Oznanila za 4. velikončno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

B E S E D A Ž I V E G A B O G A

Tisti čas je rekel Jezus: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas.Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo. (Jn 10,1–4.9)

B E S E D A O B E S E D I

KAKŠEN JE NAŠ ODNOS? Jn 10,1–10

Današnji evangelij pred nas prinaša prizor pastirja in ovac. Na mestu je, da se vprašamo, kakšen je odnos med pastirjem in ovcami?
Ovca je odvisna od pastirja, vendar tudi pastir od ovac. Kljub temu da živita vsak svoje življenje, sta drug na drugega navezana in drug drugemu dajeta življenje.
Če pa preidemo na odnos Jezus in mi, lahko temu dodamo še eno stopnjo, ki je v prispo- dobi ne moremo najti. Učenci so se navezali na Jezusa, a ko je moral oditi od njih, jim je povedal, da je nastopil čas, da se od njih oddalji in da postanejo samostojni. Nazadnje jim naroči, naj prevzamejo njegovo mesto na čelu velike črede, ki je Cerkev. To pa je podo- ba, h kateri nas vabi Jezus.
In kje smo mi? Imamo dvoje: čredo in pastirja! Pomislimo: kateremu občestvu zares pri- padamo in kateremu pastirju sledimo? Zdi se, da moramo ponovno ovrednotiti to dvoje. Najprej so tu naše družine. Mož in žena sta drug drugemu pastirja in drug drugemu ovci. Za pristen odnos je potrebno troje, in sicer, da: žene vztrajate v tem, da vabite može v svoj čustveni svet in da vas možje zmorejo razumeti; da se možje ne odpoveste trdni moški logiki in verjamete, da vas žene lahko razumejo in vi njih; da sta oba ustvarjena za enako veselje nad drugim, kot je veselje med dobrim pastirjem in ovco. Da sta drug drugemu dar, se drug drugega veselita, sta si v blagoslov.
Temu lahko dodamo še otroke: Otroci, vaši pastirji so vaši starši, in to do smrti. To velja za oboje! Ni prav, da se starši odpoveste temu, da bi razumeli svoje otroke, kajti ko se to zgodi, je zrušeno zaupanje otrok do vas. Učitelj mora razumeti učenca, potem mu je lah- ko učenec pokoren.
Prav tako se verniki ne smete odpovedati pričakovanju do svojih duhovnikov, da smo dobri pastirji, mi pastirji, pa smo dolžni vztrajati v tem, da ste dobri verniki.
Kako preprosta stvar pa najbrž precej v krizi. Poskušajmo današnje Jezusove (evangeljske) vzpodbude prenesti v vsakdanje življenje. (po: E. Mozetič)

4. velikonočna nedelja – ned Dobrega pastirja

Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. (Jn 10,10)

Nekateri mislijo, da je Jezus prišel, da bi oblikoval mnoge predpise in po- stavil mnoge zahteve, ki jim ne moremo zadostiti. Toda na tem mestu nam Jezus sam poda resničen vzrok svojega prihoda. Prišel je, da bi imeli življenje.
Svetopisemsko besedilo na tem mestu uporablja grško besedo »zoe«, in ne »bios«. Bios pomeni biološko življenje, preživetje, eksistenco. Zoe pa pomeni življenjsko kvaliteto, resnično življenje, živost, rast, cvetenje, pri- našanje sadov.
Tako nam svetopisemske besede sporočajo, da je Jezus prišel, da bi nam podaril Božje življenje. Tudi obilje življenja, ki ga zaznavamo s svojimi ču- ti, lahko namreč mine, ko ostarimo, zbolimo in umremo. Življenje, ki pa nam ga podarja Jezus, nam ne more biti odvzeto. S čuti ne zaznavamo le narave, ampak tudi Božje življenje, ki se v naravi razodeva. In vemo: Bož- je življenje, Božja lepota, Božja ljubezen, ki se izražajo skozi celotno stvarstvo, se s smrtjo ne bo uničila, ampak bo vzšla v vsem svojem veličastvu.
Življenje v obilju je zaradi tega vedno tudi življenje, ki presega smrt. Je življenje, v katerem že zdaj sovpadata čas in večnost. Včasih smemo to tudi doživeti: Smo povsem navzoči v tem trenutku. Pozabimo nase, ko občudujemo sončni zahod.
V tem strmenju, kjer pozabimo nase, pozabimo tudi na čas, in to je tre- nutek večnosti, trenutek, kjer čas preneha, ali bolje rečeno: kjer sta čas in večnost eno. (po: A. Grun, Kaj nam omogoča živet?)

ZA IZIDORJA ZAVRŠNIKA

Celjski škof Maksimilijan je dne 10. marca 2023 (na dan 80. obletnice smrti) ustanovil Komisijo za pripravo postopka za beatifikacijo umorjenega duhovnika Izidorja Završnika, ki bo v smislu navodil Sanctorum Mater zbirala potrebna pričevanja in gradiva za začetek postopka za beatifikacijo. V komisijo sta bila imenovana mag. Srečko Hren kot škofov delegat in s. dr. Alenka Krk kot notarka.

Naslovljeno na vas

ŠMARNICE

Ves cvetoči mesec maj je namenjen tudi posebnemu češčenju najlepše cvetlice raja — Jezusove in naše nebeške Matere Marije z lepo ljudsko pobožnostjo šmarnicami. V naši župniji bodo, kot smo navajeni, ob delavnikih skupaj s sv. mašo ob 19.00 uri. Ob nedeljah pa ob 16.00 na prostem pri kakšnem znamenju, kapelici, križu… na prvo majniško nedeljo nas bodo sprejeli pri Mlinarjevi kapeli /nasproti Doma krajanov Gomilsko, za naslednje nedelje pa prosimo, da sporočite župniji, kje imate tak primeren kraj in ste ga pripravljeni katero nedeljsko popoldne odstopiti za šmarnice. Otrokom-šmarničarjem se pa že udeležba pri nedeljski sv. maši upošteva za šmarnice. Popoldanske šmarnice pa ne nadomestijo sv. maše. Vabljeni vsi – odrasli, mladi in otroci! Po Mariji k Jezusu!

PRVA SV. SPOVED ZA LETOŠNJE BODOČE PRVOOBHAJANCE —5. MAJA

Dan prve svete spovedi je velik dan. Kako dragocen dar je dar sprave, odpuščanja miru! Naj že otroci zaslutijo, kako veliko srečo imajo, da bodo kasneje v življenju, ko bodo dušne rane kdaj zares skeleče imeli možnost priti k Jezusu, ki se kot Usmiljeni Samarijan sklanja k nam. Člani družin prvoobhajancev, zagotovo pa starši, boste otroke spremljali k prvi sv. spovedi – in tudi sami pristopili k temu zakramentu, če so le pogoji za to. Morda kateri že dolgo ni napravil tega koraka, pa naj zato ne okleva, saj bo v tem primeru dejanje še dragocenejše! Če pa ne, pa vstopite v spovednico na duhovni pogovor in blagoslov. Naj bo lep praznik za vse. Prvi dnevi šmarnic, naj bodo lepa priprava na ta petek – dan prve sv. spovedi.

MAŠNI NAMENI

NED – 30.4.
4. velikonočna ned.
Ned. duhovnih poklicev
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Janeza Jelena
S posebnim sodelovanjem petošolcev

PON – 1.5. d. p. d.
JOŽEF DELAVEC
1. dan Marijinega meseca
19.00 za +Marijo Juhart
Začetek šmarnic, ki bodo ves maj

TOR – 2.5.
Atanazij Vel., šk., c. uč.
19.00 za +Elizabeto Brišnik in Jožeta Zupančiča
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 3.5.
Filip in Jakob, apostola
19.00 za +Zvonkota –oblet., vse Merzeljeve in Stankota Lobnikarja

ČET – 4.5. prvi četrtek
Florijan (Cvetko), muč., zavetnik gasilcev
19.00 za duhovne poklice
Molitev za duhovne poklice

PET – 5.5. prvi petek
Gotard, škof
19.00 za +Rozalijo –oblet., Leopoldino – oblet. in vse Drčeve
Litanije Jezusovega srca

SOB – 6.5. prva sobota
Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
19.00 za +Karola Semprimožnika Posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu

NED – 7.5.
5. velikonočna ned.
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Pavlo Polak
16.00 šmarnice pri Mlinarjevi kapeli/Gomilsko

V tem tednu:
Prva sv. spoved za letošnje prvoobhajance bo na ta petek ob 18.00 uri v župnijski cerkvi.

Dežurni ministranti: Karin Jelen, Pia Petek, Daša Štopfer, drugi šmarničarji
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Mojca Strožer; II. Tilen Natek, Neža Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž