Oznanila – 2. postna nedelja

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!«
Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. (Mt 17,5–7)

BESEDA O BESEDI

Na današnjo drugo postno nedeljo vsako leto poslušamo evangeljski odlomek o Jezusovem spremenjenju na gori Tabor. Vsi trije evangelisti: Matej, Marko in Luka, ki o tem dogodku poročajo, povedo, da so Peter, Jakob in Janez, ki jih je Jezus izbral za priče svojega poveličanja, slišali iz oblaka glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte!« Podobne besede je nebeški Oče izrekel ob Jezusovem krstu v Jordanu. Z veliko ljubeznijo je tudi ob našem krstu rekel: »Ta je moj ljubljeni otrok, nad katerim imam veselje.« S to izpovedjo očetovske ljubezni nas je poklical v življenje prijateljstva z njim. Žal pa ne more imeti vedno veselja nad nami, ker smo vse prevečkrat gluhi za njegov glas, ki nas znova in znova vabi, da obnovimo krstno milost. Kliče nas po svojem Sinu, ki je daroval svoje življenje za nas, da bi nas prepričal, koliko veljamo pred Bogom in kako rad nas ima.

»Bog nas je odrešil in nas poklical s svetim klicem, ne po naših delih, temveč po lastnem sklepu in milosti,« piše v drugem berilu apostol Pavel. Naše spoznanje o Bogu in naše prijateljstvo z njim se začenjata z njegovim darom, zato mora biti naš odgovor hvaležnost. Ta pa pomeni veselo priznanje darov, ki jih človek prejme, in tudi pripravljenost, da te nezaslužene darove posredujemo naprej.     Po: S. Čuk, Misli srca

IZBIRA ČLANOV ZA ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
za mandat 2020 — 2025

Bog po imenu kliče vsakega izmed nas. Vsak izmed nas ima edinstveno in posebno vlogo, ki mu jo je Bog namenil v svojem odrešenjskem načrtu in je namesto nas ne more izpolniti nihče drug. Naloga vsakega izmed nas je, da Božjo voljo razločimo, jo sprejmemo in živimo. To je naš osebni odgovor na klic k svetosti. Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si prizadevamo iskati odgovor na vprašanje, kako bi lahko služili poslanstvu Cerkve.
Člani ŽPS imajo v župniji še posebno pomembno nalogo, saj z župnikom delijo odgovornost za to, kakšna bo naša župnija v prihodnosti. Pri izbiri novih članov župnijskega pastoralnega sveta moramo biti zato zelo pozorni na to, da v osebah, ki jih bomo predlagali za člane, prepoznamo darove, s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo naša župnija bolj živa, bolj povezana in odprta. Morda smo sami spoznali, kako lahko prispevamo k temu, da bo naša župnija na določenem področju še bolj zaživela in smo svoje darove dali na razpolago občestvu. Za življenje župnije, vzgojo za soodgovornost župljanov, možnost njihovega sodelovanja pri pastoralnem delu v župniji in prizadevanju za oznanjevanje evangelija, pa je zelo pomembno, kateri predstavniki župnijskega občestva postanejo člani župnijskega pastoralnega sveta, tega posvetovalnega telesa, ki župniku pomaga pri načrtovanju, spremljanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela v župniji.

Kako lahko sodelujem v župniji?
Karitativna dejavnost:

 • obisk starejših, bolnikov in Ijudi v stiski na domu
 • vodenje in sodelovanje v župnijski karitas
 • medsosedska pomoč (še posebno starejšim)
 • priprava srečanj, ki lajšajo stisko in osamljenost
 • nudenje možnosti pogovora, svetovanj Ijudem v stiski
 • konkretna pomoč mladim družinam, mamicam, obisk
 • družin ob rojstvu otroka
 • prevoz starejših k sveti maši, v zdravstveni dom, trgovino
 • medgeneracijski centri

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek,
dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta.
Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah
po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste,
ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje
in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo.
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani
pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh,
pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli
za bogato življenje naše župnije.

POSTNE AKCIJE

Najbrž smo si že sami izbrali kakšno osebno postno prizadevanje, ki nam pomaga k spreobrnjenju. Čeprav smo že kar krepko vstopili v postni čas, se še vedno lahko vključimo v katero izmed skupnih postnih akcij:

 • 40 dni brez alkohola: v postnem času se odpovemo pitju alkohola , ki je najbolj razširjena droga pri nas: https://brezalkohola.si/
 • Vključimo se v program preko spleta in vsak dan dobivamo spodbude:
 • Za zakonce: https://www.iskreni.net/postna-akcija/
 • Za vse: https://zupnija-mozirje.si/40-postnih-dni-2020-duhovne-vaje-v-vsakdanjem-zivljenju/

PRIPOROČLJIVE PRIREDITVE IN DOGODKI

Dom sv. Jožef Celje vabi na predavanje z naslovom Slomškova svetniška pot, ki bo v torek, 10. marca 2020, ob 19.00. Predaval bo upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek.

V soboto, 14. marca, od 8.30 do 17.00 bo v prostorih Škofijske gimnazije A. M. Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru potekalo 3. vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov. Predavanje in pričevanje dr. Andreja Perka in njegove soproge Verene. Prijave: https://moskaduhovnost.si/vabilo-na-3-vseslovensko-srecanje-moz-ocetov-in-sinov/

NEDELJA – 08. 03.

2. postna nedelja

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † starše Amalijo in Andreja Urankarja

PONEDELJEK – 09. 03.

sv. Dominik Savio

17.30 za † starše Štrajhar
TOREK – 10. 03.

40 mučencev iz Sebaste

17.30 za † Jožeta Kuglerja (obl.)
SREDA – 11. 03.

sv. Sofronij

17.30 za † Ivana Mahorja
ČETRTEK – 12. 03.

sv. Doroteja

Gomilsko

17.30

Šentrupert

za vse † Sternadove 

 

za † Mladena Krsnika

PETEK – 13. 03.

sv. Kristina

17.30 križev pot (vodijo birmanci)

maša za † Mežnarjeve

SOBOTA – 14. 03.

sv. Matilda

17.30 za † Marijo in Karla Tekavc

in vse nujne

NEDELJA – 15. 03.

3. postna nedelja

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Andreja Urankarja

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Sonja Mandelc, Lucija Blatnik

                                 pri 2. sv. maši: Ana Šlander, Melanija Hadolin

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Dežurni ministranti: Urška Rančigaj, Neža Rožič Kelenberger

Birmanci imajo ta teden verouk v petek ob 16.30 (namesto ob 14.15) in sodelujejo pri križevem potu in maši ob 17.30.

VEČER ZA ZDRAVJE

V sredo 11. 03. ob 18.30 bo zadnje srečanje letos. Predaval bo

g. Damjan JUSTINEK, dr. med., na temo:
SLADKORNA BOLEZEN DANES.

Strokovnjak za diabetes nam bo pomagal izvedeti več o preprečevanju nastanka te zahrbtne bolezni, zdravljenju in o življenju z njo.