja – oblet.

SOB—29.11.  
Filomen, mučenec
17.00 za +Andreja Urankarja

NED—30.11.
1. ADVENTNA NED
Nedelja Karitas, sklep tedna Karitas    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Hribenske
»otroška maša«
Nabirka za Karitas

V tem tednu: priprava na advent in teden Karitas.

Sestanek za starše veroučencev četrtega in petega razreda gomilske in šentrupertske skupine  bo  v četrtek ob 17.45 uri  v župnijskem Domu srečanj na Gomilskem. Starši, vsi lepo vabljeni.

Bralci  v nedeljo: I. Franci Skok, Jure Vasle     II. Damjana Rojnik, Saša Podbregar
Dežurni ministrant(ka):  Tajda Natek, Janez Vošner
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Pozor! Od prihodnje nedelje – prve adventne, 30.11. bo druga sv. maša ob 10.00 uri. – v župnijski crkvi ali v podružnicah.