Zaključek veroučnega leta 2013

 

Zgodil se je težko pričakovani dogodek za vsako generacijo šoloobveznih otrok. Zaključek šolskega leta in prav tako zaključek veroučnega leta s podelitvijo spričeval, ki se je letos zgodil 23. 6. 2013! Prednje klopi v cerkvi so bile napolnjene kot že dolgo ne. Tudi v bogoslužje so bili osnovnošolci zelo vpeti, brali so berili in prošnje. Osrednjo vlogo so imeli devetošolci, saj je to mejnik v njihovem življenju. Že kar na začetku sv. maše so se tako Jaka, Blaž, Marko, Leon, Klara, Anja, Tjaša in Breda zbrali ob oltarju, skupaj s svojim veroučiteljem, g. župnikom, Martinom Cirarjem (na sliki od leve proti desni). Breda in Marko sta prebrala vsak svoje berilo. Nikica je zaradi obveznosti obisk sv. maše opravila že zjutraj. Jan, Samanta in Anika pa bodo to skušali opraviti ob prvi priložnosti.

Osrednja tema duhovno bogate pridige je bila vsebina vabila, ki so ga devetošolci poslali staršem, prijateljem in učiteljem, tudi svojim veroučiteljem, na njihovo zadnje skupno druženje (valeto) in na katerem je med drugim zapisano: »V življenju sta pomembni dve stvari: znanje in ljubezen. Znanje da človeku mogočnost, ljubezen pa popolnost.« G. župnik je ta citat dopolnil s tem, da je poudaril omejenost znanja in brezmejnost ljubezni. Preizkušnje nam dajo dve možnosti: se z njimi sprijazniti in vdati v usodo ali pa s pridobljenimi izkušnjami stopati naprej. Devetošolci so na vabilo pripisali tudi to: »Rodili smo se za to, da bi ljubili, da bi bili na varnem in da bi dajali zavetje.« Zelo pomembno pa je njihovo sporočilo, da vedo, da so ljubljeni, vedo, da so na varnem in da se morajo naučiti le še dajati.

To potrjuje, da so se njihove družine, starši in skupnosti, v katerih se oblikujejo, trudile za njih. Da to cenijo in prepoznajo kot eno izmed vrednot. Živeti tako, pomeni imeti vse pogoje, da tudi daješ. Kot generacija so bili s strani g. župnika iskreno pohvaljeni. Velika večina njih je sodelovala kot ministranti, pevke, bralke, celo pevovodkinja izhaja iz njihove sredine. G. župnik je v njih položil še veliko upanja, saj je omenil, da bodo čez nekaj let lahko prijeli v svoje roke usodo države in se izkazali bolje kot sedanji voditelji, kar se je skladalo tudi z bližajočim praznikom ob Dnevu državnosti.

V imenu vseh devetošolcev se je g. župniku za strpnost zahvalila Breda. S hvaležnostjo se je spomnila vseh njegovih priprav na prejem, oz. podelitev zakramentov, ki jih je možno prejeti do teh let in splošnega uvajanja v versko življenje. Pohvalno je tudi to, da so se nekateri odločili še naprej sodelovati v tolikšni, ali še večji meri, kot do sedaj.

Spričevala so devetošolci prejeli že med bogoslužjem, vsi ostali pa po njem. G. župnik je vsem osnovnošolcem zaželel prijetne počitnice in jih povabil na sladoled, s katerim so se vsi na pročelju pred cerkvijo, navdušeni sladkali in pomenkovali o bolj sproščenih načrtih kot jih lahko imajo med šolskim letom.

Tekst: Marija Rančigaj

Foto: Marija Orožim