Oznanila za 52. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014_52-1
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, zakaj
milost si našla pri Bogu. Glej, spočela boš in
rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in
Sin Najvišjega; (Lk 1,30–331)


BESEDA O BESEDI

DAJEM SE TI POPOLNOMA NA VOLJO   Lk 1,26–38

Pri Marijinem poklicu vidimo: ko Bog človeka pokliče in mu zaupa nalogo ali  poslanstvo, mu da tudi milost in moč, da bo zaupano nalogo izpolnil. Seveda pa tega ne smemo razumeti ozko, nekako tako, da Bog pomaga samo tistim, ki jih kliče v svojo posebno službo (duhovništvo, redovništvo). Ne, milost in moč daje vsakemu človeku, ko ga pokliče za neko poslanstvo, na primer zakoncema, ko se poročita, pa tudi, ko je njun zakon preizkušan, ko se jima rodi prizadet otrok ali otrok sploh ne moreta imeti … Bog nam stoji ob strani tudi, ko nas zadene poslanstvo preizkušnje, bolezni, nenadne izgube ljubljene osebe, osamljenost, veliko razočaranje … Da Bog misli resno in da vse skupaj ni prevara, da Mariji znamenje: »Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela in rodila sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imeli za nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče« (Lk 1,36). To znamenje bo zagotovilo tudi Mariji: če je Bog zmogel izvesti svoj načrt z Elizabeto, ga bo zmogel tudi s teboj. Pogum!
Seveda pa mora poklicani, če hoče izpolniti zaupano nalogo in začutiti Božjo bližino, imeti pogum, prej stopiti v osebni stik z Bogom. Marija Boga tako posluša in upošteva, da se mu da popolnoma na voljo: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38) Tako se Marijin »da« zgodi v »kontekstu ljubezni«, v ozračju bližine in prijateljstva z Bogom. Ko Marija spozna, da Bog računa z njo, da jo upošteva, skratka, da jo ljubi, lahko v moči te ljubljenosti sprejme njegov načrt.
Prosimo Gospoda, da bi tudi nas prevzela njegova ljubezen in bi v moči te ljubljenosti sprejeli poslanstvo, ki nam ga je zaupal, ter pri tem čutili  blagodejnost njegove bližine. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

4. adventna nedelja

Zahvaljen, Gospod, za dekle Mirijam, za Jožefovo zaročenko.
V naše življenje vstopa večna Devica in Mati.
Kot ljubki cvet Nazareta je našla milost pri Bogu
in ji je angelov pozdrav naznanil polnost veselja.
Napolnila se je s svetostjo, brezdanja Božja posoda,
iz katere iz veka v vek zajemamo moč za svojo vero.
Hranimo se z njenimi skrivnostmi
romarji v svetlobi adventnega Upanja.
B. Golob, Zahvala za Božji kruh

PRIPRAVIMO JASLICE V SVOJIH SRCIH
Sv. spoved – zakrament sprave je priložnost za vrhunec duhovne priprave na božične praznike. Spovedovanje bo še prve tri dni v tem tednu vsak dan pred sv. mašo, lahko tudi po njej, če boste želeli.

PRIPRAVA CERKVE ZA PRAZNOVANJE
Jaslice bomo v župnijski cerkvi  postavljali danes,  na četrto adventno nedeljo od 13. ure naprej. Mladi, vabljeni in prošeni, da se  popoldne dobite in opravite to  lepo nalogo kot vsako leto.
Čiščenje župnijske cerkve bo v  torek od 14. ure naprej. Lepo prosimo, da pridete  in pripravite Božjo hišo in naš skupni duhovni  dom za naše skupno praznovanje.
Praznično bogoslužje bo tudi v šentrupertski in grajski cerkvi,  zato  ste tudi tam naprošeni, da se dogovorite in tudi tam pripravite cerkvi.

Luč iz Betlehema bodo skavti prinesli pred prvo sv. mašo na četrto adventno nedeljo. Odnesite luč domov, a pazite, da se kaj ne vžge.

Blagoslov jaslic po naših domovih na sveti večer:  Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj.
Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo zdaj in vekomaj. Amen.

Naslovljeno na vas

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014_52-2Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod. In to vam bo znamenje: našli boste dete, v plenice povito in v jasli položeno.« In v hipu je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki so Boga hvalili in govorili: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu po volji.« (Lk 2,11–14)

BESEDA O BESEDI

POJDIMO TUDI MI! Lk 2,1–20 in Jn 1,1–18

Ko je angel pastirjem oznanil Kristusovo rojstvo, so ti opogumljali drug drugega: »Pojdimo torej v Betlehem pogledat to, kar se je zgodilo«. Pohiteli so tja in tam našli Kristusa, kakor jim je bilo rečeno: »Dete v plenice povito in položeno v jasli«. Pastirji so se srečali z Odrešenikom, »ki je Kristus, Gospod«. Izkušnja osebnega srečanja s Kristusom pastirje spremeni, da začnejo drugim pripovedovati o tem, kar so videli. Zato so pastirji ob vrnitvi »slavili Boga za vse, kar so slišali in videli«.
Upam, da bomo tudi mi druge ob božiču spodbujali, naj gredo v cerkev. Morda bomo kot pastirji govorili: »Pojdimo tudi mi!« Podobno kot pastirji smo mi pri maši slišali o Kristusovem rojstvu ter ga srečali. Sedaj se moramo podobno kot oni vrniti tja, od koder smo prišli, drugim pripovedovati o tem, kar smo slišali, in govoriti, da smo se srečali s Kristusom. Drug drugega navdušujmo za Kristusa in spodbujajmo k dobremu, ne pa da se oviramo ali predajamo malodušju in pesimizmu.
Ko so se pastirji vrnili iz Betlehema, je iz njih sijalo navdušenje, da so se drugi »čudili temu, kar so jim povedali«. Kdor se je resnično srečal s Kristusom, bo o njem govoril drugim in jih navduševal zanj.
Prižgali smo lučke v naših domovih in okrog njih in na neki način pokazali, da želimo sprejeti Kristusa. V božični noči smo se srečali z njim. Naj se zares rodi v našem srcu. Navdušeni in veseli ga ponesimo tudi drugim.

2014_52-3

 

Blagoslovljene,  z Lučjo iz Betlehema razsvetljene in mirom prežete božične praznike in župnijski praznik vam  voščim
Vaš župnik s sodelavci

 

MAŠNI NAMENI

NED—21.12.
4. ADVENTNA NED
Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
7.00 češčenje, spoved – tuj spovednik
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Dragotina Stanko – oblet
Skavti  prinesejo  betlehemsko luč
Kvatrna nabirka
2 krsta

PON—22.12.
Hunger, škof
17.00 za +Marijo Semprimožnik -30. dan
Z O R N I C E – BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

TOR—23.12.
Janez Kancij, škof
17.00 za +Zvonkota Merzelj (r. d.) in mamo Amalijo

SRE—24.12.
Adam in Eva, prastarši
Sveti večer
7.30 za +Ano Pristalič in vse njene
Sklep devetdnevnice
22.00 za +Silvota Koruna (v Šentrupertu)
23.30 božičnica v župnijski cerkvi

ČET—25.12.
BOŽIČ – Jezus. rojstvo
Anastazija, mučenka
0.00 za vse župljane – žive in umrle
7.30 za +Pavlo Iršič
10.00 za +Jankota Lukanca – oblet. (v Grajski vasi)

PET—26.12.
ŠTEFAN, diakon, prvi mučenec, zavetnik naše cerkve in župnije
7.30 za domovino
blagoslov soli
10.00 za vse župljane, za Petra P. Košeca, za +Štefana Šlandra, Koprivove
Blagoslov konj  /g. Viki Košec

SOB—27.12.
Janez, ap., evangelist
17.00 za +župnika dr. Štefana Steinerja in vse +gomilske dušne pastirje

NED—28.12.
SVETA DRUŽINA
Nedolžni otroci
Teodor Carigrajski, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +starše Mahor in Šketa
Blagoslov otrok

V tem tednu: je na sporedu več stvari. Poglejte na predhodnih straneh teh oznanil!

Bralci: na praznike bodite na razpolago pri maši, h kateri boste prišli
v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Jure Vasle II. Robert Natek, Saša Pobregar
Dežurni ministrant(ka):  Martin Orožim, Jernej Semprimožnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Pozor! Druga sv. maša je zdaj vedno ob 10.00 uri (v katerikoli cerkvi).