Oznanila za 34. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Odslej jih bo namreč v eni hiši pet sprtih: trije proti dvema in dva proti trem. Oče bo sprt s sinom in sin z očetom; mati s hčerjo in hči z materjo; tašča s svojo snaho in snaha s taščo.« (Lk 12,52-53)

BESEDA O BESEDI

»Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat mir?« (prim. Lk 12,51)

Spore in razdore pozna človeštvo, odkar razločuje dobro in zlo, resnico in laž, pravico in krivico, ljubezen in sovraštvo … Postavljen med te skrajnosti, se mora človek za ene ali za druge odločati; v negotovosti, kaj naj ukrene in za kaj se naj odloči, je mnogokrat sprt s svojo vestjo, z okolico in Bogom.
Nihče doslej ni bolj razločno potegnil ločnice med dobrim in zlom, kot je to storil Jezus. Ko je za vrednote, ki jih je oznanjal, daroval življenje, nam je dal spodbudo, da se tudi mi zanje odločamo in zavzemamo, čeprav bomo zaradi tega prišli s kom navzkriž (glej gornje besedilo, op. M.R.). Tako ga je potrebno razumeti, ko pravi, da na zemljo ni prinesel mir, temveč razdor.
V mnogih krajih sveta in tudi pri nas prihaja zadnje čase do vse večjih razdorov v srcih posameznikov, v družinah, v skupnostih in strankah zaradi vprašanja, kakšno stališče zavzeti do namerne prekinitve ženine nosečnosti (splava).
Ali ne bi bilo krščansko, če se verniki zaradi ljubega miru na to področje ne bi spuščali? Rekli bi, naj o teh rečeh razpravljajo strokovnjaki, zadnja odločite pa naj se prepusti ženskam. Posebno še, ko vemo, da se mnoge od njih za splav odločajo nerade, v stiski, ko ne vidijo drugega izhoda.
Človeško življenje, naj bo staro sto let ali komaj spočeto, pa je zaščiteno s peto božjo zapovedjo. Kdor to življenje namerno umori, je posegel v pravice, ki jih je Bog zadržal zase. (po: Beseda da besedo, p. Franc Cerar, DJ, Založba Družina,1994)

MAŠNI NAMENI

NEDELJA – 18. 8.
20. nedelja med letom
Helena (Alenka); cesarica
7.00 češčenje
7.30 za vse žive in rajne župljane
10.00 za †Stankota LOBNIKAR

PONEDELJEK – 19. 8.
Janez Eudes; duhovnik
TA DAN NE BO SV. MAŠE

TOREK – 20. 8.
Bernard; opat, cerkveni učit.
19.00 za † Marijo PODBREGAR (obl.)

SREDA – 21. 8.
Pij X., papež, Zdenko
19.00 za † Ivana in † Marijo KNEZ

ČETRTEK – 22. 8.
Devica Marija Kraljica
17.00 za vse † ŠOŠTARJEVE (v Šentrupertu)

PETEK – 23. 8.
Roza iz Lime
19.00 za vse † HACETOVE, † Marijo in
† Kristlna NAGLIČ

SOBOTA – 24. 8.
Jernej (Natanael); apostol, Emilija
19.00 za † Borisa TURNŠEK

NEDELJA – 25. 8.
21. nedelja med letom
Jožef Kalasanc; duhovnik, red. ustanovitelj; Ludvik
7.00 češčenje
7.30 za vse žive in rajne župljane
10.00 za † Franca ŠRAM (obl.)

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Kontakt: duhovnik, g. Vlado Bizjak, je dosegljiv na tel. 041-337-929.

Dodano k obvestilu o prejemu zakramentov: V mesecu juniju je zakrament sv. krsta prejela tudi mala Aleksandra iz Grajske vasi. Čestitamo staršema in želimo lepo versko vzgojo doma in v občestvu.