Trikraljevska akcija 2014

Naši mladi so se tudi letos, odeti v posebna kraljevska oblačila, odpravili na pot po župniji, da bi župljanom zaželeli mir in blagoslov v novem letu. Podobno kot sveti trije kralji pred davnimi leti, ko so obiskali detece v revnem hlevčku na robu mesta Betlehem. Prinesli so mu darila in glede na nevarne razmere, ki so vladale v tistem času, sklenili z njim neke vrste zavezništvo.

Tu pa spet lahko iščemo podobnost, saj so naši “kralji” domove obiskovali tudi zaradi tega, da bi zbrali vsaj nekaj sredstev za misijone in tako s solidarnostjo polepšali vsakdanjik vrstnikov v daljnih krajih. Tovrstna pomoč jim celo spreminja življenja. Prav tako našim otrokom, saj se tako lahko prepričajo, da je mogoče večji mir doživeti tudi s solidarnostjo v različnih oblikah. Lahko samo s prijaznim voščilom, ali pa tako, da na posreden način prispeveš svoj delež k priskrbi sredstev vrstniku v daljnih deželah, kjer vladajo popolnoma drugačne razmere. Pa tu ne gre za mnogotere razvade, ki so del našega vsakdanjega življenja. Gre zgolj za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin in izboljšanje učnih pogojev.

Nekaj naših kolednikov se je udeležilo dobro organiziranega škofijskega srečanja, ki je bilo v soboto, 18. januarja 2014,v Salezijanskem mladinskem centru v Celju.

Za potek akcije je skrbel g. župnik, ob pomoči nekaterih staršev, ki so predvsem pomagali pri prevozu v primeru daljših razdalj in za to jim izrekamo iskreno zahvalo.

Tekst: Marija Rančigaj

Foto: Miha Mahor