Oznanila za 20. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-20-1
Jezus mu reče: »Jaz sem pot in resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste poznali tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate in videli ste ga.« (Jn 14,6–7)

BESEDA O BESEDI

JEZUS – OČE – UČENCI Jn 10,1–10

V odlomku iz Janezovega evangelija, ki nam ga prinaša današnja nedelja, Jezus odhaja v smrt, ki se ji nič ne more izogniti – Jezus ravno tako ne. Toda če je smrt za nas konec, jo on preustvarja v nov začetek, v prostorje večnega prijateljstva in intimnosti z Očetom. – Toda Jezusovi učenci ne razumejo, o čem govori njihov učitelj. Eden izmed njih, Tomaž, želi poznati pot, na katero se Jezus odpravlja. V upanju, da bo Tomaž razumel in hkrati z njim mi vsi skupaj, razloži, da je on sam Pot, Resnica in Življenje. Slediti Jezusu pomeni najti pravo pot, ki vodi v življenje, ki ga zaznamuje resnica. To je področje Boga Očeta, k njemu se namreč Jezus vrača, in kdor mu bo sledil, ga bo tudi spoznal. – Filip, še eden od učencev, želi takoj videti Boga Očeta. Jezus pa mu odgovori, da ga je že videl in da ga že pozna. Kdor je videl Sina, se pravi Jezusa, je videl tudi Očeta. Jezus dela to, kar dela Oče, govori, kar pravi Oče. To, kar Jezus pravi, je da, je eno z Bogom. – Zaveda se, da tega ni lahko sprejeti niti verjeti, zato pravi: če ne doumete ali ne verjamete v to skrivnost, verujte zaradi del samih. Jezusova dela za časa njegovega življenja med nami so bila znamenja njegove enotnosti z Bogom. Karkoli je delal, govoril in učil, je jemal od Boga. Ker pa je Jezus eno z Bogom, bodo ljudje v njegovem imenu počeli še večje stvari. Jezus ni navezan na svoja dejanja, ne na svoj nauk, vse, kar si želi, je enotnost med njegovim očetom in njegovimi učenci. – Tokratni odlomek nam nekako pripoveduje o večni povezanosti z Bogom, o večnosti, ki jo je za nas pripravil Jezus. Kako si predstavljaš to večnost? Mar niso stvari, kot je lepota, glasba, sreča, igra, radovednost, jabolčna pita in čaj z mlekom, dober vic in jok, ki ga prinaša združenje z ljubljeno osebo, ekstaza telesne intimnosti in čarobnost otroškega smeha že del življenja v Bogu? Zakaj bi si ga ne želeli v večnosti skupaj z Jezusom? (radio.ognjisce.si (maj 2011))

5. velikonočna nedelja—nedelja prvega sv. obhajila

Jezus: SKRIVNOST

Jezus, berem tvoje besede: »Jaz sem pot, resnica in življenje.«
To me očara. Ti si pot. Če te res poslušam, najdem pot v življenje.
V tem svetu tisočerih ponudb ne ostajam brez smerokaza.
Ti si resnica. Če se potopim v tvoje besede, naenkrat spregledam.
Jasno vidim dno. In čeprav je na zunaj še vse nejasno, že slutim:
v globini se mi razkrije resnica.
Ti si življenje, Jezus. Toda včasih si mi nekako tuj. Ne razumem te.
Kot da se mi skrivaš za steno. Toda če tvoje besede vzamem resno,
sem ti vedno bliže: če sem na poti do tebe,
oživim na zunaj iz svoje notranjosti.
Ko se v meni nekaj prebudi, te končno spoznam.
In ko sem poln/a življenja, te izkusim:
v moji živosti se mi razkrije skrivnost.
Nisi več daleč od mene.
Na vsaki poti, v vsaki resnici, ki jo razkrijem, v življenju, ki ga čutim,
povsod se me dotakneš, vedno si ob meni.
(po: Anselm Grün, Dotakni se me)

PRAZNIK PRVEGA SV. OBHAJILA

To je dan, ki ga je naredil Gospod /Bog/. 2017-20-2
Veselimo in radujmo se ga!
Praznik je velik dan za vsakega prvoobhajanca, saj je zlati dan njihove mladosti. Velik pa je tudi za njihove starše, za vse svojce prvoobhajancev in za vse naše občestvo. Radi imamo naše prvoobhajance in jim želimo lepo doživetje prvega srečanja z Jezusom v sv. obhajilu.
Našim slavljencem Ani, Hani, Juliji, Lani, Lanu, Niku, Nuši, Špeli, Tjaši, Urški, Vitu, Zali G, Zali J. prisrčno čestitamo! Bog vas živi!

Naslovljeno na vas

2017-20-3Ljubi prijatelji, med temi šmarnicami ste se odzvali povabilu device Marije, da svojega duha povzdignete k nebu. Božja Mati nas v naših molitvah spremlja vsak dan. Naj nam bo vzpodbuda za naše življenje in naj nas vedno znova vabi k evharistični mizi, kjer se bomo lahko povsem srečali z njenim Sinom. Sama je bila namreč v svoji najbolj notranji drži evharistična žena: pri oznanjenju, ko je samo sebe ponudila za učlovečenje Božje besede, potem pod križem in pri vstajenju; in evharistična žena je bila v času po binkoštih, ko je v zakramentu sprejela tisto telo, ki ga je sprejela in nosila pod svojim srcem. Mar ni njen življenjski »Magnifikat« (hvalospev Bogu) popolnoma prežel njeno življenje? No, prav k takemu življenju vabi tudi nas, njene otroke, ki se v tem mesecu maju k njej še posebej zatekamo. Vabi nas, da bi Jezusa vedno sprejemali ter ga prinašali svetu po pričevanju naše dejavne ljubezni do bližnjega, po naši veri, prežeti s pristnim upanjem. Da, Jezusa sprejeti in ga prinašati drugim je kristjanovo resnično in največje veselje! Takšno veselje, ki je žarelo iz Marije in ki preko nje prehaja na nas, če se mu le odpremo.
Ljubi bratje in sestre, sledimo Mariji in jo posnemajmo, ne le v tem mesecu majniku, temveč sleherni dan našega življenja. (po: Benedikt XVI)

Letošnje šmarnice obhajamo v okviru praznovanja 100-letnice fatimskih dogodkov. Zato naj bi jih toliko bolj vestno in zavzeto. Tudi šmarnice ob nedeljah popoldne tu nekaj pomenijo. Zato lepo vabljeni na ta mini romanja h kapelicam in sv. znamenjem: to nedeljo (14.5.) ob 15.00 uri k Mežnar Pinterjevim v Šmiklavž pri Taboru, prihodnjo nedeljo (21.5.) ob 16.00 uri h križu pri šmatevški cerkvi v Šmatevž, za zadnjo nedeljo v maju (28.5.) ob 16.00 uri pa še iščemo cilj— če je kateri lastnik kapelice ali znamenja pripravljen nas sprejeti, naj, prosim, sporoči župniku ali kateremu članu župnijskega pastoralnega sveta. Hvala.

MAŠNI NAMENI

NED – 14.5.
5. velikonočna ned.
Bonifacij, mučenec
Justina, mučenka     
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za prvoobhajance, njihove domače
Prvo sv. obhajilo
15.00 šmarnice pri Mežnarjevi kapelici

PON – 15.5.
Izidor, kmet
Zofija (Sonja), mučenka    
19.00 za +Zofijo Vasle (r. d.)
Ves teden šmarnice

TOR – 16.5.
Janez Nepomuk, duh.    
19.00 za +Franca (r. d.), Milko Rančigaj

SRE – 17.5.
Jošt, puščavnik    
19.00 za +Julijano Prislan

ČET – 18.5.
Janez I., papež, mučenec
17.00 za +Franca -oblet. in Marijo Šketa (v Šentrupertu)
19.00 za +Marto Wagner

PET – 19.5.
Krispin, redovnik    
19.00 za +Antona Kovačiča

SOB – 20.5.
Bernardin Sienski, duh.    
19.00 za +Jožeta in vse Natekove

NED – 21.5.
6. velikonočna ned. (nedelja turizma)
Timotej, diakon, muč.    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Slavico Drolc –oblet.
16.00 Šmarnice pri križu pri šmatevški cerkvi

Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek ob 20. uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Sestanek za starše veroučencev sedmega in osmega razreda – kandidatov za birmo 2018. bo v sredo ob 19.40 uri v Domu srečanj in v četrtek ob 17.40 uri v cerkvi v Šentrupertu. Starši, pridite tja , kjer vam bolj odgovarja.

Bralci v ned.: I. Saša Griguljak, Tilen Natek II. Damjana Rojnik, Ana Šlander
Dežurni ministrant(ka): šmarničarji
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas /preteklo soboto starši p.