Oznanila za 26. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013_26-1Rekel jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Peter in rekel: »Božji maziljenec.« (prim. Lk 9,19–20)

BESEDA O BESEDI

»ČE KDO HOČE …« – NE GRE ZA PRISILO!   (Lk 9,18-24)
Ali ne bi mogel Jezus, ko je že prišel na svet, izbrati drugačne življenjske poti, kot jo je izbral? Ali nas ni mogel odrešiti drugače kot s trpljenje in s smrtjo na križu? Ko nas je že ljubil – ali njegova Božja modrost ni mogla najti drugačnega načina, kako naj nam ljubezen dokaže? Zakaj se mora človek odpovedati samemu sebi, če hoče za Kristusom? In če se odpove sam sebi – ali sploh še ostane, kar je? Ali se ni izgubil v drugem?
Ne more biti drugače, ker je človek telo in duh. Po duhu je Božja podoba, je svoboda, je večnost, je življenje. Po telesu je zapisan minljivosti, odvisnosti, smrti. Dokler je živ, se telesu ne more (in ne sme) odreči, ker bi s tem prenehal biti, kar je. More pa se z močjo duha dvigati nad telesnost in osvobajati navezanosti na to, kar je v njem telesno, minljivo in časno. Če se zaradi Kristusa trudi za to nenavezanost, ne stopa v praznino, temveč v polnost Kristusovega božanstva. Umira sebi, zaživi pa v Bogu. Življenje na videz izgublja, v resnici pa ga vsak hip znova najdeva.
Jezus na to pot nikogar ne sili. »Če kdo hoče iti za menoj«, beremo v današnjem evangelijskem odlomku. Tudi sam je svobodno stopil na pot odpovedovanja in umiranja. Ni stopil v prazno, stopil je v življenje, v svobodo, v slavo.
In kakšna bo tvoja svobodna volja? (po: Beseda da Besedo)

12. nedelja med letom     

Vi pa?
Vi vendar verujete v Jezusa. Živite od njegove besede. Kar on stori, vam kaže pot v življenje. Njegovo vstajenje so vrata v upanje. Če vas vprašajo: »Kdo je on? Govorite nam o njem!« – Kaj potem vi pravite? In je izreden človek? Mislec s presenetljivimi besedami? Ali je rešenik ljudi? Odrešenik? Junak s sijajnimi dejanji? Božji Sin? Ali je ustanovitelj vere? Ali je Bog, ki deli življenje z nami ljudmi? Ali je revolucionar v družbi svojega časa? Ali je Bog s človeškim obrazom? Kaj pravite? Imate izoblikovano svoje mnenje? Komu podarjate svojo vero? (po: S. Singer)

Odrešenje je delo
Božje usmiljene pravičnosti,
odvisno pa je tudi od nas …
V kraljestvo večne blaženosti
nas bodo povedla dela usmiljenja,
ki so naš nujni zahvalni odgovor
na usmiljenje Boga Očeta.
(Bernhard Häring)
Počitnice so tu in zdaj

2013_26-2

Veroučenec razmišlja
Šolski pouk in verouk sta zaključena. Lahko bi rekli, da žanjemo to, kar smo skozi vse šolsko leto sejali. Upamo, da smo ob žetvi zadovoljni.
Prav je, da se znamo ob končanem šolskem letu Bogu zahvaliti za vsa nova spoznanja in osvojena znanja. Četudi smo v preteklih mesecih kdaj dobili kak grenak priokus, je to bogata izkušnja in popotnica za naše prihodnje življenje.
Naj naše oči, ušesa, možgani … v počitniških dneh ne zakrnijo. Spoznavajmo lepote stvarstva in bodimo odprti za nova znanja, ki se nam ponujajo na dlani.
… Sicer pa s polnimi pljuči zadihajmo počitnice!

Naslovljeno na vas

DOMOVINA JE ENA – NAM VSEM DODELJENA

2013_26-3

29. junij SVETI PETER IN PAVEL

Kristus je Petra posebno vzgajal za močno vero. Ko so ga učenci videli ponoči hoditi po vodi, se je oglasil Peter in rekel:« Gospod, če si ti, ukaži, naj grem po vodi k tebi«. Na Jezusovo besedo: »Pridi!«, je res stopil na vodo, pa se je zbal vetra in se začel potapljati. Prosil je Jezusa za pomoč. Jezus je stegnil roko in ga držal, dokler nista stopila v čoln. Hkrati ga je grajal: »Malovernež, zakaj si dvomil?« Pogoj za Petrovo službo je bilo brezpogojno zaupanje v Kristusovo božjo moč, ki mu pomaga izvrševati božje ukaze. Jezusova graja je prinesla dober sad. Ko je Jezus napovedal novozavezno daritev kruha in vina, spremenjena v Jezusovo telo in kri, in zahteval od apostolov izpoved vere, je Peter že znal odgovoriti: »Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Sin božji« (Jan 6, 69-70). Za tega in takega Učenika pa je bil še vedno preveč po človeško navdušen, zato ga je moral Jezus še ponovno vzeti v šolo, da se ukloni zgolj božjim božjim načrtom in opusti človeške.
Za Kristjane našega časa je ob prazniku svetega Petra še vedno najpomembnejša misel, da je Zveličar sam učil prvaka svojih apostolov, kako bo mogel prevzeti vodstvo njegove Cerkve. Petrovo svetništvo je zorelo ob zvestem poseganju Jezusa v njegov človeško žlahtni značaj. Ko je Kristus vstal, je bila njegova božja moč že zanesljiva in stalna opora Petru. Zdaj mu je Jezus izročil vodstvo vsega svojega, z lastno krvjo pridobljenega božjega ljudstva. Najboljšo oceno Petrovega življenja je povzel Jezus sam v besedi: »Simon, Simon, glej satan vas je hotel imeti, da bi vas presejal kakor pšenico; jaz pa sem prosil zate, da ne opeša tvoja vera. In ko boš ti nekoč šel vase, potrdi dvoje brate (Lk 22, 31-32)«. Petrovo poslanstvo, da potrjuje v pravi veri brate, ki  verujejo v Kristusa in uživajo sadove božjega odrešenja, se od njegovega odhoda z zemlje nadaljuje med nami po papežih, Petrovih naslednikih. Vsega, kar je oznanil Kristus, se moremo po Petrovem prizadevanju vedno spominjati (prim. 2 Pet 1, 15), kadar obhajamo ta praznični spomin.

MAŠNI NAMENI

NED—23.6.
12. ned. med letom
Edeltruda, opatinja
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za + Lobnikar Slavinski -obet.
sklep veroučnega leta, sv. krst
15.00 pogreb +Marije Stepišnik od doma, sv. maša v Šentrupertu, tam pokop

PON—24.6.
Rojstvo Janeza Krstnika-Kres
18.30 za vse Jakovčeve
Vrtnice – češčenje Jezusovega srca

TOR—25.6.   – d. p.
Dan državnosti
Doroteja, mati, mistk.
18.30 za domovino

SRE—26.6.
Vigilij (Stojan), škof
18.30 za +Alojza in Marijo Turnšek

ČET—27.6.
Ema Krška, kneginja
17.00 za +Stepišnik Albina -30. dan in +Marijo -osmina (v Šentrupertu)
18.30 za +Andreja Urankarja

PET—28.6.
Irenej Lyonski, škof, mučenec
18.30 za +Laznikove z Gomilskega

SOB—29.6.
Peter in Pavel, apostola
8.00 za duhovnike in nove duh. poklice
18.30 za +Justino Sajovic -oblet.
»Petrov novčič« za centralne ustanove Cerkve

NED—30.6.
13. ned. med letom
Prvi mučenci rimske C.
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za + Marijo Orožim (god) in vse Mlinarjeve
zaključek vrtnic

Vrtnice: češčenje Srca Jezusovega v mesecu juniju – zadnji teden. Dodajmo še vsaj kakšen cvet v junijski duhovni šopek.

Počitnice: prejeli ste veroučna spričevala; starši, poglejte jih, pohvalite, kjer je potrebno tudi posvarite, nato pa naj spričevala  čim prej priromajo nazaj. Učenci pa se odpočijte in razvedrite – kar pa ne pomeni,da vse opustite. Spričevala imajo vsako leto 2 strani. To kar je na prvi strani (versko življenje) velja tudi v počitnicah, ki naj bodo lepe in blagoslovljene!

Župnijski pastoralni svet bo imel sejo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni na to zadnje srečanje v tem pastoralnem krogu.

Bralci v nedeljo: I Lucija Blatnik, Jure Vasle II. Petra Basle, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka): Anja in Luka Rožič Plazovnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas