Oznanila – 27. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presádi v morje,‹ in bi vam bila pokorna. (Lk 17,5–6)

BESEDA O BESEDI

JE V NAS VSAJ GORČIČNO ZRNO? Lk 17,5–10

Odlomek današnjega evangelija se začenja takole: »Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: ‘Pomnôži nam vero!’«. Mislim, da lahko vsi mi enako vzklikamo. Tudi mi, kakor apostoli recimo Gospodu Jezusu: »’Pomnôži nam vero!’ Da, Gospod, majhna je naša vera, slabotna je naša vera, krhka, a ti jo darujemo takšno, kakršna je, da bi jo ti pomnožil. ‘Gospod, pomnôži nam vero!’« Pa nam jo bo pomnožil?
Zakaj apostoli prosijo Jezusa, naj jim pomnoži vero? Ko so učenci slišali, kaj Jezus pričakuje od njih, kako zahtevna je ljubezen, so rekli: »Pomnoži nam vero!« Kot da bi hoteli reči: »To je pretežko za nas, za to potrebujemo vero!«
Modro razmišljanje učencev! Očitno so dojeli nekaj, kar nam Jezus govori zadnje tri nedelje v evangeljskih odlomkih. Odnosa do ubogih in do bogastva ni mogoče ločiti od odnosa do Boga. 
Danes nam Jezus sporoča: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje, in bi vam bila pokorna.« Gorčično seme je zelo majhno, a Jezus pravi, da je dovolj, če imamo tako majhno ter iskreno vero in bomo lahko delali, človeško gledano, nemogoče, nedoumljive stvari. In še res je! Vsi poznamo preproste, ponižne ljudi, ki imajo močno vero ter resnično premikajo gore! Mislimo na mame in očete, ki se soočajo z zelo težkimi situacijami, ali na bolnike, tudi težko bolne, ki prenašajo vedrino na tiste, ki jih obiščejo. Ti ljudje, ravno zaradi svoje vere, se ne bahajo s tem, kar delajo, nasprotno, kakor zahteva Jezus v evangeliju, pravijo: »Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.« Veliko jih je tudi med nami, ki imajo to močno, ponižno vero. In to dobro dene!
Za Jezusa se vera skriva v preprosti logiki gospodarja in služabnika. Bog je gospodar, mi smo le nekoristni hlapci. Vera je spoznanje in priznavanje Boga za edino vodilo življenja, kot pravi apostol Pavel: »Jezusa Kristusa imej za vodilo!« (po: E. Mozetič)

27. nedelja med letom — začetek tedna za življenje

Jezus v današnjem evangeliju pripoveduje izzivalno priliko, v kateri pride do izraza njegovo razumevanje duhovnosti. Pripoveduje o gospodarju, ki ima sužnja. Od sužnja pričakuje, da mu bo, ko se bo vrnil domov z dela na polju, pripravil hrano. Jezus svojo priliko zaključi z vprašanjem: »Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹« (Lk 17,9 in sl.)
To je Jezusov odgovor na duhovnost, ki se postavlja nad druge in je na videz veličastna.
Kitajska filozofija pravi: tao je to, kar je običajno. Duhovnost za Jezusa pomeni: preprosto početi to, kar smo dolžni storiti. Storimo to, kar smo v tem trenutku dolžni, kar dolgujemo temu človeku, ki smo ga pravkar srečali, kar dolgujemo samim sebi in kar dolgujemo Bogu.
Duhovnost pomeni: delaj, kar je pravkar na vrsti. Torej je potreben občutek za to, kaj mora biti opravljeno točno v tem trenutku. Jezus to priliko pripoveduje prav farizejem, ki so bili marsikdaj v nevarnosti, da bi se izmaknili zahtevam vsakdanjika. V zanesljivem in skrbnem opravljanju nalog se kaže, ali se dajem voditi Jezusovemu duhu ali ob majhnih in navidezno nepomembnih vsakdanjih stvareh bežim v veličastne duhovne ideje.
Luka ima rad nasprotja. Pred priliko o neuporabnem sužnju je postavil besedo o veri. Učenci prosijo Jezusa, naj jim okrepi vero. In Jezus odgovarja: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje,‹ in bi vam bila pokorna.« (Lk 17,6)
Te besede zlahka zapeljujejo v veličastnost. S svojo vero lahko izvajamo čudodelstva. A vendar živimo v napetosti: na eni strani je vera, ki lahko premika gore ali ruva drevesa – na drugi strani pa je vera, ki se izkazuje v tem, da delamo to, kar je pravkar na vrsti, in se izraža v običajnih opravilih. Le če zdržimo to napetost, živimo v Jezusovem duhu. (po: A. Grün,, Ne zamudi svojega življenja)

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 2022 — od 2. do 9. oktobra
Vodilna misel: Ne zavrzi življenja.
Začetek tedna za življenje bo s sveto mašo na Brezjah, v nedeljo 2. oktobra ob 16. uri.  Sledile bodo različne prireditve med tednom. Predvsem pa spoštujmo in varujmo vsako človeško življenje in zanj molimo!

Naslovljeno na vas

DRAGI ZAKONSKI JUBILANTI
Letos slavita pomembno obletnico poroke (5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., – naprej pa je vsaka več kot zlata Ozirata se nazaj na tisti dan, ko sta pred oltarjem izrekla svoj nepreklicni »DA«. Z zaupanjem gledata naprej – na pot pred vama.
Vajinega jubileja se veselijo vajini najdražji, pa tudi vsa župnija. Zato vaju vabimo, da se v nedeljo 9. oktobra 2022 udeležita slovesnosti zakonskih jubilantov, ki bo ob 10. uri v župnijski cerkvi na Gomilskem, nato pa še družabnega srečanja v župnijskem Domu srečanj. To bo lepa priložnost za zahvalo Bogu in poživitev medsebojne povezanosti na skupni življenjski poti.
Hvaležni vama bomo, če bosta svojo udeležbo najavila (ni pa nujno) na telefon (03) 572 61 98 – Župnija Gomilsko ali na mob. 041 673 716 – Martin Cirar. Vnaprej hvala!
Vabljeni vsi jubilanti.– tudi tisti, ki ne boste dobili posebej vabila, ker nam manjkajo podatki in vam opravičujemo. Vabljeni tudi tisti, ki ste se tukaj poročili, pa ste drugje.
V pričakovanju vajine udeležbe vaju toplo pozdravljamo.
Župnijski pastoralni svet in vaš župnik

Spoštovanje
Medsebojno spoštovanje je prva naloga ljubezni. Spoštovanje ni strah. Spoštovanje je drža, ki nam omogoči, da osebo vidimo tako, kot je. Z drugimi besedami: spoštovanje je sposobnost, zavedati se in z naklonjenostjo sprejeti edinstvenost zakonca. Zakonska zveza bo zdrava, če bo vsak zakonec spoštoval in varoval celostnost in edinstvenost drugega. Brez spoštovanja ljubljene osebe se lahko ljubezen izrodi v posedovanje in nadvlado. Spoštovati drugega pomeni ravnati previdno in obzirno, da ga ne ranimo in da ne vdremo v posvečeno svetišče njegovih želja. Spoštovati pomeni razumeti, da ima drugi lastno osebnost, in ne zahtevati, da se na vsak način v vsem prilagodi mojemu načinu življenja.
Spoštovati pomeni biti iskren z drugim, mu brezpogojno na stežaj odpreti vrata pozornosti in vdanosti; opreti se drug na drugega, da bi skupaj rasla in se razvijala, si prizadevati za skupne cilje, deliti si sanje in odgovornosti.
Povzeto po: I. Larranaga, Srečen zakon

IZBIRA (»VOLITVE«) ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA 16.10.
Imejmo to v mislih, rezervirajmo si čas in molimo za blagoslov!

MAŠNI NAMENI

NED – 2.10.
27. ned. med letom
rožnovenska nedelja
Angeli, varuhi
Začetek tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Zupančiča
Nabirka za bogoslovje. Hvala!

PON – 3.10.
Frančišek Borgia, redovnik
18.00 v zahvalo za uspeh pri delu in za blagoslov v prihodnje

TOR – 4.10.
Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
18.00 za +Frančiško (god) in Jožefa Rožič

SRE – 5.10.
Marija Favstina Kowalska, redovnica
18.00 za +Elizabeto Brišnik—osmina

ČET – 6.10. prvi četrtek
Bruno, ustanovitelj kartuzijanov
17.00 za +Katarino in Silvota Korun, sorod. (v Šentrupertu)
Molitev za duhovne poklice

PET – 7.10. prvi petek
Rožnovenska Mati Božja
18.00 za duhovne poklice
Litanije Jezusovega srca

SOB – 8.10. sob. po 1. p.
Tajda, spokornica
18.00 za +Anico –oblet. in Radota Drev
Litanije Matere Božje

NED – 9.10.
28. ned. med letom
Dionizij, škof, mučenec
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Zupančiča
Slovesnost zakonskih jubilantov

V tem tednu : trije pomenljivi dnevi na začetku meseca
Sv. maše med tednom od pon., 3.10. do prehoda na zimski čas ob 18.00.
Roditeljski sestanek za starše sedmošolcev bo v petek ob 16.30 uri.
Napoved: Volitve ŽPS bodo v nedeljo 16. oktobra.

Dežurni ministranti: Anej Semprimožnik, Jaka Srebočan
Bralci v nedeljo: I. ki bodo pri zgodnji sv. maši; II. Zakonca jubilanta
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž