Oznanila za 6. velikonočno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodél.« (Jn 14,15–17.20–21)

BESEDA O BESEDI

»ČE ME LJUBITE, BOSTE SPOLNJEVALI MOJE ZAPOVEDI« Jn 14,15–21

Zanimivo, da Jezus ljubezen povezuje z izpolnjevanjem zapovedi, ali pa preprosto z držanjem besede. »Če me kdo ljubi,« pravi, »bo spolnjeval moje zapovedi«. Danes pri vzgoji radi razmišljamo, da izpolnjevanje pravil ni ravno izraz ljubezni. Izpolnjevanje pravil razumemo kot nujo, nesvobodo ipd. Le kar nekdo svobodno izbira ali čuti, je lahko izraz ljubezni. Tako pogosto sklenemo, da je bolje ne ukazovati oz. zapovedovati, ampak naj človek sam pokaže, kaj hoče oz. koliko mu je do nečesa. Tako najbrž največkrat ne dosežemo prav veliko. Stvari niso narejene ne iz zapovedi, ne iz ljubezni.
Jezus se ne boji govoriti, da se ljubezen kaže tako z izpolnjevanjem zapovedi kot z držanjem besede. »Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi« in nadaljuje: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede.« Zakaj tako? Verjetno manjka naši logiki pomembno dopolnilo, ki ga najdemo v današnjem evangeliju. Jezus pravi: »Beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.« Jezus, ki kot Bog ne potrebuje kritja za svojo besedo ali zapoved, se vendarle sklicuje na Očeta. Tako nam pove, da tega ne dala zaradi sebe, ampak iz popolnega zaupanja Očetu, iz ljubezni do njega. S tem nam kaže na vrednost vsake besede ali ukaza. Vse ima vrednost v Očetu, v Bogu. Ljubiti je mogoče, če bomo iskali besedo, ki temelji v Bogu, če bo delal vsak, kar mu »paše« ni mogoče niti priti skupaj niti ljubiti. Tako lahko razumemo prvo nalogo ljubezni – iskati temelj zanjo v Očetu oz. v izpolnjevanju Očetove volje.
Drugo, kar lahko spoznamo ob poudarku o ljubezni, ki sloni na zapovedi, je, da Jezus vidi ljubezen mogočo le, če besedo vzamemo zelo zares. Beseda ni nekaj, kar se izpolni ali ne. Beseda ni nekaj, kar lahko slišim ali ne. Beseda je Bog in Bog je beseda, med ljudmi pa pomeni, beseda je človek in človek je beseda. Če vzamem zares besedo, vzamem zares tako človeka kot Boga, če ne, ne jemljem zares niti enega niti drugega. Ljubiti pomeni vzeti besedo zares. (po: E. Mozetič)

6. velikonočna nedelja

PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA – v nedeljo, 14. maja

Praznik prvega svetega sv. obhajila je zlati dan za prvoobhajance, velik dan za njihove domače, njihove krstne botre, pa tudi za prijatelje in znance. Je pa tudi pomemben dogodek za vse župnijsko občestvo. Ga tako tudi doživljamo? Ali pa je zgolj lep običaj, brez duhovne vsebine in globine? Večina najbrž le doživlja dotik Božje ljubezni. Najpomembneje pa je, da lepo doživljajo današnji dan prvoobhajanci sami. Gotovo je v njih veliko iskrenega zaupanja in vdanosti Bogu, saj nam jih Jezus daje vsem za vzor, ko pravi, da naj postanemo kakor otroci, če želimo priti v Božje kraljestvo. Zato je prav, da vsi, ki smo bili prvoobhajanci pred leti ali desetletji, podoživimo tisti srečni dan in poživimo prvotno ljubezen do Jezusa Kristusa.
Prvoobhajancem – člani našega občestva z veseljem čestitamo! To pa so: Rene C., Manca G., Tinkara K., Anej K., Nika L., Lenart L., Nik M., Tilen O., Tilen P., Julija R., Kristina Š., Nace Š., Zala Z. Želimo, da boste dogodek prvega sv. obhajila zaznali, prav tako vaši starši, kot pomemben prehod v novo dobo vašega duhovnega življenja: odslej boste polnopravni udeleženci pri najsvetejšem dogajanju—sv. maši in boste lahko prejemali njen sad—sv. obhajilo, če boste le pripravljeni nanj. Odslej boste blagrovani povabljenci na Božjo gostijo. Čim večkrat se vabilu odzovite!
Še lepše pa vam bo v cerkvi, če boste dejavni med bogoslužnimi sodelavci. Že v času priprave ste se vsi srečali z ministriranjem, zdaj pa se bo, upamo, vas večje število vključilo v ministrantske vrste. Ministrantska skupina vas bo z veselje sprejela. Obveznosti pa tudi ne bodo predstavljale kašne obremenitve: ob nedeljah naj bi tako prihajali k sv. maši, potem pa vsaka dobra dva meseca en teden dežurstva.
Zelo hvalevredno in priporočljivo je tudi petje v otroškem zboru.
Zahvala staršem, ki svoje otroke spremljate na poti z Jezusom, hvala starim staršem, botrom in vsem, ki dajete otrokom dober zgled in zanje molite. Vsi se veselite tega, kar je Jezus danes storil vašim otrokom!

Naslovljeno na vas

ŠMARNICE

V naši župniji so, kot smo navajeni, ob delavnikih skupaj s sv. mašo ob 19.00 uri. Pozor! V drugi polovici tega tedna izjemoma ob 18.00 uri. Ob nedeljah pa ob 16.00 na prostem pri kakšnem znamenju, kapelici, križu… Na drugo majniško nedeljo nas bodo sprejeli pri Mahorjevi (Bitenčevi) kapeli v Zaklu, za naslednje nedelje pa prosimo, da sporočite župniji, kje imate tak primeren kraj in ste ga pripravljeni katero nedeljsko popoldne odstopiti za šmarnice. Vabljeni vsi – odrasli, mladi in otroci! Po Mariji k Jezusu!
Hvala vsem, ki ste se v prvi polovici maja udeleževali šmarnic. V tem tednu pa naj bi prvoobhajanci in vsemi svojimi podaljšali praznovanje.

17-23. 7. 2023 (PON 17.7. – NED 23. 7. 2023 – ZAKLJUČNA SV. MAŠA, 10.00) Prijavnice bodo v kratkem na razpolago. Osrednji lik: Hobit. Spremljali bomo, kako najprej z odporom sprejme svojo poklicanost, nato pa se preko dotikov Božje previdnosti in svoje lastne vztrajnosti gradi v srčnosti in zraste v neslutenega junaka.

Pozdravljeni.
Škof Maksimilijan in Tajništvo sinode Škofije Celje so pripravili kratka besedila za poživitev molitve za sinodo in sinodalno pot naših občestev.
Škof Maksimilijan zelo močno prosi in priporoča, da jih vključite v vaše majniške šmarnične pobožnosti in da se potrudite, da dosežejo čim več ljudi, zato pripravite tudi vaše sodelavce, ki npr. vodijo šmarnice po kapelah in vaseh, da jih bodo uporabili z namenom žive molitve za sinodalno pot.
31. maja pa naj molitve dosežejo vrh, saj papež Frančišek za ta dan prosi in vabi vse vernike sveta, da se združijo v molitvi in daritvi za sinodo.
Lep pozdrav.                                                           Klemen Sitar, tajništvo Škofije Celje

Starši podarjajo otrokom otroški molitvenik Vrata k Bogu in in obhajilni simbol – evharistični križ, stari starši, botri in udeleženci praznovanja lahko zanje nabavite tukaj: rožni venček, otroško Sveto pismo, Svetopisemske zgodbe za otroke in še kaj. .. Denar ni ravno primerno darilo za to.

MAŠNI NAMENI

NED – 14.5.
6. velikonočna ned.
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse verne rajne
10.00 slovesnost prvega sv. obhajila
za vse župljane—zlasti prvoobhajance
16.00 šmarnice pri Mahorjevi kapeli/Zakl

PON – 15.5. prošnji d.
Izidor, kmet
19.00 za +teto Zinko in vse Grabnarjeve
Ves teden šmarnice

TOR – 16.5. prošnji d.
Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec
19.00 za +Janeza Jelena (god)
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 17.5. prošnji d.
Jošt, puščavnik
7.30 za +Zofijo Vasle
19.00 šmarnice brez sv. maše

ČET – 18.5.
GOSPODOV VNEBOHOD
Erik, kralj
7.30 za +Franca (r. d. ) in Milko Rančigaj
18.00 za +Marijo Minko) Kunst

PET – 19.5.
Urban I., papež
18.00 za +Ivana Novaka

SOB – 20.5.
Teodor, škof
18.00 za +Elizabeto Obreza

NED – 21.5.
7. velikonočna ned.
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Veroniko Kunst
16.00 šmarnice pri križu pred cerkvijo v Grajski vasi /če pa nas kdo povabil kam drugam, bo sporočeno v nedeljo

V tem tednu: prošnji dnevi, praznik Jezusovega vnebohoda

Dežurni ministranti: šmarničarji
Bralci v nedeljo: I. Simon Brdnik, Elza Vasle; II. Simeona Rakun, Petra Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava