Oznanila za 7. velikonočno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Razodél sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede.
Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. (Jn 17,6–10)

BESEDA O BESEDI

RESNIČNA SLAVA JE SLAVA LJUBEZNI Jn 17,1–11a

Molitev, ki smo jo danes slišali v evangelijskem odlomku, je Jezus izgovoril po zadnji večerji, ko »je dvignil oči proti nebu«. Jezus prosi za poveličanje, slavo, kar se zdi paradoksalno, glede na to, da je pred vrati trpljenje. O kateri slavi govori? Slava v Svetem pismu kaže na razodevanje Boga in je značilno znamenje njegove odrešilne navzočnosti med ljudmi. Sedaj je Jezus tisti, ki na dokončen način razodene Božjo navzočnost in zveličanje. In to naredi na veliko noč: dvignjen na križ je poveličan. Tu Bog končno razodene svojo slavo: odstrani zadnjo tančico in nas presune kakor nikoli prej. Odkrijemo, da je Božja slava v celoti ljubezen: čista, nora in nepredstavljiva ljubezen, onkraj vsake meje in brez mere.
Naj Jezusova molitev postane tudi naša. Prosimo Očeta, naj odstrani tančice z naših oči, da bi v teh dneh, medtem ko gledamo Križanega in vstalega, lahko sprejeli, da je Bog ljubezen. Kolikokrat si ga predstavljamo zgolj kot gospodarja in ne kot Očeta, kolikokrat o njem premišljujejo kot o sodniku, namesto kot o usmiljenem Rešitelju. Bog pa med veliko nočjo odstrani razdalje, ko se pokaže v ponižnosti ljubezni, ki prosi za našo ljubezen. Mi mu torej izkažemo slavo, ko vse, kar počnemo, živimo z ljubeznijo, ko vsako stvar počnemo iz srca, kakor za Njega. Resnična slava je slava ljubezni, ker je edina, ki daje svetu življenje. Seveda je ta slava nasprotna posvetni slavi, kar pomeni občudovanje, pohvale, odobravanje – ko sem jaz v središču pozornosti. Božja slava pa je popolnoma drugačna: nič aplavzov, nič občinstva. V središču nisem jaz, ampak drugi. Ob veliki noči vidimo, da Oče poveliča Sina, medtem ko Sin poveliča Očeta. Nihče ne poveliča samega sebe. Danes se lahko vprašamo: Za katero slavo živim? Za svojo ali za Božjo? Ali želim samo prejemati od drugih ali pa drugim tudi dajati? (po: E. Mozetič)

7. velikonočna nedelja – ned. sredstev obveščanja

Jn 17,1–11a
Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomèj in Matej, Alfêjev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. (Apd 1, 13–14)

Kristjani ne moremo shajati brez razumne in uravnovešene pobožnosti do Marije. Kristjani tako ne moremo, da ne bi še naprej »enodušno vztrajali v molitvi iz Jezusovo materjo Marijo«.
Brez Marijine navzočnosti bi bila vera neprepoznavna, kakor kašna zmaličena fotografija z veliko luknjo.
Brez Marije bi Cerkev, kakor družina brez matere, ne mogla spoznati in razodevati materinskega obličja Boga.
V mesecu maju, ko se še posebej obračamo na Marijo pri šmarnični pobožnosti, ne pozabimo, da je ona naša priprošnjica pri Bogu. Bog je tisti, ki je nad vsem; Marija pa je naša priprošnjica, naša mati, ki nas objame in skupaj
z nami enodušno vztraja v naši skupni molitvi. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj)

Izredno hiter tehnološki napredek omogoča tudi sredstvom družbenega obveščanja hiter razvoj. A pri tem ne smemo pozabiti na njihov osnovni pomen in poslanstvo. V ospredje je potrebno postaviti njihov temelj: informirati in služiti skupnemu dobremu. Današnji čas tako še posebej od sredstev družbenega obveščanja zahteva odgovornost, da bi delovala kot nosilec resnice in miru, ki iz nje izhaja. Potrebno je natančno poročanje o dogodkih, poglobljena in predvsem celovita razlaga zadev javnega pomena, pošteno predstavljanje različnih stališč in občutek za skupno dobro. Nepristranska komunikacija zahteva načelnost, pogum in odločnost, ki ne klone pod težo števila informacij, ter se ne zadovolji le z delnimi ali začasnimi resnicami.
Prosimo Boga, da bi tudi naši mediji znali vedno delovati po teh načelih.

Naročajmo, prebirajmo še zlati verski tisk. Poslušajmo slovenski katoliški Radio Ognjišče, spremljajmo slovensko katoliško televizijo Exodus. Podpirajmo jih. Bodimo sodelavci za Resnico!

Naslovljeno na vas

ŠMARNICE in god Marije pomočnice kristjanov Marije Pomagaj, 24.5.
V naši župniji so, kot smo navajeni, ob delavnikih skupaj s sv. mašo ob 19.00 uri . Ob nedeljah pa ob 16.00 na prostem pri kakšnem znamenju, kapelici, križu… Na tretjo majniško nedeljo, 21.5. bo pri križu pred cerkvijo v Grajski vasi za naslednje nedelje pa prosimo, da sporočite župniji, kje imate tak primeren kraj in ste ga pripravljeni katero nedeljsko popoldne odstopiti za šmarnice, drugače pa bodo pri križu pri cerkvi v Šmatevžu. Vabljeni vsi – odrasli, mladi in otroci! Po Mariji k Jezusu!
Hvala vsem, ki se udeležujete šmarnic.

17-23. 7. 2023 (PON 17.7. – NED 23. 7. 2023 – ZAKLJUČNA SV. MAŠA, 10.00) Prijavnice bodo v kratkem na razpolago. Osrednji lik: Hobit. Spremljali bomo, kako najprej z odporom sprejme svojo poklicanost, nato pa se preko dotikov Božje previdnosti in svoje lastne vztrajnosti gradi v srčnosti in zraste v neslutenega junaka.

Molitev za sinodo
Škof Maksimilijan zelo močno priporoča, naj 31. maja molitve dosežejo vrh, saj papež Frančišek za ta dan prosi in vabi vse vernike sveta, da se združijo v molitvi in daritvi za sinodo. Tajništvo Škofije Celje

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
/upamo, da je med njimi tudi naš Izidor Završnik, zato še bolj molimo/

MAŠNI NAMENI

NED – 21.5.
7. velikonočna ned.
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Veroniko Kunst
16.00 šmarnice pri križu pred cerkvijo v Grajski vasi

PON – 22.5.
Julija, mučenka
19.00 za +Vero in Alojza Meterc
Ves teden šmarnice

TOR – 23.5.
Renata, spokornica
19.00 za Travnarjeve
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 24.5.
Marija pomočnica
19.00 za +Anico (r. d.) in Radota Drev in sorod.

ČET – 25.5.
Gregor VII., papež
17.00 za +Cirilo in Antona Plajh (v Šentrupertu)
19.00 šmarnice

PET – 26.5.
Filip Neri, duhovnik
19.00 za +Ljudmilo Jelen

SOB – 27.5.
Alojzij Grozde, mučenec
18.00 za +starše Julko in Antona Rovšnik in sorod.

NED – 28.5.
B I N K O Š T I
Anton Julijan, mučen.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Silvota in Majdo Lenko
s posebnim sodelovanjem otrok 2. razreda
16.00 šmarnice pri križu pri cerkvi v Šmatevžu /če pa nas kdo povabil kam drugam, bo sporočeno v nedeljo

V tem tednu:
Seja ŽPS bo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Sestanek sodelavcev Karitas bo v petek, ob 19.45 uri v Domu srečanj.

Dežurni ministranti: šmarničarji
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Anka Trogar; II. Marija Rančigaj, Marko Vasle
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl