Oznanila – 31. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, stopi hitro dol; danes moram ostati v tvoji hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali, češ: »Ustavil se je pri grešnem človeku.« Zahej pa je stopil pred Gospoda in rekel: »Glej, Gospod, polovico svojega imetja dam ubogim in, ako sem koga v čem prevaral, povrnem četverno.« (Lk 19,5–8)

BESEDA O BESEDI

JEZUS ŽELI TUDI V TVOJO HIŠO PRINESTI VESELJE Lk 19,1–10

V Jerihi je živel mož, ki je bil prava izgubljena ovca, zaničevan in „izobčen“, ker je bil cestninar, celo šef vseh mestnih cestninarjev in prijatelj osovraženih rimskih osvojevalcev, tat in izkoriščevalec. Zahej se ni mogel približati Jezusu verjetno zato, ker je bil na slabem glasu in tudi majhne postave je bil. Zato se je povzpel na drevo, da bi videl Učitelja, ko bo šel mimo. To na videz nekoliko smešno početje pa vendar razodeva notranjo željo tega človeka, da bi prišel do stika z Jezusom. Tudi Zahej sam ne doume globokega pomena tega dejanja. Ne ve, zakaj, ne pozna vzroka, vendar to naredi! Še zdaleč si ne upa misliti, da bi lahko premostil razdaljo, ki ga je ločila od Gospoda. Zadovolji se, da ga bo samo videl iti mimo. Vendar ga Jezus, ko se približa drevesu, pokliče po imenu in mu reče: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši« (Lk 19,5). In takoj je ta mali mož, ki so ga vsi zavračali in je bil v anonimnosti kot izgubljen, splezal dol. Jezus pa ga presenetljivo pokliče po imenu! Zanimivo je to, da ime Zahej v prevodu pomeni prav „Bog se spomni!“
Jezus torej gre v Zahejevo hišo in s tem vzbudi kritiko vseh prebivalcev Jerihe. Tudi v tistih časih so veliko besedičili. Kako vendar? Ob vseh v redu ljudeh v mestu, gre prav k temu cestninarju? Da, saj je izgubljen prav ta človek. In Jezus reče: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin« (Lk 19,9). V Zahejevo hišo je od tistega dne vstopilo veselje, mir, odrešenje.
Ne obstoja noben poklic in ne družbeni položaj, noben greh ali zločin kakršne koli vrste, ki bi človeka lahko izbrisal in Božjega spomina in iz Božjega srca tudi enega samega njegovega otroka. Bog se nas vedno, prav vedno spominja in nikoli ne pozabi nikogar, ki ga je ustvaril. Tudi mi se pustimo Jezusu poklicati po imenu. V globini srca prisluhnimo njegovemu glasu, ki nam pravi: „Danes moram ostati v tvoji hiši“, kar pomeni v tvojem življenju. Sprejmimo ga z veseljem, ker bo zagotovo spremenil naše življenje na lepše. Jezus to lahko naredi! (po: papež Frančišek)

31. nedelja med letom — žegnanjska

ZAKAJ ŽEGNANJSKA NEDELJA?

Vsaka posvečena cerkev kot svoj lastni slovesni praznik praznuje obletnico posvetitve, slovesni praznik naslova (zavetnika) in godove tistih svetnikov ali blaženih, katerih posmrtni ostanki so shranjeni ali pokopani v cerkvi. Posvečena cerkev obhaja pravo obletnico posvetitve na sam dan posvetitve oz. na nedeljo prej ali pozneje, če je to ena izmed navadnih nedelj. Obletnica posvetitve cerkve se sicer obhaja na najbližji dan, ki ni praznik ali slovesni praznik. Tiste cerkve, ki obletnice posvetitve (več) ne poznajo, obhajajo obletnico posvetitve v nedeljo pred praznikom vseh svetih, torej na žegnanjsko nedeljo. Ta dan smejo za obletnico posvetitve izbrati tudi druge posvečene cerkve (zlasti starejše).

Zahvala vsem, ki v naše cerkve prihajate, da so hiše molitve; vsem, ki tako požrtvovalno skrbite za njihovo urejenost in okrašenost, cerkvenim ključarjem, ki skrbite za ohranjanje in obnavljanje in vsem, ki s svojimi darovi to omogočate. Bog vam naj obilo poplača!

Popolni odpustek za duše v vicah v novembru lahko darujemo za naše rajne, če opravimo spoved, prejmemo sveto obhajilo, obiščemo pokopališče in molimo vero in Očenaš po papeževem namenu Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo.

KARITAS vas vabi, da ob 1.novembru in med letom prižgete svečo manj ali manjšo svečo in del sredstev namenite za ljudi v stiski.
V cerkvi lahko vzamete sveče s pokrovom, lesene svečke in lučke – zastavice. Priporočeni dar je 1,50 EUR.
Na voljo so vrečke za Dar jeseni, ki jih lahko vzamete in vrnete, ko bomo zbirali ozimnico . Vabljeni ste, da viške pridelkov namenite družinam, starejšim in posameznikom, ki živijo v mestih in nimajo možnosti obdelave vrta ali obiranja sadja. Še posebej so hvaležni za pridelke, primerne za vlaganje in nadaljnjo obdelavo.

Naslovljeno na vas

Krščena sta bila
V nedeljo 23. oktobra sta prejela zakrament sv. krsta sestrica in bratec Tija in Liam Jerman. Staršem in botroma ter sorodnikom čestitamo in želimo veliko veselja z otrokoma, pa tudi veliko moči in volje za uspešno versko vzgojo.

OBLIKOVAN JE ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 2022 do 2026
Hvala vsem, ki ste molili za modro izbiro članov ŽPS in ste potem tudi sodelovali pri izbiri članov novega ŽPS.
Člani novega ŽPS – izbrani, člani po službi, zastopniki župnijskih skupin – so: Basle Matic, Beloglavc Filip, Brdnik Simon, Cirar Martin, Jelen Majda, Jernejc Veternik Tanja, Krsnik Mira, Mahor Bogdan, Mahor Jani, Natek Robert, Novak Domen, Orožim Marija, Pencelj Sonja, Pintar Helena, Rakun Simeona, Rančigaj Marija, Rančigaj Marjana, Sirše Majda, Srebočan Ana, Stepišnik Sonja, Šlander Damjana, Štrajhar Miha, Vasle Marko, Zupančič Jasenka.

PRVA SEJA ŽPS V NOVEM MANDATU IN SESTAVU
Po uvodni molitvi je sledila seznanitev s Statutom za ŽPS, ki velja v Cerkvi na Slovenskem ali osvežitev poznavanja tega temeljnega dokumenta. Na podlagi njegovih določil so se vsi člani ŽPS razmestilinv tri skupine—komisije: v komisijo za bogoslužje, ki je izbrala za voditelja g. Simona Brdnika, v komisijo za oznanjevanje, ki je izbrala za voditeljico ga Marijo Rančigaj, ki je bila izbrana tudi za tajnico ŽPS, ter komisijo za dobrodelnost, ki je izbrala za voditeljico ga Marijo Orožim. Nato je bilo razdeljeno članom gradivo za letošnje pastoralno leto. Sprejet je bil program romanja župnijskih sodelavcev.

VABILO na romanje vseh župnijskih sodelavcev (članov dosedanjega in novega ŽPS, ključarjev, pevcev, bralcev, krasilk, sodelavcev Karitas, …) bo v soboto, 12. novembra na Zasavsko Sv. goro. Odhod ob 8.00uri, vrnitev do 15. ure. Prijavite se čimprej župniku posamez, še bolje pa preko svoje skupine.

MAŠNI NAMENI

NED – 30.10. žegnanjska
31. ned. med letom
Marcel, mučenec
7.00 češčenje, spoved med in po maši
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Alfonza Tekavca –oblet

PON – 31.10.
Bolfenk, škof
Dan reformacije—d.p.d.
17.00 za +Bernardko Vasle

TOR – 1.11.
VSI SVETI
Vigor,škof
10.00 za +Viktorja in vse Vovkove /spoved
14.00 za vse župljane – žive in rajne
molitev za rajne na pokopališču Gomilsko
16.00 za +Franca in vse Šramove (v Šentrupertu)
molitev za rajne na pokopališču v Šentrupertu
18.00 V župn. cerkvi molitev rožnega venca

SRE – 2.11.
Spomin vseh vernih rajnih
7.30 po papeževem namenu
16.00 za vse verne rajne (v Šentrupertu)
17.00 za Mirkota Stvarnika

ČET – 3.11. prvi četrtek
Viktorin Ptujski, škof, mučenec
17.00 za +starše Ducman in sorod. ter Vido Krajnc
Molitev za duhovne poklice

PET – 4.11. prvi petek
Karel (Drago) Boromejski, škof
17.00 za +Ferdinanda Orožima in vse Jakovčeve
Litanije Jezusovega srca

SOB – 5.11. prva sob.
Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
17.00 za pokojne iz družine Jerman
Litanije Matere Božje

NED – 6.11. –zahvalna
32. ned. med letom
Lenart, opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Karola Semprimožnika

V tem tednu ni verouka pač pa je praznična in nedeljska sv. maša.

Svetopisemska skupina se bo zbrala v sredo ob 17.45 uri.

KOMEMORACIJA bo 1.11 ob 8. uri pred spomenikom pri šoli na Gomilskem.

Dežurni ministranti: Matevž, Tjaž Basle in Timotej Jordan, na praznik VSI
Bralci: na praznik bodite na razpolago, ko boste v cerkvi; v nedeljo: I. Mojca Strožer, Anka Trogar; II. Ivi Rančigaj, Saša Griguljak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.